Aktualności
"Kwietna Niedziela" - Jarmark Rękodzieła Ludowego

 

Posiedzenie Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego

4 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu, odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego. Zapoznali się oni z problematyką rodzin zastępczych przedstawioną przez Panią Jolantę Jabłońską -Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie. Pan Piotr Worosz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji zrelacjonował kwestię organizacji Dożynek Powiatowych w miejscowości Rokszyce - Gmina Krasiczyn. W spotkaniu wziął także udział Starosta Przemyski – Jan Pączek.

 

 

 

Konkurs Wielkanocny 2019

Dnia 3 kwietnia 2019 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbył się Konkurs Wielkanocny organizowany przez Lokalną Grupę Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”. W konkursie wzięło udział 12 grup: Koło Gospodyń Wiejskich w Krasiczynie, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Buszkowiczanki”, Koło Gospodyń Wiejskich w Żurawicy, Koło Gospodyń Wiejskich w Kormanicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Kniażycach, Stowarzyszenie Aktywni Razem Zadąbrowie, Stowarzyszenie im. Ks. Jana Twardowskiego działające na rzecz rozwoju Hermanowic, Koło Gospodyń Wiejskich w Nowosiółkach Dydyńskich „Pokolenie”, Koło Gospodyń Wiejskich w Żurawicy im. Świętego Andrzeja Boboli, Stowarzyszenie Kulturalne „Jawor” w Pikulicach, Koło Gospodyń Wiejskich „Ale Babki” w Stubnie oraz Medyckie Koło Gospodyń. 
Celem konkursu była aktywizacja i integracja członków społeczności lokalnej oraz kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego.
W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Jan Pączek – Starosta Przemyski, Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu, Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Wójtowie gmin: Marek Iwasieczko, Tadeusz Bobek, Bogusław Słabicki, Tomasz Szeleszczuk, Mariusz Śnieżek oraz Członkowie władz LGD,
Komisja po dokonaniu degustacji i burzliwych obradach postanowiła przyznać wyróżnienia i nagrody rzeczowe wszystkim Uczestnikom.
Miło, pięknie, smacznie, świątecznie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XLII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Dnia 29 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Dubiecku odbył się XLII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jury eliminacji powiatowych w składzie: mł. bryg. Jacek Dudek, mł. bryg. Piotr Majka, Agnieszka Cynowska-Porada – przedstawiciel Powiatu, kpt. Łukasz Zieliński, asp. Marcin Buczek po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowało do finału:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy 1 do 6)

1. Karolina Gaweł - SP w Orłach - 30 pkt.

2. Katarzyna Hołyszko - SP w Zadąbrowiu - 28 pkt.

3. Rafał Zając - SP w Orłach - 27 pkt.

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy 7 i 8 i gimnazja klasy 3)

1. Dominika Dymon - SP w Dubiecku - 30 pkt.

2. Gabriela Worotyłko - Gimnazjum w Dubiecku - 30 pkt.

3. Julia Kurasz - Gimnazjum w Dubiecku - 29 pkt.

4. Klaudia Ilba - SP w Drohojowie - 29 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne)

1. Aleksandra Gaweł - II LO w Przemyślu - 30 pkt.

2. Katarzyna Kamińska - LO w Dubiecku - 28 pkt.

3. Arletta Szybiak - LO w Dubiecku - 27 pkt.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowe klasy 1 do 6)

1. Karolina Gaweł - SP w Orłach - 9 pkt.

2. Rafał Zając - SP w Orłach - 9 pkt.

3. Katarzyna Hołyszko - SP w Zadąbrowiu  - 1 pkt.

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy 7 i 8 i gimnazja klasy 3)

1. Julia Kurasz - Gimnazjum w Dubiecku - 6 pkt.

2. Dominika Dymon - SP w Dubiecku - 3 pkt.

3. Klaudia Ilba -  SP w Drohojowie - 3 pkt.

4. Gabriela Worotyłko - Gimnazjum w Dubiecku - 2 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne)

1. Aleksandra Gaweł - II LO w Przemyślu - 9 pkt.

2. Katarzyna Kamińska - LO w Dubiecku - 5 pkt.

3. Arletta Szybiak - LO w Dubiecku - 0 pkt.

Młodzież jak zwykle nie zawiodła, wykazała się dużym zaangażowaniem oraz znajomością zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nagrody w konkursie ufundowane były przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu, które wręczał Sekretarz Powiatu Jerzy Góralewicz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przekazanie obowiązków dowódcy batalionu

29 marca w Jednostce Wojskowej w Żurawicy odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy I Batalionu Czołgów im. płk Józefa Koczwary przez odchodzącego na emeryturę ppłk dypl. Wiesława Szczepankiewicza. Jego obowiązki będzie czasowo pełnić dotychczasowy zastępca mjr Marcin Sudek. Podczas uroczystego apelu, z zachowaniem całego ceremoniału wojskowego, ustępującemu po 37 latach służby dowódcy gratulacje i życzenia składali zarówno przedstawiciele służb mundurowych, jak i osoby cywilne. W imieniu Starosty Przemyskiego Jana Pączka podziękowanie za wierną służbę i krzewienie patriotyzmu złożył Wicestarosta Przemyski Marek Kudła. 

Warto nadmienić, iż sformowany w 1993 roku batalion, będący częścią 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, odnosi znaczące sukcesy we współzawodnictwie z innymi jednostkami, brał m.in. udział w międzynarodowych ćwiczeniach, a także desygnował żołnierzy do składów Polskich Kontyngentów Wojskowych.
 
 
 
 
 
XXI Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych w Reczpolu

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.03.26

  INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.03.25

 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Konkurs na Pisankę Wielkanocną

 

Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl

Porozumienie w sprawie Powiatowej Biblioteki Publicznej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.03.14

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Bitwa Regionów - Ogólnopolski Konkurs Kulinarny

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych, przy wsparciu i pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje ogólnopolski konkurs kulinarny mający promować najlepsze tradycyjne potrawy z całej polski. BITWA REGIONÓW jest konkursem skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji skupiających Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń skupiających kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowania lokalnych tradycji kulinarnych.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.03.13

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Oferta Ochotniczego Hufca Pracy

Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś informuje, iż Ochotnicze Hufce Pracy organizują w roku szkolnym 2019/2020 naukę w 22 zawodach, m.in. kucharz, fryzjer, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych itp., umożliwiających jednocześnie realizację przygotowania zawodowego w trakcie pracy. Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę, na zasadach dotyczących pracowników młodocianych. Ta sama młodzież korzysta z przysługujących jej świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zawodowego jest jej zaliczany do stażu pracy. Takie przygotowanie młodego człowieka do wejścia na rynek pracy daje gwarancje przyszłego zatrudnienia.
Bliższych informacji dotyczących oferty OHP udzielają Konga Warchoł (k.warchol@ohp.pl), kierownik zespołu ds. szkoleniowo – pedagogicznych w PWK OHP w Rzeszowie oraz Marlena Bożek (m.bozek@ohp.pl), starszy referent ds. kształcenia, wychowania i programów w PWK OHP w Rzeszowie pod nr tel. 17 852 39 10 w. 29.

 

Przemyska Giełda Staroci

Pamięć o ofiarach ludobójstwa w Hucie Pieniackiej sprzed 75 lat

10 marca 2019 roku w Przemyślu odbyła się uroczystość ku czci ofiar ludobójstwa dokonanego przed 75 laty w Hucie Pieniackiej, Korościatynie oraz innych miejscowościach na dawnych polskich Kresach i Podkarpaciu.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pw. Św. Trójcy koncelebrowaną pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, z udziałem m.in.: Greckokatolickiego Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza i Duszpasterza Ormian Księdza Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego. Następnie  wszyscy uczestnicy udali się pod mur klasztorny, gdzie złożono kwiaty przy tablicy memorialnej, zapalono znicze pamięci oraz modlono się w intencji ofiar ludobójstwa i pojednania.
W uroczystości wzięli udział m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego - Ryszard Adamski, Wojciech Bobowski, Jan Janusz - Członkowie Rady Powiatu oraz Jerzy Góralewicz - Sekretarz Powiatu Przemyskiego.
Rocznicowe obchody zorganizowali: Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu im. ks. Bronisława Mireckiego, Przemyskie Rodziny Kresowe, Klub Inteligencji Katolickiej, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Salezjańska Orkiestra Dęta "Augustino" pod dyrekcją Krzysztofa Polniaka oraz parafia Św. Trójcy w Przemyślu.

 

 

 

 

 

 

 

XXI Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami świąt wielkanocnych

Zapraszamy do udziału w XXI Sejmiku Folklorystycznym związanym z obchodami świąt wielkanocnych, który odbędzie się dnia 7 kwietnia br. w Reczpolu. W ramach organizowanego Sejmiku zostaną przeprowadzone konkursy m.in. na najładniejszą pisankę oraz  na palmy wielkanocne, a także współzawodnictwo gospodyń wiejskich w pieczeniu ciast świątecznych. Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszenia - Kiermasz

2. Karta zgłoszenia - Palma, Ciasto

3. Karta zgłoszenia - Pisanka

4. Regulamin - Ciasto, Palma

5. Regulamin - Pisanka

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.03.11

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

8 MARCA DZIEŃ KOBIET

Strona 9 z 67
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone