Aktualności
BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU

19 grudnia br. na przemyskim Rynku, harcerze przekazali mieszkańcom Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego Betlejemskie Światełko Pokoju.

 

 

Akcja "Betlejemskie Światło Pokoju" została zorganizowana po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii i jest żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości. Symbolicznego zapalenia ognia na przemyskim rynku dokonał Prezydent Robert Choma, który również złożył mieszkańcom życzenia bożonarodzeniowe.

 

 

W tym wydarzeniu wzięli udział Zastępcy Prezydenta Miasta, Jan Bartmiński Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi, Pan Marek Kudła Wicestarosta Powiatu Przemyskiego i Pan Jerzy Góralewicz Sekretarz Powiatu Przemyskiego. Przedstawiciele duchowieństwa przewodzili wspólnej modlitwie i dokonali poświęcenia opłatków, którymi dzielili się zebrani, składając sobie życzenia.

Wigilijne stoły w starostwie

9 grudnia 2011 roku w Starostwie Powiatowym rozstrzygnięto konkurs na najlepsze potrawy i aranżację stołu wigilijnego zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Przemyska”.

 

 

W konkursie uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich oraz społeczne stowarzyszenia z terenu powiatu przemyskiego. Jury pod przewodnictwem Jadwigi Żmudy przyznało pierwszą nagrodę Medyckiemu Kołu Gospodyń honorując oryginalne ciastka tzw. łamańce z makiem. Natomiast wyróżnienie (za staropolskie gołąbki z maczką grzybową) przypadło Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Leszna.

 

 

Uczestniczący w tej imprezie starosta Jan Pączek pogratulował wszystkim kulinarnej pomysłowości i podziękował za starania o podtrzymywanie Bożonarodzeniowej tradycji.

Konkurs pn. "Stroik świąteczny, Szopka Bożonarodzeniowa"

15 grudnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom i uczestnikom powiatowego konkursu pn. ,,Stroik świąteczny, Szopka Bożonarodzeniowa”. Organizatorem konkursu był Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Uczestników powitał i wręczył nagrody Jerzy Góralewicz – Sekretarz powiatu przemyskiego. W konkursie udział wzięło 21 uczniów szkół podstawowych oraz z gimnazjum powiatu przemyskiego. Laureaci oraz uczestnicy konkursu wraz ze swoimi opiekunami mieli możliwość obejrzenia wszystkich stroików, które wpłynęły na konkurs.

W konkursie nagrody otrzymali w kategorii Szkół Podstawowych:
 I nagroda – Justyna Mazur (Hermanowice)
 II nagroda – Klaudia Kucaj (Orły)
 III nagroda - Patrycja Haręzga  (Nrhrybka)

W konkursie nagrody otrzymali w kategorii Gimnazjum:
I nagroda – Kamil Tomaszewski (Nienadowa)
 II nagroda – Iza Majcher (Hermanowice)
 III nagroda - Gabriela Szybiak (Nienadowa)

 

 

Pozostali uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni i również otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy a nauczyciele – opiekunowie podziękowania.

 Szczególne podziękowania Organizatorzy konkursu składają nauczycielom – opiekunom za zaangażowanie i przygotowanie swoich uczniów do udziału w konkursie:

Paniom: Renacie Pelc, Ewie Gawczyńskiej, Teresie Nyrce, Beacie Nehrebeckiej, Bożenie Koreckiej – Szczerbie, s. Maryli Mach.

Razem na EURO 2012

25 listopada 2011 r. na wyjazdowej sesji Rady Powiatu Przemyskiego podczas posiedzenia Rejonowej Rady w Pustomytach podpisany został Protokół Wykonawczy do Umowy Transgranicznej między Powiatem Przemyskim i Rejonem Pustomyty na lata 2012 i 2013. Nasza współpraca trwa już od 3 lat. Co roku wspólnie przyjmujemy do realizacji działania z zakresu pisania i realizacji wspólnych projektów unijnych, edukacji, kultury, gospodarki oraz sportu. W 2011 r. złożyliśmy wspólny projekt w ramach: Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007- 2013.

 

 

„Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy”
Wartość projektu : 515 000 EURO

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości dróg i bezpieczeństwa drogowego na terenach bezpośrednio przylegających do granicy na terenie powiatu przemyskiego po stronie polskiej i stadionu mistrzostw Euro 2012 w powiecie pustomytskim na Ukrainie.

Cele szczegółowe projektu to:
- poprawa infrastruktury komunikacyjnej w powiece przemyskimi pusomytowskim,
- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem,
- stworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia,
- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez polepszenie jakości dróg,
- wyrównanie standardów jakości dróg w regionie do poziomu europejskiego,
- zapobieganie dyskryminacji mieszkańców obszarów wiejskich powiatu, wynikającej z utrudnień dostępu do lokalnych centrów rozwoju i restrukturyzacji, poprzez poprawę jakości usług transportowych,
- stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych firm oraz rozwojowi istniejących podmiotów gospodarczych.

 

 

Radni Powiatu Przemyskiego mieli również możliwość zwiedzić stadion we Lwowie, czwartą arenę na Ukrainie na przyszłoroczne piłkarskie mistrzostwa EURO 2012.

KONKURS

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie, który ma na celu rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni plastycznej i kultywowanie polskiej tradycji świątecznej. Konkurs przeznaczony dla uczniów Szkół Podstwaowych klasy IV-VI i Gimnazjum klasy I-III.

 

Regulamin.doc

KARTA_ZGŁOSZENIOWA.doc

Polska Prezydencja w Unii Europejskiej - Pochwalmy się Podkarpaciem

24 listopada 2011 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej - w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, odbędzie się finał Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego „Polska Prezydencja w Unii Europejskiej – Pochwalmy się Podkarpaciem”. W konkurs realizowanym w ramach projektu „Informacja o Prezydencji Polski w Radzie UE – wsparcie działań RCIE w Rzeszowie” przy współfinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wzięło udział 26 zespołów uczniowskich, łącznie 221 uczniów oraz 41 nauczycieli z 21 szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I - III i IV – VI.

Pierwsze miejsce za prezentację „Swojski chlebek żurawicki” w kategorii klas I-III zajęli uczniowie z SP nr 1 w Żurawicy tj. Filip Opacki, Dagmara Pytlak, Oliwia Górniak, Adam Rodziejowski, Kamil Pich, Piotr Partyka, Karolina Rojek, Daria Rojek, Aleksandra Fac, Elżbieta Rawska.

Odeszła Koleżanka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 listopada 2011 r.;
po długiej chorobie odeszła do wieczności nasza koleżanka

Wspaniała koleżanka, sumienny pracownik, człowiek wielkiego serca.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Koleżanki i koledzy ze Starostwa

Święto Niepodległości

93 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczczono w Przemyślu oraz w gminach Powiatu Przemyskiego licznymi uroczystościami patriotycznymi oraz imprezami towarzyszącymi. Starosta Jan Pączek, wicestarosta Marek Kudła, a także radni powiatowi uczestniczyli w głównych uroczystościach w Przemyślu. 10 listopada z Rynku Starego Miasta wyruszył pochód pod pomnik Orląt Przemyskich, zatrzymując się po drodze przy popiersiu Józefa Piłsudskiego oraz tablicy poświęconej Marszałkowi, gdzie złożono wiązanki kwiatów.

 

 

Główne uroczystości odbyły się przy pomniku Orląt Przemyskich, w obecności kombatantów, pocztów sztandarowych, harcerzy, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta i powiatu.

 

 

Święto Niepodległości obchodzono zarówno dziesiątego, jak i jedenastego listopada we wszystkich gminach naszego powiatu, m.in. w Drohojowie, Medyce, Żurawicy czy Babicach.

 

 

W przemyskiej Bazylice Archikatedralnej odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny - z udziałem pocztów sztandarowych, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i Chóru „Magnificat”.

"Zachwyt" Marka Mikruta

…to tytuł wystawy w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, będącej zwieńczeniem projektu pod hasłem - „Tutaj żyję”, realizowanego w ramach Stypendium Twórczego Prezydenta Miasta Przemyśla, przyznanego we wrześniu 2010 roku. Na wystawie zaprezentowano przeszło 50 obrazów namalowanych w rocznym (a więc uwzględniającym koloryt wszystkich pór roku) cyklu. Są to głównie pejzaże z okolic Przemyśla.

 


Z. Szeliga wręcza autorowi dyplom od Starosty Powiatu Przemyskiego
fot. G.Karnas

 

Starostwo Powiatowe udzieliło wsparcia w wydaniu okolicznościowego albumu Marka Mikruta. Podczas wernisażu autor otrzymał dyplom od starosty Jana Pączka.

"Kujawski Wianek"

Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej „Trójczyce” z sukcesem zakończył udział w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych we Włocławku . Dnia 22 Października br. do Włocławskiego Centrum Kultury przyjechały z różnych stron kraju zespoły aby walczyć o „Kujawski Wianek”. Pomysłodawczynią i organizatorką festiwalu jest Krystyna Milczanowska.
Tanecznym powitaniem poza konkursem zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy”.

 

 

Zespoły rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięcych zespołów folklorystycznych do lat 14 oraz zespołów pieśni i tańca powyżej 14 roku życia.

 

 

Jury oceniło autentyczność prezentowanego programu z regionem, zgodność muzyki i składu instrumentalnego kapeli z regionem, zgodność gwarowa, opracowania choreograficznego, zgodność strojów ludowych, naturalność zachowań na scenie, wykorzystanie przestrzeni scenicznej, a także ogólny wyraz artystyczny.

I miejsce zajęła grupa reprezentacyjna Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”
II miejsce w swojej kategorii wiekowej młodsza grupa dzieci.

 

 

W ten sposób „Kujawski Wianek” trafił do wsi Trójczyce w Gminie Orły. Szczególne słowa uznania za ten sukces należą się tancerzom, kierownikowi artystycznemu, choreografowi Renacie Nemeczek-Budzyńskiej i instruktorowi Tomaszowi Mrozkowi. Swój wkład w sukces Zespołu wniosła także kapela w składzie: kierownik kapeli Stanisław Kucab – akordeon, Elżbieta Łęgowa – skrzypce, Joanna Łęgowa – klarnet, Adam Kasprzyk – kontrabas.

 

 

W trakcie podróży do Włoclawka nie zabrakło dodatkowych atrakcji. Zespół jeden dzień spędził w Warszawie na zaproszenie Posła RP Piotra Tomańskiego. Pan Poseł żeby spotkać się z nami specjalnie przyjechał do Warszawy. Było to dla tancerzy szczególnie miłe i interesujące spotkanie za które serdecznie dziękujemy. Pragniemy nadmienić, że Pan Poseł był wielokrotnie na naszych koncertach i polski folklor jest mu bliski.

 

 

Potem starsi tancerze byli w Muzeum Powstania Warszawskiego. Serdeczne słowa podziękowania kierujemy do pana Bartłomieja Marczyka, który umożliwił nam zwiedzanie tego muzeum. Młodsi w tym samym czasie byli przy Grobie Nieznanego Żołnierza i odbyli krótka podróż metrem. Wspólny spacer po Starym mieście zakończył pełen wrażeń pobyt w Stolicy.

Będąc we Wlocławku pojechaliśmy pod krzyż nad Wisłą, upamiętniający zdarzenia związane z tragiczną śmiercią ks. Jerzego Popiełuszki i zapaliliśmy znicze nasze pamięci. Niedzielne przedpołudnie spędziliśmy w Toruniu, zwiedzając jego zabytki.

Wyjazd na festiwal został zorganizowany i sfinansowany przy współudziale Rodziców, Gminy Orły i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”.

Obchody Jubileuszu 100-lecia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu

28 października br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu odbyły się uroczystości jubileuszowe 100-lecia założenia szkoły i 20-lecia wznowienia działalności tej placówki. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Przemyślu jest jedną z pięciu szkół ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce. W skład zespołu wchodzą: Oddział przedszkolny, Szkoła Podstawowa Nr 17, Gimnazjum Nr 7 i III Liceum Ogólnokształcące.

 

 

Obchody Jubileuszu 100-lecia rozpoczęły się Liturgią Świętą w Greckokatolickim Soborze Archikatedralnym św. Jana Chrzciciela. Kolejnym podniosłym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku szkoły i uroczysta akademia przygotowana przez uczniów, która miała miejsce w sali widowiskowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

Wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania

21.10. br. w godzinach od 15.00 do 22.00 odbywał się wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania w Starostwie Powiatowym w Przemyślu. O godz. 17.00 zostały włączone syreny alarmowe w Powiecie Przemyskim sygnalizujące ogłoszenie alarmu powietrznego, natomiast o godz. 17.30 nastąpiło wyłączenie syren sygnalizujące odwołanie alarmu.

W treningu systemu wykrywania i alarmowania brała udział Powiatowa Drużyna Wykrywania Zagrożeń.

Powiatowe Ćwiczenia Obronne

20 października br. na terenie Arboretum w Bolestraszycach odbywały się powiatowe ćwiczenia obronne zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu. Celem ćwiczenia było wypracowanie koncepcji sprawnego przeprowadzenia zatrzymania agresywnej grupy kibiców, ewakuacja ludności oraz dóbr kultury z terenu Arboretum w Bolestraszycach. Sprawdzenie znajomości zadań osób funkcyjnych w przypadku wystąpienia terroryzmu w obiektach użyteczności publicznej, sprawdzenie obiegu informacji w procesie ewakuacji oraz sprawne wykorzystanie miejscowych sił i środków.

Powiatowe ćwiczenie obronne składały się z trzech epizodów praktycznych. Epizod pierwszy przedstawiał zatrzymanie grupy agresywnych kibiców. W drugim epizodzie ma miejsce podłożenie ładunku wybuchowego oraz ewakuacja ludności z Muzeum w Arboretum. W epizodzie trzecim ma miejsce pożar muzeum i ewakuacja dóbr kultury.

Podsumowanie ćwiczenia nastąpiło na Forcie XII Werner w Żurawicy.

WIZYTA DELEGACJI Z NIEMIEC

W dniach 17 - 19.10.2011 r. w Powiecie Przemyskim gościła delegacja z partnerskiego powiatu Saarpfalz w Niemczech, w składzie : Hans Bollinger, Dieter Hamm, Manfred Klein, Beate Ruffing, Marlene Schneider .17 października w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu odbyło się spotkanie robocze z uczestnikami delegacji, na którym zostały omówione działania w sprawie przyszłych projektów unijnych. Uzgodniono szczegóły dotyczące kontynuacji współpracy w ramach projektu „Comenius Regio” oraz „Europa dla Obywateli” i „Gruntwig”.

 

 

Goście mieli okazję zwiedzić Fort I Siedliska „Salis Soglio" oraz przyjrzeć się pracy Straży Granicznej na przejściu granicznym w Medyce, które wzbudziło w naszych zachodnich sąsiadach duże zainteresowanie. Z dużym zaciekawieniem obejrzeli także koncert Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”. Wizyta zakończyła się spotkaniem z nauczycielami LO w Dubiecku i ZSZ w Nienadowej.

Dni Otwarte Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Senat i władze rektorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 zapraszają na Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego , 

który odbędzie się 21.10.2011 r. w godz. 9.00-15.00,

w hali widowiskowej uczelni (ul. Rakowicka 27) 


 

Szczegółowe informacje na stronie: www.uek.krakow.pl

OGŁOSZENIE
Rrogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W dniu 21,09,2011 r. o godz. 9.30 w Sali narad pok. Nr 62 Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Plac Dominikański 3 odbędzie się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania osi 3:
- 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
- 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Prezes ARiMR Pan Tomasz Kołodziej ogłosił kolejny nabór wniosków w ramach powyższych działań.

Wnioski przyjmowane będą w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR w Rzeszowie ul. T. Rejtana 36 35-310 Rzeszów (składane osobiście, przez upoważniona osobę, przesyłką rejestrowaną
- z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” od 26 września do 7 października 2011 r.
- z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
- od 27 września do 14 października 2011 r. – na operacja dotyczące wytwarzanie biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego;
- od 17 października do 14 listopada 2011 r. – na pozostałe operacje możliwe do realizacji w ramach przedmiotowego działanie.

Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta Grupa Przemyśl na Europejskich Dniach Dobrosąsiedztwa

Podczas tegorocznych Dni Dobrosąsiedztwa w Malhowicach nie brakowało różnorodnych atrakcji. Każdy mógł wybrać dla siebie coś interesującego. Dorośli mają inne potrzeby, natomiast o wesołą zabawę dzieci zadbały członkinie Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta Grupa Przemyśl. Dla milusińskich przygotowały atrakcyjne zabawy z nagrodami. Można było do woli błądzić w kolorowym labiryncie z tuneli, wygrać atrakcyjną nagrodę rzucając do celu. Dużym powodzeniem cieszyły się rysunki malowane zarówno na twarzy, jak i innych częściach ciała np. kolanach. Konkurs rysunkowy na temat przyjażni i dobrosąsiedztwa między Polską i Ukrainą obfitował dziesiątkami rysunków, które zostały wyeksponowane na wystawie wokół namiotu. Wielu wiadomości dostarczył kwiz z pytaniami typu: jaka jest stolica naszych sąsiadów, jakie kolory flagi a nawet o EURO 2012? Niektóre pytania były naprawdę trudne, ale można było liczyć na pomoc prowadzącej Jagody Dorociak. Dla dzieci lubiących wyzwania plastyczne oferowano wyrób kwiatów z papieru. Każdy uczestnik swój kwiatek wkładał do ogromnego kosza i tym sposobem, na koniec zmagań, powstał wielki, kolorowy bukiet.

 

 

Żadna freinetowska impreza nie może się obejść bez tworzenia swobodnych tekstów inspirowanych tematyką spotkania. I tym razem powstały fantastyczne wiersze okolicznościowe. I miejsce zdobyły uczennice IV klasy ze Szkoły Podstawowej w Krasiczynie : Eliza Kochanowicz i Magdalena Prokopska.

Jak dobrze mieć sąsiada,
chociaż po polsku nie gada.
Lecz kiedy się spotkamy,
zawsze się dogadamy.
W potrzebie mu pomożemy,
i dobrze o tym wiemy,
że on pomógłby nam
gdy płaczesz i jesteś sam.
I mimo, że dzielą nas granice,
to przecież są Malhowice,
bo to dobra słowiańska rodzina
- Polska i Ukraina.

 

 

II miejsce także przypadło dla uczennic z Krasiczyna : Anity Olszańskiej, Klaudii Olszańskiej i Kamili Rożek.
Oto ich wiersz:

Sąsiad miły jest,
lecz ma czasem chwile złe.
Chociaż czasem jest przeszkoda
ja mu chętnie rękę podam.

Na spotkaniu z sąsiadem
przy kolacji z obiadem,
są śpiewy i tańce,
i różne wywijańce.
Wszystkie zabawy i prace były okraszane słodkościami, bo jak wiadomo słodycze dodają radości i umilają życie. Nagrody i słodycze ufundowało Starostwo Powiatowe.

Nad przebiegiem i bezpieczeństwem gier i zabaw czuwały nauczycielki, członkinie Stowarzyszenia:
Bogusława Kuciel SP 4 w Przemyślu
Anna Charatonik (z córką Kasią) SP 14 w Przemyślu
Ada Dorociak (z córką Jagodą) SP w Nehrybce
Halina Kamińska SP w Wyszatycach
Anna Wojciechowska SP w Krasiczynie

Anna Wojciechowska

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa to cykl imprez kulturalno – sportowych, jakie pod tym hasłem odbywały się w dniach 3 – 4 września 2011 roku, na polsko – ukraińskiej granicy, w miejscu, gdzie planowana jest budowa przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice. Organizatorami tej imprezy byli: Urząd Miejski w Przemyślu, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Starosamborska Rada Rejonowa, Euroregion Karpacki Ukraina, Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa.

 

 

Cykl imprez na granicy poprzedziło Forum Współpracy Transgranicznej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w trakcie którego dyskutowano o perspektywach współpracy i możliwościach rozwoju terenów przygranicznych. Natomiast uroczyste otwarcie Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa nastąpiło na scenie usytuowanej w pasie granicznym, niedaleko słupów granicznych oznaczonych liczbą 480 (stąd hasło „Granica 480”).

 

 

Najpierw była ekumeniczna modlitwa z udziałem Jana Martyniaka - arcybiskupa metropolity przemysko - warszawskiego obrządku greckokatolickiego oraz Mariana Rojka – biskupa rzymskokatolickiego. Po oficjalnym otwarciu nastąpiło symboliczne przecięcie drutu kolczastego zawieszonego nad granicznym pasem. Aktu tego dokonali m.in.: marszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta, prezydent Przemyśla Robert Choma i starosta przemyski Jan Pączek.

 

 

Głównym punktem „dni” była estrada na której występowały liczne zespoły z Polski i Ukrainy, zarówno ludowe, jak i rockowe, a główną gwiazdą był Paweł Kukiz z zespołem Piersi, na którego niedzielny występ ściągnęły tysięczne tłumy.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom „dni” liczne atrakcje, jak: jarmark wyrobów rzemieślniczych, piknik kulinarny, loty balonem, turnieje rycerskie, dyskotekę, liczne gry i zabawy. Swój zlot i wspólne ognisko mieli przy tej okazji harcerze i płastuny. W trakcie dwudniowej imprezy nie zabrakło też rywalizacji sportowej. Turniej piłki nożnej wygrała drużyna Powiatu Przemyskiego. Przez cały czas czynny był polowy punkt odpraw granicznych. Z możliwości przekroczenia granicy skorzystało prawie 8 tysięcy osób. Zbierano też podpisy pod petycją w sprawie budowy przejścia.

Medal “Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego”

UCHWAŁA NR XI/80/2011
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO
z dnia 26.08.2011 rokuw sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego"

Odznakę honorową „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego " po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kapitułę odznaki Rada Powiatu Przemyskiego nadała następującym osobom:

1.Pan Antoni Blecharczyk.
2.Pani Renata Budzyńska – Nemeczek.
3.Pan Jan Łaskarzewski.
4.Pan Zbigniew Kopczak..
5.Pan Piotr Kruk.
6.Pan Maciej Lewicki
7.Pan Rafał Kumek.
8.Pan Arkadiusz Dźwierzyński.
9.Pani Maria Jakubowska.
10.Pan Stanisław Bajda
11.Pan Władysław Wilk

Odznakę nadano osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia mające wpływ na rozwój Powiatu Przemyskiego w następujących obszarach:
1. Działalność samorządowa.
2. Działalność społeczna.
3. Działalność edukacyjno-kulturalna.
4. Działalność gospodarcza.

Strona 60 z 67
««   27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone