Aktualności
KONFERENCJA MINISTRA PRACY

1 marca 2014 roku w sali narad Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja prasowa ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak – Kamysza. Gospodarzem spotkania był starosta Jan Pączek, a ministrowi towarzyszył poseł Mieczysław Kasprzak.

 


od lewej: starosta przemyski Jan Pączek,
minister Władysław Kosiniak – Kamysz,
poseł Mieczysław Kasprzak

 

Głównym tematem konferencji były sprawy związane z bezrobociem, od lat utrzymującym się w Przemyskiem na dość wysokim poziomie. Minister mówił także o planowanych reformach urzędów pracy, zmierzających do podniesienia skuteczności starań o nowe miejsca zatrudnienia.

 

KONCERT NOWOROCZNY

1 lutego 2014 roku w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Kaszycach (gmina Orły) odbył się koncert noworoczny pod hasłem „Zaśpiewajcie Aniołowie”, w którym wystąpili: Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej "Trójczyce" oraz Zespół taneczny OASIS ze Lwowa (Ukraina).

 

 

„Tańce i przyśpiewki góralskie”, „Tańce Lachów Sądeckich”, „Tańce Karkowskie” pt.”HEJ NA KRAKOWSKIM RYNKU”, oraz „Scenka Bożonarodzeniowa” w wykonaniu „Trójczyc” oraz taneczne popisy artystów ze Lwowa zostały nagrodzone głośnymi brawami przez zaproszonych gości i licznie zgromadzoną publiczność.

 

 

Podczas koncertu młodzież miała okazję nie tylko do nawiązania kontaktów i przyjaźni, ale również do lepszego poznania kultury i dorobku folklorystycznego obu regionów, była to znakomita okazja do wymiany doświadczeń, a przede wszystkim do wspólnego kolędowania.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

W czwartek 23 stycznia br. Jan Pączek Starosta Przemyski wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego. Obradom przewodniczył wspólnie z Prezydentem Miasta Przemyśla Robertem Choma, a udział w nich wzięli przedstawiciele straży, inspekcji, służb mundurowych oraz instytucji zarówno z terenu miasta, jak i podległe przemyskiemu staroście. Podczas spotkania przedstawione zostały sprawozdania za ubiegły rok oraz plany na 2014 rok. 

 
   
XV Przegląd Kolędniczy Domów Pomocy Społecznej - Huwniki 2014

Dzień 23 stycznia 2014 r.  w Huwnikach był dniem XV Przeglądu Kolędniczego Domów Pomocy Społecznej. W uroczystości uczestniczyły Zespoły Kolędnicze z Domów : w Rudzie Różanieckiej, Moczarach, Krośnie, Przeworsku, Sośnicy, Moszczanach, Jarosławiu i Przemyślu. Gościnnie program Bożenarodzeniowy wzbogacił także Zespół Koła Gospodyń Wiejskich w Rybotyczach.

 

 

 

Na scenie zaprezentowały się m.in.:

  • ,,Rudniacy" z programem „Jest taki dzień”,
  • ,,Włóczykije" z programem „ Pasterze od łopaty”,
  • ,, Rodzinne Gniazdo" z programem „ Hej kolędo hej”,
  • ,,Garsteczka"z programem „ Do szopy hej pasterze”,
  • ,,Oto Nasi" z programem  Jasełka – Misterium Bożenarodzeniowe,
  • ,,Na wesołej fali" z programem „ A nadzieja znów wstąpi w nas- kolędy nie tylko polskie” ,
  • ,, Moszczańskie Stokrotki" z programem Misterium na Boże Narodzenie,
  • ,,Bractwo Miłości" z programem „ Jutro przyjdę do Ciebie”,
  • ,,2 w Jednym" z programem „ Kolęda dla wszystkich”.

 

 

Na scenie zaprezentowano różne formy artystyczne od zespołów wokalnych po spektakle teatralne. Były kolędy, pastorałki, jasełka, misteria Bożenarodzeniowe, podczas których zaprezentowały się talenty wokalnie i  aktorskie mieszkańców licznych Domów Pomocy Społecznej. Przegląd Kolędniczy rozpoczęto uroczystą mszą świętą a zakończono zabawą karnawałową przy muzyce i wokalu zespołu „5 w Jednym ‘.

 

 

 

Było dużo wzruszeń, duchowego wyciszenia i euforycznej radości. Wszyscy pracownicy i  mieszkańcy Domów, Dyrekcje , przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Przemyślu i instytucji współpracujących wzajemnie składali sobie  świąteczno -noworoczne życzenia.

Był to ważny dzień w pielęgnowaniu relacji międzyludzkich oraz kultywowaniu pięknych zwyczajów i obrzędów naszej kultury narodowej.

Uchwalenie budżetu

W dniu 20 stycznia 2014 r. miała miejsce pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu Przemyskiego. W trakcie jej trwania najważniejszą kwestią było podjęcie uchwały budżetowej Nr XLIV/288/2014. Przyjęta na 2014 rok uchwała, określa dochody powiatowego budżetu na kwotę 32.083.526 zł natomiast wydatki budżetu na kwotę 33.496.910 zł.

WIZYTA PARTNERÓW POWIATU SAARPFALZ

W dniach 14–17 stycznia 2014 r. w Powiecie Przemyskim gościła 6-osobowa delegacja z partnerskiego powiatu Saarpfalz w Niemczech, w ramach projektu, pt. „Współpraca polsko-niemiecka na rzecz zwiększenia konkurencyjności szkolnictwa ponadgimnazjalnego”, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Comenius Regio.  Było to kolejne spotkanie partnerów projektu, realizowanego od 2012 r.

 

 

W składzie delegacji uczestniczyli przedstawiciele niemieckich instytucji: Urzędu Powiatu Saarpfalz, Regionalnego Instytutu Pedagogicznego i Medialnego (LPM), Stowarzyszenia Europejskiego Kształcenia i Wychowania Ekologicznego „Spohn Haus” oraz szkół: Christian-von-Mannlich-Gymnasium w Homburgu  i  Szkoły im. Willi Grafa w  Centrum Kształcenia Zawodowego Powiatu Saarpfaz w Sankt Ingberg. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Przemyskiego, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyslu oraz Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku.

  

 

W programie spotkania zrealizowano dwa ważne przedsięwzięcia zaplanowane w ramach projektu. W dniu 15 stycznia 2014 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się seminarium poświęcone podsumowaniu konkursu międzyszkolnego na film i plakat promujący szkołę, wykonany przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu przemyskiego i niemieckiego Powiatu Saarpfalz. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody, wręczone przez Pana Jana Pączka Starostę Przemyskiego i przedstawicieli delegacji niemieckiej.   Pierwsze miejsce w kategorii „film” zajęła drużyna uczniów z LO im. I. Krasickiego w Dubiecku w składzie: Katarzyna Chruścicka, Monika Michalik, Sylwia Binko i Katarzyna Owarzany.   Pierwsze miejsce za wykonanie najlepszego plakatu zdobył Patryk Głowacz, również z Liceum Ogólnokształcące im. I. Krasickiego w Dubiecku.   Podczas seminarium zaprezentowano również nagrodzone filmy i plakaty promujące szkoły Powiatu Przemyskiego.  
 
 
 
 
 
W drugiej części seminarium przedstawiciele niemieckich szkół powiatu Saarpfalz omawiali przebieg konkursów w swoich szkołach oraz prezentowali prace wykonane przez niemieckich uczniów. Dla wszystkich uczestników seminarium zaskakujące było inne podejście uczniów polskich i niemieckich do wykonania swoich prac. Prace polskich uczniów były bardzo realistyczne: zawierały zdjęcia i hasła promujące szkoły, natomiast niemieccy uczniowie wykonali artystyczne prace w sposób bardziej abstrakcyjny, posługując się różnymi formami graficznymi i skrótowymi hasłami o głębokiej treści. Na przykład, praca jednego z uczniów nawiązywała do ogłoszeń osób poszukiwanych na „dzikim zachodzie”. Zróżnicowane formy wykonanych prac oraz w szerszym kontekście edukacja artystyczna w szkołach polskich i niemieckich - były tematem ożywionej dyskusji polskich i niemieckich partnerów projektu.
 
 
 
 
W dniu 16 stycznia 2014 r. głównym przedmiotem seminarium, które odbyło się w siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu, była metodologia opracowania strategii rozwojowych. Temat ten wynikał z uzgodnionego wcześniej z partnerami niemieckimi, kolejnego etapu projektu, tj. opracowania strategii poprawy konkurencyjności szkół ponadgimnazjalnych. Prezentację na temat zagadnień strategicznych przeprowadził Piotr Słaby – ekspert z Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Przemyślu. Oprócz merytorycznego spotkania partnerów projektu Comenius Regio, goście niemieccy mieli możliwość zwiedzania miasta Przemyśla i przemyskich muzeów (Narodowego Muzeum Ziemi Przemyskiej, Muzeum Historii Miasta Przemyśla i Muzeum Twierdzy Przemyśl). Spotkanie partnerów projektu było okazją do owocnych dyskusji i wymiany poglądów na tematy związane z edukacją. 
BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU NA GRANICY

3 stycznia 2014 r. w miejscu planowanego polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice odbyło się - już po raz szósty -  uroczyste przekazanie „Betlejemskiego Światełka Pokoju”. Przedstawiciele Powiatu Przemyskiego oraz harcerze Hufca Ziemi Przemyskiej przekazali symboliczne światełko samorządowcom z zaprzyjaźnionego Rejonu Stary Sambor oraz płastunom.

Gospodarzami uroczystości byli: starosta przemyski Jan Pączek oraz przewodniczący Rady Rejonowej w Starym Samborze Orest Bonk. W uroczystości wzięli także udział m.in.: Marek Rząsa poseł na Sejm RP, prezydent Przemyśla Robert Choma, wójtowie gmin przygranicznych, funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, strażacy, a także młodzież i seniorzy.

 

 

Nie zabrakło wspólnego kolędowania, kapłani obrządku greckokatolickiego poświęcili prosforę, zaś kapłan rzymskokatolicki – opłatki,  którymi dzielono się podczas składania życzeń. Na koniec harcerze i płastuny utworzyli wspólny krąg wokół ogniska rozpalonego od „Betlejemskiego Światełka Pokoju”.

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU

20 grudnia br. na przemyskim Rynku odbyła się ceremonia przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju. Tegoroczne edycji towarzyszy hasło: „Wyjdź z cienia. Pokaż dobro”. Głównymi bohaterami tej uroczystości byli harcerze Hufca Ziemi Przemyskiej. Nie zabrakło włodarzy miasta i powiatu z prezydentem Robertem Chomą i starosta Janem Paczkiem na czele. Po przekazaniu światełka  dzielono się opłatkami, które poświęcił  biskup Adam Szal.

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE

19 grudnia br. w nowej siedzibie Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez samorządy: Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego. W spotkaniu – którego gospodarzami byli: prezydent Przemyska Robert Choma i starosta przemyski Jan Pączek -  udział wzięli: parlamentarzyści, samorządowcy (w tym - radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu Przemyskiego), przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy podległych samorządom jednostek, działacze społeczni. Nie zabrakło osób duchownych, a świątecznego błogosławieństwa zebranym udzielił ksiądz arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski i Przewodniczący Episkopatu Polski. Oprawę artystyczną zapewnił Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”.

 

NAJPIĘKNIEJSZE STROIKI

18 grudnia br. podsumowano tegoroczny konkurs na stroik świąteczny oraz nagrodzono autorów najlepszych prac. Organizatorem konkursu adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu przemyskiego był Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Wpłynęło 49 prac, a jury pod przewodnictwem Anety Wawrzyn, miało ciężki orzech do zgryzienia. Nagrody otrzymali:

W kategorii klas I – III

I nagroda – Maja Szuban (SP Buszkowice)
II nagroda – Nikola Franków (SP Niziny)
III nagroda – Wiktoria Suchorzepka (SP Lipa)

 

W kategorii klas IV – VI

I nagroda – Karolina Cielniak
II nagroda – Gabrysia Grasza (SP Trójczyce)
III nagroda – Karolina Kuter (SP Niziny)

Przyznano także wyróżnienia, a gratulacje i życzenia od starosty Jana Pączka otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.

 


Rodzinne” zdjęcie organizatorów oraz nagrodzonych uczniów i ich nauczycieli

MEDALE DLA RODZICÓW ŻOŁNIERZY

17 grudnia br. w starostwie odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych medali” Za zasługi dla Obronności Kraju”, nadanych przez Ministra Obrony Narodowej, rodzicom których co najmniej troje dzieci wzorowo pełniło służbę wojskową.  Medale otrzymali: Maria i Józef Chruściccy z Sierakośc, Maria i Stanisław Czapniewscy z Huty Brzuskiej, Halina i Leszek Kotowie z Łętowni, Emilia i Jan Smatryccy z Brzeżawy, Rozalia i Bronisław Stadnikowie z Sufczyny oraz Jadwiga i Roman Ubermanowie z Krasiczyna. Medale wręczali: ppłk Tadeusz Homa, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu oraz starosta Jan Pączek.

 

DOM POLSKI WE LWOWIE

16 grudnia br. w Teatrze Dramatycznym im. Łesi Ukrainki we Lwowie odbyła się uroczystość przekazania symbolicznych kluczy do budynku Domu Polskiego we Lwowie, w którym wkrótce będzie działać Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Społecznego. Ta placówka - o której powstanie zabiegano od lat - służyć ma budowaniu jak najlepszych relacji pomiędzy Polakami i Ukraińcami, Ukrainą i Polską, a także między Ukrainą i Unią Europejską.  Wśród licznie zebranych gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli przemyskich samorządów. Wszak sprawa Domu Polskiego we Lwowie od wielu lat przedstawiana była w kontekście ukraińskiego Domu Narodowego w Przemyślu, przekazanego przed trzema laty miejscowej społeczności ukraińskiej. Stąd obecność włodarzy miasta i powiatu – prezydenta Przemyśla Roberta Chomy i starosty przemyskiego Jana Pączka, którzy mieli okazję podziękować tym wszystkim, którzy z tak wielką determinacją zabiegali o uzyskanie godnej siedziby dla lwowskich Polaków.

KONKURS BOŻONARODZENIOWY

13 grudnia w sali narad Starostwa Powiatowego odbył się finał tegorocznej edycji Konkursu Bożonarodzeniowego zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Przemyska”. Celem konkursu było wyłonienie i promowanie najlepszych potraw bożonarodzeniowych oraz kultywowanie obrzędów świątecznych naszego regionu. Do szlachetnej rywalizacji przystąpiło osiem zespołów. Jury, pod przewodnictwem Gerarda Szczygła, najwyżej oceniło propozycję Koła Gospodyń Wiejskich z Wyszatyc.

 

PROGRAM STYPENDIALNY

 

BIAŁA WSTĄŻKA 2013 W PRZEMYŚLU

 27 listopada 2013 odbyła się po raz czwarty w powiecie przemyskim kampania „Białej Wstążki”. Hasło tegorocznej kampanii to  „Usłysz, zareaguj, pomóż…bo wstyd i lęk knebluje usta ofiarom domowych katów!!!”. Kampania  została stworzona przez mężczyzn i to właśnie do nich jest adresowana. Ma ona bowiem na celu nie tylko przypominać o problemach  przemocy w rodzinie, ale również stać się punktem zapalnym ogólnopolskiej debaty na temat przemocy, nie tylko wobec kobiet ale również wobec tych  najmłodszych którzy często sami nie potrafią się obronić a narażeni są na przemoc dorosłych, od których powinni otrzymać ciepło rodzinnego ogniska i poczucie bezpieczeństwa. Przemyskim inicjatorem „Białej Wstążki” jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. Tegoroczną inicjatywę gorąco poparło wielu pracowników Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Spośród pracowników białą wstążkę przyjęli m.in. Starosta Przemyski Jan Pączek, Wicestarosta Marek Kudła,  Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Semków,  rzecznik prasowy urzędu Zdzisław Szeliga, członek zarządu Powiatu Przemyskiego Wacław Pawłowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Janusz Hołyszko, naczelnik wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego Piotr Worosz, naczelnik wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Zbigniew Kaszycki, naczelnik wydziału Organizacyjnego-Administracyjnego i Spraw Obywatelskich Stanisław Rogała oraz naczelnik wydziału Komunikacji i Dróg Leszek Pusiarski.

 

PUCHAR STAROSTY 2013

IV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY

23 i 24 listopada br. pod patronatem Starosty Przemyskiego Jana Pączka oraz Wójta Gminy Krasiczyn Jerzego Kowalskiego odbył się IV Międzynarodowy Turniej Szachowy WIEŻA. Organizatorami turnieju byli: Sportowo – Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu, Gimnazjum im. kard. A.S. Sapiehy w Krasiczynie, Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu, zaś wspierającymi partnerami Gmina Krasiczyn, Starostwo Powiatowe w Przemyślu oraz 5 Batalion Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. 

 


Na liście startowej znalazło łącznie 70 uczestników z Polskich i Ukrainy. Pojedynki szachowe rozegrano w tempie 30 minut dla zawodnika, systemem szwajcarskim i rundowym - po 9 rund dla każdej z poszczególnych grup tj. seniorów, juniorów, juniorek oraz grup opiekunów i rodziców. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał duet sędziowski w składzie: Maciej Karasiński i Jerzy Kuzio.  Zawodników i organizatorów wspierała liczna grupa wolontariuszy złożona z uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Krasiczynie, członków SKKS/MDK w Przemyślu: Krzysztof Mazur, Agnieszka Gdula, Aneta Demko, Adam i Elżbieta Pańczuk, Ewa Paniewicz, Ewelina Mardosiewicz, Magdalena Błachut, Marek Kuźmiek, Patrycja Rożek, Klaudia Olszańska, Paulina Majchrowicz, Mateusz Sura, Paulina Wrotny, Aneta Bałata,Gabriela Milczanowska, Magdalena Prokopska, Karolina Łuczyszyn, Justyna Jajkowska, Beata Kazienko, Aleksandra Barszcz, Magdalena Lisowiec, Dagmara Draganowska, Dominika Łuszyczszyn.

 

 

Zawody odbyły się w miłej atmosferze, w duchu sportowej rywalizacji. Po dwudniowych rozgrywkach wyłoniono komplet zwycięzców w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych:

 

Grupa OPEN

I miejsce – Nazar Ustianovich
II miejsce – Daniel Lusio
III miejsce – Hubert Janzer

 

Grupa Juniorek

I miejsce – Justyna Jeżak
II miejsce – Justyna Łukasiewicz
III miejsce – Aleksandra Ligęza

 

Grupa Juniorów do lat 9

I miejsce – Paweł Borek
II miejsce – Mikołaj Chudy
III miejsce – Grzegorz Dolanowski

 

Grupa Juniorów do lat 12

I miejsce – Mateusz Rzeszutek
II miejsce – Filip Przyczyna
III miejsce – Grzegorz Pańczuk

 

Grupa Juniorów do lat 17

I miejsce – Maciej Rządło
II miejsce – Marcin Molenda
III miejsce - Karol Wolczyk

 

Grupa Juniorów Gminy Krasiczyn

I miejsce – Grzegorz Chruszcz
II miejsce – Kacper Wronty
III miejsce - Dominik Marcinkiewicz

 

Każdy uczestnik Turnieju o Wieżę otrzymał pamiątkowy upominek a zwycięzcy cenne nagrody które wręczyli Piotr Worosz Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz Bożena Karpiuk Dyrektor Gimnazjum im. kard. A.S. Sapiehy z Krasiczyna. 

 

PAMIĘCI OFIAR WIELKIEGO GŁODU

23 listopada br. odbywały się w Przemyślu „Centralne uroczystości 80 rocznicy Wielkiego Głodu w latach 1932 – 1933 na Ukrainie”. W Pałacu Biskupów Greckokatolickich otwarto wystawę oraz zorganizowano międzynarodową konferencję. Odbyła się tez panachyda  za ofiary głodu i stalinowskich  represji politycznych, a także odsłonięto pomnik Ofiar Wielkiego Głodu usytuowany tuż obok Soboru Archikatedralnego. Starostę przemyskiego reprezentował na tych uroczystościach Piotr Worosz, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji.

 

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

22 listopada w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbył się dzień Pracownika Socjalnego. Zgromadził wszystkich  pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W uroczystości uczestniczyli  m.in. Władysław Maciupa Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Józef Zubik Radny Powiatu Przemyskiego, Piotr Hryniszyn dyrektor SOW dla OPR w Korytnikach, Zofia Ważna-Lisowiec dyrektor DPS w Huwnikach, Siostra Zofia Łebedowicz dyrektor Ekumenicznego DPS w Prałkowcach, oraz ksiądz Sylwester Szwajca dyrektor DD w Prałkowcach.

 

 

Starosta Przemyski Jan Pączek, wszystkim zgromadzonym złożył najserdeczniejsze życzenia. Podziękował również za codzienny trud i poświecenie jakie związane jest z zawodem pracownika socjalnego.

 

 

Uroczystość stała się okazją do uhonorowania nagrodą specjalną Jolanty Jabłońskiej dyrektora PCPR w Przemyślu. Podczas uroczystości głos zabrali również zaproszeni goście, natomiast piękną oprawę muzyczną przygotował zespół z Klubu Garnizonowego V Batalionu Strzelców Podhalańskich.

 

Strona 52 z 67
««   27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone