Aktualności
Folkowa Nuta w Babicach

28 lipca 2019 odbyło się w Babicach (gmina Krzywcza) XXI Spotkanie Zespołów Muzykujących „Folkowa Nuta”. Ta tradycyjna impreza posiada tę samą, sprawdzającą się od lat, formułę. Jak co roku nie zabrakło barwnych stoisk z swojskim jadłem i rękodziełem ludowym z poszczególnych sołectw Gminy Krzywcza. Na scenie wystąpili m.in.: Chór „Gloria” z Babic, Kapela „Warzanie” z Wary, Kapela „Rokiecianka” z Rokietnicy i Zespół Pieśni i Tańca „Familia” z Rudołowic. Jako gwiazda wieczoru wystąpił Dziani z Cygańskimi Gwiazdami. Oprócz jadła i rękodzieła można się też było zapoznać z ofertą  stoisk promocyjno – edukacyjnych Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko Dynowskie, Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz Nadleśnictwa Krasiczyn. W imieniu władz Powiatu Przemyskiego organizatorom pogratulował przedsiębiorczości Wicestarosta Przemyski Marek Kudła. Zwieńczeniem imprezy była dyskoteka „Pod Gwiazdami” .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mistrzostwa Polski służb mundurowych

W dniach 27-28 lipca br. w Przemyślu odbyły się w III Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej Służb Mundurowych – TWIERDZA PRZEMYŚL 2019.

Organizatorami mistrzostw były Regiony Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA: Bieszczadzki i Przemyski oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej, zaś partnerami - Polski Związek Piłki Siatkowej, Województwo Podkarpackie (Podkarpacie przestrzeń otwarta), Urząd Miasta Przemyśla oraz Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Do rywalizacji na boiskach plażowych przy kładce nad Sanem przystąpiło 27 par z całej Polski. Ostatecznie, po kilkugodzinnych morderczych zmaganiach przy wyjątkowo gorącej aurze najlepsi okazali się: Bartłomiej Baniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich oraz Marcin Melnarowicz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Podczas turniejowych zmagań, wzorem poprzednich edycji mistrzostw, nie zabrakło siatkarskich gwiazd ze słynnej „złotej drużyny Huberta Wagnera”, mistrzów  świata z 1974 roku i mistrzów olimpijskich z 1976 roku – Tomasza Wójtowicza, Marka Karbarza, Włodzimierza Stefańskiego i Mirosława Rybaczewskiego. Wśród obserwujących sportowe zmagania nie zabrakło włodarzy Powiatu Przemyskiego – Starosty Przemyskiego Jana Pączka oraz Wicestarosty Marka Kudły.

 
 
 
 
 
 
 
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.07.29

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.07.26

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

 
UWAGA - KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

Regulamin i załączniki do pobrania poniżej:

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

KOMUNIKAT

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach ogłoszonego konkursu

 

Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie pn. "INFORTECA - promocja Powiatu poprzez promocję Fortów Twierdzy Przemyśl"
W rocznicę Zbrodni Wołyńskiej

11 lipca 2019 roku w Przemyślu – podobnie jak i w wielu miejscowościach całej polski - oddawano cześć ofiarom Rzezi Wołyńskiej. O godzinie 12 zawyły syreny, a przy Rondzie Ofiar Wołynia spotkali się przemyślanie, którzy symbolicznym zapaleniem zniczy oraz modlitwą za pomordowanych  dawali świadectwo pamięci. Nie zabrakło włodarzy miasta i powiatu z prezydentem Wojciechem Bakunem i Starostą Przemyskim Janem Pączkiem. 

Kontynuacja memorialnych uroczystości była Msza Święta koncelebrowana w intencji ofiar w kościele o.o. Karmelitów Bosych, a następnie udano się na Cmentarz Wojskowy gdzie przy symbolicznym Krzyżu Wołyńskim składano wieńce i kwiaty oraz zapalano znicze. Uczynili to m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszarda Adamski i Wicestarosta Marek Kudła. W uroczystościach tłumnie mieszkańcy miasta i okolicznych gmin, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci, kresowianie, przemyscy Sybiracy oraz rodziny wołyńskie. 

 
Zaproszenie

 

Giełda

III Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Siatkówce Plażowej ? TWIERDZA PRZEMYŚL 2019

 

Załącznik:

REGULAMIN

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.07.01

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

 
Samorządowe Spotkania Przygraniczne

22 czerwca 2019 r. w Nowym Kalinowie na Ukrainie odbyły się Samorządowe Spotkania Przygraniczne zainaugurowane w 2008 r. w Powiecie Przemyskim na boisku w Medyce. Od tego czasu co rok odbywają się turnieje piłki siatkowej i piłki nożnej drużyn złożonych z samorządowców z Polski i Ukrainy. Pierwsze rozgrywki prowadzone były pomiędzy Powiatem Przemyskim, a zaprzyjaźnionymi rejonami na Ukrainie: Mościskami, Gródkiem, Starym Samborem, Pustomytami. W późniejszych latach coraz więcej powiatów i rejonów dołączyło do tej wspaniałej idei. Sport to jedna z płaszczyzn współpracy wynikająca z umów zawartych między Powiatem Przemyskim, a rejonami na Ukrainie. Spotkania te co roku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród drużyn zarówno z Ukrainy jak i z Polski. Kilka lat temu do rozgrywek dołączył Powiat Lubelski, a w tym roku przystąpiła również Gmina Jasło, która współpracuje z Samborem na Ukrainie. W tym roku w rozgrywkach wzięły udział reprezentacje Sambora, Starego Sambora, Pustomyt, Mościsk, Gródka, a z Polski Powiat Przemyski, wspomniana już Gmina Jasło oraz Powiat Lubelski, który jako zwycięzca turnieju i zdobywca przechodniego pucharu będzie organizatorem Samorządowych Spotkań Przygranicznych w przyszłym roku. Reprezentacja Powiatu Przemyskiego zajęła III miejsce zarówno w turnieju piłki nożnej jak i siatkowej. Powiat Przemyski reprezentował Wicestarosta Przemyski Pan Marek Kudła, Radny Powiatu Przemyskiego Pan Ryszard Gołębiowski oraz delegacja ze Starostwa. 

 

 

 

Noc Kupały w Wiosce Fantasy

W sobotę 23 czerwca w  Wiosce Fantasy w Kuńkowcach obchodzono Noc Kupały czyli tradycyjne słowiańskie święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości. Impreza ta - zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej – była nawiązaniem do dawnych słowiańskich obrzędów, obchodzonych z okazji przesilenia letniego. Obrzędy te (nazywane również – kupalnocką, sobótką czy nocą świętojańską), niegdyś bardzo popularne we wsiach wielu regionów Polski, z czasem prawie zupełnie zanikły. Dzięki grupie społeczników z podprzemyskiej Wioski Fantazy to dziedzictwo kulturowe jest rokrocznie przypominane i trafia do powszechnej świadomości.

 

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA: 

ZAŁĄCZNIK

 

Panachyda na cmentarzu w Przemyślu - Pikulicach

23 czerwca 2019 na Ukraińskim Cmentarzu Wojennym w Przemyślu - Pikulicach odbyła się tradycyjna panachyda czyli nabożeństwo żałobne poświęcone pochowanym tu żołnierzom Ukraińskiej Armii Ludowej i Ukraińskiej Halickiej Armii, którzy w 1920 roku walczyli w wojnie polsko –bolszewickiej jako sojusznicy Józefa Piłsudskiego.

Uroczystości żałobne rozpoczęła Msza Święta w przemyskiej Archikatedrze Greckokatolickiej pw. Świętego Jana Chrzciciela. Następnie przez miasto przeszła procesja z udziałem m.in. potomków „petlurowców”. Po wspólnej modlitwie przy monumencie upamiętniającym ukraińskich żołnierzy składano wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze. Nie zabrakło też symbolicznego wieńca od Starosty Przemyskiego Jana Pączka i Rady Powiatu Przemyskiego. 

 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.06.21

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.06.19

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

 
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego

Najważniejszym punktem obrad IX sesji Rady Powiatu Przemyskiego w dniu 18 czerwca 2019 roku było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Zarządowi Powiatu Przemyskiego za rok 2018. Zanim przystąpiono do tego punktu radni debatowali nad raportem o stanie Powiatu Przemyskiego za rok 2018 oraz podjęli uchwałę o udzieleniu Zarządowi wotum zaufania. Następnie wysłuchano rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz opinii Regionalnej Izby Rozrachunkowej. Ostatecznie, stosunkiem głosów 10 do 8 podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Przemyskiego. Starosta Jan Pączek podsumowując obrady podziękował wszystkim radnym za zaufanie i dobrą współpracę.

Strona 5 z 67
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone