Aktualności
OGŁOSZENIE
ZŁOTE I ŻELAZNE GODY W GMINIE MEDYKA

2 października br. w Urzędzie Gminy Medyka miała miejsce uroczystość z okazji 50 - lecia trwania związku małżeńskiego trzynastu par oraz żelazne gody małżonków z 65-letnim pożyciem z terenu Gminy Medyka.

 

 

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie z rąk Wójta Gminy Medyka Marka Iwasieczko otrzymali:

 • Figiela Mieczysław i Dorota /Siedliska
 • Foremski Antoni i Katarzyna /Medyka 
 • Klimkowski Władysław i Bronisława /Torki 
 • Podolak Zenon i Emilia /Hurko 
 • Smolak Włodzimierz i Krystyna /Medyka 
 • Sokołanko Włodzimierz i Elżbieta /Leszno 
 • Szczygielski Piotr i Janina /Medyka
 • Walczyszewski Andrzej i Jadwiga /Hurko 
 • Wilk Stanisław i Kazimiera /Hureczko 
 • Wołk Stefan i Józefa /Medyka
 • Wójcik Adolfi Bogusława /Medyka 
 • Zawałeń Bazyli i Anna /Hurko 
 • Moskal Władysław i Janina /Torki 

 

para 65 lecie małżeństwa

 • Hołub Bolesław i Stefania /Medyka

 

Kluby Sportowe Orange

 

Jubileusz setnych urodzin

W gronie najbliższej rodziny świętowała jubileusz setnych urodzin Pani Jadwiga Węgrzyn podopieczna Zakładu Opieki Leczniczej w Przemyślu. Podczas uroczystości dostojnej jubilatce towarzyszył Jan Pączek Starosta Powiatu Przemyskiego, który złożył życzenia i gratulacje.

 

 

Obecni byli również Robert Choma Prezydent Miasta oraz Marek Iwasieczko Wójt Gminy Medyka na terenie której większość życia spędziła Pani Jadwiga. 

 

100. rocznica wysiedlenia i spalenia wsi Wyszatyce

Obchodzona w niedzielę w Wyszatycach - Gmina Żurawica -  setna rocznica wysiedlenia mieszkańców oraz spalenia całej wsi podczas I wojny światowej została uczczona uroczystą Mszą św. której przewodniczył biskup pomocniczy Stanisław Jamrozek. Po mszy uroczystości kontynuowano na cmentarzu gdzie odsłonięty został pomnik upamiętniający wywózkę a delegacje wraz z Janem Pączkiem Starostą Przemyskim i Ryszardem Adamskim Przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego złożyły kwiaty.

 

 

W  1914 r. wojska austriackie, chcąc oczyścić teren wokół Twierdzy Przemyśl i zabrać wojskom rosyjskim możliwość schronienia, niszczyły zabudowania okalające twierdzę. Wyszatyce zostały doszczętnie spalone, a ludność wywieziono do Chocenia.

Na terenie dzisiejszych Czech ogółem osiedlonych zostało 22 tysiące ludzi. Mieszkali w barakach, ale starali się organizować normalne życie, mieli zakłady rzemieślnicze, kościół i szkołę. Warunki zaczęły się poprawiać w połowie 1915 r. Mimo to, jedna trzecia przebywających tam osób, nie przeżyła wysiedlenia, w tym 3300 dzieci. 

75. Rocznica Walk Obronnych w Borownicy

14.09.2014 r. odbyły się obchody 75. Rocznicy Walk Obronnych w Borownicy. W uroczystości udział wzięli najbliżsi krewni płk. dypl. Beniamina Piotra Kotarby, kombatanci, parlamentarzyści, władze wojewódzkie, powiatowe i gminne, przedstawiciele wojska, ochotniczej straży pożarnej, straży granicznej, delegacje szkół wraz z młodzieżą szkolną, pracownicy lasów państwowych, członkowie organizacji pozarządowych, mieszkańcy Borownicy oraz okolicznych miejscowości.

 

 

Rozpoczęcie uroczystości poprzedziło wystawienie wart honorowych przez żołnierzy 1 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk Beniamina Kotarby, Harcerzy z Hufca Ziemi Przemyskiej przy krzyżu i obelisku na Wzgórzu nad  "Czarnym Potokiem", przy pomniku pomordowanych mieszkańców Borownicy oraz na cmentarzu na grobie płk. Beniamina Piotra Kotarby. 

 

 

Podczas uroczystości poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze a Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Zgrupowanie Żmija – Warszawa 44”, odtworzyła wydarzenia wrześniowe.

Obchody 75 rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę

17 września br. roku odbyły się uroczystości związane z obchodami 75 rocznicy sowieckiej napaści na Polskę. Centralnym punktem była Eucharystia odprawiona w przemyskiej bazylice archikatedralnej w Przemyślu, w intencji ofiar sowieckiej agresji i żyjących sybiraków. Bezpośrednio po zakończeniu mszy św. miało miejsce wręczenie odznaczeń. Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP przyznał Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków Oddziałowi Związku Sybiraków w Przemyślu oraz Januszowi Łukasiewiczowi. Decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie Srebrną Odznakę Honorową za zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali:

• Helena Czernicka
• Jan Filozof
• Krystyna Hańczuk
• Krystyna Jasz
• Edward Kroczek
• Mariusz Piwko
• Maria Wielgosz
• Władysław Witesko
 

Ponadto Odznakę Honorową Sybiraka otrzymali:

• Teresa Bobko
• Jadwiga Maszczak

 

 

Następnie kontynuowano obchody na Cmentarzu Wojskowym przy Grobie Katyńskim. W uroczystości wzięły udział delegacje kombatantów, sybiraków, orkiestry, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych, a wśród nich Wicestarosta Marek Kudła, służb mundurowych parlamentarzystów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, które po odczytaniu apelu poległych i odegraniu hymnu Sybiraków złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przy Grobach Katyńskich.

Przekazanie gruntu pod budowę przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice

W dniu 9 września 2014 roku Wójt Gminy Przemyśl Witold Kowalski przekazał grunt pod budowę infrastruktury nowego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Przemyskiego Jana Pączka. Ma ono powstać w ciągu najbliższych lat, a jest to możliwe dzięki działaniom oddolnym. Starostwo Powiatowe w Przemyślu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz z Urzędem Miasta Przemyśl już od 4 lat poprzez organizację Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Granica 480 zabiegało o usytuowanie przejścia w tym miejscu. Udzielając wywiadu dla TV Podkarpackiej Starosta Przemyski podkreślił, że to dopiero początek inwestycji, która potrwa min 2 lata. 

 

Konferencja - Polska i Ukraina po 2014 roku

W dniach 11- 12 września 2014 roku w Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa: „Polska i Ukraina po 2014 roku". Innowacyjność w relacjach międzynarodowych: szkolnictwo wyższe, społeczeństwo obywatelskie, współpraca trans graniczna”.  Jeden z paneli – prowadzony przez marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla - poświęcony był sprawom samorządowym.

 

 

O doświadczeniach wynikających ze współpracy powiatu przemyskiego z samorządami ukraińskimi obwodu lwowskiego mówił starosta przemyski Jan Pączek. Wśród uczestników konferencji był również prezydent Przemyśla Robert Choma, a także goście z Polski, Ukrainy, Rosji i Białorusi.

 

Granica 480

7 września w miejscu planowanego polsko – ukraińskiego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice uruchomiona  została odprawa graniczna. Tymczasowe przejście, przy słupie granicznym 480 zostało otwarte w związku z obchodami Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa "Granica 480”. W tym roku, z uwagi na napiętą sytuację na Ukrainie, zrezygnowano z rozrywkowej części imprezy.

W kościele pw. Świętej Trójcy w Niżankowicach odbyła się Msza Św. za ofiary konfliktu na Ukrainie. Następnie modlitwę kontynuowano wraz z wiernymi kościoła greckokatolickiego na niżankowickim rynku.

 

 

DOŻYNKI POWIATOWE

31 sierpnia 2014 w Wyszatycach odbyły się Dożynki Powiatowe zorganizowane przez Radę i Zarząd Powiatu Przemyskiego, Radę i Wójta Gminy Żurawica oraz Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Przemyskiego. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą. Po nabożeństwie nastąpiło poświęcenie i prezentacja wieńców dożynkowych oraz dzielenie się chlebem. Oficjalnego otwarcia dożynek dokonali: Jan Pączek - Starosta Przemyski, Janusz Szabaga - Wójt Gminy Żurawica, Maria Jakubowska – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu.

 

 

Coroczną tradycją dożynek jest  wręczanie odznaczeń „Zasłużeni dla Rolnictwa”. Odznaczenia te wręczyli Poseł RP Mieczysław Kasprzak, Marek Rząsa, Piotr Tomański, Senator RP Andrzej Matusiewicz  następującym osobom: Stanisławowi Drymajło, Franciszkowi Dudyczowi, Krystynie Szmuc, Władysławowi Styczyńskiemu. Odznakę honorową „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego” z rąk Ryszarda Adamskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego i Starosty Przemyskiego – Jana Paczka otrzymali: Lubomira Michałuszko, Andrzej Matusiewicz, Mieczysław Kasprzak, Marian Szeliga, Czesław Mazurek, Zdzisław Wrotniak, Ks. Stanisław Siuzdak. Chwilę potem nastąpiła jeszcze jedna podniosła uroczystość wręczenia z rąk płk. Henryka Burdona Orderów Komadorii Janowi Pączkowi, Markowi Kudle i Januszowi Hołyszce.

 

 

Po części oficjalnej prawdziwą atrakcją imprezy były wystąpienia artystyczne w wykonaniu Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej, Harcerskiej Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy, Grupy Śpiewaczej Wyszatyczanie, Szkoły Tańca A-Z oraz gwiazdy wieczoru zespołu BIG DAY. Okazale prezentowały się stoiska Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przemyślu, KRUS-u, Ośrodka Doradztwa Rolniczego oddział Przemyśl, LGD, biżuterii, Związku Emerytów i Rencistów, Piekarni Marcel z Bolestraszyc, Mariana Szeligi, Marka Juchy, Szpitala Wojewódzkiego, OHP, Sołtysów Dożynek, Kół Gospodyń Wiejskich i oczywiście powiatowe stoisko promocyjne. Uwieńczeniem imprezy był pokaz sztucznych ogni. Liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów i serdeczna atmosfera sprawiły, że dożynkowa zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

 

TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW

20 sierpnia br. starosta Jan Pączek wsparł doroczną akcję Caritas Diecezji Przemyskiej pod hasłem „Tornister pełen uśmiechów” przekazując na ręce księdza dyrektora Artura Jańca zestawy do wyprawek szkolnych, które trafiły do dzieci i młodzieży w ramach wyrównywania szans edukacyjnych.

 

 

Część wyprawek przekazana została w trakcie pikniku na przemyskim rynku, inne bezpośrednio do Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas.

DOŻYNKI POWIATOWE 2014

Stulecie walk o Twierdzę Przemyśl

W dniach 18–20 lipca 2014 obchodzono w Przemyślu i na terenie Powiatu Przemyskiego setną rocznicę wybuchu pierwszej wojny światowej. Wśród licznie przybyłych delegacji z Austrii, Węgier, Niemiec, Włoch i Ukrainy nie zabrakło przedstawicieli zaprzyjaźnionego z Powiatem Przemyskim Województwa Heves z wojewodą Robertem Szabo na czele.

 

 

Goście z Węgier wraz ze starostą Janem Pączkiem i przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego Ryszardem Adamskim uczestniczyli w ekumenicznej modlitwie przy Krzyżu Zawierzenia na Zniesieniu oraz składali wieńce na licznych cmentarzach wojennych w Przemyślu, a także na odrestaurowanym cmentarzu Strzelców Kajzerskich w Brylińcach.

 

W hołdzie ofiarom zbrodni wołyńskiej

11 lipca 2014 na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu odbyły się uroczystości poświęcone ofiarom mordów dokonanych w 1943 roku na przez ukraińskich nacjonalistów na polskich mieszkańcach Wołynia.

 

 

Przy symbolicznym Grobie Wołyńskim złożono wieńce i zapalono znicze. W uroczystościach wzięła udział delegacja samorządu Powiatu Przemyskiego ze starostą Janem Pączkiem i przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego Ryszardem Adamskim.

FESTIWAL ZIEMI PRZEMYSKIEJ W KRASICZYNIE

6 lipca 2014  na dziedzińcu krasiczyńskiego zamku odbyła się trzecia edycja Festiwalu Ziemi Przemyskiej, będącego dorocznym pokazem dorobku kulturalnego gmin powiatu przemyskiego. Organizatorem imprezy było Centrum Kulturalne w Przemyślu we współpracy z Gminą Krasiczyn, zaś honorowy patronat objął Starosta Przemyski. Zgodnie z regulaminem każda z gmin Powiatu Przemyskiego zaprezentowała półgodzinny program artystyczny oraz stoiska z jadłem regionalnym i rękodziełem. Propozycje te oceniało jury, które przyznało następujące nagrody:

 

Gmina Krasiczyn – Grand Prix za całokształt dorobku kulturalnego i najlepsze zaprezentowanie się publiczności

Gmina Fredropol – nagroda za najlepszy program artystyczny

Gmina Stubno – nagroda za prezentacje rękodzieła artystycznego

Gmina Bircza – nagroda za najlepsze stoisko kulinarne.

 

Ponadto wyróżniono: gminę Dubiecko (za najlepszą oprawę wizualną stoiska  kulinarnego), gminę Medyka (za czerpanie z różnorodnych źródeł muzyki), gminę Orły (za prezentacje taneczne), gminę Przemyśl (za prezentacje warsztatu garncarskiego jako przykład ginących zawodów) oraz gminę Żurawica (za walory smakowe prezentowanych potraw).

Festiwal zakończył się występem piosenkarki Shazzy – gwiazdy wieczoru.

 

II Turniej Piłki Nożnej Samorządowców Powiatu Przemyskiego

5 lipca br. na kompleksie boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej, odbył się II Turniej Piłki Nożnej Samorządowców Powiatu Przemyskiego o Puchar Starosty Przemyskiego. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje z pięciu gmin:

 

Gminy Bircza Gminy Dubiecko

 


Gminy Krasiczyn

 

Gminy Medyka Gminy Krzywcza

 

Po zagorzałym i uczciwym pojedynku

 

 

zwyciężyła reprezentacja Gminy Dubiecko, 2 miejsce zajęła reprezentacja Gminy Medyka, zaś na 3 miejscu uplasowała się drużyna z Gminy Bircza.

 

 

Zwycięzcy oraz zdobywcy miejsc 2 i 3 otrzymali puchary Starosty Przemyskiego oraz pamiątkowe dyplomy. Najlepszym strzelcem turnieju został zawodnik z Gminy Dubiecko Jakub Sochacki.

 

3. FESTIWAL ZIEMI PRZEMYSKIEJ

LAUR OD MARSZAŁKA

Redaktor Jan Miszczak odebrał 26 czerwca br. z rąk marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności publicystycznej i liczne działania kulturotwórcze. Wnioskodawcą tej nagrody był starosta przemyski Jan Pączek. Redaktor Miszczak był nie tylko laureatem, ale również i współprowadzącym imprezę w rzeszowskim Wojewódzkim Domu Kultury w trakcie której wręczano nagrody.

 

 

Oprócz niego uhonorowano też innych przemyślan. Indywidualnie – Barbarę Płocicę oraz Magdalenę Skubisz, zaś nagrody zbiorowe przypadły - Towarzystwu Dramatycznemu im. Aleksandra Fredry „Fredreum” oraz Klubowi Plastyka Nieprofesjonalnego przy Centrum Kulturalnym.

DZWONY PODOLA W PRZEMYŚLU

20 czerwca 2014 odbył się w Przemyślu koncert kijowskiego zespołu „Dzwony Podola”. Przy szczelnie wypełnionej sali Ukraińskiego Domu Ludowego goście z Kijowa zaprezentowali urozmaicony repertuar narodowych pieśni naszych wschodnich sąsiadów. Chór „Dzwony Podola” przybył do Polski na zaproszenie starosty przemyskiego Jana Pączka.

 

 

Z Przemyśla muzycy udali się w dalszą trasę, koncertując w innych miastach, m.in. w Krakowie i Alwerni. Prowadzący przemyski koncert Roman Ilkiw podziękował władzom samorządowym Powiatu Przemyskiego za dotychczasową współpracę i wsparcie ukraińskich inicjatyw kulturalnych. Wręczył też staroście Janowi Pączkowi dyplom uznania od Ministra Kultury Ukrainy.

Strona 49 z 67
««   27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone