Aktualności
Medale za Zasługi dla Obronności Kraju
     W dniu 11 lutego 2015r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych medali „za Zasługi dla Obronności Kraju” nadanych przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których trójka i więcej dzieci wzorowo pełniło służbę wojskową.
 
 
 
 
 
 
 
     Uroczystość wręczenia medali dokonali: Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu ppłk Tadeusz Homa, Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Wójtowie Gmin: Krzywcza, Krasiczyn, Przemyśl, Medyka.
 
 
 
 
INFORMACJA

 

DOTYCZY OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI NA TEMAT OBECNYCH PRODUKOWANEJ I SERWOWANEJ ŻYWNOŚCI SKŁADNIKÓW LUB INNYCH SUBSTANCJI MOGĄCYCH POWODOWAĆ ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

Inspektor.pdf 

INFORMACJA
PAMIĘĆ O SYBIRAKACH

8 lutego br. odbyła się uroczystość upamiętniająca 75. Rocznicę Deportacji na Sybir mieszkańców Przemyśla i okolic. W intencji Sybiraków i ich rodzin w kościele Św. Trójcy odprawiona została Msza Św. Po jej zakończeniu uczestnicy złożyli okolicznościowe wiązanki przy tablicy Sybiraków umieszczonej w przyklasztornym murze.

 

 

 

 

Wśród składających wiązanki nie zabrakło Marka Kudły Wicestarosty Przemyskiego oraz Roberta Chomy Prezydenta Miasta, w wydarzeniu wzięli także udział: Andrzej Matusiewicz Senator RP, Władysław Bukowski Przewodniczący Rady Miejskiej, Robert Bal Wiceprzewodniczący wraz z radnymi, Sybiracy i ich rodziny, przedstawiciele organizacji społecznych, duchowieństwo oraz mieszkańcy Przemyśla. 

 

 

 

 

Druga część rocznicowych obchodów wywózki odbyła się na rampie kolejowej Bakończyce, skąd przed laty Sowieci wywozili mieszkańców Przemyśla i okolic na „Nieludzką Ziemię”. Tam uczestnicy zapalili znicze. Nie zabrakło wspomnień świadków tamtych tragicznych wydarzeń. Spotkanie na rampie zakończyły: okolicznościowy wiersz oraz wspólne odśpiewanie Hymnu Sybiraków. 

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne w sprawie mikrodotacji odbędzie się
w Starostwie Powiatowym w Przemyślu

sala nr 62

13 lutego 2015 r. godz. 10.00

 

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM WE LWOWIE

Pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego w dniu 3 lutego br. we Lwowie odbyło się międzynarodowe seminarium o tematyce „Oświata na Ukrainie i w Polsce. Problemy. Perspektywy rozwoju”. Seminarium otworzył Starosta Przemyski - Jan Pączek, który zaznaczył, że to spotkanie jest wynikiem podpisania w dniu 19 stycznia br. Deklaracji ws. ustanowienia Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz Porozumienia o współpracy w dziedzinie oświaty. 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli: Andrij Sadowyj – mer Lwowa, Jarosław Drozd – konsul Generalny RP we Lwowie, Jan Pączek- Starosta Przemyski, Halyna Sliczna – dyrektor departamentu polityki społecznej Lwowskiej Miejskiej Rady, Switlana Knyszyk – naczelnik w wydziale Oświaty i Nauki LODA, Zoriana Dovhanyk – pełnomocnik naczelnika zarządzania oświatą departamentu polityki społecznej Lwowskiej Miejskiej Rady, Roman Hrynczuk – dyrektor Szkoły Średniej nr 34 im. Markiana Szaszkiewicza. Prelegentami seminarium byli : Janina Mielnikiewicz - Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu – „Oświata w Polsce”, Elżbieta Tarnawska – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji UM w Przemyślu – „Struktura zarządzania oświatą w Przemyślu”, Piotr Worosz –  Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Przemyślu – „Struktura zarządzania oświatą w Polsce”, Małgorzata Blicharska - kierownik dydaktyczny PCEN w Przemyślu – „Proces edukacji w szkole podstawowej”, Elżbieta Głodowska – dyrektor Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej – „Proces edukacyjny w technikum i szkole zawodowej”, Agnieszka Tereszczak – „Proces edukacyjny w liceum”, Jan Semków – dyrektor gimnazjum imienia 2 Pułku Pancernego w Żurawicy – „Proces edukacyjny w gimnazjum”, Piotr Pipka – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Markiana Szaszkiewicza w Przemyślu – „Proces edukacyjny w szkole nr 2 im. Markiana Szaszkiewicza w Przemyślu”.

 

 

Sesja budżetowa z Orzechowiakami

Uchwalenie budżetu na rok 2015 było najważniejszym punktem obrad IV sesji Rady Powiatu Przemyskiego. Uchwałę tę 16 radnych podjęło jednogłośnie. Najważniejsze parametry budżetu to dochody, określone na 38.048.130 zł. oraz wydatki - 39.256.300 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1.172,170 zł pokryty będzie z długoterminowego kredytu bankowego.

 

 

Z inwestycji jakie realizowane będą w roku bieżącym warto wymienić przykładowo: powiatowy odcinek, realizowanego przy znacznym unijnym wsparciu, ogólnopolskiego projektu Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (wkład własny powiatu to 2.560.4467 zł), a także inwestycje drogowe.

 

 

Miłym akcentem na zakończenie sesji był występ zespołu i kapeli „Orzechowiacy” z Orzechowiec. Swoje muzyczne i wokalne umiejętności zaprezentowało kilka pokoleń „Orzechowiaków”, potwierdzając swój talent i kulturotwórczą pasję.

Przegląd kolędniczy w Huwnikach

28 stycznia w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach odbył się XVI Przegląd Twórczości Kolędniczej. Po mszy świętej odprawionej w miejscowej kaplicy  na scenie prezentowali się pensjonariusze domów pomocy społecznej z Rudy Różanieckiej, Krosna, Moczarów, Sośnicy, Jarosławia, Przemyśla, Moszczanów, Huwnik, Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku, Zgromadzenia Braci Albertynów w Przemyślu.

 

 

 

Wśród publiczności oklaskującej występy nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, w tym starosty przemyskiego Jana Pączka, który pogratulował wykonawcom i podziękował opiekunom za ich trud podtrzymania kolędniczych tradycji.

Święto Jordanu w Przemyślu

Święto Objawienie Pańskiego, zwane popularnie Jordanem, jako że upamiętnia chrzest Jezusa Chrystusa w rzece Jordan, obchodzono 19 stycznia 2015 roku w Przemyślu.

 

 

 

Po Liturgii Pontyfikalnej w soborze pw. Św. Jana Chrzciciela odprawionej pod przewodnictwem arcybiskupa Jana Martyniaka – Metropolity Przemysko – Warszawskiego procesjonalnie udano się nad San, gdzie odbył się obrzęd poświęcenia wody. Oprócz grekokatolików w uroczystościach wzięli również wierni obrządku rzymskiego. Nie zabrakło włodarzy powiatu i miasta –starosty przemyskiego Jana Pączka i prezydenta Roberta Chomy.

 

Komisjia Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

W dniu 12 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego, któremu przewodniczyli Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

 

 

W komisji wzięli udział także: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, Z-ca Komendanta Miejskiego Policji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz Komendant Straży Ochrony Kolei.

 

 

Celem Komisji była ocena realizacji zadań za 2014 r. oraz przedstawienie priorytetów na 2015 r. 

Śpiewające Dzwony Podola

Zaimprowizowanym koncertem w sali narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu 12 stycznia br. zakończyło się kolejne polskie tournée chóru „Dzwony Podola” z Kijowa.

 

 

Powracający na Ukrainę kijowscy muzycy koncertowali wcześniej w kilku miastach (m.in. w kościele Mariackim w Krakowie).

 

 

W trakcie przemyskiego występu artyści zaprezentowali zarówno utwory z klasycznego repertuaru jak i kilka kolęd. Wręczyli również staroście Janowi Pączkowi dyplom za dotychczasową współpracę i okazywaną życzliwość.

 

Spotkanie samorządowców

9 stycznia 2015 roku w starostwie odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów Gmin Powiatu Przemyskiego.

 

 

Starosta Jan Pączek przedstawił zebranym (wśród których byli nowo wybrani wójtowie) urzędników kierujących wydziałami starostwa, a także zaproponował model współpracy na całą rozpoczynającą się kadencję. Omówił także zadania inwestycyjne zrealizowane na terenie powiatu w kadencji 2010–2014 oraz plany inwestycyjne na rok 2015.

 

 

Ponadto sytuację na lokalnym rynku pracy scharakteryzowała Iwona Kurcz – Krawiec – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. W dalszej części spotkania obradowali w swoim gronie wójtowie, którzy wybrali nowego przewodniczącego Konwentu Wójtów Gmin Powiatu Przemyskiego, Został nim Tadeusz Bobek – wójt Gminy Krasiczyn.

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PRZEMYSKIEGO

Informujemy, że od 12.01.2015 r. Starostwo Powiatowe w Przemyślu
uruchomiło terminal płatniczy, który umożliwi płacenie opłat administracyjnych
za pomocą kart płatniczych każdego typu. 


Takie rozwiązanie obejmuje opłaty związane ze wszystkimi czynnościami realizowanymi
w Wydziale Komunikacji i Dróg w związku z rejestrowaniem pojazdu lub wydaniem prawa jazdy.


Realizacja opłaty za pomocą karty płatniczej jest obciążona prowizją, którą ponosi klient w wysokości 2,00 zł.
Prowizja będzie pobierana przez operatora.

PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO ŚWIATEŁKA POKOJU

30 grudnia 2014 r. w miejscu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice odbyło się już po raz siódmy uroczyste przekazanie „Betlejemskiego Światełka Pokoju” przedstawicielom władz partnerskich Rejonów na Ukrainie oraz ukraińskim harcerzom - przez władze Powiatu Przemyskiego oraz Komendę Hufca Ziemi Przemyskiej.

 

 

W uroczystości udział wzięli Marek Rząsa Poseł na Sejm RP oraz Mieczysław Kasprzak Poseł RP, Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Radni Powiatu Przemyskiego, Wójtowie Gmin Powiatu Przemyskiego, Komendanci i Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, delegacje ze Straży Pożarnej i Policji, a także mieszkańcy Powiatu Przemyskiego i Niżankowic.

Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu Przemyskiego przywitał wszystkich gości, kilka ciepłych słów i życzeń wszystkim zebranym przekazali Jan Pączek – Starosta Przemyski oraz  Orest Bonk – Starosta Rejonu Stary Sambor.

 

 

 

Po wspólnym kolędowaniu i przekazaniu „Betlejemskiego Światełka” ksiądz Stanisław Czenczek oraz kapłani obrządku greckokatolickiego poświęcili opłatki i prosforę. Po czym wszyscy nawzajem składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem.

 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Betlejemskie Światełko Pokoju

22 grudnia br. na przemyskim Rynku odbyła się ceremonia przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju. Harcerska akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF).

Tegorocznej edycji towarzyszy hasło: „Pokój jest w nas”. Głównymi bohaterami tej uroczystości byli harcerze Hufca Ziemi Przemyskiej, którzy uczestniczą w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Nie zabrakło włodarzy miasta i powiatu z prezydentem Robertem Chomą i wicestarostą Markiem Kudłą na czele. W wydarzeniu udział wzięli także parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Miasta i Powiatu.

SPOTKANIE OPŁATKOWE

22 grudnia br. w Przemyskiej Biblioteki Publicznej odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez samorządy: Powiatu Przemyskiego i Miasta Przemyśla.

 

 

Przybyłych powitali wspólnie gospodarze opłatkowej uroczystości Jan Pączek Starosta Powiatu Przemyskiego oraz Robert Choma Prezydent Miasta, którzy dziękując za obecność złożyli świąteczno-noworoczne życzenia.

 

 

Wśród zaproszonych gości byli m.in. parlamentarzyści, samorządowcy (w tym - radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu Przemyskiego), przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy podległych samorządom jednostek, działacze społeczni. Nie zabrakło osób duchownych, a świątecznego błogosławieństwa zebranym udzielił ksiądz arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski.

 

 

Spotkanie uświetnił swoim występem Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej - „Trójczyce”. Wspólne kolędowanie, życzenia i dzielenie się opłatkiem – wprowadziło zgromadzonych we wspaniałą Bożonarodzeniową atmosferę.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STROIK ŚWIĄTECZNY

W dniu 19 grudnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu na stroik świąteczny dla klas I – III i IV – VI szkół podstawowych z terenu Powiatu Przemyskiego organizowanego przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Uczestników powitał i wręczył nagrody Jan Pączek – Starosta Powiatu Przemyskiego. 

 

 

Komisja konkursowa po dokonaniu analizy 72 prac postanowiła przyznać nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, wyróżnić 8 prac oraz nagrodzić pozostałych uczestników konkursu za udział w tym przedsięwzięciu.

 

Decyzją Komisji nagrody otrzymują następujące osoby:

Kategoria I-III

I nagroda –  Nikola Franków 
II nagroda – Hanna Wąsacz
III nagroda –  Malwina Kucaj

Komisja konkursowa w kategorii I-III postanowiła przyznać 3 wyróżnienia: 

Maja Szuban
Lena Buryło
Maja Droń

 

Kategoria IV-VI

I nagroda – Patryk Grab
II nagroda – Dominika Sikora
III nagroda – Julia Pacanowska 

Komisja konkursowa w kategorii IV-VI postanowiła przyznać 5 wyróżnień: 

Klaudia Dykas
Karolina Cielniak
Wiktoria Paśkiewicz
Kinga Baran
Gabriela Kucaj

 

 

Na uwagę zasłużyły także prace najmłodszych uczestników konkursu Bartosza Marka, Piotra Segelina, Łukasza Sowy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy a nauczyciele - opiekunowie podziękowania.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

4-5 grudnia starosta przemyski Jan Pączek wraz z delegacją uczestniczył na Ukrainie w konferencji zamykającej mikroprojekt pn. Opracowanie narzędzi współpracy transgranicznej na podstawie wspólnego dziedzictwa kulturowego rejonu Mościckiego obwodu lwowskiego oraz powiatu przemyskiego województwa podkarpackiego w ramach parasolowego projektu nr IPBU.03.02.00-18-826/12 „Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy – „Twierdzy Przemyśl”.

 

 

Na spotkaniu omawiane były m.in. tematy dotyczące możliwości rozwoju i promocji turystyki przygranicznej, nowych perspektywach współpracy.

 

Turniej Szachowy o Puchar Starosty Przemyskiego

14 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbył się Turniej Szachowy o Puchar Starosty Przemyskiego.

 

s-kksprzemysl.pl

 

Strona 47 z 67
««   27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone