Aktualności
Obchody 25-lecia samorządności

W ostatni majowy weekend (29-31 br) w Przemyślu odbywały się rocznicowe obchody związane z 25-leciem powstania odrodzonych samorządów. Mieszkańcy miasta, samorządowcy i zaproszeni goście mogli wziąść udział w panelu samorządowym, który odbył się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, ceremonialnej sesji Rady Miasta, paradzie i IV Pikniku Organizacji Pozarządowych.  

Korowód świętujących samorządowców, członków organizacji pozarządowych, zespołów artystycznych, dzieci i młodzieży, w którym także uczestniczył Jan Pączek - Starosta Przemyski, przeszli ulicami miasta. Na przemyskim Rynku można było zapoznać sie z działalnością organizacji pozarządowych, które prezentowały się na swoich stoiskach. Wsród organizacji pozarządowych - "Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Przemyślu" zorganizowało badania dla diabetyków, które zostały przeprowadzone dzięki wsparciu starosty przemyskiego - Jana Pączka. Całą uroczystość uświetlniały wystepy artystyczne zespołów działających przy samorządach i organizacjach pozarządowych.
150 lat Przemyskiej Straży Pożarnej
 
W sobotę 30 maja br. na przemyskim Rynku odbyły się uroczystości związane ze 150. rocznicą powołania zawodowej straży pożarnej w Przemyślu oraz Dniem Strażaka. W obchodach wzięły udział liczne reprezentacje i poczty sztandarowe służb mundurowych z Przemyśla i powiatu. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Gaci.
 
 
 
 
 
Jubileusz ten był wspaniałą okazją do uhonorowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, a także jej funkcjonariuszy. Również Starosta Przemyski – Jan Pączek - otrzymał z rąk nadbrygadiera Marka Kowalskiego, Zastępcy Komendanta Głównego PSP odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej". Z okazji 150-lecia zawodowej straży pożarnej w Przemyślu, została ufundowana okolicznościowa tablica pamiątkowa na której zaproszeni goście i przyjaciele przemyskich strażaków mieli okazję wbić okolicznościowe gwoździe, prócz Starosty Przemyskeigo - Jana Pączka okolicznościowe gwoździe również wbijali Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego - Ryszard Adamski oraz Wicestarosta Przemyski - Marek Kudła. 
 
 
 
Święto 1. Batalionu Czołgów z Żurawicy

W przepięknej scenerii renesansowego Zamku w Krasiczynie 29 maja br. odbyło się Święto 1 Batalionu Czołgów im. płk. Józefa Koczwary z Żurawicy. Wśród zaproszonych wielu  gości nie zabrakło przedstawicieli powiatu przemyskiego, wśród nich m.in. był Pan Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski. Uroczystość rozpoczęła się apelem, a jednym z punktów tegorocznego święta był pokaz dynamiczny żołnierzy 1. Batalionu Czołgów w Żurawicy.

Żołnierze musieli wykonać napad na posterunek kontrolny terrorystów, który był usytuowany na moście zamkowym, celem obezwładnienia napastnika i przechwycenia jeńców. Mieli także zniszczyć most zamkowy jako ważny węzeł komunikacji terrorystów. 

W trakcie obchodów prezentowany był sprzęt wojskowy czołgistów, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Policji. Na estradzie do późnych godzin wieczornych odbywały się koncerty m.in. Orkiestry Wojskowej z Lublina, Harcerskiej Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiejz Żurawicy i zespołu Imperf.

Trasa rowerowa

Poniżej przedstawiamy link do strony internetowej "Green Velo Wschodni Szlak Rowerowy", na której znajdą państwo informacje dotyczące powstałych szlaków rowerowych jak równiez szlaków będących w budowie, dzieki którym zostanie połączonych pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Inwestycja ma na celu rozwój aktywnej turystyki w każdym z tych regionów. 

Link poniżej:

http://greenvelo.pl/

Maria Jakubowska - Sołtysem Roku 2014
26 maja br w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono wyniki finału konkursu "Sołtys Roku 2014". Tym razem zaszczytne miano "Sołtysa Roku" otrzymała Pani Maria Jakubowska, która od 25 lat jest sołtyską wsi Grochowce, koło Przemyśla oraz Przewodniczącą Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego.
Laureatka otrzymała pamiątkową statuetkę oraz serdeczne gratulacje od Jana Pączka - Starosty Przemyskiego i Marka Rząsy - Posła na Sejm RP jak również od wielu uczestników tegorocznej uroczystości. 
 
 
 
Korzystając z okazji pobytu na terenie Senatu, starosta przemyski - Jan Pączek spotkał się z Bogdanem Borusewiczem - Marszałkiem Senatu aby omówić ważne dla powiatu przemyskiego sprawy.  Podczas spotkania Jan Pączek wskazał na wiele problemów z którymi borykają się samorządy powiatowe i gminne. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę oświatową i zdrowotną.
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY

Starosta Przemyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 28 kwietnia 2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: UAB-II-B4.6740.26.2015 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 2067 R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica odcinek od km 10+591 do km 11+764 w miejscowości Wybrzeże

oraz

zawiadamia, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu Pl. Dominikański 3 z dnia 11 maja 2015., zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: UAB-II-E2.6740.13.2015 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą - Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - województwo podkarpackie w systemie "zaprojektuj i wybuduj", Obiekt mostowy nr 88_2 - Most na Sanie w Chyrzynie w ciągu drogi powiatowej nr 2083R.

pobierz załącznik:

obwieszczenie

Pieniądze na "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że prowadzony jest w trybie ciągłym nabór wniosków o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”. Obecnie maksymalna kwota pożyczki wynosi 81 097,80 zł.

Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II” uruchomiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. O pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się:
osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
absolwenci szkoły średniej lub uczelni wyższej, w okresie do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub   uzyskania tytułu zawodowego (wyłącznie osoby niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zarobkowej),
studenci ostatniego roku studiów (wyłącznie osoby niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zarobkowej).

Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,44% w skali roku. Maksymalny okres spłaty pożyczki  to 7 lat.
W województwie podkarpackim ww. pożyczek udziela konsorcjum, w skład którego wchodzą dwie instytucje - Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu oraz Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych.
W realizację Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II” zaangażowana jest także Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która na mocy podpisanej umowy pełni rolę Instytucji Współpracującej z ww. Konsorcjum. Zadaniem PARR S.A. jest promocja programu, pomoc w przygotowywaniu wniosków o pożyczkę, a także asysta na etapie podpisywania umowy o pożyczkę (osoby ubiegające się o pożyczkę mogą podpisywać umowy na miejscu w siedzibie PARR S.A. w Przemyślu).
 
Więcej o programie na stronie www.pierwszybiznes.marr.com.pl lub bezpośrednio w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu wniosku o pożyczkę zapraszamy osobiście do siedziby Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 10, parter) lub poprzez kontakt telefoniczny (16) 676 09 85 wew. 2, www.parr.pl.
 
 
 
I Mistrzostwa Straży Granicznej w Koszykówce
www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
 
W dniach 20 - 22.05 br. odbyły się I Mistrzostwa Straży Granicznej w Koszykówce. Do rywalizacji zgłosiło się 10 drużyn reprezentujących oddziały straży granicznej, ośrodki szkolenia oraz Komendę Główną SG. Turnej został rozegrany w Hali POSiR w Przemyślu. W finałowych meczach Podlaski Oddział Straży Granicznej pokonał Oddział Nadwiślański i ostatecznie zajął III miejsce. Natomiast w ścisłym finale do walki stanęli reprezentanci oddziałów: Bieszczadzkiego i Morskiego. Po zaciętym meczu na pierwszym miejscu uplasował się Bieszczadzki Oddział zaś drugie miejsce zajęła drużyna Morskiego. Najlepszym zawodnikiem został funkcjonariusz Bieszczadzkiego Oddziału mł. chor. SG Robert Galanty (Placówka SG w Medyce).
 
 
foto: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
 
foto: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
 
Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone pucharami, medalami, oraz upominkami rzeczowymi. Wręczenia nagród dokonali Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG - płk Piort Patla, Starosta Przemyski - Jan Pączek, Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Mariusz Zamirski oraz gość specjalny mistrzostw - koszykarka Agnieszka Szott-Hejmej. 
 
35-lecie samotnego rejsu kapitana Jaskuły

20 maja br. minęło równo 35 lat od dnia kiedy kapitan Henryk Jaskuła, po 344 dniach żeglugi, dotarł na jachcie „Dar Przemyśla” do macierzystego portu w Gdyni. Był to wielki wyczyn, gdyż kapitan jako pierwszy Polak (a trzeci w świecie) opłynął samotnie kulę ziemską bez zawijania do portów, wpisując się tym samym na trwałe w annały polskiego żeglarstwa. 

Z tej szczególnej okazji starosta przemyski Jan Pączek wystosował do dzielnego kapitana specjalny list z gratulacjami i wyrazami uznania, nie tylko za wybitne osiągnięcia żeglarskie i wytrwałość w dążeniu do celu ale przede wszystkim za głęboki patriotyzm, czego symbolem był radosny okrzyk Henryka Jaskuły, tuż po przycumowaniu do gdyńskiego nabrzeża – „Polsko kochana! Twój syn powrócił.”  

 
V Turniej Szachowy

26 kwietnia br odbył się w Dybawce V Turniej Szachowy „Nieopodal bunkra”. Patronat nad zawodami objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Starosta Przemyski Jan Pączek. Jubileuszowy turniej szachowy został zorganizowany przez Sołtysa Dybawki Panią Beatę Bartkowiak przy udziale Sportowo-Kulturalnego Klubu Szachowego Przemyśl.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że już po raz piąty zorganizowano turniej szachowy, który jako jedyny w powiecie organizowany z inicjatywy sołtysa może się poszczycić tak długim cyklem. Celem zawodów była popularyzacja szachów wśród mieszkańców powiatu szczególnie wśród dzieci, młodzieży. Zawody odbyły się w miłej atmosferze, w duchu sportowej rywalizacji. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody. Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe statuetki. 

Zwycięzcą turnieju został Czesław Ujma, drugie miejsce zdobył Janusz Matecha. Wśród juniorów pierwsze miejsce zajął Janek Borysławski (7l) - wychowanek S-KKS Przemyśl zajął też trzecie miejsce w całym turnieju. Najlepszym zawodnikiem w Gminie Krasiczyn został Mateusz Kurylak. Na wymienienie zasługuje też najstarszy zawodnik pan Jerzy Markowski - 84 lata, który bardzo dobrze sobie radził w śród innych uczestników.

 
 
Nagrody ufundowane przez Wicemarszałeka Sejmu RP pana Marka Kuchcińskiego oraz Starostę Przemyskiego pana Jana Pączka wręczane były przez pana Tadeusza Bobka - Wójta Gminy Krasiczyn.
 
OGŁOSZENIE - MISTRZOSTWA POWIATU PRZEMYSKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ

W dniu 20 czerwca 2015 r. odbędą się Mistrzostwa Powiatu Przemyskiego w Piłce Nożnej Pracowników Samorządowych. Zawody zostaną zorganizowane na kompleksie boisk Orlik w Nienadowej i Dubiecku. Organizatorami mistrzostw są przewodniczący rady powiatu, starosta przemyski i wójt gminy Dubiecko. Szczegółowy regulamin rozgrywek został umieszczony poniżej.

pobierz regulamin klikając link poniżej:

regulamin piłka nożna 2015

 

XVI Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego
16 maja br. w gminie Bircza odbyły się eliminacje powiatowe XVI Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Organizatorem zawodów jak co roku był Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu, zaś współorganizatorem Wójt Gminy Bircza - Grzegorz Gągola. 
 
 
 
Do rozgrywek zgłosili się zawodnicy z gmin: Bircza, Dubiecko, Krasiczyn, Fredropol, Stubno i Żurawica - 53 uczestników. Rozpoczęcia zawodów jak również wręczenia nagród dokonał Jerzy Góralewicz - Sekretarz powiatu przemyskiego. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się zdobywcy I i II miejsca w każdej z kategorii wiekowych. 
Zwycięzcy nagrodzeni zostali pucharami ufundowanymi przez Starostę Przemyskiego oraz Wójta Gminy Bircza jak również pamiątkowymi dyplomami, które otrzymali także zdobywcy miejsc II i III w każdej kategorii wiekowej. Najmłodszą zawodniczką była Oliwia Majda z Dubiecka. 
 
 
 
 
Wyniki eliminacji Powiatowej Podkarpackiej Olimpiady w tenisie stołowym:
 
Dziewczyny w wieku do 13 lat:
1. Kozak Amelia - Żurawiica
2. Solarczyk Izabela - Stubno
 
Dziewczyny 14 - 16 lat:
1. Staszkiewicz Kinga - Dubiecko
2. Jarema Martyna - Dubiecko
 
Kobiety 20 -39 lat:
1. Pankiewicz Ewa - Krasiczyn
2. Pudysz Beata - Dubiecko
 
Kobiety 40 - 55 lat:
1. Binko Alicja - Dubiecko
 
Chłopcy w wieku do 13 lat:
1. Krzysik Olaf - Krasiczyn
2. Halik Damian - Krasiczyn
 
Chłopcy 14 - 16 lat:
1. Krzysik Oskar - Krasiczyn
2. Sidor Sylwester - Krasiczyn
 
Chłopcy 17 - 19 lat:
1. Front Piotr - Dubiecko
2. Brożyna Arkadiusz - Dubiecko
 
Mężczyźni 20 -39 lat:
1. Żurawski Arkadiusz - Dubiecko
2. Grochoła Piotr - Krasiczyn
 
Męźczyźni 40 - 55 lat:
1. Antosiak Jarosław - Dubiecko
2. Majda Marcin - dubiecko
 
Mężczyźni powyżej 55 lat:
1. Żyro Paweł - Fredropol
2. Pankiewicz Bronisław - Bircza
 
Niepełnosprawni - kobiety:
1. Halulko Marzena - Bircza
2. Kaczmarz Monika - Bircza
 
Niepełnosprawni -mężczyźni:
1. Taras Dariusz - Bircza
2. Wierzbicki Jarosław 
 
Najmłodszy zawodnik:
1. Majda Oliwia - Dubiecko
 

 

CENTRALNE OBCHODY STRAŻY GRANICZNEJ

W dniach 14 – 15 maja odbywały się w Przemyślu centralne obchody 24. rocznicy powołania Straży Granicznej. Głównym punktem obchodów był uroczysty apel na przemyskim Rynku w którym uczestniczyła Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska wraz z Sekretarzem Stanu w MSW Piotrem Stachańczykiem.

Pani Minister wraz z Komendantem Głównym Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominikiem Traczem, po spotkaniu ze Starostą Przemyskim Janem Pączkiem, udali się na Rynek, gdzie świętowano rocznicę. Zasłużeni funkcjonariusze zostali uhonorowani medalami i odznaczeniami oraz  mianowani na wyższe stopnie. Uroczystość uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej tejże formacji.

Obchodom 24. rocznicy powołania Straży Granicznej towarzyszył piknik oraz miasteczko mundurowe. Na odwiedzających Rynek w Przemyślu czekały specjalnie na tę okazję przygotowane: wystawa fotograficzna, stoiska informacyjne, a także pokaz sprzętu jednostek organizacyjnych chroniących nasze granice oraz służb współdziałających. Dzień wcześniej odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona patronowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej – generałowi Janowi Tomaszowi "Jur" - Gorzechowskiemu. W uroczystościach nie zabrakło filmowego akcentu, czyli aktorów i producentów serialu "Wataha" nagrywanego w Bieszczadach.
 
 
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

12 maja br. w Przemyślu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Hasło sztandarowe tegorocznego święta brzmiało: "Budujemy mosty z naszych serc" zaś kolorem przewodnim był kolor zielony, który symbolizuje nadzieję, lojalność i harmonię.

Podczas tegorocznego święta zwrócono uwagę na łamanie praw osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu, którym jest trudniej prowadzić życie społeczne, gospodarcze i polityczne. Manifestowano prawo do równości na rynku pracy, w zakresie usług publicznych, prawo do niezależnego godnego życia oraz pełnego i równego uczestnictwa w życiu pulicznym.

W tegorocznych obchodach udział wzięli także: Jan Pączek - Starosta Przemyski, Marek Kudła - Wicestarostarosta Przemyski, Ryszard Adamski - Przewodniczący Rady Powiatu oraz Jan Semków - Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego. 

STRAŻACKA PIELGRZYMKA

W sobotę 2 maja br. Kalwarii Pacławskiej uroczyście obchodzono Dzień Strażaka. Z tej okazji odbyła się już XXI Podkarpacka Pielgrzymka Straży Pożarnych, zarówno zawodowych jak i ochotniczych. Mszę koncelebrował biskup Adam Szal w asyscie pocztów sztandarowych. W strażackim święcie udział wzięli m.in.: posłowie: Mieczysław Kasprzak i Piotr Tomański oraz Wojewoda Podkarpacki – Małgorzata Chomycz - Śmigielska, która wraz z Podkarpackim Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadierem Bogdanem Kuligą oraz Wiceprezesem Zarządu Głównego, Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Januszem Koniecznym wręczyła zasłużonym druhom odznaczenia. Wśród uczestników nie zabrakło również Marka Kudły – Wicestarosty Przemyskiego, od lat mocno związanego z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

foto. Zdzisław Wójcik

foto. Zdzisław Wójcik

  foto. Zdzisław Wójcik

   

foto. Zdzisław Wójcik

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
224. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzono w Przemyślu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej WP, pocztów sztandarowych, orkiestry oraz Chóru Magnificat. Po mszy wszyscy uczestnicy, w tym - kombatanci, parlamentarzyści i włodarze miasta i powiatu z prezydentem miasta Robertem Chomą oraz starostą przemyskim Janem Pączkiem udali się na wzgórze Zamku Kazimierzowskiego gdzie znajduje się kamień upamiętniający Konstytucję 3 Maja. Obrzęd na wzgórzu rozpoczął się ceremoniałem wojskowym i hymnem narodowym, po czym delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem, który zatonął w biało-czerwonych barwach. 
 
foto. Zdzisław Szeliga
 
foto. Zdzisław Szeliga

Również w Żurawicy odbyły się obchody rocznicy uchwalenia  Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z udziałem Pocztów Sztandarowych i Harcerskiej Orkiestry Dętej ZHP z Gimnazjum w Żurawicy. Jak co roku w uroczystościach 3-majowych wzięło udział wielu mieszkańców gminy, w tym także Marek Kudła - wicestarosta przemyski oraz Krzysztof Składowski - wójt Gminy Żurawica oraz delegacje gminne. Przybyli goście złożyli kwiaty i wieńce pod pomnikiem w Żurawicy. 
 
foto. Urząd Gminy w Żurawicy
 
foto. Urząd Gminy w Żurawicy
 
foto. Urząd Gminy w Żurawicy
 

 

OTWARCIE WSCHODNIEJN OBWODNICY

30 kwietnia br, odbyła się uroczystość otwarcia drugiej części wschodniej obwodnicy Przemyśla. Nowopowstała droga połączyła ulice Lwowską i Słowackiego.

foto. http://www.przemysl.pl/

W symbolicznym przecięciu wstęgi wzięło udział wiele osób, a wśród nich: Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla, Jan Pączek - Starosta Przemyski, Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Maria Kurowska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Marek Sobiecki i Mario Serrano Villate reprezentujący głównego wykonawcę -  firmę POL-AQUA. Nie zabrakło też parlamentarzystów, radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych Rady Miejskiej w Przemyślu, harcerzy, przedstawicieli służb mundurowych oraz mieszkańców miasta. Gościem specjalnym był Roman Heil, syn harcmistrza Edwarda Heila, którego imię nosi jeden z odcinków nowej obwodnicy Przemyśla.

foto. http://www.przemysl.pl/

Podsumowanie konkursu - "BEZPIECZEŃSTWO I ROZWAGA..."

W dniu 24 kwietnia o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się uroczyste wręczenie nagród XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem: „BEZPIECZEŃSTWO I ROZWAGA TEGO OD CIEBIE KAŻDY WYMAGA”. Nagrody oraz dyplomy Starosty Przemyskiego otrzymali:

 
W I grupie wiekowej uczniowie klas I-III
Natalia Żak – Szkoła Podstawowa w Drohojowie
Patrycja Słaby – Zespół Szkół w Wyszatycach
Anna Pawłowska - Zespół Szkół w Wyszatycach 
Angelika Owsięga – Zespół Szkół w Birczy
Edyta Wojdyło - Zespół Szkół w Wyszatycach 
 
 
 
W II grupie wiekowej uczniowie klas IV - VI
Zuzanna Szybiak – Publiczna Szkoła Podstawowa w Nienadowej
Ewelina Kośmider – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu
Łukasz Skotnicki – Zespół Szkół w Wyszatycach
Kinga Fortuna – Szkoła Podstawowa w Torkach
Justyna Bubenko – Szkoła Podstawowa w Nienadowej
 
 
 
 
W III grupie wiekowej uczniowie gimnazjów:
Gabriela Buchowska - Zespół Szkół w Wyszatycach
Martyna Zięzio – Gimnazjum Publiczne w Stubnie
Monika Blicharska – Gimnazjum w Wyszatycach
Diana Karaś – Publiczne Gimnazjum w Dubiecku
Natalia Tomaszewska - Publiczne Gimnazjum w Dubiecku
 
 
Ważna informacja dla mieszkańców powiatu

Ważna informacja dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego od 04.05.2015 r. w Starostwie Powiatowym
w Przemyślu możliwe będzie dokonywanie opłat administracyjnych za pomocą kart płatniczych każdego typu. 

 
Takie rozwiązanie obejmuje wszystkie opłaty związane z czynnościami realizowanymi w Wydziale Komunikacji
i Dróg w związku z rejestrowaniem pojazdu lub wydaniem prawa jazdy
oraz opłaty za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wystawionych przez Wydział Geodezji, PODGIK oraz ZUD. 
 
Realizacja opłat za pomocą karty płatniczej jest obciążona prowizją, która wynosi 2,00zł. Prowizja będzie pobierana przez operatora. 
Turniej szachowy na Dybawce

 

W dniu 26 kwietnia 2015 roku w świetlicy w miejscowości Dybawka odbędzie się V Turniej Szachowy "Nieopodal bunkra" dla dzieci, młodziezy i dorosłych - rozpoczęcie o godzinie 10.00. Organizatorem imprezy jest Sołtys Dybawki i S-KKS Przemyśl. Patronat nad turniejem objęli: Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu, Jan Pączek - Starosta Przemyski oraz Tadeusz Bobek - Wójt Gminy Krasiczyn.

Szczegółowe informacje w linku poniżej:

 

 

Strona 45 z 67
««   25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone