Aktualności
Dom Polski we Lwowie

6 listopada br. we Lwowie odbyła sie ceremonia wmurowania Aktu Erekcyjnego pod Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego - Dom Polski we Lwowie. 

fot. W. Wołczyk

Uroczystości rozpoczęły się o 10 rano w Katedrze Lwowskiej uroczystą mszą świętą, którą celebrował biskup Leon Mały. Następnie goście zebrali się na miejscu, w którym stanie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Dom Polski. Na uroczystości przybyli m.in. minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, szef gabinetu prezydenta minister Adam Kwiatkowski, mer Lwowa AndrijSadowyj, ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin i jego następca Marcin Wojciechowski, konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd i jego następca Wiesław Mazur, prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz, prezes zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longin Komołowski, rzecznik MSZ Ukrainy Mariana Beca, Starosta Powiatu Przemyskiego Jan Pączek oraz wielu przedstawicieli władz lokalnych z Ukrainy i Polski oraz najważniejsi goście – Polacy ze Lwowa.
 
 
 
Minister Schetyna w swoim przemówieniu stwierdził, iż Dom Polski we Lwowie jest wspólnym sukcesem wielu instytucji. Natomiast wsparcie dla Polaków ziemi lwowskiej to przedmiot naszej ponadpartyjnej troski. 
Dom Polski, którego budowa została zatwierdzona przez MSZ, ma być nowoczesną instytucją realizującą wiele zadań i celów. Najważniejszymi z nich będzie wspieranie i rozwój środowiska we Lwowie, a także promocja języka polskiego, kultury polskiej oraz sukcesu Polski po 1989 roku. 
 
fot. W. Wolczyk
 
W Akcie Erekcyjnym znalazły sie słowa podkreślające wielokulturowy charakter miasta: "Lwów przez wieki był miastem ludzi mądrych, odpowiedzialnych i duchowych z ich wspólnego dorobku, będącego owocem tolerancji współpracy i i współistnienia wielu kultur (…). To dzięki nim, w otwartym dialogu, rodziły się nowe  idee, kształtowały prądy artystyczne i filozoficzne,  powstawały szkoły naukowe, które ze Lwowa promieniowały na świat. Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Dom Polski we Lwowie jest wznoszony z wolą kontynuowania tej tradycji historycznej (…)”.
 
fot. W. Wołczyk
 
Prace budowlane prowadzone będą przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków MSZ. Budowa ośrodka ma potrwać według wstępnych szacunków około 2-3 lat.
 
Spoczęli w Mościskach po 76 latach
4 listopada 2015 roku na rzymskokatolickim cmentarzu w Mościskach na Ukrainie, zaledwie 17 km od granicy z Polską, odbyła się szczególna uroczystość. W tym dniu uroczyście pochowano szczątki przeszło stu żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w trakcie walk z Niemcami o Lwów we wrześniu 1939 roku. 
 
fot. M. Majkowski
 
Przez 76 lat szczątki te leżały w przypadkowych mogiłach na polach, w lasach, w okolicznych wsiach i miastach Zachodniej Ukrainy, najczęściej w okolicach Jaworowa, Mościsk, Sambora i Starego Sambora i Brzuchowic. Tylko nielicznych żołnierzy udało się zidentyfikować po tzw. nieśmiertelnikach.
 
fot. J. Szwic
 
Poszukiwania żołnierzy września 1939 r. na zachodniej Ukrainie trwają od dwóch lat w ramach projektu „Strażnicy Narodowej Pamięci”, realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z konsulatem RP we Lwowie, Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i przy udziale środowisk polskich na Ukrainie.
 
fot. M. Majkowski
 
Uroczystości pogrzebowe w Mościskach rozpoczęto mszą świętą w miejscowym kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Po eucharystii procesja wyruszyła na cmentarz, gdzie nastąpił uroczysty pochówek ofiar. W pogrzebie uczestniczyli duchowni obu katolickich obrządków, przedstawiciele władz polskich i ukraińskich, polskich środowisk kresowych oraz Polacy zamieszkali na Ukrainie. Nie zabrakło reprezentacyjnego pododdziału Wojska Polskiego oraz grup polskich rekonstruktorów historycznych, w tym członków Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej ”X D.O.K.”.
 
fot. M. Majkowski
 
Władze Rzeczpospolitej Polskiej reprezentował wiceminister obrony narodowej  - Maciej Jankowski, byli polscy i ukraińscy parlamentarzyści, zaś polski samorząd reprezentowała liczna delegacja Powiatu Przemyskiego ze starostą Janem Pączkiem, wicestarostą - Markiem Kudłą i sekretarzem - Jerzym Góralewiczem oraz Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego - Janem Semkowem.
 
fot. J. Szwic
 
Wojenna nekropolia w Mościskach będzie rozbudowywana. W przyszłości spoczną tutaj kolejniżołnierze, których miejsca pochówku uda się odnaleźć. Zdaniem sekretarza Rady Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Krzysztofa Kunerta we wrześniu 1939 roku tylko w walkach o Lwów zginęło około 1500 żołnierzy Wojska Polskiego.
 
fot. J. Szwic
 
Konkurs pn.: "Stroik Bożonarodzeniowy"

 

Poniżej w załączniku regulamin konkursu:

- regulamin

Babicki wieniec najpiękniejszy w Polsce

Na początku września br. Koło Gospodyń Wiejskich Babice gmina Krzywcza zgłosiło wieniec dożynkowy w Ogólnopolskim Konkursie "Na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy". 

Konkurs składał się z 2 etapów: regionalnego i ogólnopolskiego. Komisja konkursowa na etapie regionalnym wyłoniła 3 najlepsze prace. Laureat z pierwszego miejsca awansował do etapu ogólnopolskiego. 

W naszym regionie obejmującym teren dawnego województwa podkarpackiego (tj. obecny powiat przemyski, przeworski, jarosławski, lubaczowski) pierwsze miejsce zdobył wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Babicach. 

W gronie 47 wieńców z całej Polski walczył on o zwycięstwo. O wygranej zdecydowały głosy internautów (tzw. kłosy) gromadzone na portalu www.konkurs.mojekgw.pl przez okres od 1 października do 21 października br. 22 października ogłoszono oficjalnie wyniki. 

Pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" otrzymał wieniec Koła Gospodyń Wiejskich z Babic. Tak więc zdaniem głosujących babicki wieniec dożynkowy reprezentujący obecnie już całe Podkarpacie to najpiękniejszy wieniec w całej Polsce!

Zwycięzcy otrzymali Złotą Nagrodę - wycieczkę do Rzymu z wizytą na grobie Papieża św. Jana Pawła II w Watykanie dla 5 członków koła.

Wyniki konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.mojekgw.pl.

Międzynarodowa Konferencja w Mościskach

W dniu 19.10.2015 r. w Mościskach odbyła się Międzynarodowa Konferencja pn.: „Wspólna Polityka Oświatowa”. Udział w niej wzięli Jan Pączek Starosta Przemyski, Marek Kudła Wicestarosta Przemyski oraz dyrektorowie szkół powiatu przemyskiego i dyrektorowie szkół z rejonu w Mościskach, a także Naczelnik Oświaty Obwodu Lwowskiego pani Switłana Knyszyk – organizator konferencji. 

Ukraina przygotowuje się do reform na gruncie oświaty, w związku z tym na konferencji poruszano tematy dotyczące dobrych praktyk stosowanych w naszych szkołach i szkołach ukraińskich. Przedstawiono również warunki finansowania szkół i sposobu organizacji oświaty. Uczestnicy konferencji porównywali szkolnictwo w Ukrainie i Polsce, w aspekcie poszukiwania dobrych rozwiązań. Korzystanie z bogatych doświadczeń polskich samorządowców w tej dziedzinie, z pewnością pozwoli ukraińskim samorządowcom uniknąć błędów i problemów związanych z reformą oświaty. 

Finał konkursu plastycznego w Krasiczynie

W dniu 19.10.2015 r. w Szkole Podstawowej w Krasiczynie miał miejsce finał konkursu plastycznego na flagę kraju należącego do Unii Europejskiej, który odbył się w ramach XIV Europejskiego Dnia Języków. Celem tego przedsięwzięcia było rozpropagowanie idei proeuropejskich, zapoznanie się z symbolami innych krajów należących do UE, jak również promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy. 

Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Przemyskiego Jana Pączka, który pogratulował najmłodszym uczestnikom konkursu osiągnięć oraz wręczył wspaniałe upominki zwycięzcom konkursu a także drobne pamiątki pozostałym uczestnikom.

 

 

Zaproszenie na warsztaty dotyczące Strategii Powiatu Przemyskiego
Dzień Edukacji Narodowej
"Za naukę, za trud jaki jest wkładany, przeogromny bukiet życzeń Wam składamy"
 
"Nauczyciel prowadzi za rękę, otwiera umysł, dotyka serca, kształtuje przyszłość"
 
To tegoroczne hasła, które towarzyszyły akademiom z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku oraz w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej.
 
 
 
 
W uroczystościach uczestniczyła cała społeczność szkolna i zaproszeni goście, a wśród nich Wicestarosta Przemyski Marek Kudła. W części oficjalnej wicestarosta podziękował pedagogom za trud, pracę i zaangażowanie w wychowaniu młodych pokoleń, a także złożył serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.
Występy uczniów rozpoczęły część artystyczną programu, podczas którego uczniowie złożyli życzenia nauczycielom oraz wręczyli im kwiaty.
 
 
 
Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Przemyślu

15 października odbyła się inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika w Bazylice Archikatedralnej. Po zakończonej mszy zebrani udali się do budynku uczelni, by tam kontynuować dalszą część obchodów. 


Inauguracja została poprzedzona odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie swoje przemówienie wygłosił J.M. Rektor PWSW dra hab. inż. Krzysztof Knapik, w którym powitał przybyłych gości oraz skierował kilka słów do zebranych. W trakcie uroczystości Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu Przemyskiego  reprezentujący Powiat Przemyski odczytał list starosty przemyskiego Jana Pączka skierowany do uczelnianej społeczności. Następnie miał miejsce akt immatrykulacji przedstawicieli I roku studiów. Dalej odbył się wykład inauguracyjny pt. „Najwszechstronniejsza ze sztuk?” wygłoszony przez prof. nadzw. dra hab. Wiesława Grzegorczyka.  

W międzyczasie zaproszeni goście i studenci mogli zwiedzać wystawę publikacji uczelnianych. Zaś cała akademia uwieńczona została rautem w Kolegium Technicznym PWSW. 

 
Otwarcie drogi powiatowej Kaszyce - Orły

W dniu 9.10. br. oddana została do użytku, całkowicie przebudowana droga powiatowa Kaszyce – Orły. Stanowi ona ważny element regionalnego systemu transportowego dróg powiatowych i dochodzących do niej dróg gminnych. Przebudowa drogi wpłynie na poprawę transportu regionalnego oraz ułatwi dostęp do położonych bezpośrednio przy niej terenów rolniczych i turystycznych. Inwestycja ma również wpływ na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego, bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół. Koszt całej inwestycji wyniósł 2 602 094,21 zł, a wkład z budżetu powiatu to 1 005 434,21 zł.

Uroczystego otwarcia drogi dokonali: Jan Pączek - starosta przemyski, Bogusław Słabicki - Wójt Gminy Orły, Rafał Kumek - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Janusz Hołyszko - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu oraz przedstawiciel głównego wykonawcy PBI Infrastruktura – prezes Ryszard Hadała. 

 
XII Ogólnopolska Konferencja Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta

W dniach 1 - 4 listopada Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta zorganizowało XII Ogólnopolską Konferencję poświęconą nowoczesnym technologiom informacyjno-komunikacyjnym. Patronat honorowy objął starosta przemyski Jan Pączek, który wraz z wicestarostą Markiem Kudłą uczestniczył w uroczystym otwarciu konferencji. Animatorzy pedagogiki C. Freineta przez swoją różnorodną działalność propagują wśród dzieci między innymi aktywność sportową i kulturalną.

Co roku organizowana jest olimpiada sportowa o zasięgu powiatowym pod hasłem „Igrzyska Radości - Zdrowie Przyszłości”. Tegoroczna edycja odbyła się w Zespole Szkół w Nehrybce. W olimpiadzie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy: Przemyśl, Żurawica, Medyka, Orły oraz miasta Przemyśla. Nagrody ufundował starosta przemyski.

 
Najlepszy sołtys roku 2015

6 października br. w redakcji „Życia Podkarpackiego” wręczono nagrody laureatom plebiscytu „Najlepsi sołtysi roku 2015”. W zorganizowanym przez tę redakcję plebiscycie wzięło udział niemal 400 sołtysów  z czterech powiatów: przemyskiego, przeworskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego. Najwięcej głosów (2306) otrzymał Piotr Wywót, sołtys Huciska Nienadowskiego, gmina Dubiecko. W innych powiatach byłego województwa przemyskiego zwyciężali: Beata Majdan z Dąbkowa, gmina Lubaczów, powiat lubaczowski; Małgorzata Hałajko z Mokrej, gmina Roźwienica, powiat jarosławski i Adam Jarosz z Rozbórza, gmina Przeworsk, powiat przeworski.

Najlepszemu sołtysowi powiatu przemyskiego zwycięski puchar wręczył Artur Wilgucki, redaktor naczelny „Życia Podkarpackiego, zaś nagrodę – wicestarosta przemyski Marek Kudła.

 

 

Konferencja Animatorów Pedagogiki C. Freineta
W dniach od 1. do 4. października odbywała się w Przemyślu XII Ogólnopolska Konferencja Animatorów Pedagogiki C. Freineta zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta Grupa Regionalna Przemyśl, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu oraz Fundacje Generator Inspiracji. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Przemyski Jan Pączek i Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.
 
 
Przez cztery dni kilkadziesiąt osób z całej polski, wraz z kilkuosobową grupą animatorów z Finlandii, dyskutowało, słuchało wykładów oraz uczestniczyło w warsztatach przybliżających nowatorskie koncepcje słynnego francuskiego pedagoga Celestyna Freineta. Goście z kraju i zagranicy mieli też okazję poznać piękno Przemyśla i okolic oraz uczestniczyć w wycieczce do Lwowa, zakończonej spektaklem w Operze Lwowskiej. Konferencję zainaugurowało wystąpienie Starosty Przemyskiego Jana Pączka, a wszyscy zebrani w gmachu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej mogli też oglądać popisy uczniów Szkoły Podstawowej w Bolestraszycach.
 
 
I Mistrzostwa Powiatu Przemyskiego w Badmintonie

W dniu 03.10.2015r. w medyckiej hali sportowej odbyły się I Mistrzostwa Powiatu Przemyskiego w Badmintonie. Honorowym patronatem impreza została objęta przez Starostę Przemyskiego Jana Pączka oraz Wójta Gminy Medyka Marka Iwasieczko. Do udziału w imprezie zgłosiło się 72 zawodników i zawodniczek z terenu Powiatu Przemyskiego, którzy wystartowali w 11 kategoriach, rozgrywając 132 mecze na sześciu kortach badmintonowych.

Wyniki : 

Kategoria Żak dziew. : 1m. Woźniak Aleksandra, 2m. Pawluś Marcelina, 3m. Kniaź Andżelika.

Kategoria Żak chłop.: 1m. Harapiński Mikołaj, 2m. Szczurek Tomasz, 3m. Pietnica Jakub, Woźniak Dominik

Kategoria MM dziew. : 1m. Bukowińska Amelia, 2m. Wołk Martyna, 3m. Toś Julia.

Kategoria MM chłop. : 1m. Spławiński Mateusz, 2m. Serwański Gracjan, 3m. Harapiński Filip.

Kategoria M dziew. : 1m. Dudziak Izabela, 2m. Pawlus Ewelina, 3m. Pakosz Wiktoria.

Kategoria M chłop. : 1m. Krupczak Patryk, 2m. Pawlus Kamil, 3m. Dacyk Jakub.

Kategoria JM dziew. : 1m. Bukowińska Klaudia, 2m. Kordek Klaudia, 3m. Szklarczyk Martyna.

Kategorie dorosłych :

Kat. I  1m.  Spławiński Kamil, 2m. Bukowiński Krystian, 3m. Płoszczyński Jerzy

Kat. II 1m.  Humeniuk Maciej, 2m. Sabramowicz Darek, 3m. Podgórski Marek

Kat. III 1m.  Szczurek Tomasz, 2m. Tyszczak Rafał , 3m. Tatarski Sławomir

Gra mieszana ;

1m. Spławiński Kamil / Pakosz Wiktoria , 2m. Bukowińska Klaudia i Krystian, 3m. Podgórski Marek / Cichocka Walentyna, Kordek Klaudia / Humeniuk Maciej.

Organizatorami mistrzostw był Uczniowski Klub Sportowy Jagiellonka w Medyce. Zdaniem sędziego zawodów Tomasza Kordka rosnąca popularność gry w badmintona sprawi, że impreza o randze Mistrzostw Powiatu na stałe wpisze się w kalendarz sportowy naszego regionu.

Zapraszamy na X Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Nasz Wspólny Świat" 2015
Głosujmy na wieniec z Babic!
 
Wieniec dożynkowy przygotowany przez panie z KGW Babice zajął I miejsce w etapie regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Obecnie walczy w gronie 47 innych wieńców z całej Polski o zwycięstwo na etapie ogólnopolskim.
 
O zwycięstwie w etapie ogólnopolskim decydują głosy (tzw. kłosy) oddane na prtalu:
 
 
Aby móc zagłosować należy się zarejestrować, a następnie po zalogowaniu oddać głos na wybrany wieniec. Gminę Krzywcza oraz cały Powiat Przemyski reprezentuje wieniec KGW z Babic i prosimy o  oddanie głosu na ten właśnie wieniec. Głosowanie trwa do 21 października 2015 r. Zaangażujcie wszystkich swoich znajomych, gdyż nasze panie mają szansę wygrać!
 
 
 
Startują pierwsze centra obsługi
 
1 września Administracja Podatkowa uruchamia centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Także od 1 września mikroprzędsiębiorca w centrach obsługi, będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika.

W województwie podkarpackim centrum obsługi uruchomione zostanie 1 września br. w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 18, gdzie również pilotażowo zostanie uruchomione stanowisko asystenta podatnika dla mikroprzedsiębiorców, dla których w sprawach podatku dochodowego właściwym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.

Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby. Było to szczególnie uciążliwe dla tych, którzy pracują lub studiują z dala od domu. Uzyskanie np. zaświadczenia wymagało nawet kilkusetkilometrowej podróży. Od września, wystarczy wizyta w jednym z 50 centrów obsługi.
 
 
W centrach obsługi pracownicy Administracji Podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, informować podatników o ich prawach i obowiązkach.

Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług Administracji podatkowej, Służby Celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

    złożyć deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy,
    złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe )
 

W centrach obsługi podatnicy będą mogli także pilotażowo skorzystać z pomocy asystenta podatnika.
 
 
Obsługa podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą przez asystenta podatnika obejmować będzie przede wszystkim udzielanie informacji w zakresie wypełniania deklaracji podatkowych (także składanych elektronicznie), udzielanie pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach podatnika, przekazywanie informacji na temat przepisów prawa podatkowego (a w tym uprawnień przysługujących podatnikom).

Ponadto, asystent podatnika będzie udzielał informacji spoza zakresu działania urzędu skarbowego – dotyczących ubezpieczeń społecznych czy też podatku akcyzowego. Czynności wykonywane przez asystenta podatnika nie będą stanowiły doradztwa podatkowego.

Asystent podatnika wyznaczany jest na wniosek podatnika. Asystent podatnika będzie realizował swoje zadania przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.
 


 

Odznaka dla dyrektora
XII sesja Rady Powiatu Przemyskiego była okazją do udekorowania Rafała Kumek, dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odznaką honorową „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego”.
 
 
 
Odznakę wręczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski i Starosta Przemyski Jan Pączek. Dziękując za to wyróżnienie dyrektor Kumek podkreślał dobrą współpracę z samorządami Powiatu Przemyskiego i docenił aktywność samorządowców naszego powiatu w pozyskiwaniu środków na przedsięwzięcia inwestycyjne.
 
VII Powiatowy Konkurs Papieski

Zachęcamy do wzięcia udziału w VII Powiatowym Konkursie Papieskiem pod hasłem: "Jan Paweł II - Patron Rodziny.

 

Regulamin poniżej:

REGULAMIN

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Powiatu Przemyskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

- ogłoszenie

- projekt uchwały

- projekt programu współpracy

Strona 41 z 67
««   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone