Aktualności
Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju

21 grudnia br. na przemyskim rynku przy choince i szopce odbyło się przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju. W uroczystości tej uczestniczyli bp Stanisław Jamrozek, ks. Stanisław Czenczek, Marek Kudła wicestarosta przemyski i Jerzy Góralewicz sekretarz powiatu przemyskiego oraz Grzegorz Hayder wiceprezydent Przemyśla.

Harcerze przekazali symboliczne światełko przedstawicielom władz samorządowych, instytucji oraz mieszkańcom miasta. Spotkaniu towarzyszyło także wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem: “Zauważ człowieka”. 

Życzenia

 

 

Rozstrzygnięcie "Konkursu na Stroik Bożonarodzeniowy"

W dniu 18 grudnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się uroczyste podsumowanie 10. edycji Powiatowego Konkursu na Stroik Bożonarodzeniowy. Na konkurs wpłynęło 51 prac wykonanych przez dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu powiatu przemyskiego. Wręczenia nagród zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu oraz podziękowań dla nauczycieli – opiekunów dokonał Starosta Przemyski – Jan Pączek. 

Zwycięzcami konkursu zostali:

Kategoria: Przedszkola

I miejsce – Niepubliczne Przedszkole ,,Chatka Skrzatka” w Krównikach

II miejsce - Samorządowe Przedszkole w Dubiecku

III miejsce – Przedszkole Samorządowe w Birczy


Kategoria: Oddziały Przedszkolne:

I miejsce – Oddział Przedszkolny przy SP w Dubiecku

II miejsce – Oddział Przedszkolny przy SP w Trójczycach

III miejsce – Oliwia Dziura Oddział Przedszkolny przy SP w Nizinach


Kategoria I-III

I nagroda –  Piotr Segelin – SP w Birczy 

II nagroda – Maja Droń – SP w Siedliskach

III nagroda –  praca zbiorowa: Jakub Chwasta, Szymon Kiełbalski, Sebastian Kiełbalski, Karolina Kapłon – SP w Walawie

Wyróżnieniami nagrodzeni zostali:  Karolina Strychacz, Karol Kiełbalski, Ilona Minorowicz, Oliwia Adamska, Nikola Franków, Anna Król. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy a nauczyciele – opiekunowie podziękowania.

 
Opłatek w "Mojej Rodzinie"

17 grudnia w Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach, prowadzonym przez księży Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, odbyło się spotkanie opłatkowe. Nie zabrakło występów artystycznych przygotowanych przez wychowanków, był też czas wzajemnego składania życzeń i dzielenia się opłatkiem. Władze samorządowe reprezentowali włodarze naszego powiatu: starosta Jan Pączek i przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego – Ryszard Adamski oraz wójt Gminy Krasiczyn Tadeusz Bobek.

 

 
Bożonarodzeniowa szopka na starościańskim dziedzińcu

12 grudnia br. na dziedzińcu naszego starostwa (czyli na wirydarzu niegdysiejszego klasztoru Dominikanów) odbył się I Międzynarodowy Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej, zorganizowany przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Integracja” wespół ze Starostwem Powiatowym w Przemyślu oraz Klasztorem Ojców Franciszkanów.

Do konkursu zgłoszono około 50 szopek z Polski, Węgier, Ukrainy i Słowacji. Wyobraźnia twórców przerosła wszelkie oczekiwania widzów, jak również jury, które zmagało się z nie lada problemem by wyłonić zwycięzców. Pośród tradycyjnych szopek z drewna można było podziwiać także prace wykonane z wikliny, wosku, porcelany, jak również pierników czy chleba.

 

Dzięki tym dziełom dziedziniec naszego starostwa zamienił się  w świat bajki. W trakcie imprezy można było również degustować smakowitości wykonane przez koła gospodyń wiejskich, jak również zakupić świąteczne ozdoby na jarmarku. 

W trakcie kilkugodzinnej prezentacji nie zabrakło też tzw. „żywej szopki”, odgrywanej przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach.

Wśród zwiedzających byli m.in.: biskup Adam Szal i ks. prałat Mieczysław Rusin oraz starosta Jan Pączek i wicestarosta Marek Kudła, którzy z podziwem i uznaniem docenili prace artystów.

Wszystkie szopki przeniesiono uroczyście do kościoła Franciszkanów, gdzie ogłoszono wyniki konkursu.

Głównym laureatem konkursu została Katarzyna Grabka – wykonawczyni szopki ceramicznej.

Drugą nagrodę zdobył Krzysztof Śliwka, zaś trzecią ex aequo – Wiesław Burek i Bogusław Iwanowski. Wyróżniono też nagrodami rzeczowymi Annę Barnuś, Piotra Sęka orazOrbanneBaloghKatalin z Węgier.

Podczas podsumowującego imprezę rozdawania nagród zarówno starosta Jan Pączek, jak i Jan Nowakowski, prezesStowarzyszeniaSpołeczno – Kulturalnego „Integracja” podkreślali, że tegoroczna inicjatywa jest początkiem nowej, lokalnej tradycji Bożonarodzeniowej i będzie kontynuowana w latach przyszłych.

Partnerska współpraca bez zmian

W wyniku niedawnych wyborów samorządowych  na Ukrainie dokonano zmian personalnych w wielu rejonach tego kraju. Zdaniem starosty przemyskiego Jana Pączka nie wpłynie to zbytnio na dotychczasową współpracę Powiatu Przemyskiego z partnerskimi rejonami zza naszej wschodniej granicy.

Potwierdzeniem tej opinii była niedawna wizyta delegacji naszego powiatu (ze starostą Janem Pączkiem i przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego Ryszardem Adamskim na czele) w Pustomytach i wzięcie udziału w inauguracyjnej sesji miejscowej Rady Rejonowej. Nową przewodniczącą pustomyckiej Rady jest Halina Hyczka. W trakcie obrad obie strony zadeklarowały chęć kontynuowania i rozwijania współpracy. Dyskutowano również  możliwościach podejmowania konkretnych przedsięwzięć, zwłaszcza w oparciu o wspólne  europejskie projekty.

Spotkanie z przedstawicielami Pustomyt

 

Podobna aura towarzyszyła wizycie nowych władz samorządowych Rejonu Starosamborskiego w naszym starostwie. Nasi sąsiedzi – którym przewodziła przewodnicząca Rady Rejonowej w Starym Samborze Tatiana Terlecka - wyrazili gotowość utrzymania stosunków dobrosąsiedzkich i rozwijania współpracy w wielu dziedzinach.

Spotkanie z przedstawicielami Starego Sambora

 
Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r"

 

Dni Honorowego Krwiodawstwa

W dniu 01 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Spotkaniu przewodniczyli Mieczysław Gibała Prezes Oddziału Ratownictwa PCK w Przemyślu, Marceli Kuca Prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK, Dariusz Łaba Sekretarz Miasta Przemyśla oraz Marek Kudła Wicestarosta Przemyski. 

W trakcie spotkania referaty okolicznościowe przedstawili zaproszeni goście  zaś oprawę artystyczną zapewnił Chór Młodzieżowy „Amantis Cantare”, pod batutą Piotra Szelążka, działający w Gimnazjum nr 5 im. Św. Jana Kantego w Przemyślu.

Wszystkim honorowym krwiodawcom wręczone zostały pamiątkowe dyplomy za bezinteresowną pomoc potrzebującym. I za to, szczególne podziękowania złożył Marceli Kuca Prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK. 

 

Zapraszamy do udziału

 

Akcja Szlachetna Paczka

 

Zakończona akcja

 

Dzień Pracownika Socjalnego

23 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Dzień ten obchodzony jest na mocy zapisu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jako święto wszystkich pracowników służb społecznych, a zwłaszcza pracowników socjalnych. 

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu oraz przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Przemyskiego. Władze powiatu reprezentowali: Ryszard Adamski - Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego,Jan Pączek -Starosta Przemyskioraz Wicestarosta Marek Kudła, którzy podziękowali wszystkim pracownikom za pracę i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka i duże zaangażowanie w wykonywaną pracę. Oprawę artystyczną zapewnił zespół z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach.

Jubileuszowy koncert w 40-lecie "Trójczyc"

Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej „Trójczyce” świętuje swoje 40-lecie. 21 listopada br. w Wiejskim Domu Kultury w Trójczycach odbył się uroczysty koncert jubileuszowy.Popisy najmłodszych i nieco starszych artystów „czterdziestolatka” przeplatane były występami zaproszonych gości – młodych tancerzy i śpiewaków z miejscowości Sarospatakna Węgrzech.

Po przeszło dwugodzinnym koncercie przyszedł czas na dekoracje, podziękowania, gratulacje i wspomnienia. Wśród publiczności nie zabrakło wielu znamienitych gości;obecni byli min: wojewoda podkarpacki – Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz poseł Mieczysław Kasprzak. 

Założycielka i długoletnia kierowniczka zespołu, Renata Nemeczek – Budzyńska,  została uhonorowana przez starostę przemyskiego Jana Pączka (który jest równocześnie prezesem, powołanego w 2000 roku, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”). O jubilatce nie zapomniała również wojewoda Małgorzata Chomycz – Śmigielska, wręczając Renacie Nemeczek – Budzyńskiej odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

fot.: tvpodkarpacka.pl

W minionym czterdziestoleciu zespół „Trójczyce” zebrał liczne laury podczas występów zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach Europy. Od zarania swego istnienia zespół kultywuje tradycje folklorystyczne nie tylko naszego regionu, realizując swoją główną ideę - „Ocalić i pokazać to, co piękne i wartościowe, co wyrosło z naszych korzeni na polskiej ziemi”.

 
 
Ostatnie pożegnanie

 

Akcja "Kresowy Mikołaj"

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

Do pobrania:

- ogłoszenie

- załącznik

Ogólnopolska konferencja w Kielcach

W dniach 17 – 18 listopada br. w Kielcach miało miejsce IV posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów „Polska – państwa nordyckie. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej”. W kongresie wziął udział Jan Pączek starosta przemyski.

Tytuł konferencji został zainspirowany relacjami polsko – nordyckimi oraz związkami województwa świętokrzyskiego z tematyką nordycką.  

Tegoroczna konferencja skupiła się wokół dwóch zasadniczych tematów: sukcesu samorządności polskiej w kontekście roli samorządów w obszarze współpracy zagranicznej 

w związku z ogłoszeniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Samorządności oraz wokół możliwości rozwoju współpracy polsko-nordyckiej w kontekście dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej na świecie. 

Konferencja jest jedynym tego typu wydarzeniem w Polsce, organizowanym corocznie 

w innym regionie Polski, a stanowiącym platformę współpracy wertykalnej wszystkich poziomów samorządów w Polsce, jak również forum kooperacji samorządów z rządem. 

 
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego
Dnia 19 listopada br. w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się niezwykła uroczystość wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Odznakami zostali uhonorowani podkarpaccy samorządowcy oraz osoby zasłużone w pracy na rzecz samorządu terytorialnego. Wśród nominowanych znalazł się także Jan Pączek starosta przemyski, który odebrał z rąk Pani Wojewody Podkarpackiej pamiątkowy medal. 
 
 
 
OGŁOSZENIE
Święto Niepodległości

Kulminacją tegorocznych obchodów Święta Niepodległości Polski w naszym regionie była uroczystość przy Pomniku Orląt Przemyskich. Wcześniej w Bazylice Archikatedralnej odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych, kompanii honorowej Wojska Polskiego, orkiestry i chóru ”Magnificat”. W trakcie przemarszu z archikatedry złożono także  kwiaty przy pomniku i tablicy poświęconych marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. 

Wśród uczestników tych uroczystości zorganizowanych przez Prezydenta Miasta Przemyśla, Radę Miejską w Przemyślu i Dowództwo Garnizonu Przemyśl nie zabrakło starosty przemyskiego Jana Pączka i wicestarosty Marka Kudły. Całość zakończyła się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.

Tegoroczne Święto Niepodległości było okazją do podjęcia rozmaitych patriotycznych inicjatyw. Zarówno w Przemyślu, jak i w wielu miejscowościach Powiatu Przemyskiego odbywały się liczne koncerty, spotkania oraz imprezy rekreacyjne, takie jak np. rajd pieszy „Śladami walk o Przemyśl w 1918 roku”.

 

Strona 40 z 67
««   20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone