Aktualności
"Majówka pod dereniem i jabłonią"

„Majówka pod dereniem i jabłonią” to impreza, która rok rocznie przyciąga wiele osób do bolestraszyckiego Arboretum. Również i w tym roku 1 maja odwiedzający ogród przybyli tłumnie, nie tylko by spacerować kwietnymi alejkami, ale mogli się także dowiedzieć jak zaplanować piękny, ekologiczny sad oraz zakosztować zdrowych, owocowych przetworów.

To jednak nie wszystko, wśród wielu stoisk dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane wyroby z koziego mleka, a w szczególności ekologiczne kozie sery. Przez chwilę można było poczuć się jak w południowej Francji, bowiem tuż obok wystawcy zapraszali do skosztowania różnych win.

Jak to w Arboretum, nie mogło zabraknąć słynnej dereniówki i wielu wyrobów pszczelarskich. Stoiska ze smakołykami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich również licznie odwiedzano, a to z powodu wspaniałych gołąbków ze skwarkami, pysznych pierogów, sycącego bigosu staropolskiego oraz grillowanych kiełbas i kaszanek. 

Ucztą dla uszu był z kolei występ zespołu wokalnego z klubu garnizonowego. Piosenka „Pamiętajcie o ogrodach” doskonale komponowała się z kwietnymi jabłoniami, gruszami i czereśniami. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała odwiedzającym Arboretum, wśród których spotkać można było Ryszarda Adamskiego Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego oraz Wicestarostę Przemyskiego – Marka Kudłę z małżonką, Marka Iwasieczko - Wójta Gminy Medyka oraz Janusza Hołyszko - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

 
Święto Konstytucji 3 Maja

Uroczystości z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęto w Przemyślu Mszą Świętą w miejscowej Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej WP, pocztów sztandarowych i orkiestry. Po mszy udano się na wzgórze Zamku Kazimierzowskiego gdzie znajduje się kamień upamiętniający Konstytucję 3 Maja. Obrzęd zainaugurowano ceremoniałem wojskowym i hymnem państwowym. Ważnym elementem było składanie wieńców i kwiatów. Biało – czerwone kwiaty składali kombatanci, parlamentarzyści, przedstawiciele różnych środowisk oraz włodarze miasta i powiatu z prezydentem Robertem Chomą oraz starostą przemyskim Janem Pączkiem. W trakcie majowej uroczystości członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Morawskiego złożyli uroczyste przyrzeczenie.

Jedna z rocznicowych uroczystości odbyła się tego dnia w Żurawicy. Najpierw odprawiona została Msza Święta w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy, z udziałem Kompanii Honorowej 1 batalionu czołgów w Żurawicy, pocztów sztandarowych szkół i jednostek OSP z terenu gminy oraz Harcerskiej Orkiestry Dętej z miejscowego gimnazjum. Po mszy kontynuowano uroczystość przy pomniku gdzie odśpiewano hymn państwowy i wciągnięto flagę państwową na maszt, a także złożono wieńce i kwiaty. W ceremonii brali udział również przedstawiciele powiatu przemyskiego Wicestarosta Przemyski Marek Kudła, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Semków oraz Radna Powiatu Przemyskiego Bożena Ryczan. 

 
Dzień Flagi

 2 maja br. przy pomniku Orląt Przemyskich odbyła się uroczystość z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

W asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, z udziałem władz miasta i powiatu (z prezydentem Robertem Chomą i starostą Janem Pączkiem), służb mundurowych i licznych mieszkańców miasta, wciągnięto na maszt biało-czerwoną flagę.  

Organizatorami tej uroczystości byli: Prezydent Miasta Przemyśla, Rada Miejska w Przemyślu oraz Dowództwo Garnizonu Przemyśl. Tuż przy pomniku odbył się też honorowy start Otwartego Biegu z Biało-Czerwoną, zakończonego na wzgórzu zamkowym przy kamieniu upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
 
 
Złoto dla ,,Trójczyc

23 i 24 kwietnia br. Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej ,,Trójczyce” wziął udział w VIII Festiwalu Folklorystycznym w Sarospatak na Węgrzech.

Zespół Ludowy ,,Trójczyce” wystąpił pod biało – czerwoną flagą w pełnym składzie. Najmłodsi zatańczyli tańce łowickie, grupa średnia – tańce lubelskie, zaś grupa reprezentacyjna pokazała tańce naszego regionu, czyli rzeszowskie.

Występy solistów, par i zespołów w różnych formach tańca i grupach wiekowych oceniało niezależne jury.

Komisja konkursowa oceniając występy brała pod uwagę przede wszystkim:

- ogólną prezencję /dbałość o strój/

- dobór repertuaru stosowny do wieku

- choreografię

- spontaniczność, autentyczność i niewymuszoną zabawę tańcem.

Finałowe popisy konkursowe trwały cały dzień i zakończyły się dopiero po godzinie 20-tej ogłoszeniem wyników.

Przy ogromnym aplauzie publiczności z dumą i radością reprezentanci poszczególnych grup ,,Trójczyce” odebrali 3 złote medale oraz dyplomy.

Wytańczone ,,złoto” to głównie zasługa wspólnej pracy tancerzy pod kierunkiem dyrektor i choreografa zespołu – Renaty Nemeczek-Budzyńskiej, choreografa, instruktora – Tomasza Mrozka, kierownika kapeli – Tomasza Mazura. Swój udział w sukcesie ma tez też Starosta Przemyski, a tym samym prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej –„Trójczyce”  – Jan Pączek.

Po zmaganiach konkursowychmłodzi artyści wraz z opiekunami mieli okazję zapoznać się z osobliwościami Sarospatak, zwiedzając zamek Rakoczego, odlewnię armat i spacerując po parku i mieście.

 
Pamięć o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej

Uroczysta Msza Święta w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej odprawiona została 24 kwietnia br. w kościele Ojców Karmelitów Bosych w Przemyślu z inicjatywy Prezydenta Miasta Przemyśla oraz miejscowego Koła Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia. Pamięć o sowieckiej zbrodni w Katyniu jest ważnym elementem w kalendarzu patriotycznych uroczystości. Mszę uświetniła obecność pocztów sztandarowych służb mundurowych, organizacji i przemyskich szkół.

W karmelitańskiej świątyni nie zabrakło przedstawicieli wielu pokoleń - od młodzieży szkolnej po sędziwych weteranów. Oprawę muzyczną zapewniła Harcerska Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej w Żurawicy, którą dyrygował Jacek Łaskarzewski. Samorząd Powiatu Przemyskiego reprezentowali: Ryszard Adamski - przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, wicestarosta Marek Kudła, którzy złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej Ofiary Zbrodni Katyńskiej w bocznej nawie kościoła.

Obradowali sołtysi

23 kwietnia br. w Ośrodku Edukacyjnym „Sadaro” w Rokszycach odbyło się Statutowe Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego w trakcie którego podsumowano dokonania mijającej kadencji oraz dyskutowano o problemach społeczności wiejskiej naszego powiatu. Władze powiatu, reprezentowanie przez Ryszarda Adamskiego - przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego oraz wicestarostę Marka Kudłę-dziękowały sołtysom za ich społecznikowski trud. Odchodzącym członkom zarządu – Helenie Kasprzyk (gmina Orły), Stanisławowi Gajewskiemu (gmina Bircza) oraz Eugeniuszowi Borowiczowi (gmina Fredropol) - wręczono dyplomy od starosty przemyskiego Jana Pączka. Zwieńczeniem obrad były wybory przewodniczącego stowarzyszenia.Po raz kolejny została nim Maria Jakubowska – sołtys Grochowiec.

 
 
1050. Rocznica Chrztu Polski

20 kwietnia br. na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się sesja naukowapt. „Chrzest Polski – motywy, czas i miejsce” zorganizowana przez Komitet Organizacyjny Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

W trakcie sesji licznie zgromadzeni słuchacze (wśród których nie zabrakło włodarzy naszego powiatu – starosty Jana Pączka i wicestarosty Marka Kudły) wysłuchała prelekcji związanych z polskim Jubileuszem. 

I tak dr Karol Kollinger, omawiał „Chrzest Polski w świetle źródeł z epoki”, następnie prof. dr hab. Ryszard Szczygieł – „Chrzest Mieszka I i jego następstwa dla dziejów Polski”. Po przerwie wysłuchano wykładu ks. prof. dr. hab. Józefa Wołczańskiego- „Geneza i rozwój struktur organizacyjnych metropolii halickiej (lwowskiej) od XIV w.” oraz referatu Andrzeja Jastrzębskiego, prezesa Akcji Katolickiej we Lwowie, pt.: „Początki duszpasterskiej działalności ks. Henryka Mosinga na tle przygotowań Kościoła w Polsce do obchodów Millenium Chrztu 1966”.

 
Konkurs "W trosce o nasze bezpieczeństwo"

19 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu rozstrzygnięto Powiatowy Etap XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rysunkowego pod hasłem: „ W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Komisja konkursowa oceniła prace wykonane przez dzieci i młodzież z terenu naszego powiatu i wyłoniła laureatów, którym starosta Jan Pączek wręczył pamiątkowe dyplomy, nagrody i wyróżnienia.


Zwycięzcami konkursu zostali:

 

I grupa wiekowa (uczniowie klas I-III)

1. Filip Buryło – Szkoła Podstawowa w Buszkowicach

2. Aleksandra Śliwiak – Zespół Szkół w Krzywczy

3. Amelia Sobol – Szkoła Podstawowa w Krzywczy

4. Weronika Podwyszyńska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nienadowej

5. Natalia Kurasz – Szkoła Podstawowa w Ujkowicach

II grupa wiekowa ( uczniowie klas IV-VI)

1. Oskar Nuckowski – Szkoła Podstawowa w Buszkowicach

2. Jakub Kopeć - Szkoła Podstawowa w Buszkowicach

3. Edyta Wojdyło – Szkoła Podstawowa w Wyszatycach

4. Agata Kowalczyk - Szkoła Podstawowa w Buszkowicach

5. Patryk Przybylski – Szkoła Podstawowa w Orłach

III grupa wiekowa (uczniowie gimnazjum)

1. Hubert Karbowniczyn – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy

2. Patrycja Hendzel – Publiczne Gimnazjum w Dubiecku

3. Krzysztof Skotnicki – Zespół Szkół w Wyszatycach

4. Jakub Romankiewicz – Gimnazjum w Grochowcach

5. Aleksandra Łygan – Zespół Szkół w Wyszatycach

IV grupa wiekowa uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych

1. Marzena Halulko – Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy

2. Dariusz Taras - Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy

 3. Jolanta Mikoś - Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy

4. Tomasz Procyk - Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy


Wszystkim laureatom gratulujemy!

 
III Edycja Imprezy Biegowej "DYBAWKA BIEGA - LEŚNE PRZEŁAJE"

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w III EDYCJI IMPREZY BIEGOWEJ "DYBAWKA BIEGA - LEŚNE PRZEŁAJE", która odbędzie się 22.05.2016. Organizatorem jest Sołectwo Dybawka pod patronatem Wójta Gminy Krasiczyn. Obok biegu głównego na dystansie 7,5 km, odbędą się biegi dziecięce i młodzieżowe oraz bieg 3-osobowych sztafet rodzinnych. Przewidziana jest specjalna KATEGORIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRASICZYN. Udział w biegu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o wszystkich biegach, regulamin oraz zapisy elektroniczne są dostępne na stronie internetowej:

https://dybawkabiega.wordpress.com 

oraz na profilu Facebook 

https://www.facebook.com/dybawkabiega 

 

Do pobrania: 

- informator, 

- regulamin, 

- trasa biegu.

 

Warto rozmawiać - wywiad ze Starostą Przemyskim Janem Pączkiem

XVII Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego

 

Do pobrania:

- Regulamin

Patriotyczna uroczystość w Borownicy

17 kwietnia br. w Borownicy (gm. Bircza) odbyły się uroczystości upamiętniające 71. rocznicę mordu dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów spod znaku UPA na mieszkańcach tej wsi. Przy pomniku ku pamięci pomordowanych wciągnięta została na maszt flaga RP, następnie orkiestra odegrała hymn państwowy, zaś pod pamiątkową tablicą spoczęły kwiaty i wieńce oraz zapłonęły znicze.

Pamięć ofiar uczcili przedstawiciele władz naszego powiatu: Jan Pączek - starosta przemyski, Marek Kudła - wicestarosta, Ryszard Adamski przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, a także Bożena Ryczan Radna Powiatu Przemyskiego. Wieniec złożyli również radni powiatowi z terenu gminy Bircza, byli to panowie: Zbigniew Urban, Józef Piotrowski i Antoni Szałyga. Starosta Przemyski i Wicestarosta Przemyski odznaczeni zostali Krzyżami Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej za „popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu”. Tym samym odznaczeniem został uhonorowany Zbigniew Urban radny Powiatu Przemyskiego. Natomiast za promocję i dbanie o miejsca pamięci poległych i pomordowanych odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odznaczony został Ryszard Adamski - przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego. 
 
 
 
 
Podczas uroczystości żołnierze 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla zaciągnęli honorową wartę przy pomniku, następnie uczestnicy uroczystości przeszli do miejscowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji pomordowanych, której przewodniczył miejscowy proboszcz ks. Antoni Moskal.  
 
 
 

 

200 lat Szkoły Średniej nr. 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie

We Lwowie świętowano 200. rocznicę powstania polskiej Szkoły Średniej im. św. Marii Magdaleny. Dorobek tej lwowskiej szkoły mierzyć należy nie tylko kategoriami czysto edukacyjnymi. Od założonej w 1818 roku Lwowskiej Szkoły Trywialnej przy kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny placówka ta przechodziła różne koleje losu. Brutalna historia często odciskała w tym miejscu swoje piętno. Pomimo tak licznych przeszkód szkoła przetrwała, przede wszystkim dzięki ludziom którzy wpajali młodym pokoleniom zarówno wiedzę, jak i zasady tolerancji oraz wzajemnego szacunku.

Szkoła Średnia Nr 10 jest ważnym elementem kultywowania rodzimych, polskich tradycji oraz mowy swoich przodków. Wierzę, że misja ta będzie z powodzeniem kontynuowana, a szkolne mury opuszczać będą kolejne pokolenia dobrze wykształconych, znających realia współczesnego świata, absolwentów.

W uroczystościach jubileuszu który odbył się we lwowskim teatrze wzięli udział absolwenci szkoły oraz goście z Polski i Ukrainy, m.in. wiceminister oświaty Marzenna Drab, wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski, podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch oraz starosta przemyski Jan Pączek. Podczas Mszy Świętej pod przewodnictwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego poświęcony został nowy sztandar tej zasłużonej dla zachowania polskości placówki. Obchody uświetnił koncert galowy w Narodowym Ukraińskim Teatrze Dramatycznym im. M. Zańkowieckiej.

 
XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

15 kwietnia br. w Zespole Szkół w Stubnie odbył się XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Były to eliminacje szczebla powiatowego. 

Można pogratulować wychowawcom, którzy profesjonalnie przygotowali swoich podopiecznych do wspomnianego konkursu. Młodzież wykazała się ogromną wiedzą pożarniczą i zdolnościami. 

 

Dodatkową atrakcją w trakcie turnieju było zwiedzenie Stadniny Koni w Stubnie. 

Honorowy patronat nad turniejem objął Starosta Przemyski, zaś w komisji konkursowej zasiadł także Marek Kudła Wicestarosta Przemyski, który również był obecny przy rozdaniu nagród ufundowanych, jak co roku, przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu. 

Zwycięzcami tegorocznego turnieju zostali:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

1. Łukasz Susiak – Szkoła Podstawowa w Leszczawie Dolnej

2. Jakub Dudek – Szkoła Podstawowa w Bolestraszycach

3. Karolina leja – Szkoła Podstawowa w Zadąbrowiu

II grupa wiekowa (gimnazja)

1. Roksana Zając – Gimnazjum w Orłach

2. Maciej Nessel – Zespół Szkół w Krzywczy

3. Gabriela Skotny – Gimnazjum w Orłach

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

1. Kamila Maculak – I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu

2. Damian Gaweł -  I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu

3. Klaudia Jodłowska - I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu

Wyjątkowe spotkanie

W dniu 15.04.2016 Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski spotkali się z Panem Hansem Bollingerem przedstawicielem Powiatu Saarpfalz w Niemczech. W trakcie spotkania zostały omówione szczegóły zbliżającej się wizyty Starosty Przemyskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Niemczech z okazji Tygodnia Europy na specjalne zaproszenie Pana dr. Theophila Gallo Starosty Powiatu Saarpfalz. Omówiono też możliwości skorzystania z programów unijnych dedykowanych szkolnej młodzieży i nauczycielom z Polski i Niemiec. 

Starosta przedstawił również szczegóły wizyty delegacji nienieckiej w Polsce, która będzie miała miejsce 4 września br. podczas uroczystych dożynek powiatowych w Birczy. Pan Ryszard Adamski Przewodniczący Rady Powiatu podkreślił, iż będzie to wspaniała okazja do bliższego zapoznania się z kulturą i zwyczajami kultywowanymi w powiecie przemyskim oraz możliwością wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na tym gruncie. 

 
Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza konkurs na koordynatora programu profilaktyki dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego pn; "Zapobieganie zakażeniom HCV na lata 2015-2016"

 Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej lub na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Przemyślu. 


Poniżej wzór formularza w wersji edytowalnej:
Konwent Wójtów

W dniu 11 kwietnia br. w sali narad urzędu Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się specjalne zebranie Konwentu Wójtów. Oficjalnego otwarcia dokonał Przewodniczący Konwentu Wójtów - Tadeusz Bobek. Głównym celem spotkania było zapoznanie się samorządowców z możliwościami uzyskania dodatkowych funduszy z projektów unijnych w perspektywie 2014-2020. Szczególny nacisk kładziono na projekty dla uczniów i nauczycieli szkół powiatu przemyskiego. Prezentacji możliwości projektowych dokonał przedstawiciel firmy Project Hub z Poznania. 

Oprócz Wójtów w spotkaniu uczestniczyli także Starosta Przemyski - Jan Pączek, Sekretarz Powiatu Przemyskiego - Jerzy Góralewicz, Przewodniczący Konwentu Społeczno – Gospodarczego – Jan Piszak oraz dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych powiatu przemyskiego. 

 
Konferencja oświatowa we Lwowie

8 kwietnia br. w Kuratorium Oświaty we Lwowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja pod hasłem: „Współczesne tendencje rozwoju międzynarodowej technicznej współpracy w celu reformowania oświaty Obwodu Lwowskiego”. W trakcie obrad SwitłanaKnyszyk- Zastępca Kuratora Oświaty Województwa Lwowskiego omawiała „Współczesne problemy i stan międzynarodowej technicznej pomocy w oświacie wojewódzkiej”.

Nie zabrakło też głosu przedstawicieli Powiatu Przemyskiego. Starosta Jan Pączek zapewnił zebranych o woli dalszego rozwijania współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami z obu stron polsko-ukraińskiej granicy, zaś sekretarz Powiatu Przemyskiego - Jerzy Góralewicz omówił kompleks projektów realizowanych w ramach programu międzynarodowej transgranicznej współpracy Polska – Ukraina i Białoruś”. 

 
 
Po zakończonej Konferencji Oświatowej odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Władz Rejonu Gródek w sprawie planowanej współpracy na najbliższe miesiące bieżącego roku. 
 
 
Dar od "orkiestry" Owsiaka

5 kwietnia br. wZakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Przemyślu odbyło się  Rady Społecznej ZOL, któremu przewodniczył wicestarosta przemyski Marek Kudła. Oprócz bieżących spraw związanych z majątkiem, finansami i sprawozdaniami zakładu, jednym z istotnych punktów obrad było oficjalne przekazanie sprzętu medycznego, stanowiącego dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dar ten to: kilkadziesiąt specjalistycznych łóżek wraz z szafkami, krzesła do kąpieli pensjonariuszy oraz wózki inwalidzkie o łącznej wartości blisko 400 tys. zł.

 

Za tak znaczne polepszenie wyposażenia przemyskiej placówki wicestarosta Marek Kudła serdecznie podziękował osobom zaangażowanym w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tak, specjalne podziękowania trafiły do Marka Rząsy - Posła RP oraz do Małgorzaty Stec –bardzo aktywnej, przemyskiej wolontariuszki WOŚP.

 
Projekt Podkarpacka Edukacja Kulturowa - spotkanie w CK w Przemyślu

 

 

Do pobrania:

- informacje

- karta zgłoszeniowa

Strona 37 z 67
««   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone