Aktualności
UWAGA - KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

Regulamin i załączniki do pobrania poniżej:

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

Przebudowa drogi Przemyśl - Malhowice

26 września 2019 roku symbolicznym wbiciem łopat rozpoczęto modernizację i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 885 prowadzącej od Przemyśla, przez Hermanowice i Malhowice do Granicy z Ukrainą. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: modernizację i rozbudowę 6,615 km istniejącej drogi, rozbiórkę i budowę dwóch mostów, rozbiórka i budowa przepustów, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, budowę dodatkowej jezdni do obsługi terenów przyległych, budowa chodników i ścieżek rowerowych, rozbudowę odcinka przygranicznego do 5 pasów ruchu (w dostosowaniu do projektu przejścia granicznego Malhowice/Niżankowice) oraz budowę pętli autobusowej. Inwestycja współfinansowana jest z funduszy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Umowa o dofinansowanie podpisana została jeszcze 8 października 2018 roku, liderem projektu w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, a partnerem Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa. Całkowita wartość projektu wynosi 31,5 mln zł, a dofinansowanie 28,35 mln zł. Wykonawcą jest firma STRABAG. W symbolicznym rozpoczęciu budowy wzięli udział licznie zgromadzeni goście, a wśród nich m.in. Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Starosta Przemyski Jan Pączek, Wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Bogusław Świeży. 

 

 

 

 

 

Fot. Witold Wołczyk

 

 

Przemyska Giełda Staroci 20.10.2019

 

Zasady przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu przemyskiego

 Zasady przyznawania stypendiów oraz wniosek do pobrania poniżej:

- zasady

- wniosek 

Konkurs historyczny
OGŁOSZENIE o konsultacjach Programu Współpracy Powiatu Przemyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. Zm.) na 2020 rok.
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.10.02

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE


KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.09.30

 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE


KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

UWAGA - KONKURS FOTOGRAFICZNY

  

Regulamin i załączniki do pobrania poniżej:

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

Promesa

Promesy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

26 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu Wicewojewoda Podkarpacki Pani Lucyna Podhalicz wręczyła promesy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przedstawicielom powiatu przemyskiego oraz samorządów gminnych. Powiat przemyski otrzymał fundusze na realizacje 2 zadań na kwotę: 2 927 955 zł. Gminy otrzymały także dofinansowanie w kwotach: Gmina Krzywcza, która na realizację zadania otrzymała największą kwotę w wysokości: 5 078 665 zł, Gmina Stubno: 713 353 zł, Gmina Medyka: 632 477 zł, Gmina Żurawica (3 zadania): 603 488 zł oraz Gmina Przemyśl: 43 249 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPOMNIEŃ CZAR - DOŻYNKI POWIATOWE W ROKSZYCACH

INFORTECA 2019

Spektakl o dwóch pozostawionych w kazamatach, na wiele lat oficerach rosyjskich zorganizowany w ramach trzeciej edycji imprezy fortecznej INFOPRTECA wywołał wśród publiczności wiele emocji.

Widowisko zorganizowane w niezwykle ekspresyjnej scenerii ruin fortu w wykorzystaniem specjalnych efektów świetlnych, dźwiękowych a także sugestywnej grze aktorskiej przeniósł widzów w czasie o ponad sto lat do rozgrywających się w Twierdzy Przemyśl walk związanych z jej poddaniem.

Historie uwięzionych żołnierzy, którzy odchodzili od zmysłów próbując wydostać się z fortu przedstawił aktor Teatru SAN Rafał Paśko oraz Mirosław Majkowski reżyser przedstawienia, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.

Nocne widowisko było tylko częścią plenerowej imprezy na terenie Fortu XIII San Rideau.

Od godz. 14.00 na forcie rozstawione zostały stanowiska grup rekonstrukcji historycznych, którzy prezentowali umundurowanie, wyposażenie żołnierzy, przedmioty codziennego użytku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także wystrzały armaty rozstawionej w fosie fortu.

Dla najmłodszych uczestników przygotowane zostały gry i zabawy. Instrukcję urządzania obozowiska a także zajęcia plastyczne zorganizowali harcerze. 

Organizatorzy wydarzenia zadbali także o możliwość zapoznania się z historią Twierdzy Przemyśl i budową fortu XIII. Przewodnicy w historycznym umundurowaniu oprowadzali chętnych po ciemnych zakamarkach i tunelach fortu. Spragnieni wiedzy uczestnicy mogli także zakupić publikacje historyczne i pamiątki w Punkcie Informacji Turystycznej zorganizowanym przez CIT w Przemyślu.

Impreza została sfinansowana jako zadanie publiczne przez powiat przemyski z udziałem środków własnych Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.

 

 

Igrzyska Radości - Zdrowiem Przyszłości

„Igrzyska Radości – Zdrowiem Przyszłości” to już XVI Powiatowa Olimpiada Sportowa, której uczestnicy rozpoczęli swoje zmagania na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej w Lesznie. Ta sportowa impreza cyklicznie pod patronatem Starosty Przemyskiego Jana Pączka zgromadziła 72 uczniów klas I-III szkół podstawowych z powiatu przemyskiego (SP Bircza, SP Bolestraszyce, SP Leszno, ZS Nehrybka, ZSP Orły, SP Stubno, SP Wyszatyce) i miasta Przemyśla - SP 14. 

Uczniowie wystartowali w czterech konkurencjach zespołowych oraz w jednej indywidualnej. Wielkie emocje towarzyszyły szczególnie „świeżo upieczonym” pierwszoklasistom, dla których było to pierwsze takie przeżycie i wyzwanie w życiu. Liczni kibice: zaproszeni goście, a wśród nich Marek Iwasieczko – Wójt Gminy Medyka, Andrzej Dziadek - radny Powiatu Przemyskiego, Piotr Worosz - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Przemyślu, Łukasz Kędzior – radny Gminy Medyka, Elżbieta Komarnicka - konsultant PCEN Oddział Przemyśl, Renata Haśkiewicz- Kudła Dyrektor SP w Bolestraszycach, Daniel Zielenkiewicz - Dyrektor SP Stubno, Ryszard Adamski – sołtys Leszna, Danuta Muzykarz – Gminne Centrum Kultury w Medyce i Stanisława Hanasko – Biblioteka w Lesznie, gorąco dopingowali i zagrzewali do wspólnej zabawy.

 

 

Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej

22 września br., w bibliotece w Lesznie odbyły się bezpłatne wykłady i warsztaty przeprowadzone w ramach projektu ,,Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej’’, realizowanego przez Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa. W zakresie projektu realizowana jest edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego pt. „Najlepszą obroną przed rakiem jest profilaktyka”. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Leszna. Niedzielne wykłady przeprowadziła dr n. o zdr. Marta Ćmiel-Giergielewicz. Liczna grupa uczestników spotkania miała możliwość zapoznania się z nauką samobadania piersi i rozpoznawania guzków w piersi i węzłach chłonnych. W ramach profilaktyki nowotworu szyjki macicy z nauką rozpoznawania wczesnych zmian chorobowych szyjki macicy oraz z nauką zmian chorobowych jelita grubego. Była również możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącą po skończonych wykładach. Wszyscy chętni mogli również zapisać się na bezpłatne badania: kolonoskopię, mammografię i cytologię. Organizatorzy na koniec złożyli podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego przedsięwzięcia, m. in. LGD „Ziemia Przemyska” oraz Starostwu Powiatowemu w Przemyślu.

 

 

 

 

 

80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

17 września 2019 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicą agresji sowieckiej na Polskę, połączone z obchodami Dnia Sybiraka. Rozpoczęły się złożeniem kwiatów na Grobie Katyńskim mieszczącym się na Cmentarzu Wojennym przy ulicy Słowackiego. Popołudniowe obchody zainaugurowała Msza Święta koncelebrowana i odprawiona w kościele o.o. Karmelitów Bosych w intencji ofiar sowieckiej agresji na Polskę oraz zmarłych i żyjących Sybiraków z udziałem pocztów sztandarowych i wojska. Po zakończeniu Eucharystii odbył się uroczysty przemarsz ulicami miasta pod pomnik Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy informacyjnej o miejscu, jakim jest Plac Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia. Wydarzenie to było także doskonałą okazją do uhonorowania osób włączających się w działalność społeczną i patriotyczną. 
Wśród licznych delegacji składających wieńce i kwiaty oraz zapalających symboliczne znicze nie zabrakło przedstawicieli Powiatu Przemyskiego - Starosty Przemyskiego Jana Pączka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego Ryszarda Adamskiego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
80. rocznica bitwy pod Birczą
W dniu 12 września 2019 r. obchodziliśmy uroczystość upamiętniającą polsko – niemiecką bitwę pod Birczą z 12 września 1939 roku. Organizatorami uroczystości byli: Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Zespole Szkół w Birczy i Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość”. W organizację święta włączył się również Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Birczy.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się Mszą św., którą odprawił  ks. Wojciech Wiśniowski, a homilię wygłosił ks. Wojciech Szostak.
Druga część uroczystości odbyła się przy pomniku na Wzgórzu Chomińskim w Korzeńcu. Miała ona niezwykle uroczysty charakter dzięki udziałowi Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez żołnierzy 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich. Uroczystość prowadziła 
p. Barbara Brem-Kowalik – pracownik batalionu. Udział w niej wzięli również harcerze 
ze Szkoły Podstawowej w Birczy i uczniowie klas wojskowych z liceum w Birczy, liczne poczty sztandarowe szkół i instytucji leżących na terenie gminy Bircza jak i jej mieszkańcy oraz wśród gości przedstawiciele Powiatu Przemyskiego – Władysław Maciupa Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego i Wojciech Bobowski Radny Powiatu.
Uroczystość przy kamieniu upamiętniającym poległych w bitwie o Birczę rozpoczęto od złożenia meldunku przez Dowódcę Uroczystości ppor. Piotra Przybyły ppłk. Marcinowi Zalewskiemu – Dowódcy Garnizonu Przemyśl. Następnie podniesiono flagę narodową na maszt i odśpiewano Hymn Państwowy. Ceremonii wciągnięcia flagi na maszt dokonał poczet flagowy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.09.17

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE


KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

 
Zapraszamy na INFORTECĘ !!!

 

Uroczyste obchody 80. Rocznicy wojny obronnej 1939 r. w Borownicy

W niedzielę 8 września 2019 r. obchodzono 80. rocznicę wojny obronnej w Borownicy. Organizatorami tegorocznych uroczystości byli: Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Rzeszowie, Wójt Gminy Bircza oraz Rada Gminy Bircza. Obchody rozpoczęto podniesieniem flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt. Ceremonię wciągnięcia flagi na maszt dokonał poczet flagowy 1. Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk. dypl. Beniamina Kotarby z 17-tej Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza. Hymn państwowy odegrała Orkiestra Dęta z OSP w Medyce. Uroczystość była doskonałą okazją do uhonorowania odznaczeniami osób zasłużonych, i tak, Złotym Krzyżem „za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” odznaczony został z rąk Pana płk. dypl. w stanie spocz. Józefa Mroczki Pan ppłk. Damian Kidawa Dowódca 1. Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk dypl. Beniamina Kotarby z 17-tej Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, Odznaczeniem z rąk aspiranta sztab. Pana Józefa Bąka za wybitne patriotyczne zasługi Krzyżem Niepodległości zostali odznaczeni: Pan płk. dypl. w stanie spocz. Józef Mroczka, Pan Grzegorz Gągola Wójt Gminy Bircza, Pan Kazimierz Cap Przewodniczący Rady Gminy Bircza, Pan Tadeusz Turoń były Sekretarz Koła Nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 17 Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej w Rzeszowie. Następnie odmówiona została modlitwa, której przewodniczył ks. Bogusław Folusiewicz – Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borownicy. Następnie poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. W obchodach 80. rocznicy wojny obronnej udział wzięli: rodzina poległego płk. dypl. Beniamina Kotarby, wojsko, przedstawiciele organizacji kombatanckich i strzeleckich, posłowie, przedstawiciele Powiatu Przemyskiego Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski oraz Radni Powiatu Przemyskiego: Wojciech Bobowski, Arkadiusz Mazur, władze gminne, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, młodzież szkolna, pracownicy lasów państwowych, Orkiestra Dęta z OSP Medyka, Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Zgrupowanie Żmija” ze Świątnik Górnych, przedsiębiorcy działający na terenie gminy Bircza, członkowie organizacji pozarządowych, mieszkańcy Borownicy i mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz inni zaproszeni goście.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 3 z 67
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone