Aktualności
Komunikat końcowy Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej

18 marca 2017r., w hali sportowej w Medyce odbył się Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Amatorów. Zwyciężyła reprezentacja gminy Krzywcza, II miejsce zajęła reprezentacja gminy Krasiczyn. Zwycięzcy otrzymali puchary Starosty Przemyskiego oraz pamiątkowe dyplomy.

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Ryszard Adamski – Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego zaś puchary i dyplomy wręczył Marek Iwasieczko – Wójt Gminy Medyka

Organizatorem turnieju był Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu przy współpracy z Urzędem Gminy w Medyce.

 
Informacja ważna dla rolników

 

Do pobrania:

- plakat

Promesy dla podkarpackich samorządów

22,5 mln zł trafi do podkarpackich samorządów na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz na zabezpieczenie osuwisk. 7 marca br. Wojewoda Ewa Leniart wręczyła samorządowcom promesy wydane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku działania osuwisk w latach 2010-2016.

Wsparcie na odbudowę infrastruktury (tzw. powodziówki) w kwocie prawie 10 mln zł otrzymało 6 powiatów, tj. powiat: jasielski, lubaczowski, sanocki, strzyżowski, dębicki oraz przemyski. Są to zadania priorytetowe dla województwa podkarpackiego, mające znaczenie ponadlokalne. Powiat Przemyski uzyskał promesę w wysokości 2,1 mln zł m.in. na realizację budowy odcinka drogi: Bircza - Huwniki - granica państwa. Promesę odbierał z rąk Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego - Marek Kudła Wicestarosta Przemyski. 

W ramach środków na zabezpieczenie osuwisk jednostki otrzymały wsparcie w kwocie ponad 12,5 mln zł na realizację 17 zadań, zarówno na wykonanie prac właściwych, jak i opracowanie wymaganych dokumentacji.

 

57 Ogólnopolski Rajd "Twierdza Przemyśl"

 

74 rocznica Pacyfikacji Kaszyc

7 marca br. obchodzono 74 rocznicę Pacyfikacji Kaszyc. Jak co roku upamiętniono wymordowanie mieszkańców wsi przez niemieckich okupantów. 

Uroczystości rozpoczęły sie Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Kaszycach. Młodzież szkolna przedstawiła program słowno-muzyczny o charakterze patriotycznym, następnie mieszkańcy Kaszyc, zaproszeni goście i przedstawiciele władz samorządowych, przeszli na cmentarz, by wspólnie pomodlić się przy zbiorowej mogile oraz złożyli wieńce, kwiaty i znicze. W uroczystościach wziął także udział Starostwa Przemyski – Jan Pączek. 

 
 
IV ZJAZD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. PODKARPACKIEGO

04 marca 2017 r. w Hotelu „ŁAŃCUT” w Łańcucie odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Podkarpackiego podsumowujący działalność władz wojewódzkich za lata 2012-2016. Hasłem przewodnim tegorocznego zjazdu było: „W jedności siła”. W Zjeździe uczestniczyło 67 delegatów oddziałów powiatowych. Wśród gości honorowych byli: Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego, Posłowie na Sejm RP – Zbigniew Chmielowiec – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Krystyna Skowrońska – Wiceprzewodnicząca Zespołu, Mieczysław Kasprzak i Jerzy Paul – członkowie Zespołu, Piotr Pilch – Wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Andrzej Babiec, Kapelan Krajowy Strażaków – st. bryg. Ks. Jan Krynicki, Małopolski Kapelan Strażaków mł. bryg. Ks. Władysław Kulig, Starosta Łańcucki – Adam Krzysztoń, nadbrygadier Bogdan Kuliga, Jerzy Góralewicz – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Birczy, Sekretarz Powiatu Przemyskiego oraz wielu innych zacnych gości.

W czasie Zjazdu Wicewojewoda Podkarpacki - Piotr Pilch w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polski odznaczył wyróżniających się strażaków OSP odznaczeniami państwowymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP za lata 2012-2016 złożył dotychczasowy Prezes ZOW ZOSP RP Druh Janusz Konieczny, które pod interesującej dyskusji i wystąpieniach gości honorowych zostało przyjęte przez delegatów jednomyślnie. 

Delegaci Zjazdu przyjęli Program działania Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. podkarpackiego na lata 2017-2021.

Życzenia

 

Zapraszamy do udziału!

 

Zapraszamy do udziału w konkursach:

na najładniejszą pisankę,
na tradycyjną palmę dużą,
na babę i mazurka wielkanocnego.
 
Konkursy swoim zasięgiem obejmują Powiat Przemyski.
W załączeniu regulaminy oraz karty zgłoszeń do konkursów.
Ponadto zapraszamy rękodzielników, artystów, organizacje typu koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, szkoły do wystawienia swoich prac na kiermaszu wielkanocnym, który zostanie zorganizowany podczas Sejmiku Folklorystycznego związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych w Reczpolu 2 kwietnia br. W załączeniu karta zgłoszenia udziału w kiermaszu wielkanocnym.
 
Do pobrania: 
Konkurs na Pisankę wielkanocną

 

Link do strony:

www.ck.przemysl.pl

 

 

Brązowa Odznaka

Na wniosek DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO w Przemyślu, Pana ppłk mgr Artura Białego, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro – Zarządzeniem nr 2/0/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. nadał BRĄZOWĄ ODNZAKĘ – „Za zasługi w pracy penitencjarnej” Panu Piotrowi Hryniszynowi – Dyrektorowi Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie w Korytnikach. Wręczenie odznaki nastąpiło w dniu 15 lutego br. w Zakładzie Karnym w Przemyślu w czasie uroczystości wręczenia awansów i nagród funkcjonariuszom Służby Więziennej ZK  w Przemyślu. „Nagroda” jest owocem długoletniej współpracy (od 2008 r.) na rzecz pracy terapeutycznej i korekcyjno – edukacyjnej z osobami osadzonymi – odbywającymi karę pozbawienia wolności związaną z przestępstwami przeciwko rodzinie (w tym stosowania przemocy w rodzinie) oraz innych działań ukierunkowanych na readaptację społeczną osadzonych. 

 

Program
Zachęcamy do głosowania

Zachęcamy do głosowania na dęba „Józefa" z parku w Wiśniowej w konkursie Europejskie Drzewo Roku 2017

W Konkursie Europejskie Drzewo Roku 2017 jako jedyny reprezentant naszego kraju startuje Dąb „Józef" z Wiśniowej, który zdobył tytuł Drzewa Roku 2016 w Polsce. Zwycięzca finału europejskiego konkursu zostanie wyłoniony w głosowaniu internetowym, które trwa na stronie www.treeoftheyear.org od 1. do 28. lutego br. Głosowanie jest bezpłatne i każdy może oddać swój głos. Zachęcamy do zagłosowania na naszego Dęba Józefa!

Konkurs Europejskie Drzewo Roku został zapoczątkowany w 2011 r. jako rozwinięcie konkursu Drzewo Roku, który w Republice Czeskiej organizuje Czeska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. W finale konkursu europejskiego biorą udział zwycięzcy etapów krajowych. Celem Konkursu Europejskie Drzewo Roku jest zwrócenie uwagi na ciekawe stare drzewa, jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy cenić i chronić. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony podczas lutowego głosowania na stronie internetowej www.treeoftheyear.org. Obecnie w konkursie startuje po jednym drzewie z 16 europejskich państw.

Nasz kraj reprezentuje Dąb „Józef" z Wiśniowej, który zdobył tytuł Drzewa Roku 2016 w Polsce. Dąb posiada niezwykłą historię, która jest ściśle związana z miejscem w którym rośnie. A jest nim urokliwy park dworski w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej. W czasie II wojny światowej dąb był schronieniem dla rodziny żydowskiej. Wizerunek drzewa widniał również na przedwojennym banknocie stuzłotowym. Obecnie Dąb Józef podziwiany jest przez uczestników licznych wycieczek, jest także obiektem fotograficznym i malarskim.

77 rocznica wywózki Polaków na Sybir

Dla upamiętnienia sowieckiej deportacji Polaków na Sybir sprzed 77 laty, w Przemyślu odbyły się dwudniowe uroczystości pod hasłem "Zapal znicz wywiezionym". Organizatorami obchodów byli: Związek Sybiraków w Przemyślu, Związek Sybiraków III RP w Przemyślu, Urząd Miejski w Przemyślu oraz Związek Strzelecki "Strzelec", Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.

11 lutego br. - w pierwszym dniu obchodów na nieczynnej rampie kolejowej w Bakończycach zapalono znicze oraz wspominano sybiracką gehennę i konieczność utrwalenia pamięci o tamtych wydarzeniach. Drugiego dnia w niedzielę uczestnicy obchodów modlili się na Mszy św. w intencji Sybiraków w kościele p.w. S. Trójcy, zaś po mszy tradycyjnie złożono kwiaty i zapalono znicze w arkadii klasztornego muru. Następnie uczestnicy udali się pod pomnik Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia, gdzie również oddali hołd Sybirakom i ofiarom stalinowskiego reżimu. 

Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, obecni byli m. im.: Wicestarosta Przemyski Marek Kudła oraz Wiceprezydent Przemyśla Grzegorz Hyder. 

 
Ekonomiczne spotkanie

10 lutego br. gościła w starostwie delegacja  gruzińsko-ukraińska przybyła do Przemyśla na zaproszenie Przemyskiego Konwentu Społeczno– Gospodarczego. O możliwościach inwestycyjnych firm gruzińskich na strefach ekonomicznych Powiatu Przemyskiego ze starostą Przemyskim Janem Pączkiem rozmawiali: Iwan Bierieza - właściciel gruzińskiej kompanii STALDOM, Aleksander  Sawin-  koordynator międzynarodowych kontaktów tejże kompanii, Dmitrij Zubariew– biznesmen z Charkowa i Zenon Gren - Prezes Stowarzyszenia Swoja Prawda.

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

 

Zaproszenie do udziału

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu wzorem lat ubiegłych organizuje eliminacje powiatowe piłki siatkowej amatorów w ramach ligi TKKF. Turniej odbędzie się 18 marca 2017 r. w hali sportowej przy Gimnazjum w Medyce. 

 

Do pobrania:

- regulamin 

 
Uroczyste przekazanie samochodu oraz stanowiska kierowania

31 stycznia br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu miało miejsce uroczyste przekazanie specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego oraz oddanie do użytku Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP Przemyślu.

Udział w uroczystości wzięli m. in. Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie bryg. Daniel Dryniak, Komendant Miejski PSP bryg. Adam Sosnowski, Starosta Przemyski Jan Pączek, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert Bal oraz Kapelan Strażaków Archidiecezji Przemyskiej ks. Mieczysław Rusin.

Zakup samochodu był możliwy dzięki wsparciu i staraniom Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Wojewody Podkarpackiego oraz miejscowych samorządów – Powiatu Przemyskiego i Miasta Przemyśla. 

fot.: www.przemysl.kmpsp.gov.pl

fot.: www.przemysl.kmpsp.gov.pl

fot.: www.przemysl.kmpsp.gov.pl

fot.: www.przemysl.kmpsp.gov.pl

fot.: www.przemysl.kmpsp.gov.pl

fot.: www.przemysl.kmpsp.gov.pl

fot.: www.przemysl.kmpsp.gov.pl

 
Przegląd kolęd w Huwnikach

26 stycznia br. w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach odbył się tradycyjny XVII Przegląd Kolęd Domów Pomocy Społecznej. Przegląd na stałe wpisał się w kalendarz uroczystości, jakie są przygotowane z myślą o podopiecznych placówek opiekuńczych. Jest to szczególna okazja, przywracająca klimat niedawnych Świąt Bożego Narodzenia.

Mieszkańcy domów odświętnie ubrani przedstawili jasełka i odśpiewali tradycyjne kolędy. Radosne kolędowanie, scenografia i kostiumy dobrze wkomponowały się w bożonarodzeniową scenerię.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Starosta Przemyski – Jan Pączek, Wicestarosta Przemyski – Marek Kudła oraz Sekretarz Powiatu Przemyskiego – Jerzy Góralewicz, którzy wręczyli uczestnikom  konkursu pamiątkowe statuetki i upominki. 

Goście z Niemiec

26 stycznia 2017 w Starostwie Powiatowym w Przemyślu gościła delegacja – partnerującego z Powiatem Przemyskim - niemieckiego Powiatu Saarpfalz. Wizyta ta służyła pogłębieniu współpracy dydaktycznej i omówieniu spraw związanych z realizacją wspólnych projektów edukacyjnych. Stąd obecność UlrichaCommerçona - Ministra Edukacji i Kultury Kraju Saary, Nila Berbera - dyrektora biura Ministra Edukacji i Kultury Kraju Saary oraz ChristinyStreichert-Clivot - dyrektor wydziału w Ministerstwie Edukacji  i Kultury Kraju Saary. 

Dla niemieckich gości była to pierwsza wizyta w Przemyślu, ale członkiem niemieckiej delegacji był również Hans Bollinger, który z Przemyślem i naszym powiatem współpracował od dawna i teraz odnowił kontakty. Delegacji towarzyszyła Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty. Goście podejmowani byli przez Starostę Przemyskiego Jana Pączka, a po spotkaniu w starostwie mieli okazję zapoznać się z niektórymi osobliwościami Przemyśla i zwiedzić Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.

 
 
 
 
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

23 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego. Obradom komisji przewodniczyli Starosta Przemyski - Jan Pączek oraz Sekretarz Miasta Przemyśla - Dariusz Łapa. 

W powyższym przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży. Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań z realizacji zadań jednostek za 2016r i działania priorytetowe na 2017r.

Strona 29 z 67
««   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone