Aktualności
Odszedł Piotr Aleksander Kruk

 

Posiedzenie Powiatowej Komisji Konkursowej XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

24 kwietnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Konkursowej XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. Komisja wyłoniła następujące osoby w III grupach wiekowych. 


Oficjalne rozdanie nagród odbędzie się 10.05.2017 r. o godz. 10:00 w sali 62 w Starostwie Powiatowym w Przemyślu. 

 
Wyniki turnieju "Młodzież Zapobiega Pożarom"

25 kwietnia 2017 r.  na terenie Zespołu Szkół w Orłach odbył  się  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej był objęty honorowym patronatem Jana Pączka - Starosty Przemyskiego. Po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji powiatowych:

 

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

1. Julia Michalkiewicz - Niepubliczna SP w Kuźminie        

2. Rafał Zając - SP w Nizinach                 

3. Kinga Wanat - SP w Łętowni

II grupa wiekowa (gimnazja)

1. Paweł Maciejowski - ZS w Hermanowicach          

2. Roksana Zając - ZS  w Orłach                     

3. Tomasz Galanty - Gimnazjum w Birczy                 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

1. Joanna Szpunar - I LO w Przemyślu

2. Klaudia Jodłowska - I LO w Przemyślu         

3. Tomasz Maciejowski - ZSEiO w Przemyślu

4. Katarzyna Bunda - ZSOIIILO w Przemyślu

5. Sebastian Musz - IVLO w Przemyślu                            


W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:


I grupa wiekowa (szkoła podstawowe)

1. Julia Michalkiewicz- Niepubliczna SP w Kuźminie          

2. Rafał Zając - SP w Nizinach                           

3. Kinga Wanat - SP w Łętowni

II grupa wiekowa (gimnazja)

1. Paweł Maciejowski - ZS w Hermanowicach        

2. Roksana Zając - ZS  w Orłach                     

3. Tomasz Galanty - Gimnazjum w Birczy                   

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

1. Katarzyna Bunda - ZSOIIILO w Przemyślu

2. Sebastian Musz - IVLO w Przemyślu                          

3. Tomasz Maciejowski - ZSEiO w Przemyślu

4. Joanna Szpunar  - I LO w Przemyślu

4 Klaudia Jodłowska - I LO w Przemyślu

Uroczystości w Borownicy

23 kwietnia 2017 r. w Borownicy (gm. Bircza) odbyły się uroczystości związane z 72. rocznicą napadu ukraińskich nacjonalistów na Borownicę, w którym zginęło kilkudziesięciu mieszkańców tej wsi. Przed pomnikiem na cześć tych, którzy zginęli, zgromadzili się mieszkańcy Borownicy i sąsiednich miejscowości, przedstawiciele władz – w tym naszego powiatu: Jan Pączek – Starosta Przemyski, Ryszard Adamski – Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego oraz Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu Przemyskiego.

Uroczystości rozpoczęły się od wystawienia posterunku honorowego przy pomniku. Na maszt wciągnięto flagę Rzeczypospolitej Polskiej i odśpiewany został Hymn Państwowy. W dalszej części uroczystości miały miejsce wystąpienia okolicznościowe gości. Wieńce złożyli radni z powiatu oraz gminy. W trakcie uroczystości Ryszard Adamski został odznaczony Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II RP za udział w obronie Polaków na Kresach Wschodnich II RP przed zbrojnymi formacjami OUN - UPA w latach 1939-45 oraz za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Krzyż został nadany przez Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych oraz Radę Krajową Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo - Wschodnich II RP. 

 

Rodzinny Rajd Rowerowy - "ROWEREM Z BIAŁO - CZERWONĄ"

 

 

Do pobrania:

Regulamin

Eliminacje powiatowe - XVIII Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu wspólnie z Wójtem Gminy Dubiecko organizuje 13 maja 2017 r. /sobota/ Eliminacje Powiatowe XVIII Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Zawody odbędą się w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dubiecku. 

W związku z powyższym przedstawiamy poniżej Regulamin „XVIII Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego – eliminacje powiatowe”. 

Ostateczny termin zgłaszania gminnych reprezentacji do eliminacji powiatowych upływa 5 maja 2017 r. 

 
Do pobrania:
Życzenia świąteczne

 

 

  

W Krakowie o fortach

11 kwietnia 2017 r. w Krakowie odbyło się spotkanie dotyczące możliwości wpisu fortyfikacji austro-węgierskich (w tym Twierdzy Przemyśl i Twierdzy Kraków) oraz cmentarzy wojennych I wojny światowej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. W spotkaniu wzięli udział m.in. Prezydent Krakowa - Jacek Majchrowski i Prezydent Przemyśla - Robert Choma, wójtowie Związku Gmin Fortecznych, Starosta Przemyski - Jan Pączek oraz Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków z Podkarpacia – Beata Kot i Małopolski - Jan Janczykowski. 

W trakcie spotkania przedstawiono koncepcję inicjatywy, ustalono harmonogram prac oraz ustalono, że pierwsze działania zostaną podjęte jeszcze przed okresem wakacyjnym .

 
Konkurs Wielkanocny

11 kwietnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbył się Konkurs Wielkanocny zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA". Wzięło w nim udział pięć lokalnych organizacji:

1. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki "NIE TYLKO DLA SIEBIE",

2. Stowarzyszenie "Wspólna Sprawa" w Drohojowie,

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Kniażycach,

4. Stowarzyszenie "RAZEM JEST ŁATWIEJ" w Żurawicy,

5. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Buszkowiczanki" w Buszkowiczkach.

Głównym celem konkursu była aktywizacja i integracja członków społeczności lokalnej oraz promowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 

Komisja konkursowa, po dokonaniu degustacji potraw wyróżniła:

- w kategorii I „Przystawka lub zupa” - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki "NIE TYLKO DLA SIEBIE",

- w kategorii II „Danie główne” - Stowarzyszeniu "Wspólna Sprawa" w Drohojowie,

- w kategorii III „Ciasto lub deser” - Kołu Gospodyń Wiejskich w Kniażycach.

Przedstawienia wyników dokonał Janusz Hołyszko - Wiceprezes Zarządu LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA". Starostę przemyskiego w tym dniu reprezentował Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finał 8. Jarmark Rękodzieła Ludowego "Kwietna Niedziela"

9 kwietnia 2017 r. w piwnicach Centrum Kulturalnego odbył się 18. Jarmark Rękodzieła Ludowego "Kwietna Niedziela". W programie tegorocznego jarmarku było rozstrzygnięcie 

X edycji Konkursu Plastycznego „Wielkanocne Tradycje”. Uczestnicy mogli obejrzeć spektakl przygotowany przez Zespół Artystyczny z Bolestraszyc pn.: „Umęczon pod ponckim Piłatem”. 

W trakcie jarmarku otwarta była też wystawa rękodzieła oraz można było podejrzeć warsztat pracy twórczej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa pokonkursowa pisanek, której współorganizatorem był Starosta Przemyski Jan Pączek. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:  

W kategorii technika batikowa: 

Nie przyznano I Nagrody. 


Dwie równorzędne II Nagrody w wysokości po 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), każda dotrzymują:

- Waldemar Wańkowicz ze Świebodnej

- Małgorzata Pasek z Reczpola


Dwa wyróżnienia w wysokości po 50 zł (słowne: pięćdziesiąt złotych 00/100), każde otrzymują:

- Łucja Stępak z Przeworska

- Anna Sopel z Drohobyczki 


W kategorii technika drapana:


Dwie równorzędne I Nagrody pieniężne w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) każda wraz z nagrodami rzeczowymi w postaci blenderów otrzymują: 

- Bogusława Mikita z Reczpola

- Krystyna Mazur z Przemyśla


Dwie równorzędne II Nagrody w wysokości po 120 zł (słownie: sto dwadzieścia  złotych 00/100), każda otrzymują:

- Renata Głąb z Pawłosiowa 

- Alicja Jureczko z Babic


Dwie równorzędne III Nagrody w wysokości po 100 zł (słownie: sto złotych 00/100), każda otrzymują:

- Agnieszka Watracz z Przemyśla

- Beata Maślanka-Bukowińska z Dębowa


Wyróżnienia w wysokości po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), każde otrzymują:

- Ewa Szybiak z Drohobyczki

- Joanna Rumińska z Orłów 


W kategorii technika współczesna:


I Nagrodę w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) wraz z nagrodą rzeczową – blenderem otrzymuje:- Zofia Sokół z Gniewczyny Trynieckiej


II Nagrodę w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) otrzymuje;

- Ewa Żurawska z Drohobyczki 


Dwie III Nagrody w wysokości po 100 zł (sto złotych 00/100) każda otrzymują:

- Barbara Feduniak z Przemyśla

- Marek Szkółka z Ostrowa


Wyróżnienia w wysokości po 50 zł (słowne: pięćdziesiąt złotych 00/100), każde otrzymują:

- Danuta Zbójnowicz z Białobok

- Magdalena Szydłowska z Przemyśla 


W kategorii „Mistrz-Uczeń”


Nagroda rzeczowa – MP3 otrzymuje Karolina Kowalczyk z mistrzem Małgorzatą Kowalczyk


Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe i rzeczowe z rąk fundatorów: Janusz Czarski – Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu oraz Jan Pączek – Starosta Przemyski. 

 

 

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

Upamiętnienie 10 kwietnia

10 kwietnia br. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu pod pomnikiem w Parku Lubomirskich czczono pamięć ofiar katyńskich z lat 1940 i 2010 r. składając wieńce.

W uroczystości wzięła udział społeczność akademicka, przedstawiciele lokalnych instytucji, delegacja z Przedszkola im. Marii Montessori, mieszkańcy Przemyśla oraz Wicestarosta Przemyski Marek Kudła. 

Uroczyste przemówienie z tej okazji wygłosił Rektor PWSW dr Paweł Trefler, który podkreślił jak ważne jest zachowanie w pamięci zdarzeń sprzed 77 lat oraz uczczenie pamięci ofiar z 2010 roku z parą prezydencką Lechem i Marią Kaczyńskimi na czele. 

Wspólna modlitwę zainicjował ksiądz prałat Stanisław Bartmiński, zaś po niej złożono kwiaty pod pomnikiem. 

 fot.: Marcin Sowiński www.pwsw.pl

 fot.: Marcin Sowiński www.pwsw.pl

 fot.: Marcin Sowiński www.pwsw.pl

Konkurs Wielkanocny w Birczy

3 kwietnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy odbył się Konkurs Wielkanocny w trzech kategoriach: kraszanki, malowane jaja oraz wypiek chleba i pieczywa obrzędowego. Wyłoniono też najpiękniejsze palmy wielkanocne. 

W podsumowaniu konkursu starostę przemyskiego reprezentował Jerzy Góralewicz - Sekretarz Powiatu Przemyskiego. Konkursowe propozycje oceniała komisja konkursowa, w której skład wchodzili: Wioletta Fil i Magdalena Andrzejak ze Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz Janusz Chrobak z Urzędu Gminy w Birczy. 

Oto laureaci konkursu:

fot.: www.bircza.pl
 
fot.: www.bircza.pl
 
fot.: www.bircza.pl
 
fot.: www.bircza.pl
 
fot.: www.bircza.pl
 
fot.: www.bircza.pl
 
fot.: www.bircza.pl
Światowy Dzień Drewna

Kiedy w grudniu ub. roku gościła w naszym starostwie pani Su Jinling –sekretarz generalna International Wood Culture Society z Chin to padła wówczas deklaracja, iż w naszym regionie organizowane będą imprezy związane z twórczością artystyczną i rzemieślniczą związaną z drewnem. 

Spełnieniem tych zapowiedzi był cykl marcowych inicjatyw w ramach Światowego Dnia Drewna. Warsztaty, wykłady i wystawy odbywały się w różnych miejscach naszego regionu. Odwiedzono m.in. pracownie fajek Mr. Bróg Zbigniewa Bednarczyka. Symboliczny aspekt miało natomiast sadzenie drzewek w przemyskim Parku Lubomirskich przez dzieci z Prywatnego Przedszkola im. Marii Montessori. Koordynatorem tej inicjatywy był Tomasz Bielański - rzeźbiarz z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.

 
Sejmik Folklorystyczny w Reczpolu

2 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Reczpolu odbyła się dziewiętnasta edycja Sejmiku Folklorystycznego związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych, zorganizowanego przez Gminę Krzywcza we współpracy z Powiatem Przemyskim oraz Publiczną Szkołą Podstawową w Reczpolu.

Podczas sejmiku można było wysłuchać chóru "Gloria" z Babic, mającego w repertuarze zestaw pieśni pasyjnych, zaś uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Reczpolu zaprezentowali okolicznościowy montaż słowno - muzyczny. 

Dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających cieszył się kiermasz wielkanocny oraz wystawy pokonkursowe. Na sejmiku nie zabrakło także przedstawicieli samorządowych władz powiatowych i gminnych. Gminę Krzywcza reprezentował Wójt - Wacław Pawłowski, zaś powiat - Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Wicestarosta Przemyski Marek Kudła. 

Rozstrzygnięto również konkursy wielkanocne, a zwycięzców nagrodzono wspaniałymi upominkami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wenanty Katarzyniec patronem mostu

31 marca 2017 r. w Huwnikach odbyła się uroczystość nadania imienia Ojca Wenantego Katarzyńca nowemu mostowi rzece Wiar, oddanego do użytku w grudniu ub. roku. Inwestycja ta ma ważne znaczenie nie tylko dla mieszkańców okolicznych wsi, ale także dla tysięcy pielgrzymów, którzy rokrocznie przybywają do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej. 

Aktu nadania imienia dokonał Metropolita Przemyski Arcybiskup Adam Szal, zaś kustosz kalwaryjskiego o. Krzysztof Hura przybliżył zebranym postać Czcigodnego Sługi Bożego który zmarł w Kalwarii Pacławskiej w marcu 1921 roku i tutaj został pochowany.

Wierni zgromadzeni na moście wspólnie odmówili modlitwę franciszkańską, a Starosta Przemyski Jan Pączek wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego Ryszardem Adamskim odczytali akt zawierzenia pątników Czcigodnemu Słudze Bożemu Wenantemu Katarzyńcowi. Wśród zaproszonych gości była także Maria Kurowska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Po odsłonięciu na moście pamiątkowej tablicy wszyscy udali się dróżkami kalwaryjskimi do grobu zakonnika, aby modlić się o jego rychłą beatyfikację. W tym czasie rozważali stacje drogi krzyżowej Pana Jezusa, przeplatane myślami o. Wenantego.

Budowa mostu kosztowała ponad 3 miliony sto tysięcy złotych. Połowa kwoty pokrył Powiat Przemyski zaś druga połowa pochodzi z rezerwy Budżetu Państwa. W tej kwocie udało się również zabezpieczyć przed osuwaniem brzeg rzeki Wiar.

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

 
Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl
 
 
Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl
 
 
 
Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl
 

 

Podpisanie umów z kołami łowieckimi

30 marca br. Starosta Przemyski Jan Pączek podpisał z przedstawicielami 6 kół łowieckich umowy na wydzierżawienie polnych obwodów łowieckich na okres od 1.04.2017r do 31.03. 2027.

Podpisanie kolejnych umów na dzierżawę polnych obwodów łowieckich położonych na terenie powiatu przemyskiego stało się okazją do podsumowania dotychczasowej działalności kół łowieckich, która jest prowadzona nie tylko w oparciu o ustawę Prawo Łowieckie, ale również w oparciu o roczne plany łowieckie czy też wieloletnie łowieckie plany hodowlane sporządzane przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie po uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.

Istotnym zadaniem spoczywającym na kołach łowieckich, szczególnie z punktu widzenia rolników, jest szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę łowną oraz wypłata odszkodowań.

Umowy na dzierżawę polnych obwodów łowieckich położonych na terenie powiatu przemyskiego podpisane zostały po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz wójtów i burmistrzów poszczególnych gmin.

Na terenie powiatu przemyskiego funkcjonuje 7 polnych obwodów łowieckich, dzierżawi je 6 kół łowieckich: 

Koło Łowieckie „RYŚ”pk 121,

KołoŁowieckie „PONOWA” pk 143,

Koło Łowieckie „PASZKOT” pk 144,

Koło Łowieckie „ŻBIK” pk 145,

Koło Łowieckie „PONOWA” pk 148,

Koło Łowieckie „DZIK” pk 164,

Koło Łowieckie „MIŚ” pk 162.

Starosta Przemyski Jan Pączek w krótkim przemów podziękował wszystkim przedstawicielom kół łowieckich za pracę i zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska i regulacje gatunków. 

 
Wywiad ze Starostą Przemyskim Janem Pączkiem

Zapraszamy do udziału!

 

Ruszyła kampania "Stop pożarom traw"!

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. O skuteczności profilaktyki świadczą statystki – w 2015 r. doszło do ponad 82 tys. pożarów traw, natomiast w ubiegłym roku było ich już o ponad połowę mniej, bo 36 tys. – powiedział Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA podczas briefingu prasowego inaugurującego kampanię.

www.stoppozaromtraw.pl

 

Zaproszenie na XIX Sejmik Folklorystyczny

 

Strona 28 z 67
««   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone