Aktualności
"BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK"

21 maja br. w Brzeżawie odbyło się święto Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Bircza. Miejsce to zostało wybrane nie przypadkiem, bowiem w tej miejscowości znajduje się pięknie odnowiona, zabytkowa świątynia, w której przechowywane są relikwie świętych męczenników: Floriana i Stanisława biskupa. Kościół ten został zbudowany w 1843 roku jako cerkiew grekokatolicka. Po II wojnie światowej przeszedł on na własność parafii Leszczawa Dolna. W 1950 roku ówczesny sufragan przemyski biskup Wojciech Tomaka konsekrował ołtarz i przekazał relikwie świętych Floriana i Stanisława. Od 1970 roku Brzeżawa przynależy do wówczas nowopowstałej parafii Lipa. Świątynia ta staraniem mieszkańców przeszła gruntowany remont i stanowi zabytkową perłę na szlaku kościołów drewnianych. Rok temu wraz z zakończeniem prac remontowych relikwie świętych zostały wyeksponowane i objęte opieką oraz kultem mieszkańców a szczególnie strażaków.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pw. św. Michała Archanioła w Brzeżawie. Nabożeństwu przewodniczył ks. prałat Stanisław Kot – proboszcz parafii Bircza i dziekan dekanatu birczańskiego wraz z ks. Prałatem Mieczysławem Rusinem – proboszczem parafii Archikatedralnej w Przemyślu, dziekanem i archiprezbiterem przemyskim oraz ks. Ryszardem Płatkiem – proboszczem parafii Lipa. Ks. Mieczysław Rusin, który jest jednocześnie kapelanem strażaków podkreślił w homilii wartość służby jaką pełnią na co dzień strażacy ze świadectwem wiary, dla której zarówno święty Florian jak i święty Stanisław oddali swoje życie.
Spośród władz samorządowych w uroczystościach brali również udział: Wicestarosta Marek Kudła, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Janusz Hołyszko, przedstawiciele władz gminy Bircza – Wójt Gminy Bircza Grzegorz Gągola oraz Starostwa Powiatowego w Przemyślu Starosta Przemyski Jan Pączek. Drugą część stanowiło przyznanie odznaczeń zasłużonym strażakom i agapa. Całość przygotowali druhowie: Jerzy Góralewicz– sekretarz Zarządu Powiatu w Przemyślu, prezes Zarządu Gminnego OSP w Birczy i Andrzej Atamańczuk – komendant OSP w Birczy oraz strażacy z OSP Brzeżawa.

Lwowska majówka 2017

20 maja 2017 r. w Brzuchowicach odbyła się majówka Polaków ze Lwowa i Ziemi Lwowskiej. Jak co roku odbyła się na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej.
Różne polskie organizacje prezentowały swój dorobek. Odbywały się również, warsztaty wokalno-estradowe, zajęcia plastyczne, zabawy, konkursy, gry sportowe oraz kiermasz.
Tegoroczna majówka została wsparta przez Pana Rafała Wolskiego Konsula Generalnego RP we Lwowie, a także działaczy i wolontariuszy Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, „Rodziny Rodzin”, Asocjacji Polskich Przedsiębiorców obwodu Lwowskiego, Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Związku Polaków „Orła Białego”, Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Kornela Makuszyńskiego, Lwowski Klub Sportowy „Pogoń” Lwów.
Wśród wielu oficjeli zaproszonych na majówkę do Lwowa był również Jan Pączek Starosta Przemyski oraz Marek Kudła Wicestarosta Przemyski.

 

"Zmień swoje przyzwyczajenia"

 

Święto Straży Granicznej

22 maja br. na przemyskim Rynku obchodzono XXVI rocznicę powołania w Polsce Straży Granicznej. W uroczystościach uczestniczyli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej generał SG Tomasz Praga, którzy podziękowali "pogranicznikom" za służbę w ochronie polskich i zewnętrznych granic Unii Europejskiej.
Tuż przed rozpoczęciem uroczystości marszałek Kuchciński, wraz z generałem Pragą oraz Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robertem Rogozem byli gośćmi Starosty Przemyskiego Jana Pączka. Następnie udali się na Rynek, gdzie rozpoczął się uroczysty apel z udziałem zarówno „pograniczników” jak i przedstawicieli innych służb mundurowych – Wojska Polskiego, Policji, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej.
W trakcie apelu liczna grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej otrzymała odznaczenia państwowe i resortowe, a także akty mianowani na wyższy stopień. Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

 

V Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

17 maja br. w Zespole Szkół w Orzechowcach odbył się V Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej Sing Sing. Patronat objęło Starostwo Powiatowe, które było głównym sponsorem konkursu, a organizatorem dyrektor szkoły i nauczyciel języka angielskiego Monika Choma - Wzorek. Wśród uczestników wokalnych zmagań znaleźli się uczniowie ze szkół Gminy Żurawica, Orły wraz z opiekunami. Oficjalnego wręczeni nagród dokonali: Starosta Przemyski Jan Pączek, Skarbnik Powiatu Agnieszka Paryga i Dyrektora Szkoły a zarazem Radna Powiatu Przemyskiego Bożena Ryczan. Zapraszając młodzież do udziału w przyszłorocznym konkursie Starosta wyraził głębokie uznanie dla muzycznych talentów. 
W grupie solistów wyróżniono następujące osoby;
I miejsce - Natalia Puk -SP Orzechowce
II miejsce - Karol Jasiński - SP Żurawica
III miejsce - Hania Wąsacz - SP Niziny
W kategorii "zespół wokalny"
I miejsce - duet Martyna Prymaszko i Gabriela Jasińska (SP Orzechowce)
II miejsce - duet Maja Szuban i Amelia Malicka (SP Buszkowice)

Jubileuszowa XV edycja konkursu "Spotkania Ortograficzne"

Pomimo wszechobecnych technologicznych rozwiązań pomagających nam bezbłędnie, ortograficznie pisać i sprawnie wykonywać matematyczne obliczenia, są wśród nas ludzie, młodzi i starsi, dla których wymienione umiejętności są bardzo ważne. Od piętnastu lat kolejni, wspaniali trzecioklasiści spotykają się, aby walczyć o zaszczytne tytuły Mistrza Ortografii i Mistrza Matematyki. I tak w dniu 17 maja 2017 roku w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu uroczyście zakończyła się jubileuszowa XV edycja konkursu „Spotkania Ortograficzne” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego Pana Jana Pączka, a bliźniaczy konkurs – „III Spotkania Matematyczne” odbył się 20 kwietnia bieżącego roku.

„Spotkania Ortograficzne” są najstarszym, cyklicznym konkursem w powiecie przemyskim, adresowanym do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Inicjatorkami konkursu są panie: Alicja Dobosz – dyrektor ZSzOI w Przemyślu i Marta Kostka – wicedyrektor ZS w Birczy.

W pierwszym etapie tegorocznego konkursu uczestniczyło łącznie 318 uczniów z dziesięciu gmin (Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica) i pięciu szkół przemyskich (SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 15, SP nr 16 w ZSzOI). Drugi etap miał miejsce w Zespole Szkół w Birczy w dniu 27 kwietnia 2017 r., a spotkało się na nim 43 laureatów konkursów gminnych i szkolnych.

Do trzeciego, finałowego etapu XV Spotkań Ortograficznych zostało zakwalifikowanych 17 uczniów ze szkół podstawowych nr 4, nr 6, nr 15, nr 16 w Przemyślu oraz Buszkowicach,  Dubiecku, Huwnikach, Łętowni, Ostrowie, Stubnie, Torkach, Trójczycach, Żurawicy.
W rywalizacji o mistrzowski tytuł łatwo nie było. „Żarząca jarzeniówka,  hart ducha druha” – to przykłady ortograficznych pułapek, z którymi zmagali się finaliści. Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu zaprezentowali niezwykle wysoki i wyrównany poziom umiejętności.


Pierwszy raz w historii piętnastoletniego konkursu ortograficznego i trzyletniego konkursu matematycznego laury zgarnęła ta sama osoba. Zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii oraz Mistrza Matematyki zdobyła Marta Sadowska – uczennica ZS w Ostrowie, przygotowana do konkursu przez panią Bożenę Żołnierz. 
Tytuł Wicemistrza Ortografii uzyskała Natalia Szczurek ze SP w Buszkowicach, której wychowawcą jest pani Katarzyna Gradowska-Wiernusz.
Trzecie miejsce na „ortograficznym podium” zajął Maksymilian Smyk – uczeń pani Elżbiety Adamskiej z ZS w Stubnie.

Wszyscy finaliści nagrodzeni zostali dyplomami, upominkami od Starostwa Powiatowego w Przemyślu i książkami od Wydawnictwa MAC. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostwo i Wydział Edukacji UM w Przemyślu. Podziękowaniami uhonorowani zostali również nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu.

Uroczyste podsumowanie tegorocznych Spotkań Ortograficznych zaszczycili swoją obecnością mili goście: pan Piotr Worosz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pani Bernadeta Jasińska - Kierownik Oddziału KO w Przemyślu, pani Anna Skawińska - Inspektor Wydziału  Edukacji UM w Przemyślu, pani Alina Dąbek – Dyrektor Regionalny Wydawnictwa MAC Edukacja.
Goście dali wyraz szczerego wsparcia dla idei obu powiatowych konkursów, a podczas podsumowującej gali przypadła im rola wręczania nagród i dyplomów.

Jak przystało na wspaniały jubileusz „Spotkań Ortograficznych” były miłe wspomnienia i wiele gorących podziękowań. Organizatorki przekazały podziękowania za wieloletni patronat nad konkursem dla Starosty Przemyskiego pana Jana Pączka. Za wieloletnią współpracę podziękowały pani Bernadecie Jasińskiej i na jej ręce pani Janinie Mielnikiewicz, pani Elżbiecie Tarnawskiej – Naczelnikowi Wydziału Edukacji UM w Przemyślu oraz panu Piotrowi Woroszowi i pani Alinie Dąbek.

Za wieloletnią, rzetelną pracę w komisjach konkursowych podziękowania otrzymały panie: Elżbieta Musiał, Elżbieta Malec, Dorota Mazurek, Danuta Wojdylak, Aneta Rudnicka i Agnieszka Zięba.
Organizatorkom jubileuszowego konkursu ortograficznego listy gratulacyjne od Starosty Przemyskiego wręczył pan Piotr Worosz.

Bezpośrednio po podsumowaniu działań na niwie ortografii, wręczono nagrody zwycięzcom Spotkań Matematycznych, które trzy lata temu zainicjowały i z pasją organizują nauczycielki ZSzOI – pani Aneta Hadam i pani Agnieszka Zięba. Atrakcyjne nagrody odebrała wspomniana już podwójna mistrzyni – Marta Sadowska oraz dwóch „Wicemistrzów Matematyki”: Damian Skoczylas przygotowany przez nauczycielkę SP w Ujkowicach – panią Dorotę Kozłę, Maja Radochońska przygotowana przez nauczycielkę SP w Buszkowicach – panią Katarzynę Gradowską-Wiernusz. Wyróżnienia przyznano dwóm uczniom SP nr 4 w Przemyślu: Markowi Drobeńko przygotowanemu przez panią Dianę Wolańską oraz Szymonowi Harasimowiczowi przygotowanemu do konkursu przez panią Justynę Nowak.

Nagrody dla uczestników „Spotkań Matematycznych” ufundowało Starostwo Powiatowe, Wydział Edukacji UM w Przemyślu, Nadleśnictwo Krasiczyn oraz Wydawnictwo Nowa Era.

Szacowni zaproszeni goście docenili sukcesy uczniów i podkreślali rangę obu konkursów. Wyrażali swoje uznanie dla pracy nauczycieli oraz dla wytrwałości i niesłabnącego zapału organizatorów konkursów. Akcentowali, że „naukowe spotkania trzecioklasistów” na stałe wpisały się do kalendarza imprez oświatowych organizowanych na szczeblu powiatowym.

 

Finał II Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej

10 uczniów z 6 szkół gminy i powiatu przemyskiego walczyło o zwycięstwo w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. Test, który przygotowali organizatorzy sprawdzał nie tylko wiedzę polityczną, społeczną, ale i kulturalną oraz ciekawostki.
Tegorocznym laureatem został Sławomir Mokrzycki z Gimnazjum w Stubnie, był bezkonkurencyjny. II miejsce zajął Michał Stadnik z Gimnazjum z Hermanowic. Po emocjonującej dogrywce na III miejscu uplasował się uczeń z Gimnazjum w Ostrowie - Krzysztof Kłos.
Na zakończenie konkursu głos zabrał Jan Pączek - Starosta Przemyski, który pogratulował wiedzy uczestnikom zmagań i wraz z współorganizatorami wręczył nagrody i upominki.
W tym dniu podsumowano również wyniki konkursu plastycznego dla uczniów szkoły podstawowej "Podróż po Europie". Laureatom konkursu i autorom wyróżnionych prac wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Laureaci:
I miejsce Aleksandra Drymajło - SP w Nehrybce
II miejsce Kinga Barnuś - SP w Łętowni
III miejsce Jakub Pawłucki - SP w Nehrybce
Wyróżnienia:
Lilianna Grabka - SP w Nehrybce
Zuzanna Pelc - SP w Nehrybce
Aleksandra Mnich - SP w Nehrybce

Gratulujemy zwycięzcom!!!
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku konkurs również będzie się cieszył dużym zainteresowaniem i już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów!


Ćwiczenia jak zapobiegać zagrożeniom

9 maja 2017 r. na terenie gminy Żurawica odbyły się ćwiczenia obronne, których głównym wątkiem było „zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”.
Ćwiczenia zorganizowano przy współpracy z Komisariatem Policji w Żurawicy, Służbą Ochrony Kolei w Przemyślu, PCK Przemyśl, OSP Bolestraszyce, Jednostką Wojskową 3233 w Żurawicy, WKU Jarosław, Villą Bolestraszyce, OSP Wyszatyce, Szkołą Podstawową w Bolestraszycach, KGW w Buszkowiczkach oraz Harcerską Orkiestrą Dętą w Żurawicy.
Ćwiczenia składały się z trzech epizodów: Pierwszy to uruchomienie i rozwinięcie Akcji Kurierskiej – miał on miejsce na parkingu obok Villi Bolestraszyce w namiotach wojskowych. Drugi związany był z ewakuacją dóbr kultury i ochrony zabytkowego drzewostanu przed celowym pożarem i odbywał się na terenie bolestraszyckiego arboretum. Wreszcie trzeci - rozegrał się na terenie klubu sportowego „Czarni Bolestraszyce” , gdzie zainscenizowano akcję związaną z ochroną przed lokalnym zagrożeniem terrorystycznym.
Wśród uczestników ćwiczeń był Marek Kudła – Wicestarosta Przemyski.

XXIII Podkarpacka Pielgrzymka OSP

7 maja 2017 r. odbyła się XXIII Podkarpacka Pielgrzymka Ochotniczej Straży Pożarnej z Województwa Podkarpackiego do Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej.
Jak co roku w dniu św. Floriana strażacy z całego podkarpacia spotykają się w sanktuarium by modlić się o błogosławieństwo w dalszej trudnej pracy.
W uroczystościach modlitewnych uczestniczyły liczne Poczty Sztandarowe poszczególnych jednostek OSP.
Zasłużeni strażacy uhonorowani zostali okolicznościowymi odznaczeniami. Mszę św. Koncelebrowali: Jego ekscelencja ks. arcybiskup senior Józef Michalik w asyście księdza gwardiana – ojca Krzysztofa Hury, księdza prałata – kapelana strażaków – Mieczysława Rusina, ksiądz Jan Krzywickiego - Kapelana Krajowego Strażaków i pozostali liczni księża, a wśród nich kapelani strażaków, proboszczowie.
W uroczystościach wzięła Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie – Dh Janusz Konieczny.
W uroczystościach licznie uczestniczyli przedstawiciele samorządowców, a wśród nich strażacy oraz zasłużeni dla pożarnictwa i wspierający OSP, reprezentujący Powiat Przemyski: Jan Pączek - Starosta Przemyski, Marek Kudła -Wicestarosta Przemyski, Ryszard Adamski - Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Zbigniew Blecharczyk Członek Zarządu Powiatu Przemyskiego oraz Janusz Hołyszko - Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu.

Dzień Strażaka w Komendzie PSP

5 maja br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu odbył się apel z okazji Dnia Strażaka, połączony z obchodami 30-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK "Płomyk". W tym dniu swoje podziękowania przemyskim funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, a także członkom Ochotniczych Straży Pożarnych złożyli na uroczystości posłowie na Sejm RP: Anna Schmidt - Rodziewicz, Marek Rząsa, Andrzej Matusiewicz, Wojciech Bakun, a także przedstawiciele władz samorządowych, w tym naszego powiatu, Starosta Przemyski – Jan Pączek, Wicestarosta – Marek Kudła oraz Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego - Ryszard Adamski.
Podczas uroczystości wręczono nominacje na wyższe stopnie oficerskie i aspiranckie, a także odznaczenia m.in. "Za Długoletnią Służbę", "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Wyjątkowe wyrazy uznania na ręce Prezesa Klubu HDK PCK "Płomyk" Zdzisława Wójcika złożono za 30 - letnią bezinteresowną działalność krwiodawców skupionych w klubie. Sam Prezes przybliżył historię "Płomyka".
Po dekoracji głos zabrali zaproszeni goście, dziękując strażakom za ich trud w walce z pożarami i innymi zdarzeniami, za ofiarność i poświęcenie, życząc im powodzenia w pracy jak i w życiu prywatnym.


Finał Powiatowej Olimpiady Tenisa Stołowego w Dubiecku

13 maja 2017 r. odbyła się Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego w sali sportowej w Dubiecku. W zawodach wzięli udział zawodnicy i zawodniczki z następujących gmin: Dubiecko, Krzywcza, Bircza, Fredropol, Krasiczyn. Rozgrywki prowadzone były w kategoriach wiekowych z podziałem na mężczyźni i kobiety oraz osoby niepełnosprawne. W zawodach nie mogli uczestniczyć zawodnicy zrzeszeni w PZTS od III ligi do ekstraklasy.
Otwarcia zawodów dokonali: Wiesław Bembenek - Wójt Gminy Dubiecko oraz Zbigniew Blecharczyk – Członek Zarządu Powiatu Przemyskiego.

Klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:

Kategoria wiekowa do lat 13 (rocznik 2004 i młodsi K i M):
1.    Tkacz Wiktoria – Krzywcza     1.    Sidor Wiktor – Krasiczyn
2.    Czuba-Siry Andrea – Dubiecko    2.    Nowak Kamil – Krzywcza
3.    Brach Wiktoria – Dubiecko     3.    Kroczek Michał – Krzywcza

Kategoria wiekowa 14-16 lat (rocznik 2001 – 2003 K i M):
1.    Pawłowska Gabriela – Krzywcza     1.    Gąsior Dominik – Dubiecko
2.    Pawlus Paulina – Dubiecko    2.    Chuchra Grzegorz – Krasiczyn
3.    Kot Klaudia – Krzywcza     3.    Rogóż Mateusz – Dubiecko

Kategoria wiekowa 17-19 lat (rocznik 1998 – 2000 M):
1.    Bal Marcel            Dubiecko

Kategoria wiekowa 20-39 lat (rocznik 1978 – 1997 M):
1.    Żurawski Arkadiusz    Dubiecko
2.    Grochoła Piotr        Krasiczyn
3.    Buczek Denis        Dubiecko

Kategoria wiekowa 40-55 lat (rocznik 1962 – 1977 M):
1.    Sidor Józef            Krasiczyn

Kategoria wiekowa 55lat i starsi (rocznik 1961 i starsi M):
1.    Żyro Paweł            Fredropol

Kategoria wiekowa 17-39 lat (rocznik 1978 – 2000 K):
1.    Antosiak Monika        Dubiecko
2.    Slimak Anna            Krzywcza

Kategoria wiekowa 40 lat i starsze (rocznik 1977 i starsze K):
1.    Antosiak Agnieszka        Dubiecko

Kategoria osób niepełnosprawnych (K i M):
1.    Młynarz Janusz        Bircza
2.    Wierzbicki Jarosław    Bircza
3.    Halulko Marzena        Bircza
4.    Kruk Dorota            Bircza

Najmłodszym uczestnikiem zawodów była Lena Antosiak z Dubiecka (rocznik 2009), która otrzymała pamiątkową statuetkę.

 

Rozdanie nagród w konkursie plastycznym

10 maja 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się uroczyste wręczanie nagród i dyplomów laureatom XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „25 lat Państwowej Straży Pożarnej – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. Nagrody
i dyplomy laureatom konkursu wręczali Starosta Przemyski - Jan Pączek oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu - bryg. mgr inż. Adam Sosnowski.

 

Przemyska Giełda Staroci

Prawie rok temu - staraniem grupy przemyskich kolekcjonerów oraz miłośników historii, reaktywowana została Przemyska Giełda Staroci. Odbywa się ona w trzecią niedzielę każdego miesiąca na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. Impreza ta skierowana jest nie tylko do różnego rodzaju kolekcjonerów i zbieraczy "staroci". Tu może przyjść każdy kto chce sprzedać niepotrzebne już książki, stare pocztówki, numizmaty, meble i najróżniejsze bibeloty. To również okazja do spotkań hobbystów z Przemyśla, Powiatu Przemyskiego, całego Podkarpacia i innych odległych stron. Najbliższa giełda w niedzielę, 21 maja 2017.
 

III Gminny Konkurs Historyczny "Twierdza nie taka daleka"

24 kwietnia 2017 r. uczniowie sześciu szkół z terenu Gminy Orły (Walawa, Małkowice, Orły, Drohojów, Kaszyce i Trójczyce) wzięli udział w kolejnej edycji gminnego konkursu o tematyce związanej z Twierdzą Przemyśl. Na początek odbyła się wycieczka z przewodnikiem Tomaszem Idzikowskim na forty I Salis Soglio i XV Borek. Uczniowie dowiedzieli się o szczegółach budowy obu fortów, przemierzając forteczne fosy i pomieszczenia. 

5 maja 2017 r. w Kaszycach odbył się finał III edycji Gminnego Konkursu Historycznego "Twierdza nie taka daleka". Uczniowie 6 szkół zmierzyli się z dwoma testami przygotowanymi przez Tomasza Idzikowskiego z Fundacji Twierdza Przemyśl oraz nauczyciela historii Macieja Dudę. Pierwszy był rozwiązywany indywidualnie, a drugi przez reprezentacje danej szkoły. Ostateczny wynik danego uczestnika to suma punktów zdobytych w teście indywidualnym i połowa z testu w parach.  

Ostatecznie najlepszą w rywalizacji okazała się Oliwia Kiełbalska z SP w Walawie, zdobywając blisko 100% punktów! Warto podkreślić, że Oliwia wzięła udział w konkursie już po raz trzeci, a w ubiegłym roku zajęła 3 miejsce. Na drugiej pozycji uplasował się reprezentant SP w Drohojowie Mateusz Szczepanik, natomiast trzeci był Mateusz Łach z SP w Trójczycach. Podobnie jak w latach ubiegłych patronat nad konkursem objęli Starosta Przemyski Jan Pączek i Wójt Gminy Orły Bogusław Słabicki. Nagrody i upominki dla wszystkich uczniów wręczała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaszycach Renata Łaskarzewska i reprezentująca starostę przemyskiego Monika Paczkowska. Warto podkreślić, że każdy uczestnik, otrzymał nagrody rzeczowe, dzięki wsparciu Starosty Przemyskiego Jana Pączka.

 
30-lecie Zespołu Tanecznego "Koralik"

29 kwietnia 2017 roku, Zespół Taneczny „Koralik” działający przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu obchodził 30-lecie swojego istnienia. W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej przypomniano 30-letnią historię zespołu. Wszystko zaczęło się w 1986 roku, kiedy to Dorota Pantuła-Ferlejko wystąpiła z inicjatywą założenia zespołu estradowego. Zespół nazwano „Koral”. Rok później małe tancerki zmierzyły się z innymi zespołami, występując podczas X Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych “Tańcowały dwa Michały” w Przemyślu i w “Jesiennych Impresjach Artystycznych” w Jarosławiu. Pod koniec 1987 roku powstała jednak kolejna grupa taneczna - “Koralik”. Po udanych wspólnych próbach grupy postanowiły połączyć siły  i przyjęły wspólną nazwę – Zespół Taneczny “Koralik”.

Z każdym kolejnym rokiem istnienia Koralika, do zespołu zgłaszało się coraz więcej chętnych, dzisiaj tańczy w nim w czterech grupach 120 dzieci w wieku od 5 do 18 lat. Chętnych do przeżycia niezwykłej tanecznej przygody jest zawsze tak wiele, że co roku muszą być przeprowadzane eliminacje.

Dorota Pantuła-Ferlejko – instruktor, choreograf i kierownik artystyczny zespołu “Koralik”, przygotowała w ostatnich 30 latach wiele układów i widowisk tanecznych. „Koralik” ma na swoim koncie wiele sukcesów artystycznych, zarówno w kraju jak i poza granicami Polski.

Z okazji jubileuszu zespołu, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak wręczył  Dorocie Pantule-Ferlejko okolicznościowy grawerton, dziękując za wielki wkład wnoszony przez lata w rozwój kultury w naszym regionie. Podczas uroczystości na deskach CK wystąpiły: Koralik Kids, Koralik Mini, Koralik Maxi, Koralik Max, Koralik Grupa Reprezentacyjna, Absolwenci ZT Koralik a także Zespół Szarotki z Klubu V Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. 

zdj. Helena Piaskowska

zdj. Helena Piaskowska

zdj. Helena Piaskowska

zdj. Helena Piaskowska 

 
Dzień Nauki 2017

 

Do pobrania:

PROGRAM

Międzynarodowy Dzień Strażaka

 

Rajd Szlakiem Fortecznym

 

 

Do pobrania:

REGULAMIN

Święto Konstytucji 3 Maja

Uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęto w Przemyślu Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej WP, pocztów sztandarowych i orkiestry. Następnie udano się na wzgórze Zamku Kazimierzowskiego gdzie znajduje się pomnikowy kamień upamiętniający uchwalenie w 1791 roku Konstytucji. 

Obrzęd zainaugurowano ceremoniałem wojskowym i hymnem państwowym. Biało – czerwone kwiaty składali kombatanci, parlamentarzyści, przedstawiciele różnych środowisk oraz włodarze miasta i powiatu z prezydentem Robertem Chomą przewodniczącą Rady Miejskiej Lucyną Podhalicz oraz Starostą Przemyskim Janem Pączkiem i przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego Ryszardem Adamskim.

W trakcie majowej uroczystości członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Morawskiego złożyli uroczyste przyrzeczenie.

Po uroczystościach przy kamieniu odbyła się na Zamku Kazimierzowskim uroczysta sesja Rady Miasta Przemyśla w trakcie której uhonorowano grupę osób zasłużonych dla miasta, wręczono dyplomy mistrzowskie przemyskiego Cechu Rzemiosł Różnych, a znany artysta - plastyk Wiktor Dżochowski otrzymał Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla. 

Jedna z rocznicowych uroczystości odbyła się tego dnia w Żurawicy. Jedna z rocznicowych uroczystości odbyła się tego dnia w Żurawicy. Po Mszy św. odprawionej w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, z udziałem Kompanii Honorowej 1 batalionu czołgów w Żurawicy, pocztów sztandarowych szkół i jednostek OSP z terenu gminy oraz Harcerskiej Orkiestry Dętej z miejscowego gimnazjum kontynuowano uroczystość przy pomniku. Odśpiewano hymn państwowy i wciągnięto flagę państwową na maszt, a także złożono wieńce i kwiaty. W ceremonii brali udział również przedstawiciele powiatu przemyskiego Wicestarosta Przemyski Marek Kudła i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Semków.

Dzień Flagi

2 maja 2017 r. obchodzono w Przemyślu Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość rozpoczęto przy Pomniku Orląt Przemyskich gdzie – w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, Salezjańskiej Orkiestry Dętej, harcerzy, rowerzystów i mieszkańców miasta – uroczyście podniesiono flagę na maszt.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się trasą przez kładkę na Sanie w stronę Rynku. Harcerze nieśli monumentalną flagę, która została ceremonialnie zwinięta na przyrynkowych schodach i przekazana włodarzowi miasta – prezydentowi Robertowi Chomie. 

Z Rynku ruszyli też w trasę uczestnicy rajdu rowerowego pod hasłem „Rowerem z Biało – Czerwoną”. W uroczystości wzięli też udział parlamentarzyści, działacze społeczni, młodzież, a także przedstawiciele samorządu powiatowego ze Starostą Przemyskim Janem Pączkiem.

 
Strona 27 z 67
««   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone