Aktualności
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku odbyło się zakończenie roku szkolnego. Uroczystość zaszczycili goście w osobach Wicestarosty Przemyskiego - Marka Kudły, Radnych Powiatu Przemyskiego – Zbigniewa Blecharczyka i Henryka Sowy oraz Wójta Gminy Dubiecko – Wiesława Bembenka.
Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. następnie uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi udali się do Kresowego Domu Sztuki w Dubiecku, gdzie kontynuowano akademię. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w obecności całej społeczności szkolnej pożegnano Panią Dyrektor – Alicję Atak, która z dniem 1 września 2017 odchodzi na emeryturę. Wicestarosta Przemyski Marek Kudła wyraził wdzięczność osobie, która przez wiele lat swojej nauczycielskiej pracy służyła zawsze innym ludziom i była matką wielu pokoleń wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. I. Krasickiego w Dubiecku. 

I Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej Służb Mundurowych

 

Do pobrania:

- regulamin

Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl

Gmina Miejska Przemyśl w partnerstwie z Powiatem Przemyskim oraz Gminą Przemyśl rozpoczęła realizację projektu pn. Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 12 kwietnia 2017 r.
 
Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców MOF Przemyśl poprzez poprawę dostępu do niskoemisyjnego transportu publicznego.
 
Całkowita wartość projektu: 28 926 245,39 PLN
Wartość dofinansowania: 19 772 481,04 PLN
 
Zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Przemyśl:
1. Zakup 15 szt. autobusów 12 metrowych, w tym 13 szt. zasilanych ON oraz 2 szt. zasilanych CNG.
Autobusy spełniające normę emisji spalin EURO VI będą wykorzystywane na liniach prowadzonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu.
2. Zakup wyposażenia do autobusów – 40 kompletów dla autobusów nowych i pozostających w taborze.
Wyposażenie obejmuje system informacji pasażerskiej, kasowniki, system monitoringu wizyjnego. Dodatkowo planuje się montaż system zliczania pasażerów w 2 autobusach oraz system zajezdniowy (oprogramowanie dyspozytorskie i wyposażenie dodatkowe).
3. Rozbudowa odcinka ul. Wysockiego długości 1 199,69 mb od km 3+360,00 do km 4+559,69 (odcinek do granicy miasta w kierunku miejscowości Ujkowice).
Rozbudowa obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni z 5,0m do 7,0m, wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowę chodników, ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych. Na całej długości przewidziano budowę oświetlenia drogowego oraz odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Zakres robót obejmuje również przebudowę i zabezpieczenie pozostałej infrastruktury (sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, gazociągi, urządzenia elektroenergetyczne i sieci teletechniczne) kolidującej z projektowaną rozbudową odcinka ul. Wysockiego.
4. Zakup i budowa 12 szt. wiat przystankowych na terenie miasta w tym:
        4 wiat przystankowych 2-modułowych (długość 3,0m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,0m)
       • przystanek nr 86 Sielecka I - kier. Centrum (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 87 Młynarska (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 91 Lwowska - Most - kier. Centrum (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 116 Pasteura - kier. Centrum (budowa nowej wiaty).
        7 wiat przystankowych 3-modułowych (długość 4,0m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,0m)
       • przystanek nr 6A Monte Cassino - Wiadukt - kier. Szpital (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 83 Sielecka - Topolowa (wymiana istniejącej wiaty),
       • przystanek nr 96 Lwowska - Droga Hurecka (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 98 Lwowska - Hureczko (wymiana istniejącej wiaty),
       • przystanek nr 108 Bakończycka - Szkoła (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 117 Topolowa - WORD - kier. Centrum (wymiana istniejącej wiaty),
       • przystanek nr 118 Topolowa - Budowlanych - kier. Centrum (budowa nowej wiaty).
        1 wiaty 4-modułowej (długość 5,2m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,4m)
       • przystanek nr 121 Monte Cassino - Szpital Wojewódzki (wymiana istniejącej wiaty).
Całkowita wartość: 26 883 067,00 PLN
Dofinansowanie: 18 035 779,45 PLN
 
Zakres rzeczowy Powiatu Przemyskiego:
1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2102R długości 2 560,00 mb od km 1+380,00 do 3+940,00 (odcinek od granicy miasta do miejscowości Ujkowice).
Poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 5,5m, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości, pobocza z kruszywa łamanego. W m. Ujkowice planuje się przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2102R z drogą powiatową nr 2101R Maćkowice - Orzechowce na rondo, przebudowę istniejącej zatoki autobusowej, budowę chodników dla pieszych, przebudowę istniejącego przepustu, odmulenie istniejących rowów oraz przepustów.
Całkowita wartość: 1 201 500,00 PLN
Dofinansowanie: 1 021 274,97 PLN
 
Zakres rzeczowy Gminy Przemyśl:
1. Przebudowa 6 zatok autobusowych (Krówniki 1 szt., Łuczyce 2 szt., Hermanowice 2 szt., Grochowce 1 szt.) oraz 2 pętli autobusowych (Rożubowice 1 szt., Stanisławczyk 1 szt.).
Zatoki autobusowe będą usytuowane w poszerzeniu jezdni umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie się pojazdów poza pasem ruchu w celu wymiany pasażerów komunikacji zbiorowej. Jezdnia zatoki autobusowej oraz peron będą wykonane z kostki brukowej betonowej. W zakresie pętli autobusowych jezdnia służąca do zmiany kierunku ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej oraz peron będą również wykonane z kostki brukowej betonowej. Dodatkowo w miejscowości Rożubowice bezpośrednio przy pętli autobusowej zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi z masy bitumicznej o długości 76,66 mb. Na każdej pętli oraz zatoce zostaną umieszczone wiaty przystankowe.
Całkowita wartość: 841 678,39 PLN
Dofinansowanie: 715 426,62 PLN
 
W wyniku realizacji projektu przewiduje się zmniejszenie emisji ekwiwalentu CO2 do powietrza o 174,20 tony/rok. Szacowany spadek emisji PM10 wyniesie 146,38 kg/rok. Ponadto poprawi się stan techniczny środków komunikacji publicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.
 
Zakończenie realizacji projektu zaplanowano w IV kwartale 2018 r.
Święta Królowa Jadwiga patronką Szkoły Podstawowej w Stubnie

16 czerwca br. Szkole Podstawowej, należącej do Zespołu Szkół w Stubnie, nadano imię Świętej Jadwigi Królowej, co było ukoronowaniem wieloletnich starań o szkolnego patrona.
Uroczystość zainaugurowała msza św. w kościele parafialnym w Stubnie koncelebrowana przez Metropolitę Przemyskiego ks. abp Adama Szala. W eucharystii wzięli udział: liczni zaproszeni goście, poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół im. św. Jadwigi, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Pierwszą część uroczystości zakończył przemarsz orszaku z „Królową Jadwigą” i orkiestrą dętą.
W drugiej części odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową, a dyrektor szkoły - Daniel Zielenkiewicz zaprezentował nowy sztandar Szkoły Podstawowej w Stubnie, w którego drzewce zaproszeni goście wbijali pamiątkowe gwoździe. Wśród gości byli liczni parlamentarzyści, osoby duchowne, samorządowcy, pedagodzy oraz lokalna społeczność. Starosta Przemyski Jan Pączek przekazał na ręce dyrektora list gratulacyjny i zestaw publikacji do szkolnej biblioteki. Istotnym akcentem tej uroczystości było przedstawienie pt. „Jadwiga królową pokoleń”. Święto zakończono szkolnym piknikiem.


Kondolencje

Absolutorium dla Zarządu

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego było najważniejszym punktem XXXVII sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
Emocji zabrakło. Absolutorium przegłosowano jednogłośnie, a w dyskusji wszyscy podkreślali dobrą współpracę, konsolidującą radnych – niezależnie od ich opcji politycznej – wokół zadań ważnych dla mieszkańców naszego powiatu.
Przed absolutoryjnym głosowaniem wysłuchano opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także zatwierdzono jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za rok 2016.
Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski jako pierwszy pogratulował Staroście Janowi Pączkowi, który z kolei podziękował wszystkim radnym, pracownikom urzędu oraz zaproszonym gościom za dobrą współpracę.

Powitanie lata w Bolestraszycach

11 czerwca 2017 roku na terenie Villi Bolestraszyce odbyło się „Powitanie lata”. To pierwsza tego typu impreza zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Gminę Żurawica oraz Villę Bolestraszyce.
W imprezie uczestniczyli nie tylko mieszkańcy gminy, ale też goście z pobliskich miejscowości. Imprezę zainaugurował występ Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej „Trójczyce” w trakcie którego Starosta Przemyski – Jan Pączek, Wójt Gminy Żurawica - Krzysztof Składowski oraz właściciele Villi Bolestraszyce – Barbara i Wiesław Kierykowie przywitali gości i zaprosili do wspólnej zabawy.
Na scenie, raz po raz, pojawiali się kolejni wykonawcy. Najpierw wystąpił Zespół wokalno–instrumentalny „Kodo” z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu. Później można było podziwiać występ zespołu „Dywostruny” z Ukrainy, który zaprezentował zarówno utwory klasyków jak i współczesnych twórców.
Po części instrumentalno-wokalnej widzowie mogli podziwiać pokaz Studia Tanecznego „Chillout”. „Chillout” zaproponował widzom również plenerową lekcję tańca w której profesjonalne instruktorki zachęcały uczestników biesiady do nauki tańca towarzyskiego.
Kolejną niespodzianką był pokaz gigantycznych baniek mydlanych, umilający najmłodszym czas przy scenie. Dodatkową atrakcją, która miło zaskoczyła wszystkich uczestników imprezy’ był przepyszny, pieczony prosiak ufundowany przez organizatorów „Powitania lata”.
Program muzyczny zarówno dla najmłodszych jak i dla nieco starszych zaprezentował zespół „Iluzer”. O godzinie 20:00 sceną zawładnęła gwiazda wieczoru – zespół „Andre” funkcjonujący od lat na polskiej scenie muzycznej disco polo. „Ale Ale Aleksandra” ten hit wywołał wrzawę wśród słuchaczy koncertu. „Powitanie lata” zakończyło się zabawą taneczną przy dźwiękach muzyki „Iluzer”.

 

 

Samorządowe Spotkania Przygraniczne

10 czerwca br. na „orliku” u przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej odbyła się kolejna edycja Samorządowych Spotkań Przygranicznych zorganizowanych przez przemyskie Starostwo Powiatowe.
Do Nienadowej przyjechało jedenaście drużyn – sześć rywalizowało w piłce nożnej, zaś pięć w piłce siatkowej. Jak co roku w zmaganiach sportowych uczestniczyli zawodnicy nie tylko z Polski, ale też z Ukrainy. W tym roku w spotkaniach wzięły udział reprezentacje czterech samorządów z Ukrainy (Mościska, Pustomyty, Gródek i Stary Sambor) oraz Powiat Bieszczadzki i Powiat Przemyski.
Rywalizację w piłce nożnej wygrała drużyna z Powiatu Przemyskiego, przed Mościskami i Pustomytami, natomiast w siatkówce zwyciężyły Mościska przed Powiat Przemyski. 
Warto dodać, że tytuł Najlepszego Bramkarza otrzymał Adam Domaradzki, tytuł „Króla Strzelców” Łukasz Pawłowski, zaś za postawę Fair Play otrzymała drużyna reprezentowana przez Powiat Bieszczadzki.
W zmaganiach siatkarskich za postawę Fair Play została odznaczona reprezentantka drużyny z  Mościsk – Natalia Rożak.
Na trybunach drużyna naszego powiatu z była wspierana przez Starostę Przemyskiego Jana Pączka, Wicestarostę Przemyskiego Marka Kudłę, Sekretarza Powiatu Przemyskiego Jerzego Góralewicza, Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego Ryszarda Adamskiego oraz Radnego Powiatu Przemyskiego Henryka Sowę.

 

 

 

 

 

Partnerska współpraca

W dniach 29 maja – 1 czerwca na terenie powiatu Saarpfalz w niemieckim Kraju Saary gościła delegacja Powiatu Przemyskiego w składzie: Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski, Starosta Przemyski Jan Pączek, Wicestarosta Przemyski Marek Kudła. Wizyta ta była realizacją jednego z punktów porozumienia o współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi samorządami.
Przedstawiciele naszego powiatu mieli m.in. okazję zwiedzić wzorcowe gospodarstwo rolne, zapoznać się z lokalnymi inicjatywami ekologicznymi oraz produkcją energii ze źródeł odnawialnych, a także uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej z okazji 60-tych urodzin starosty powiatu Saarpfalz Dr. Theophila Gallo.
W trakcie spotkań z niemieckimi samorządowcami omawiano propozycje kolejnych wspólnych przedsięwzięć, związanych ze współpracą głównie w dziedzinie kultury, oświaty, ekologii, turystyki.

Powiatowe Święto Ludowe

5 czerwca br. w Nienadowej (gmina Dubiecko) odbyło się Powiatowe Święto Ludowe, w trakcie którego przywoływano rocznicową pamięć o Wielkim Strajku Chłopskim z 1937 roku, w którym szczególną rolę odegrali mieszkańcy wsi naszego regionu. Strajk ten – w odróżnieniu od wcześniejszych strajków o podłożu ekonomicznym – był inicjatywą polityczną, wyrazem siły politycznej chłopów, domagających się demokratyzacji w państwie.
Powiatowe uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Nienadowej Dolnej. Następnie kontynuowano świąteczny program przy okolicznościowym pomniku.
Uczestnicy święta - wśród których był Starosta Przemyski Jan Pączek – dzielili się refleksjami o rocznicowych wydarzeniach sprzed osiemdziesięciu lat i wnioskach jakie z tej historycznej lekcji mogą być wykorzystane współcześnie. Refleksjom tym towarzyszyły występy artystyczne uczniów z Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej.

TRWA NABÓR DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

WKU w Jarosławiu przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej (TSW).

Ochotnicy zainteresowani powołaniem do Terytorialnej Służby Wojskowej, posiadający adres stałego zameldowania w powiecie jarosławskim, przemyskim, lubaczowskim, przeworskim oraz na terenie miasta Przemyśla proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.
Szczegóły dotyczące zasad naboru znajdują się w zakładce:

<<procedura powołania, niezbędne dokumenty>>

UWAGA:
Informacja dotyczy także osób, które wyraziły akces wstąpienia do WOT w formie złożonych ankiet. Złożona ankieta nie jest dokumentem uprawniającym do uruchomienia procedury rekrutacyjnej /stanowi dokument uzupełniający/.

 

Zapraszamy na kolejną edycję "Samorządowych spotkań przygranicznych"

ZAPRASZAMY NA POWITANIE LATA!!!!

Zaproszenie do udziału w warsztatach
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent.
 

XIII Powiatowa Olimpiada Sportowa pod hasłem

          27 maja 2017 r.  w Szkole Podstawowej w Stubnie odbyła się cykliczna impreza sportowa dla klas I-III, organizowana przez  Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki  Celestyna Freineta – Grupa Regionalna Przemyśl.  Przy pięknej, słonecznej pogodzie, licznej grupie widzów i zaproszonych gości, swoje możliwości prezentowały  6-osobowe zespoły  z różnych szkół powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla. W szkołach biorących udział w olimpiadzie działają tzw. klasy freinetowskie, które wystawiły swoje drużyny:
Gmina Medyka -  SP Leszno p. Janina Nowińska
Gmina Orły – SP Orły p. Małgorzata Kulawska
Gmina Przemyśl – SP  Nehrybka  p. Ada Dorociak i p. Edyta Norejko
SP 14 Przemyśl – p. Anna Charatonik
Gmina Stubno – SP Stubno p. Elżbieta Musiał
Gmina  Żurawica – SP Wyszatyce p. Halina Kamińska 
Gościnnie udział wzięły zespoły klasowe gospodarzy  z wychowawcami.
    Igrzyska rozpoczęły się prezentacją zespołów i  odśpiewaniem hymnu, ułożonego specjalnie na tę okazję. Hymn zaintonowały uczennice klasy II ,które przygotowała p. Elżbieta Musiał. Następnie oficjalnie otworzył igrzyska i przywitał wszystkich młodych sportowców Dyrektor ZS w Stubnie  Daniel Zielenkiewicz. Wszystkie osoby, które od lat zajmowały się organizacją igrzysk otrzymały szczególne podziękowania.
Po części oficjalnej odbyła się pierwsza konkurencja indywidualna – mini maraton.  Dzieci startowały w swoich grupach wiekowych, osobno chłopcy i dziewczynki. Emocje były ogromne - radość z wygranej i łzy porażki.  A potem już konkurencje zespołowe: bieg w workach, dodawanie skoków, bieg z pałeczką sztafetową i bieg z przekładaniem szarfy. Mimo iż sędziowie skrupulatnie zapisywali wyniki i sędzia główny p. Grzegorz Tokarz ogłaszał zajęte miejsca, wszystkie dzieci biorące udział w igrzyskach otrzymały piękne medale, dyplomy uczestnictwa oraz nagrody. Puchary, medale i dyplomy jak co roku ufundował Starosta Przemyski, zaś ich wręczenia dokonał Wicestarosta Przemyski - Marek Kudła. Sponsorami byli również: właścicielka cukierni U ZOSI PANI Marta Dykiel, właściciele stubieńskiego oddziału sklepu LEVIATAN  państwo Barbara Daniel Worosz. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwał pan doktor J. Kulawski. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg olimpiady serdecznie dziękujemy.

Ogród szkolny - ,,Przyrodnicze obserwatorium"

17 maja br. w Zespole Szkół w Nehrybce został otwarty ogród, który realizowany jest z projektu: Ogród szkolny - ,,Przyrodnicze obserwatorium”. W otwarciu uczestniczył Starosta Przemyski – Jan Pączek.
W ramach projektu na terenie ogrodu posadzono rośliny chronione, miododajne, przyjazne dla zwierząt. Umieszczono karmniki, budki lęgowe, które zostały wykonane przez uczniów. W centralnej części została postawiona profesjonalne klatka meteorologiczna, dzięki której przez cały rok będą prowadzone systematyczne obserwacje i pomiary. W ogrodzie znajduje się ,,zielona klasa”, która daje możliwość nauki na świeżym powietrzu. Ponadto utworzono dla uczniów ścieżki sensoryczne. Chodzenie po takiej ścieżce rozwija motorykę, równowagę i koordynację ruchową, wrażenia dotykowe. Ponadto stymuluje receptory znajdujące się w stopach, a co najważniejsze pozwala dziecku rozwinąć wyobraźnię dotykową. W ogrodzie nie mogło zabraknąć kompostownika. Pozwoli wprowadzać uczniów w tematykę gospodarki odpadami, zbiórki selektywnej i recyklingu odpadami organicznymi. W prace w ogrodzie zaangażowali się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz liczni przyjaciele szkoły. Również Starosta Przemyski wsparł piękną inicjatywę osobiście sadząc drzewo.


II Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Dębowca

Po raz drugi strażacy zawodowych i ochotniczych jednostek straży pożarnych, weterani służby pożarniczej oraz działacze związkowi przybyli wspólnie na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu koło Jasła, by podziękować za wstawiennictwo i opiekę podczas prowadzonych na co dzień działań ratowniczo-gaśniczych. Spotkanie stało się okazją do uhonorowania osób, które swoją działalnością społeczną przyczyniają się do umacniania wizerunku ochotniczego pożarnictwa.

Wśród uhonorowanych byli także: Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski oraz Jerzy Góralewicz - Sekretarz Powiatu Przemyskiego.

 

Manewry forteczne

Fort ocalał, ludzie również, choć huku i zamieszania było co niemiara. A ponadto uczestnicy tej operacji wyszli z fortu usatysfakcjonowani.
27 maja na forcie w Duńkowiczkach odbyła się - zorganizowana przez Powiat Przemyski i Gminę Orły - impreza pod hasłem: „Inforteca”, zapowiadana jako manewry forteczne.
Na wystawionej na fortecznym dziedzińcu estradzie wystąpił Zespół z Klubu Wojskowego 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy. Publiczność bawili też popularni aktorzy z serialu „Ranczo” występujący pod szyldem Kabaretu „Ławeczka”. Gwiazdą wieczoru był przemyski zespół szantowy Port Przemyśl, zaś zabawę forteczną umilał zespół Hello. Zabawa zakończyła się efektownym pokazem pirotechnicznym czyli wysadzeniem fortu.
Uczestnicy manewrów, niezależnie od wieku, skorzystać mogli z wielu atrakcji, takich jak wesołe miasteczko dla dzieci, paintball, jazda konna, a także można było zrobić sobie fikuśne zdjęcie w gratisowej fotobudce oraz zwiedzić fort wraz z przewodnikiem. Koloryt epoki przypominali członkowie Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K.", „patrolujący” fort w historycznych strojach.

 

 

 

Umowa o Współpracy Transgranicznej

25 maja 2017 r. został podpisany Protokół Wykonawczy do Umowy o Współpracy Transgranicznej między Powiatem Przemyskim a Starosamborską Radą Rejonową (Ukraina) Zgodnie z Umową, strony w protokole określiły szczegóły wspólnych przedsięwzięć planowanych na najbliższy okres kalendarzowy 2017 - 2018.
Zakres zadań oraz treści Protokołu uzgodniono z Starostą Przemyskim - Janem Pączkiem, Przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego – Ryszardem Adamskim oraz Przewodniczącym Rady Rejonowej w Starym Samborze (Obwód Lwowski) Pani Tatianą Terletską, Przewodniczącym Starosamborskiej Administracji Rejonowej Oretem Bonkiem.
Strony umowy przyjęły do realizacji w latach 2017 – 2018 działania z zakresu pisania i realizacji wspólnych projektów unijnych, edukacji, kultury, sportu oraz turystyki.


Strona 26 z 67
««   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone