Aktualności
Zaproszenie na DOŻYNKI 2017

XIX SpotkaniaZespołów Muzycznych "Folkowa Nuta"

6 sierpnia 2017 w Babicach odbyły się XIX Spotkania Zespołów Muzykujących „Folkowa Nuta” zorganizowane przez Gminę Krzywcza oraz Powiat Przemyski. W tej tradycyjnej imprezie wzięło udział wiele urozmaiconych grup artystycznych (chóry, kapele rodzinne, ludowe, strażackie i podwórkowe). Licznie zgromadzona publiczność miała ponadto okazję do zapoznania się z rękodziełem ludowym, popróbować swojskiego jadła autorstwa miejscowych gospodyń, a także poznać tajniki sztuki garncarskiej. Nie zabrakło też stoiska Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct z Przemyśla. Imprezę zakończono pokazem ognisk sztucznych i zabawą taneczną.

Półwiecze OSP w Reczpolu

30 lipca br, w Reczpolu świętowano jubileusz półwiecza działalności miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą odprawioną w Kościele Filialnym pw. Świętego Jana Pawła II. Następnie uczestnicy przemaszerowali – w asyście Orkiestry Dętej OSP z Medyki – na plac przy Szkole Podstawowej, gdzie kontynuowano obchody. Ważnym akcentem było poświęcenie i wręczenie reczpolskim ochotnikom sztandaru. W uroczystościach wzięło udział liczne grono osób, w tym parlamentarzyści (posłowie Mieczysław Kasprzak i Marek Rząsa) samorządowcy (z Prezydentem Miasta Przemyśla Robertem Chomą i Wicestarostą Przemyskim Markiem Kudłą), działacze społeczni i mieszkańcy gminy. Jubileusz zakończyła wspólna zabawa taneczna.


Zapraszamy do wypełnienia ankiety

TURYŚCI, WĘDROWCY! ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY NA TEMAT WĘDROWANIA. Przekazane przez Was opinie  pomogą w przygotowaniu przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, nowego produktu turystycznego pn. WĘDROWANIE BEZ PLECAKA


                                                           Ankieta zawarta w linku poniżej:

                   ANKIETA WĘDROWANIEBadanie jest przeprowadzane na zlecenie Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w ramach projektu pod nazwą _„Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza”_ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Kondolencje

Uwaga - konkurs fotograficzny!
Przemyska Giełda Staroci

Kondolencje

Panu
Mirosławowi Majkowskiemu

 

Prezesowi
Przemyskiego Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.


wyrazy głębokiego współczucia,
zrozumienia i duchowego wsparcia

z powodu śmierci

OJCA

składa

Starosta Przemyski
Jan Pączek

Zaproszenie

Obchody Święta Policji

Msza św. odprawiona 30 lipca  w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Przemyślu w intencji przemyskiej Policji była zwieńczeniem tegorocznych  obchodów Święta Policji.
Kilka dni wcześniej w przemyskim Centrum Kulturalnym odbyła się uroczysta zbiórka, w trakcie której 63 funkcjonariuszy mianowano na wyższe stopnie policyjne, zaś Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Pobuta wręczył nagrody i wyróżnienia najlepszym dzielnicowym. Komendant podziękował także wszystkim funkcjonariuszom za wzorową służbę na rzecz lokalnego bezpieczeństwa oraz złożył życzenia dla rodzin policjantów i pracowników Policji.
Uroczysta zbiórka była też okazją do wręczenia statuetek Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu oraz „Pucharów dla wspierających misję przemyskiej policji”. Z rąk Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Wojciecha Kiełtyki symboliczną statuetkę „Niedźwiedzia Przemyskiej Policji” z numerem 19 otrzymał Wicestarosta Przemyski - Marek Kudła, zaś Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego -  Ryszard Adamski uhonorowany został specjalną plakietą.

fot. KMP Przemyśl

fot.: KMP Przemyśl

fot.: KMP Przemyśl

fot.: KMP Przemyśl

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Konkurs EKO MODELZapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne.

Udział w konkursie polega na samodzielnym lub grupowym wykonaniu modelu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla domu jedno- lub wielorodzinnego.

Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne.

Zgłoszone do konkursu modele zostaną ocenione przez komisję składającą się z modelarzy, ekologów Banku Ochrony Środowiska i Fundacji BOŚ.

Przewidziane są nagrody główne oraz liczne wyróżnienia o łącznej wartości 14 tysięcy złotych.

Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2017 roku, zapisy trwają do 30 września 2017 r., na modele czekamy do 30 listopada 2017 r.

Patronem konkursu jest Bank Ochrony Środowiska.

Wszystkie przydatne informacje o konkursie mozna znaleźć pod adresem: ekomodel.fundacjabos.pl

 

ARR zaprasza do rejestracji produktów regionalnych - "Polska smakuje"

Agencja Rynku Rolnego - w ramach prowadzonej kampanii „Polska smakuje" - uruchomiła stronę internetową www.polskasmakuje.pl oraz w niedługim czasie uruchomi aplikację mobilną Polska Smakuje.
Zachęcamy Firmy oraz Producentów produktów regionalnych i ekologicznych do zarejestrowania się na stronie www.polskasmakuje.pl. na której będzie można prezentować swoje produkty. Dzięki temu konsumenci uzyskają wiedzę o nich i o miejscach w których można je nabyć.

Chcemy zbudować platformę komunikacji pomiędzy producentami polskiej żywności, a konsumentami, którzy taką żywność cenią i jej poszukują. Wszystkich podróżujących latem po kraju będziemy zachęcać do szukania polskich lokalnych specjalności i tym samym -do korzystania z aplikacji. Hasło „Polska smakuje", będzie promowane wszędzie, gdzie będą turyści: na trasie koncertowej Lata z Radiem (to aż 20 pikników), w pociągach, na trasach turystycznych, na lotnisku w Warszawie, a także na wybranych stacjach benzynowych.

Na konto „Polska smakuje" rejestracji mogą dokonać następujące podmioty:

- użytkownik (klient),

- firma - spełniająca co najmniej jeden z warunków przedstawianych w rejestracji,
- producent rolny prowadzący sprzedaż bezpośrednią w rozumieniu Ustawy.

Rejestrację dokonujemy:

www.polskasmakuje.pl » Zaloguj » Zarejestruj się » REJESTRACJA DLA PRODUCENTÓW.

Do zarejestrowania w Aplikacji niezbędne jest posiadanie przez Wystawcę konta E-mail. Producent dokonuje rejestracji samodzielnie. Rejestracja wymaga podania w ramach formularza rejestracyjnego danych oznaczonych jako obowiązkowe i potwierdzenia przez Wystawcę, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz, że akceptuje jego postanowienia. Po wypełnieniu i akceptacji formularza rejestracyjnego, następuje potwierdzenie rejestracji przez Wystawcę na podanym w formularzy rejestracyjnym E-mailu. Weryfikacja i zatwierdzenie Wystawcy dokonywana jest przez Administratora niezwłocznie (do 2 dni roboczych) od wypełnienia formularza rejestracyjnego przez Wystawcę.

Szczegóły na stronie internetowej: https://www.polskasmakuje.pl/regulamin/

Dzialania kierowane są w pierwszej kolejności do wytwórców produktów certyfikowanych w ramach krajowych i unijnych systemów jakości, lokalnych producentów mających w swojej ofercie wyroby regionalne, rolników, którzy wytwarzają w swoich gospodarstwach produkty żywnościowe, a także innych podmiotów produkujących zdrową, w niewielkim stopniu przetworzoną żywność.

Założenie profilu na portalu www.polskasmakuje.pl oraz prezentacja własnej oferty za jego pośrednictwem nie będzie się wiązała z żadnymi opłatami.

110-lecie OSP w Przedmieściu Dubieckim

16 lipca 2017 r. w Przedmieściu Dubieckim w gminie Dubiecko obchodzono jubileusz 110-lecia działalności miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uroczystości rozpoczęto Mszą św. polową w intencji strażaków, ich rodzin oraz zmarłych druhów. Dalsza część uroczystości odbyła się przed budynkiem OSP w Przedmieściu Dubieckim. Sztandar miejscowej jednostki OSP został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP – najwyższym odznaczeniem strażackim w Polsce – oraz odznaką „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego”. Ceremonia uhonorowania zasłużonych strażaków była bardzo rozbudowana. Druh Witold Kazienko – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Przemyślu wręczał zasłużonym osobom oznaki strażackie, natomiast Wicestarosta Przemyski – Marek Kudła oraz Radni Powiatu Przemyskiego – Zbigniew Blecharczyk i Henryk Sowa uhonorowali odznakami za zasługi dla powiatu. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta działająca przy OSP Dylągówka pod batutą druha Krzysztofa Ogorzelca.
Wśród zaproszonych gości byli również: Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie - bryg. Daniel Dryniak, Komendant Miejski PSP w Przemyślu - bryg. Adam Sosnowski, Sekretarz Powiatu Przemyskiego – Jerzy Góralewicz, Wójt Gminy Dubiecko – Wiesław Bembenek oraz Prezes HDK PCK „Płomyk” - Zdzisław Wójcik.

 

UWAGA - KONKURS!!!

Konkurs „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – POTRAWY REGIONALNE REGIONU PRZEMYSKIEGO 2017” jest organizowany w ramach operacji "Smaczny koniec lata" realizowanej w ramach PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 PLAN OPERACYJNY NA LATA 2016-2017

Środki na jego realizacje pochodza z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestujaca w obszary wiejskie.

Głównym celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich a przez to identyfikacja i promocja produktów i potraw Powiatu Przemyskiego, osadzonych w tradycji Ziemi Przemyskiej, wytwarzanych od lat tymi samymi metodami i według tych samych receptur.

Czas trwania konkursu - od 21 lipca do 15 września 2017 roku. Termin nadsyłania lub osobistego dostarczenia karty zgłoszeniowo-konkursowej na adres organizatora upływa z dniem 15 września 2017 roku - decyduje data stempla pocztowego.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

z dopiskiem "Konkurs Smaczny Koniec Lata",

lub na adres mail promocja@powiat.przemysl.pl, albo osobiście w pokoju 66 do dnia 15.09.2017 do godziny 15.30. 

 

 

DO POBRANIA:

- REGULAMIN KONKURSU Z KARTĄ ZGŁOSZENIA

- ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Przemyska Giełda Staroci

Projekt -

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dalszym ciągu dostępne są środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Pożyczki na start”, Działanie 6.2 PO KL. Obecnie projekt jest w okresie monitorowania i w dalszym ciągu udzielane są pożyczki na preferencyjnych zasadach.
Pożyczka skierowana jest dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego, które ukończyły 18 rok życia. Z pożyczki mogą skorzystać także osoby pracujące.

Maksymalna wysokość pożyczki: 50 ooo PLN
Preferencyjne oprocentowanie: 2% w stosunku rocznym
Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy

Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki

W dniach 29-30 czerwca br. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu obradowało Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki. Forum zgromadziło blisko dwustu uczestników, wśród których znaleźli się zarówno przedstawiciele środowiska naukowego (lubelskiego, krakowskiego, rzeszowskiego, kijowskiego, przemyskiego), jak i samorządowego oraz biznesowego.
Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: Marszałek Sejmu RP - Marek Kuchciński, Minister Infrastruktury i Budownictwa - Andrzej Adamczyk oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl.
W trakcie forum odbyło się siedem tematycznych sesji oraz dwie wizyty studyjne (w tym przejazd drezyną po linii kolejowej 102 do Malhowic). Wysłuchano także wystąpień włodarzy Powiatu Przemyskiego. Pierwszego dnia Wicestarosta Przemyski Marek Kudła mówił o „Znaczeniu infrastruktury transportowej i przejść granicznych oraz współpracy transgranicznej dla rozwoju powiatu przemyskiego”, natomiast w drugim Starosta Przemyski Jan Pączek przedstawił  „Rozwój inwestycji drogowych i mostowych w powiecie przemyskim”.
Podsumowujący forum Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma oraz Rektor PWSW dr Paweł Trefler podkreślali duże znaczenie wydarzenia, które winno być przyczynkiem do dalszych działań zmierzających do wykorzystania potencjału transportowego naszego regionu.


Zawody sportowe

1 lipca 2017 r. na boisku Orlik w Nienadowej rozegrany został po raz piąty Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców. Choć pogoda nie dopisała, to jednak nie zniechęciła zawodników do podjęcia rywalizacji na murawie. W tegorocznych zmaganiach wzięły udział drużyny z: Dubiecka, Birczy, Medyki i Krzywczy.
Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Po oficjalnym otwarciu  turnieju emocje piłkarskie rosły z meczu na mecz, a rzęsisty deszcz nie studził emocji piłkarzy. W tym roku pierwsze miejsce zajęła drużyna z Medyki. Na drugim miejscu uplasowała się Gmina Dubiecko, zaś za nimi Bircza. Drużyną Fair Play została drużyna z Krzywczy. Wójt Gminy Dubiecko – Wiesław Bembenek ufundował puchar dla najlepszego strzelca, którym został Przemysław Kocyłło z reprezentacji Gminy Medyka.
Po rozdaniu pucharów i dyplomów Wicestarosta Przemyski – Marek Kudła, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego – Ryszard Adamski oraz Radny Powiatu Przemyskiego – Henryk Sowa podziękowali za sportową walkę i pogratulowali zwycięskim drużynom, wyrazili również podziw dla hartu ducha w sportowej rywalizacji. 

]


Żurawicka "Familiada"

25 czerwca 2017 r. na boisku sportowym w Buszkowiczkach, odbyła się doroczna „Familiada” - rodzinny piknik organizowany w pierwszą niedzielę wakacji, pod patronatem Wójta Gminy Żurawica Krzysztofa Składowskiego. Wśród uczestników wydarzenia był także Wicestarosta Przemyski Marek Kudła, który podziękował za zaproszenie i wyraził poparcie dla tego typu inicjatyw. 
Organizatorami pikniku byli: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw POMÓŻMY SOBIE oraz Gmina Żurawica.
Obok tradycyjnie rozgrywanych już "familiadowych konkurencji" odbyły się występy wokalno-taneczne oraz zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych.


fot.:www.zurawica.pl

fot.:www.zurawica.pl

fot.:www.zurawica.pl

fot.:www.zurawica.pl

fot.:www.zurawica.pl

fot.:www.zurawica.pl

Strona 25 z 67
««   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone