Aktualności
2. Dziecięcy Festiwal Piosenki w Mundurze

Giełda

Dzień Edukacji Narodowej w LO Dubiecko

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym w Dubiecku odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli zaproszeni goście w osobach: Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski, Jolanta Zawada i Lucyna Bal – należące do Rady Rodziców przy LO w Dubiecku, oraz Alicja Atak, Teresa Czyżowska, Danuta Wcisło, Teresa Grzegorzak, Bogusława Buchowska - byli nauczyciele szkoły. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor LO Agnieszka Tereszczak, która złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia z okazji dzisiejszego święta. Następnie pogratulowała panu Mateuszowi Balowi otrzymania nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz wręczyła nagrody Dyrektora Szkoły paniom: Karolinie Daraż oraz Agnieszce Lenczyk.
Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy drugiej pod kierunkiem pani Marty Jaremy. Na koniec głos zabrali: Wicestarosta Przemyski i przedstawicielki Rady Rodziców, składając wszystkim nauczycielom życzenia oraz symboliczne wiązanki kwiatów.

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn; „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.”

Załączniki:

- uchwała

- ogłoszenie

- załacznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

ZIEMIA PRZEMYSKA SMACZNY ZAKĄTEK

IX POWIATOWY KONKURS PAPIESKI POD HASŁEM "IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ"

16 października w Szkole Podstawowej w Drohojowie odbył się IX Powiatowy Konkurs Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Honorowy patronat nad uroczystością objęli Starosta Przemyski - Jan Pączek oraz Wójt Gminy Orły - Bogusław Słabicki. 
Uczniowie z wielu szkół powiatu przemyskiego rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach. Jury w składzie: Krystyna Maresch – Knapek, Ewelina Kasperska, Ks. Robert Ryba, Edyta Hunc, Renata Pelc, Elżbieta  Polenik – miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców. Poziom prezentacji był bardzo wysoki. Wyniki konkursy prezentują się następująco:


Kategoria wokalna, grupa wiekowa kl. IV – VI:
I miejsce – Ksawery Szydłowski – SP w Trójczycach
II miejsce – Gracjan Gładysz – SP Kaszycach
III miejsce – Aleksandra Kościak – SP w Nizinach
Wyróżnienie – Milena Gorczyca – SP w Orzechowcach
Kategoria wokalna, grupa wiekowa kl. VII, II i III gimnazjum:
I miejsce – Wiktoria Kurpyta – SP w Krasiczynie
II miejsce – Natlia Puk – SP w Orzechowcach
III miejsce – Eryka Woźniak – Gimnazjum w Drohojowie
Wyróżnienie – Martyna Burchała – ZS w Grochowcach
Kategoria recytatorska, grupa wiekowa kl. IV – VI:
I miejsce – Gabriela Kłoskowska – SP w Kaszycach
II miejsce – Martyna Badowicz – SP w Kaszycach
III miejsce – Julia Zaworska – SP w Nizinach
Wyróżnienie – Magdalena Hajduk – SP w Trójczycach
Kategoria recytatorska, grupa wiekowa kl. VII,II i III gimnazjum:
I miejsce – Kornelia Stasiła – Gimnazjum w Drohojowie
II miejsce – Martyna Prymaszko – ZS w Orzechowcach
III miejsce – Gabriela Jasińska – ZS w Orzechowcach
Wyróżnienie – Magdalena Golec – Gimnazjum w Drohojowie
Kategoria plastyczna, grupa wiekowa kl. IV – VI:
I miejsce – Natalia Sałuka – SP w Trójczycach
II miejsce – Antoni Łocha – SP w Olszanach
III miejsce – Gabriela Woźniak – SP w Małkowicach
Wyróżnienie – Weronika Bardzińska  - SP w Grochowcach,
Emilia Wielgosz – SP w Trójczycach
Kategoria plastyczna, grupa wiekowa kl. VII,II i III gimnazjum:
I miejsce – Kinga Kościak – SP w Orłach
II miejsce – Kacper Cyrnek – Gimnazjum w Grochowcach
III miejsce –  Wiktoria Pawłowska – SP w Orłach
Wyróżnienie –  Wiktoria Balandyk – SP w Kalnikowie,
Julia Jakubiec – SP w Grochowcach


 

Powiatowe ćwiczenia

20 października 2017 r. na terenie Gminy Wiejskiej Przemyśl w miejscowościach Ostrów – Żwirownia, oraz Wapowce odbyły się Powiatowe Ćwiczenia Zarządzania Kryzysowego - „Koordynacja i kierowanie działaniami podczas prowadzenia akcji ratunkowych w przypadku wystąpienia zagrożeń ludzi i środowiska naturalnego, wywołanymi siłami przyrody i innymi katastrofami”.
Ćwiczenie składało się z dwóch epizodów:
1. Ostrów / żwirownia - w wyniku ulewnego i nagłego opadu deszczu podtopienia i zalania - ewakuacja mieszkańców, zabezpieczenie przed dalszym zalewaniem, akcja ratownicza.
2. Wapowce – zgubienie się wycieczki w lesie – akcja poszukiwawcza
Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania powiatowych służb, inspekcji, straży, sił zbrojnych RP oraz służb cywilnych z poziomu gminy i powiatu odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.
W ćwiczeniu udział wzięli: Komenda Miejska PSP, Komenda Miejska Policji, 5 Batalion Strzelców Podhalańskich, OSP Ujkowice, OSP Krasiczyn, OSP Wapowce, Nadleśnictwo Krasiczyn, Paramedyk, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Przemyślu, Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

Święto 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich

13 października br. swoje Święto obchodził 5. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy. Dzień wcześniej odprawiono mszę św. w intencji żołnierzy i pracowników 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w przemyskiej Archikatedrze. W piątek na rynku przemyskim odbył się uroczysty apel z defiladą, podczas którego wręczono wyróżnienia oraz odczytano okolicznościowe rozkazy.
Uroczystość zaszczycili między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i powiatu – w tym Wicestarosta Przemyski – Marek Kudła oraz dowódcy służb mundurowych.

https://przemysl.pl/48055/swieto-5-batalionu-strzelcow-podhalanskich-zdjecia.html

https://przemysl.pl/48055/swieto-5-batalionu-strzelcow-podhalanskich-zdjecia.html

https://przemysl.pl/48055/swieto-5-batalionu-strzelcow-podhalanskich-zdjecia.html

27 lat Straży Miejskiej w Przemyślu

6 października br. Straż Miejska w Przemyślu obchodziła 27-lecie swojego istnienia. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Następnie uroczystość kontynuowano na  Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.
Prócz świętujących funkcjonariusz, na uroczystość przybyli także zaproszeni goście, a wśród nich parlamentarzyści, szefowie służb mundurowych i organizacji które współpracują z przemyskimi służbami, Wicestarosta Przemyski – Marek Kudła oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.
W trakcie uroczystości miało miejsce odznaczenie wielu funkcjonariuszy, którzy nie tylko tworzyli przemyską jednostkę w 1991 r., ale pracują w niej do dnia dzisiejszego.
Listy gratulacyjne z okazji 25-lecia pracy w Straży Miejskiej w Przemyślu otrzymali: Stanisław Buczyński, Stanisław Marmura i Robert Pudysz.
Ponadto grupę funkcjonariuszy awansowano na wyższe stopnie oraz wręczono podziękowania wyróżniającym się pracownikom.

fot. G. Karnas

fot.: G. Karnas

Rzeźby w magicznym Parku Lubomirskich

Przybywa rzeźb w Parku Lubomirskich przy Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. To efekt dorocznych plenerów rzeźbiarskich organizowanych dzięki społecznikowskiej aktywności, przy logistycznym wsparciu PWSW oraz pomocy życzliwych sponsorów.
Plenery te zainicjował przed sześciu laty  Tomasz Bielański, rzeźbiarz i animator kultury, zatrudniony w przemyskiej uczelni. Oprócz niego, trzon rzeźbiarskiej, plenerowej ekipy stanowią: Zbigniew Gaweł z Przemyśla, Leszek Matysiak z Ostrowa oraz Jacek Wydrzyński z Rybotycz. Wszyscy oni specjalizują się w twórczości rzeźbiarskiej w drewnie.
Podczas tegorocznego, wrześniowego pleneru dzielna czwórka wzbogaciła parkową kolekcję o pięć kolejnych rzeźb. Realizacja tegorocznej edycji była możliwa dzięki poparciu Starosty Przemyskiego, który objął honorowy patronat nad imprezą, a także Fundacji Książąt Lubomirskich. Rzecz jasna nie mogło też zabraknąć lokalnych sponsorów.
Twórcza pasja i poczucie społecznikowskiej misji  tak niewielkiej grupy osób sprawiają, że zabytkowy Park Lubomirskich nabiera nowego, magicznego wymiaru, uatrakcyjniając to historyczne miejsce i zachęcając widzów do twórczej refleksji.

 

Kondolencje

 

Wizyta Ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka

4 października 2017 r. szef MSWiA Mariusz Błaszczak przekazał przemyskim strażakom nowy budynek garażowy, z myjnią i warsztatem. Na Placu Świętego Floriana odbyło się uroczyste otwarcie. Obiekt został wybudowany z budżetów Wojewody Podkarpackiego, Powiatu Przemyskiego oraz miasta Przemyśla w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

Uroczystość otwarcia rozpoczął szef MSWiA Mariusz Błaszczak wręczając symboliczne klucze do nowego budynku bryg. Adamowi Sosnowskiemu - Komendantowi Miejskiemu PSP w Przemyślu w obecności m.in. Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych – wśród nich Wicestarosty Przemyskiego Marka Kudły oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego Ryszarda Adamskiego, Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy i Komendantów Służb Mundurowych.

W trakcie ceremonii minister udekorował medalami 70 podkarpackich strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej m.in. za długoletnią  służbę.

fot.:www.podkarpacie.straz.pl/2017/10/04/uroczysty-apel-w-km-psp-w-przemyslu

fot.:www.podkarpacie.straz.pl/2017/10/04/uroczysty-apel-w-km-psp-w-przemyslu

fot.:www.podkarpacie.straz.pl/2017/10/04/uroczysty-apel-w-km-psp-w-przemyslu

fot.:www.podkarpacie.straz.pl/2017/10/04/uroczysty-apel-w-km-psp-w-przemyslu

fot.:www.podkarpacie.straz.pl/2017/10/04/uroczysty-apel-w-km-psp-w-przemyslu

OGŁOSZENIE STAROSTY o konsultacjach Programu Współpracy Powiatu Przemyskiego z organizacjami porządkowymi w 2018 roku
Przemyska Giełda Staroci

UWAGA - Zmiany w zasadach opłacania składek na ZUS

Zmiany w zasadach opłacania składek na ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2018 r zmieni się sposób opłacania składek do ZUS. Nie będzie kilku wpłat na różne rachunki bankowe, zostanie wprowadzony jeden rachunek składkowy, na który będziecie Państwo opłacać wszystkie składki na:
•    ubezpieczenia społeczne,
•    ubezpieczenie zdrowotne,
•    Fundusz Pracy,
•    Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
•    Fundusz Emerytur Pomostowych
Od 1 października
Informację o numerze rachunku składkowego wysyłane będą listem poleconym. Wysyłka listów rozpocznie się 1 października 2017 r.
Ważne!
Jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dotrą informacje o numerze rachunku – otrzymacie go Państwo w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).
Gdy przedsiębiorca będzie miał długi składkowe, to wpłata na indywidualny numer rachunku składkowego pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres co wpłynie m.in. na prawo do zasiłku chorobowego.

Bezpłatne szkolenia
Oddział ZUS w Rzeszowie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach poświęconych „e-składce”. Szkolenia przeznaczone są dla:
- przedsiębiorców,
- osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;
- podmiotów wspierających płatników,
którzy chcą się dowiedzieć więcej o zmianach dotyczących opłacania składek.
W PRZEMYŚLU szkolenia odbywają się w każdą środę (do 13.XII) w godz. 9-11 w siedzibie ZUS
– ul. Brodzińskiego 6 sala 118 (1p). Informacje i zapisy na szkolenia: nr tel. 16 670 49 94 wew. 333, e-mail: szkolenia.przemysl@zus.pl.
Więcej informacji o e-Składce: http://www.zus.pl/eskladka

Apel o pomoc

W związku ze skutkami nawałnic jakie dotknęły znaczną część naszego kraju, przekazujemy apel o pomoc dla powiatów i miast na prawach powiatu.


Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o środki na realizację projektów z zakresu edukacji ekonomicznej w Narodowym Banku Polskim. Dofinansowane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym, jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady i konferencje. Szczegółowe informacje o zasadach udziału zawarte na stronie:

https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp

Pożegnanie Lata

24 września odbyło się uroczyste „Pożegnanie Lata” w Dubiecku. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Starosta Przemyski, Wójt Gminy Dubiecko oraz Zamek Dubiecko. Impreza otwarta została próbą pobicia rekordu Guinnesa w ilości par tańczących poloneza i choć pogoda nie sprzyjała, to nie zniechęciło to zainteresowanych do podjęcia próby. Barwny korowód z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca ,,SANOWIACY” zachęcał widzów do wspólnej zabawy.
Tegoroczne odchodzące lato żegnaliśmy także muzycznie. Cześć artystyczna imprezy zainaugurowana została występem zespołu Dawid Huczko Trio, później na scenie prezentowali się artyści: X Trio, Simple Music Team. W międzyczasie został rozstrzygnięty konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo – potrawy regionu przemyskiego 2017”. Do wygrania były niemałe pieniądze, a wyniki konkursu wyglądają następująco:

Kategoria I - „Zupy regionalne, dania główne (danie mięsne, półmięsne, jarskie)”
1.    Koło Gospodyń Wiejskich w Babicach - Teresa Kwasiżur – „Babickie gołąbki” – Babice/Krzywcza
2.    Józefa Barszczak – „Pierogi Kudłate” – Brzeżawa/Bircza
3.    Stowarzyszenie „Kobiety Aktywne” – Marta Wiśniowska – „Kapuśniak Babuni” pierożki z kaszą jęczmienną i grzybami” – Prałkowce/Krasiczyn
Wyróżnienia:
- Magdalena Maciołek – „Pierogi z kaszy gryczanej z serem” – Kniażyce/Fredropol
- Franciszka Hreczka, Jadwiga Sznilit – „Kiszona kapusta z fasolą i bułką” – Leszczawa Dolna/Bircza
- Iwona Karnaś – „Zupa Baranioszka” – Prałkowce/Krasiczyn
Kategoria II – „Przystawki, wyroby garmażeryjne”
1.    Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki „Nie tylko dla siebie” – „Pasztet w cieście kruchym” – Torki/Medyka
2.    Koło gospodyń Wiejskich Skopów – Maria Radomska, Bernadeta Wolarz – „Chleb żytni z watry, smalec ze skwarkami i ogórkiem małosolne” – Skopów/Krzywcza
3.    Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” – „Proziaki” – Ruszelczyce/Krzywcza
Kategoria III – „Desery i napoje regionalne (alkoholowe i bezalkoholowe)”
1.    Zuzanna Kwaśna, Elżbieta Sitnik - „Sernik smażony i nalewka wiśniowa” – Średnia/Krzywcza
2.    Stowarzyszenie Kobiet w Dubiecku, Koło Gospodyń Wiejskich Kosztowa – „Ciasto Bogini Venus” – Kosztowa/Dubiecko
3.    Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki „Nie tylko dla siebie” – „Szarlotka” – Torki/Medyka 

Przy zamkowym dziedzińcu można było również podziwiać kulinarne show w wykonaniu Teo Vafidisa – greckiego kucharza, podróżnika i gawędziarza, który prezentował sposób przygotowywania potraw w swoim rodzinnym kraju. 
Dodatkowymi atrakcjami były: strefa dla dzieci, stoiska z jadłem a największym zainteresowaniem cieszyło się mobilne studio makijażu INGLOT.
O godzinie 19:00 widzowie mogli posłuchać  „wschodzącej” gwiazdy wieczoru – zespołu Magitza Trio, który mimo padającego deszczu skupił pod sceną wielu słuchaczy. Natomiast ukoronowaniem niedzielnej zabawy był występ gwiazdy wieczoru – Romuald Lipko Band, który zaprezentował największe przeboje wraz z Izabelą Trojanowską oraz i wokalistą Budki Suflera z początku lat 80. - Felicjanem Andrzejczakiem, tj.: "Jolka, Jolka pamiętasz?" lub "Noc komety". Zakończeniem tegorocznego ”Pożegnania Lata” a zarazem uwieńczeniem występu gwizdy wieczoru był pokaz pirotechniczny, który rozbłysnął na niebie ferią kolorów i przeróżnych wzorów.

 

 


 

 

IX POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OSP

17 września 2017 r. odbyły się w Przemyślu IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatu Przemyskiego, w których udział wzięło łącznie dwanaście drużyn, pokazując tym samym czym jest sportowa rywalizacja, wytrwałość w dążeniu do celu i umiejętność pracy w zespole. Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski PSP w Przemyślu - bryg. Adam Sosnowski, a sędzią głównym zawodów był bryg. Bogusław Szczurko.
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ocena musztry. 
Wyniki:
GRUPA „C”
Ćwiczenie bojowe „grupa C”
•    miejsce OSP Wyszatyce z wynikiem 49,35 pkt
•    miejsce OSP Kniażyce z wynikiem  56,63 pkt
•    miejsce OSP Niziny z wynikiem 110,22 pkt
Sztafeta pożarnicza „grupa C”
1.    miejsce OSP Wyszatyce z wynikiem 77,28 pkt
2.    miejsce OSP Kniażyce z wynikiem  79,25 pkt
3.    miejsce OSP Niziny z wynikiem 89,34 pkt
Klasyfikacja generalna „grupa C”
1.    miejsce OSP Wyszatyce z wynikiem 126,63 pkt
2.    miejsce OSP Kniażyce z wynikiem  135,88 pkt
3.    miejsce OSP Niziny z wynikiem 199,56 pkt
GRUPA „A”
Ćwiczenie bojowe „grupa A”
1.    miejsce OSP Bolestraszyce z wynikiem 37,94 pkt
2.    miejsce OSP Wyszatyce z wynikiem 43,09 pkt
3.    miejsce OSP Niziny z wynikiem 45,44 pkt
Sztafeta pożarnicza „grupa A”
1.    miejsce OSP Bolestraszyce z wynikiem 62,47 pkt
2.    miejsce OSP Niziny z wynikiem 63,65 pkt
3.    miejsce OSP Ujkowice z wynikiem 63,75 pkt
Klasyfikacja generalna „grupa A”
1.    miejsce OSP Bolestraszyce z wynikiem 100,41 pkt
2.    miejsce OSP Niziny z wynikiem 109,09 pkt
3.    miejsce OSP Wyszatyce z wynikiem 110,37 pkt
4.    miejsce OSP Krasiczyn
5.    miejsce OSP Bircza
6.    miejsce OSP Kniażyce
7.    miejsce OSP Dubiecko
8.    miejsce OSP Ujkowice
9.    miejsce OSP Stubno
Drużyna MDP „Dziewczęta” z OSP Niziny uzyskała wynik łączny 935,09 i zajęła pierwsze miejsce w Grupie MDP „Dziewczęta”.
Kolejność czołowych miejsc, w grupie MDP Chłopcy, w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:
Rozwinięcie bojowe
1.    miejsce OSP Bolestraszyce z wynikiem 942,91 pkt
2.    miejsce OSP Niziny z wynikiem 923,88 pkt
Bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami
1.    miejsce OSP Bolestraszyce z wynikiem 87 pkt
2.    miejsce OSP Niziny z wynikiem 81 pkt
Klasyfikacja generalna Grupa MDP „Chłopcy”
1.    miejsce OSP Bolestraszyce z wynikiem 1029,91 pkt
2.    miejsce OSP Niziny z wynikiem 1004,88 pkt
Wśród zaproszonych gości obserwujących zmagania drużyn, prócz przedstawiciela Powiatu - Wicestarosty Przemyskiego – Marka Kudły byli również: Poseł RP – Marek Rząsa, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu – bryg. Adam Sosnowski, Komendant Miejski Policji w Przemyślu - mł. insp. Wojciech Kiełtyka, Prezes ZOSP PR oraz Wójtowie gmin Powiatu Przemyskiego.

Mecz dla Krysi Walat

16 września 2017 r. w hali POSiR w Przemyślu rozegrano mecz charytatywny w koszykówkę pomiędzy drużynami „VIP” a funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu i przyjaciółmi. Podczas meczu zostały przeprowadzone konkursy dla publiczności z atrakcyjnymi nagrodami. Zmaganiom koszykarzy na parkiecie przyświecał jeden cel - dać z siebie wszystko, by pomóc w rehabilitacji Krysi Walat, funkcjonariuszce Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.
W meczu zagrali :
Drużyna „VIP”
1. Marek Kudła – Wicestarosta Przemyski
2. Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla
3. Robert Bal – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu
4. Mariusz Rabka - Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu
5. Mariusz Zamirski – Dyrektor II LO , były Trener Polonii Przemyśl
6. Tomasz Dziumak – Dyrektor I LO w Przemyślu
7. Jerzy Opaliński - były zawodnik Polonii Przemyśl
8. Maciej Milan - trener MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl
9. Janusz Walciszewski – Prezes Zarządu Krośnieńskiego Klubu Polska Liga Koszykówki

Straż Graniczna i przyjaciele:

1. Robert Kielar – Zastępca Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
2. Dariusz Bojczyk – Kapelan Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
3. Mariusz Wróbel – Naczelnik Wydziału Kontroli w BiOSG
4. Paweł Stańko – funkcjonariusz z PSG w Ustrzykach Górnych
5. Maciej Lizoń – Organizator Amatorskiej Ligi w Przemyślu
6. Dariusz Zapłatyński - Organizator ALBy
7. Krzysztof Kusnierz - funkcjonariusz BiOSG
8. Grzegorz Szałajko - funkcjonariusz BiOSG 

Strona 23 z 67
««   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone