Aktualności
"Ratujemy i Uczymy Ratować"
Kominikat Sportowy

Aptekarz Powiatowy

29 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się spotkanie aptekarzy powiatu przemyskiego oraz aptekarzy z Przemyśla. Zostało ono zorganizowane w celu wyłonienia Aptekarza Powiatowego zgodnie z uchwałą XXXIV Okręgowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Spotkanie prowadziła dr Lucyna Samborska- Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Zostały omówione zadania Aptekarza Powiatowego m.in. współpraca ze starostwem w akcjach prospołecznych, a także informowanie Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej o wszelkich nieprawidłowych zjawiskach z zakresu farmacji w powiecie.
Wyboru Aptekarza Powiatowego aptekarze powiatu przemyskiego i aptekarze z Przemyśla dokonali w głosowaniu jawnym, spośród farmaceutów przybyłych na wspomniane spotkanie. Został nim magister farmacji Krzysztof Flis, kierownik Apteki Apteka Dr Zdrowie.


Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn." Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r." w miejscowości Medyka

KONKURS SZOPEK - ZAPRASZAMY!!!
Giełda

Pamięci ofiar Wielkiego Głodu

25 listopada br. w Soborze św. Jana Chrzciciela w Przemyślu odprawione zostało nabożeństwo pokutne w intencji ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie  w 1933 roku. Liturgii przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Eugeniusz Popowicz Metropolita Przemysko – Warszawski Kościoła Greckokatolickiego. Zapalono też znicze przy kamieniu upamiętniającym ofiary tej tragedii, w tym znicz od Starosty Przemyskiego.


 

Dzień Pracownika Socjalnego

24 listopada 2017 r. w sali plenarnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego. W uroczystościach wzięli udział: Jolanta Jabłońska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Przemyślu, Piotr Hryniszyn – Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, Zofia Ważna-Lisowiec - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, Gabriela Czerwenak – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej, przedstawiciel Rady Powiatu Przemyskiego – Zbigniew Blecharczyk, ks. Sylwester Szwajca – Dyrektor Domu Dziecka „MOJA RODZINA" w Prałkowcach, Andrzej Berestecki - Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach, Bożena Baran – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego, Janusz Hołyszko – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz oczywiście Jan Pączek – Starosta Przemyski i Marek Kudła – Wicestarosta Przemyski.
Dyrektor PCPR na wstępie przybliżyła charakter pracy pracownika samorządowego, a starosta podziękował wszystkim pracującym na rzecz osób potrzebujących pomocy. Po czym na ręce pani dyrektor złożył symboliczne kwiaty dla wszystkich pracowników zajmujących się pomocą społeczną. Gościnnie wystąpili też aktorzy z Teatru Fredreum z Przemyśla.


Pożegnanie Lata

Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego w Medyce

15 listopada 2017 roku w  Medyce miała miejsce znakomita uroczyść, a mianowicie ponad 20 par zostąło uhonorowanych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu władz samorządowych Powiatu Przemyskiego z tej okazji, jeszcze raz składamy Państwu serdeczne gratulacje i życzmy dlaszego szczęscia na wspólnej drodze życia. Wszystki tym parą życzymy 100 lat! Jubileusz 50 lecia obchodzili: 

Adamscy Władysław i Władysława
Biegaj Zbigniew i Danuta
Bobko Zbigniew i Helena
Cebeńko Tadeusz i Janina
Chudzio Zbigniew i Helena
Domaradzcy Józef i Władysława
Dugiełło Zdzisław i Helena
Grządziel Marcin i Stanisława
Hanas Lesław i Józefa
Jarema Roman i Danuta
Kalinowscy Władysław i Kazimiera
Pogorzelec Józef i Olga
Kuźma Józef i Zofia
Serwańscy Miron i Danuta
Socha Andrzej i Czesława
Szczygielscy Andrzej i Zofia
Szmuc Bronisław i Domicela
Węgrzyn Krzysztof i Zofia
Wołk Rudolf i Maria
Zimoń Stanisław i Stefania
Hołub Stefania i Bolesław - 69 lat małżeństwa
Chachura Weronika i Józef -68 lat małżeństwa
Gminne obchody Święta Niepodległości w Krzywczy
12 listopada 2017 roku w Krzywczy zorganizowano Gminne Obchody Święta Niepodległości. Rozpoczęto je uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, a  następnie złożono kwiaty pod Pomnikiem Obrońców Ziemi Krzywieckiej, zaś w miejscowym Zespole Szkół odbyła się okolicznościowa akademia. W uroczystości brali także udział żołnierze z 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla wraz z pocztem sztandarowym. Swoją obecnością Gminne Obchody Święta Niepodległości uświetnili zaproszeni goście, w tym Poseł na Sejm RP p. Andrzej Matusiewicz, Wicestarosta Przemyski – p. Marek Kudła, radni, sołtysi, przedstawiciele lokalnych instytucji.
 
Dokumentacja fotograficzna pochodzi ze strony internetowej Gminy Krzywcza. 
Rocznica odzyskania niepodległości w Gminie Przemyśl

Uroczyste obchody rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowano na terenie wielu gmin powiatu przemyskiego. Między innymi na zaproszenie Wójta Gminy Przemyśl Andrzeja Huka, w dniu 10 listopada 2017 roku o godzinie 17.00, uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Ostrowie, rozpoczęły się Gminne Obchody Święta Niepodległości z towarzyszeniem Pocztu Sztandarowego 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, sztandarów jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i szkół z terenu Gminy oraz z licznym udziałem zaproszonych gości, mieszkańców Gminy Przemyśl i Ostrowa. Następnie złożono kwiaty pod Pomnikiem, a w Domu Ludowym w Ostrowie zorganizowano okolicznościowy Koncert Patriotyczny. Uroczystości odbyły się z towarzyszeniem Orkiestry Dętej z Medyki, pocztów sztandarowych, harcerzy, przedstawicieli grup rekonstrukcyjnych oraz zaproszonych gości: Posłowie na Sejm RP - Andrzej Matusiewicz i Wojciech Bakun, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Wiceprezydent Przemyśla Janusz Hamryszczak, Wicestarosta Przemyski Marek Kudła, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski, Zastępca Przewodniczącego Rady Władysław Maciupa, Radni Powiatu Przemyskiego, Wójt Gminy Medyka Marek Iwasieczko oraz przedstawiciele samorządów Ziemi Przemyskiej i Gminy Przemyśl, pracownicy i mieszkańcy gminy.

Dokumentacja fotograficzna pochodzi ze strony internetowej Gminy Przemyśl.

KOMUNIKAT SANEPIDU WS. WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A

 

ZMIANA KONT BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZEMYŚLU

Uprzejmie informujemy, iż od 01.12.2017r. nastąpi zmiana rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Przemyślu dla:

Dochodów Powiatu w tym:
-   opłat związanych z czynnościami realizowanymi w Wydziale Komunikacji i Dróg w związku z zarejestrowaniem pojazdu  lub wydaniem prawa jazdy,
-   opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
-   czynsze dot. mienia Powiatu,
Nowy numer rachunku bankowego:   
     Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział Przemyśl
     Nr Rachunku: 24 8642 1155 2015 1500 4837 0023
Dochodów Skarbu Państwa w tym: 
-    opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
-    opłat za trwały zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa,
-    opłat za czynsze dzierżawne nieruchomości Skarbu Państwa,
Nowy numer rachunku bankowego:
     Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział Przemyśl
     Nr Rachunku: 94 8642 1155 2015 1500 4837 0024
Jubileusz Prawosławnej Parafii Wojskowej w Przemyślu

12 listopada 2017 w cerkwi pw. Narodzenia NMP w Przemyślu odprawione zostało uroczyste nabożeństwo w intencji Ojczyzny oraz upamiętniające 20-lecie powołania w Przemyślu prawosławnej parafii wojskowej. Uroczystościom religijnym przewodniczył Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego Arcybiskup prof. dr hab. Jerzy Pańkowski. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. włodarze miasta i powiatu: Prezydent Przemyśla Robert Choma i Starosta Przemyski Jan Pączek, którzy na ręce proboszcza parafii ks. ppłk Jerzego Mokrauza złożyli okolicznościowe upominki.

Dzień Niepodległości

Głównym punktem obchodów Narodowego Dnia Niepodległości na terenie Ziemi Przemyskiej były uroczystości w Przemyślu realizowane według tradycyjnego scenariusza. Po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, Archidiecezjalnego Chóru „Magnificat” i Salezjańskiej Orkiestry Dętej „Augustino” w przemyskiej Bazylice Archikatedralnej przemaszerowano pod pomnik Orląt Przemyskich, składając po drodze kwiaty przy popiersiu i tablicy poświęconym Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. W uroczystościach upamiętniających 99-lecie uzyskania niepodległości udział wzięli m.in.: parlamentarzyści, przedstawiciele władzy rządowej, włodarze miasta i powiatu z prezydentem Przemyśla Robertem Chomą oraz Starostą Przemyskim Janem Pączkiem, a także kombatanci, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji, przemyskie drużyny harcerskie, Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K.", młodzież przemyskich szkół oraz mieszkańcy miasta i okolic. Uroczystość zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, prowadzone przez członków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Dzień Niepodległości uroczyście obchodzono we wszystkich gminach naszego powiatu. Jedna z takich uroczystości odbyła się w Żurawicy, a wśród składających wieńce przy pomniku upamiętniającym historyczne wydarzenia nie zabrakło Wicestarosty Przemyskiego Marka Kudły oraz radnych powiatowych i gminnych.

Finał II Dziecięcego Festiwalu Piosenki w Mundurze - Przemyśl 2017

8 listopada br. na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbył się Koncert Laureatów II Dziecięcego Festiwalu Piosenki w Mundurze – Przemyśl 2017. Otwarcia festiwalu dokonali: Piotr Pilch - Wicewojewoda Podkarpacki, Dariusz Iwaneczko - Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie oraz szefowie instytucji organizujących wydarzenie -Dyrektor CKiN Zamek Renata Nowakowska, Starosta Przemyski Jan Pączek, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma oraz zastępca  Komendanta BiOSG płk SG Marek Głuszczak.
W tym roku do udziału w festiwalu zgłosiło się 70 szkół z Podkarpacia, łącznie ok. 400 uczestników.
Uczestnicy mogli zaprezentować się w dwóch kategoriach: soliści i zespoły wokalne oraz wokalno–instrumentalne w dwóch kat. wiekowych 6-9 lat i 10-12 lat.
„Kryształowy Miś” to główna nagroda o jaką walczyli uczestnicy konkursu, ale nie tylko, ponieważ nagród było wiele, a wśród nich tablety, sprzęt audio, aparaty fotograficzne, mikrofony bezprzewodowe, telefony komórkowe itp., zaś każdy uczestnik został obdarowany upominkiem ufundowanym przez organizatorów i sponsorów festiwalu.
Do II etapu zakwalifikowało się 70 uczestników z 28 szkół (11 zespołów i 17 solistów).

W kat. soliści w grupie wiekowej I-IV klasy szkoły podstawowej, pierwszej miejsce zajęła Aurelia Modra z SP nr 1 w Pruchniku, drugie Natalia Krysa z SP w Małej, a trzecie Amelia Nachman z ZS w Birczy.

W grupie wiekowej klasa V szkoły podstawowej zwyciężyła Martyna Stec z SP nr 1 w Pruchniku. Kolejne miejsca zajęli: Konrad Kujda z SP w Górze Ropczyckiej i Weronika Chmura z SP w Woli Wielkiej.

W kat. grupy wokalno-instrumentalne w grupie wiekowej I-IV pierwszą nagrodę otrzymał zespół "Uśmiech" z SP Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu, a drugą gromada zuchowa "Przyjazne Ogniki" z SP w Horyńcu Zdroju. W gronie klas V triumfował zespół wokalny "Kamerton" z SP w Łańcucie przed zespołem "Po-Ziomki" z SP w Horyńcu Zdroju i zespołem "Chabrowe Dziewczyny" z SP w Komańczy.

 

Uwaga - Konkurs Powiatowy

Załaczniki:

- regulamin cz1

- regulamin cz2

- karta zgłoszenia

 

 

 

70-lecie Szkoły Podstawowej we Fredropolu

W środę 18 października 2017 r. odbyła się niezwykła uroczystość – 70-lecie Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry we Fredropolu. Po mszy świętej w Kościele parafialnym w Kormanicach, nastąpiła cześć artystyczna w szkole, poprzedzona przemówieniami, wspomnieniami i gratulacjami. Wśród obecnych gości byli między innymi: Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, Poseł na Sejm RP Marek Rząsa (były nauczyciel Szkoły Podstawowej we Fredropolu), Wicestarosta Przemyski Marek Kudła, przedstawicielka Posła na Sejm RP Wojciecha Bakuna, przedstawiciele władz gminnych, przedstawiciele Straży Granicznej oraz Policji, najstarsza uczennica szkoły - Pani Jarosława Kotula, a także wielu innych zaproszonych gości. W części artystycznej prócz przedstawienia historii szkoły były też śpiewy i tańce. Dzięki eksponatom udostępnionym przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej można było przenieść się w czasie i zobaczyć jak kiedyś wyglądała szkoła. W jednej z klas przeprowadzono unikatową lekcję muzealną, przygotowaną przez pracowników Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Szkoła we Fredropolu powstała w 1947 roku. Liczyła wtedy 4 klasy, do których uczęszczało 39 uczniów z Kormanic i Fredropola. Jej pierwszym kierownikiem, a zarazem jedynym nauczycielem była Pani Helena Kawa. Od początku istnienia placówki funkcję kierowników i dyrektorów pełniło 12 osób. W dniu 1 czerwca 2014 roku szkole nadano imię Aleksandra Fredro. Na koniec zaproszeni goście posadzili Drzewa Pamięci.

OGŁOSZENIE O NABORZE

 Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.

„Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawne w 2018 r.”
w Powiecie Przemyskim

 

PLIKI DO POBRANIA

- OGŁOSZENIE O NABORZE

- FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA

Strona 22 z 67
««   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone