Aktualności
Pożegnanie ze sztandarem

7 marca w auli Komendy Policji w Przemyślu odbyła się uroczysta zbiórka w trakcie której ze sztandarem przemyskiej policyjnej jednostki pożegnał się jej dotychczasowy komendant insp. Wojciech Kiełtyka. W uroczystości wzięli m.in. udział włodarze miasta i powiatu: Prezydent Przemyśla Robert Choma i Starosta Przemyski Jan Pączek, a także szefowie współpracujących z Policją służb, inspekcji i straży i zaproszeni goście.
Dziękując za pełnioną przez ustępującego komendanta służbę starosta Jan Pączek stwierdził, że utrzymywana od lat właściwa relacja pomiędzy samorządami a policją, ma niebagatelny wpływ na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta i powiatu.
 Obecny na tej uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa mówił o przemianach pokoleniowych w szeregach podkarpackiej policji, podkreślając zasługi ustępującego komendanta Oznajmił również, iż delegował do czasowego pełnienia służby w przemyskiej jednostce i sprawowania obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu - nadkom. Piotra Mazura.

 

8 MARCA DZIEŃ KOBIET

X TURNIEJ "MŁODYCH"

Konkurs na Pisankę Wielkanocną

Floriany 2018 - Zgłoście swoją OSP

Warszawa, dnia 22-02-2018 r.

 

Prestiżowa statuetka
i atrakcyjne nagrody dla strażaków-ochotników
w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018

 

 

 

Przed nami ostatnie dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2018. Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara oraz atrakcyjne nagrody mogą trafić właśnie do Twojej OSP.

 

Zgłoszenie należy przesłać do północy 28 lutego 2018 r.

(decyduje data stempla pocztowego)

 

Jeśli Twoja OSP ma na swoim koncie społecznie pożyteczne projekty i inicjatywy, które zrealizowaliście dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa i jakości życia w Waszych małych Ojczyznach, zgłoście najciekawsze z nich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie FLORIANY. Wśród zgłoszeń nie może zabraknąć właśnie Twojej OSP!

 

Projekty nagradzane są w dwóch grupach:

                                I.            Realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie

                              II.            Realizowane przez OSP wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

 

Spośród nadesłanych inicjatyw Kapituła Konkursowa wskaże nominowanych do nagrody, a podczas Gali wręczenia FLORIANÓW ogłosi zwycięzców, którzy otrzymają prestiżową statuetkę oraz atrakcyjne nagrody.

W tegorocznej, drugiej już edycji konkursu, w kapitule zasiadają: Waldemar Pawlak, Jurek Owsiak, Czesław Lang, Grzegorz Molewski, prof. Artur Krajewski, gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, Andrzej Malinowski, Władysław Tabasz oraz Dorota Pardecka.

 

Dwanaście kategorii, w ramach których będą oceniane inicjatywy zgłoszone do II edycji Konkursu FLORIANY to:

I.          Infrastruktura

II.         Bezpieczeństwo

III.        Ochrona środowiska i ekologia

IV.        Estetyka przestrzeni publicznej

V.         Edukacja

VI.        Sport, rekreacja i turystyka

VII.       Kultura i tradycja

VIII.      Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

IX.        Innowacje oraz integracja cyfrowa

X.         Współpraca zagraniczna

XI.        Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

XII.       Kategoria specjalna – "Ratujemy i Uczymy Ratować"

 

Jednostki najaktywniej działające w ramach Programu "RUR" zostaną nagrodzone przez Jurka Owsiaka i Fundację WOŚP podczas Gali wręczenia FLORIANÓW.

 

 

Konkurs zorganizowany jest przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika "Strażak". Skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

 

W pierwszej edycji FLORIANÓW spośród 375 projektów, które napłynęły ze wszystkich województw, Kapituła Konkursu nominowała do nagrody aż 57 inicjatyw i wyłoniła spośród nich 21 zdobywców FLORIANÓW 2017.

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i opisu zrealizowanego projektu zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.floriany.pl oraz przesłanie wraz z dokumentacją do końca lutego 2018 r. na adres:

Miesięcznik "Strażak", ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: "FLORIANY".

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

 

Wszelkie szczegóły, regulamin Konkursu oraz stosowne formularze do pobrania znajdują się na stronie www.floriany.pl w zakładce KONKURS.

 

Kontakt:

tel. +48 22 509-50-76

info@floriany.pl

www.facebook.com/KonkursFloriany/

 

 

 

 

Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej


 

Dzień Przewodnika Turystycznego

„Boso ale w sandałach” – pod tym hasłem obchodzono 21 lutego br.  w Przemyślu Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Organizatorem tej dorocznej imprezy było Koło Przewodników Turystycznych, działające w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym, Oddział im. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu, a honorowy patronat objęli: Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla oraz Jan Pączek – Starosta Przemyski.
Kilkudziesięciu przewodników przez kilka godzin oprowadzało po karmelitańskich obiektach liczne grupy zaciekawionych osób w każdym wieku, od najmłodszych po seniorów. Oprócz zwiedzania kościelnych wnętrz, krypt grobowych można się też było zapoznać z osobliwościami karmelitańskich klasztorów, docierając do miejsc na co dzień dla postronnych niedostępnych. Zwieńczeniem „dnia przewodnika” była Msza Św. w kościele Karmelitów Bosych w intencji przewodników i ich rodzin oraz występ kwartetu skrzypcowego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu „Le Quattro Stagioni” pod przewodnictwem Magdaleny Betleji.

 

 

 

 

 


 

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW JPK_VAT

 

Statuetki "DAR SERCA" - rozdane

W sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w dniu 19 lutego 2018 r. odbyła się konferencja "Międzyinstytucjonalne działania pomocowe - w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadkom oraz osobom im najbliższym". To już IV Wojewódzka Konferencja, inaugurująca Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Podczas konferencji, podobnie jak przed rokiem, Galicyjska Kapituła uhonorowało statuetkami „Dar Serca” osoby szczególnie zaangażowane w pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. Projekt Statuetki „DAR SERCA” wykonali: Zbigniew Mierzwa i Joanna Krajnik. Statuetka wykonana jest z brązu dzwonnego o wadze ok. 3, 5 kg.
„Wiernym Synom i Córkom Rzeczypospolitej Polskiej za nieustraszoną i wierną służbę
w ochronie pokrzywdzonego, przed ludzką zawiścią i występkiem, agresją i naruszaniem praw drugiego człowieka, za profesjonalizm płynący z głębi serca w niesieniu pomocy i za właściwe reagowanie na wszelkie formy dyskryminacji i za aktywną postawę godną uwagi i naśladowania w służbie Bogu i ludziom.”
Wśród wyróżnionych byli między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele służb oraz reprezentanci organizacji pomocowych z terenu województwa podkarpackiego. Statuetkę „Dar Serca" otrzymał również Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach – Pan Piotr Hryniszyn. Statuetki wręczył członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Pan Piotr Pilch wraz z Prezesem Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny – Panem Zbigniewem Mierzwą.

 

 

 

 

NOWA OFERTA POŻYCZEK UNIJNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJ. PODKARPACKIEGO

 

POŻYCZKA STANDARDOWA – dla wszystkich MŚP z woj. podkarpackiego

Podstawowe warunki udzielania wsparcia:

• kwota pożyczki do 120 000 złotych

• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - 1,85%

• okres spłaty: do 60 miesięcy

• karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty

• brak prowizji za udzielenie pożyczki

• przeznaczenie pożyczki m.in.: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, kapitał obrotowy

• wkład własny MŚP nie jest wymagany.

„Instrument Finansowy - Pożyczka Standardowa jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

 

POŻYCZKA  Z PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA – TURYSTYKA” – dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej

Podstawowe parametry produktu:
kwota pożyczki do 500 000,00 zł,
• okres spłaty: do 5 lat z możliwością karencji w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
• oprocentowanie stałe: 2,15 %,
• wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu w wysokości 20%.
Dodatkowe preferencje przewidziane dla firm w fazie start-up (tj. działających na rynku do 2 lat) oraz obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,
• oprocentowanie stałe: 0,925%,
• brak wymaganego udziału własnego.

„Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju”.

 

 

Informacje na temat projektów i ich zasad:

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – Pośrednik Finansowy w województwie podkarpackim.

ul. Chopina 18, 39-300 Mielec

Zespół Funduszu Pożyczkowego:

Tel. 17/ 788 18 65

17/ 788 18 59

17/ 788 18 62

17/ 788 18 65

17/ 788 18 61

 

Zapraszamy na  naszą stronę internetową www.marr.com.pl do zakładki Pożyczki, gdzie można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi pożyczki oraz pobrać dokumenty

Zmiana czasu pracy Starostaw Powiatowego w Przemyślu

Uprzejmie informujemy Państwa, że zgodnie z zarządzeniem Nr. 7/2018 z dnia 8 luty 2018r., od dnia 27.02 br. począwszy we wszystkie wtorki, Urząd Starostwa Powiatowego w Przemyślu będzie czynny jak w pozostałe dni tygodnia od 7:30 do 15:30.

Nagrody w Plebiscycie Eskulap 2017

8 lutego br. w Filharmonii Podkarpackiej już po raz siedemnasty odbył się Plebiscyt Eskulap, podczas którego rozdane zostały statuetki dla najlepszych, według pacjentów, lekarzy. Na liście nominowanych w tym roku znalazło się kilka tysięcy lekarzy i dentystów z całego regionu.
W kategorii lekarz rodzinny laureatką została Zofia Jasińska z Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.
W kategorii lekarz specjalista najwięcej głosów i statuetkę Eskulapa zdobył urolog z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie - Łukasz Futyma.
Za najlepszego lekarza dentystę została nagrodzona  Olga Lorenc z Posady Górnej.
Nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie medycyny otrzymał hematolog Andrzej Pluta, ordynator hematologii onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.
Wyróżniono też oddział chirurgii naczyniowej przemyskiego Szpitala Wojewódzkiego i młodych lekarzy z Podkarpacia. Nagrodę  odbierał dr Piotr Stabiszewski. W imieniu Starosty Przemyskiego Jana Pączka gratulacje składał Sekretarz Powiatu Jerzy Góralewicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Konkurs Wielkanocny - Zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

W naszym urzędzie zapłacisz kartą i telefonem

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem. Starostwo Powiatowe w Przemyślu uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS oraz WebPOS Paybynet.
Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji. 

Zapalono znicze wywiezionym

W 78. rocznicę pierwszej masowej sowieckiej deportacji Polaków na „nieludzką ziemię” w Przemyślu uczczono pamięć o tej tragedii. Rozpoczęto Mszą świętą w kościele pw. Świętej Trójcy w intencji Sybiraków i ich rodzin. W trakcie nabożeństwa nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Władysława Bukowińskiego – „apostoła Kazachstanu”, który od 11 lutego br. jest patronem przemyskiego oddziału Związku Sybiraków. Po zakończeniu Mszy świętej złożono wieńce i kwiaty przed tablicą pamięci na przyklasztornym murze.
Kolejnym akcentem upamiętniającym ofiary sowieckich deportacji było zapalenie symbolicznych zniczy przy rampie kolejowej na Bakończycach, skąd przed laty wywieziono w bydlęcych wagonach tysiące przemyślan i mieszkańców innych miejscowości. Znicze zapalili m.in. przedstawiciele przemyskich samorządów: Wicestarosta Przemyski Marek Kudła i  Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak. W niedzielnych uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, Sybiracy i ich potomkowie, oraz przedstawiciele organizacji społecznych, harcerze i liczni mieszkańcy Przemyśla i okolic.

 

 

 

 

 

 

Giełda

Projekt "Być Kobietą"

Przewodnicy z certyfikatem

26 stycznia 2018 r. w siedzibie Oddziału PTTK w Przemyślu 18 adeptów przewodnictwa krajoznawczego otrzymało certyfikaty i odznaki przewodnickie. Uroczystość ta była ostatnim akordem szkolenia „Przewodnik Terenowy – Powiat Przemyski”. Organizatorzy szkolenia Leszek Melsztyński i Jerzy Tkaczyk pogratulowali uczestnikom i podziękowali wszystkim, którzy wsparli organizację szkolenia.
Starosta Przemyski Jan Pączek użyczył organizatorom prawo do umieszczania herbu Powiatu Przemyskiego na certyfikatach i odznakach przewodnickich. Natomiast projekt odznaki wykonali sami organizatorzy. Miejmy nadzieję, że nowa grupa wyedukowanych przewodników PTTK walnie przyczyni się do promocji naszego powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX Przegląd Kolędniczy DPS w Huwnikach

W dniu 25 stycznia 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach odbył się XIX Przegląd Kolędniczy Domów Pomocy Społecznej. Jak corocznie do Huwnik zjechało wiele grup kolędniczych z całego województwa podkarpackiego. W tym roku przyjechało ich 11. Przed konkursem odbyła się uroczysta msza święta, a następnie poszczególne zespoły przedstawiły swoje programy. Jak zwykle było wesoło, kolorowo i z wielkim zaangażowaniem. Po przeglądzie wszystkim uczestnikom Starosta Przemyski Jan Pączek wraz z Dyrektor DPS Panią Zofią Ważną – Lisowiec wręczyli okolicznościowe upominki. Przegląd Kolędniczy to ważna sprawa szczególnie dla pensjonariuszy tych domów Pomocy Społecznej. Mają bowiem okazję do zaprezentowania swoich umiejętności i talentów. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę organizatorów, a przede wszystkim Pani Dyrektor Zofii Ważny – Lisowiec, która kontynuuje tę wspaniałą tradycję rozpoczętą 19 lat temu. Wśród wielu zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Starosty Przemyskiego Jana Pączka, Wicestarosty Marka Kudły, Pani Skarbnik Agnieszki Parygi, Radnych Rady Powiatu Przemyskiego, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wielu innych osób z całego Podkarpacia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za walkę o niepodległość Ziemi Przemyskiej - konkurs historyczny

VIII Europejski Salon Sukcesu

 20 stycznia w Sali Balowej Restauracji Marko w Przemyślu odbył się „VIII Europejski Salon Sukcesu” połączony z bożonarodzeniowym „Opłatkiem Wielokulturowym”. Uroczyste spotkanie opłatkowe było zorganizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla – Roberta Chomy oraz Starosty Przemyskiego – Jana Pączka.

Wśród zaproszonych gości byli hierarchowie z Przemyśla: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Eugeniusz Popowicz – Metropolita Przemysko-Warszawski Kościoła Greckokatolickiego i Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Adam Szal – Metropolita Przemyski. Obecni byli również ks. mitrat Bogdan Stepan – proboszcz Soboru św. Jana Chrzciciela w Przemyślu, przedstawiciel Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce – ks. ppłk Jerzy Mokrauz – dziekan Wojsk Specjalnych, jednocześnie proboszcz prawosławnej parafii w Przemyślu oraz Łukasz Jastrzębski – sekretarz abp. Adama Szala.
Podczas tegorocznych uroczystości Kapituła Salonu Sukcesu uhonorowała statuetką: LAUR ZIEMI PRZEMYSKIEJ arcybiskupa i metropolitę Eugeniusza Popowicza i arcybiskupa metropolitę Adama Szala oraz przedstawiciela Kościoła Prawosławnego ks. ppłk Jerzego Mokrauza,za szczególne zasługi na rzecz dialogu, pojednania i współpracy społeczności zamieszkujących na terenie Ziemi Przemyskiej. Podczas spotkania złożyli życzenia świąteczne, udzielili błogosławieństwa wszystkim obecnym.
Wśród uczestników świątecznego spotkania byli gospodarze miasta Przemyśla, Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz parlamentarzyści regionu. Po przemówieniach okolicznościowych wszyscy uczestnicy mieli okazję złożyć sobie wzajemnie życzenia noworoczne.
 
 
 
 
 
 
Strona 20 z 67
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone