Aktualności
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)

 

Do pobrania:

- pismo przewodnie 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.11.07

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE


KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Dotacje na szkolenia pracowników przedsiębiorstw - nabór w ramach projektu PARR S.A. pt. "Fundusz Usług Rozwojowych"

 

Informacje do pobrania:

- ogłoszenie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

5 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego. Przedmiotem posiedzenia była ocena stanu przygotowania podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego w okresie zimowym. 

Działające na naszym terenie podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym przedstawiły informacje potwierdzające odpowiedni poziom przygotowania i zabezpieczenia sprzętowego oraz organizacyjnego na okres zimowy. Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Prezydentem Miasta Przemyśla Wojciech Bakun zobowiązali podległe im jednostki organizacyjne oraz służby do należytego monitorowania stanu bezpieczeństwa oraz szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych w okresie zimowym.  

 
Nowy most na Sanie - relacja TV PODKARPACKA

Otwarcie Pracowni Mammografii w Przemyślu

30 października 2019 roku uroczyście otwarto Pracownię Mammografii Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zlokalizowaną w Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego przy ul. Sportowej. Ta nowoczesna pracownia, powstała kosztem prawie 2 mln złotych, służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom Przemyśla, Powiatu Przemyskiego i całego Podkarpacia. W uroczystości otwarcia i poświęcenia nowego obiektu wzięli m.in. udział przedstawiciele władz samorządowych - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch i Starosta Przemyski Jan Pączek; obecna była również Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz.

 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.11.05

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE


KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.11.01

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE


KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

OGŁOSZENIE - Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn."Powierzenie prowadzenia punktu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej w 2020 r."

 Ogłoszenie i uchwala do pobrania:

OGŁOSZENIE

UCHWAŁA

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Powierzenie prowadzenia punktu w zakresie niedopłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej w 2020r.

 Ogłoszenie i formularz zgłoszenia do pobrania poniżej:

OGŁOSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Nowa Rada Naukowo - Społeczna LKP Lasy Birczańskie

29 października 2029 w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Bircza odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”, powołanej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na nową kadencję 2019 - 2023. Na posiedzeniu dyskutowano nad założeniami nowego jednolitego programu gospodarczo-ochronnego (JPGO) dla LKP. W trakcie obrad padło wiele propozycji działań prospołecznych, w tym zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowanie przyrodniczych śladów dawnych kultur, organizacja plenerów plastycznych czy kontynuacja współpracy z administracją lokalną, ludźmi kultury i przedstawicielami mediów.

Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Birczańskie". Do zakresu działania rady należy m.in. opiniowanie projektów planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i edukacji leśnej, projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów, projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych, tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania, działalności edukacyjnej, a także turystycznego udostępniania terenów. W skład 32 osobowej rady (której przewodniczącym został Tadeusz Kroker) powołani zostali przedstawiciele Powiatu Przemyskiego: Wojciech Bobowski – Radny Powiatu Przemyskiego, Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu Przemyskiego oraz Jan Pączek – Starosta Przemyski. 

fot.: Edward Marszałek
 
fot.: Edward Marszałek
 
fot.: Edward Marszałek
 
Lasy Państwowe Regionalna DyrekcjaLasów Państwowych w Krośnie
 
Kniażyce - podsumowanie projektu "Bliżej Powiatu"

26 października 2019 roku w świetlicy w Kniażycach podsumowano projekt pt. „Bliżej Powiatu”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kniażyc, który był realizowany na przełomie lata i jesieni. W ramach tego projektu odbyły się m.in. rajdy rowerowe po fortach Twierdzy Przemyśl - Grochowce, Optyń i Siedliska, których celem (oprócz zwiedzania obiektów militarnych z okresu pierwszej wojny światowej) była promocja powiatu przemyskiego w obszarze kultury, turystyki i sportu. 

Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia było spotkanie połączone z degustacją potraw naszego regionu, przygotowanych przez uczestników projektu, w którym uczestniczyli liczni mieszkańcy Kniażyc, a także Wicestarosta Powiatu Przemyskiego Marek Kudła. 

 

Most w Sielnicy oddany do użytku

25 października 2019 roku uroczyście oddano do użytku most na Sanie w Sielnicy (gmina Dubiecko). Uroczystość ta - będąca radosnym zwieńczeniem, trwających kilka dekad, starań o uruchomienie w tym miejscu godnej przeprawy przez kapryśną rzekę – zgromadziła wyjątkowo liczne grono osób, w tym wielu mieszkańców wiosek położonych po obu brzegach Sanu. 

Przedsięwzięcie to doszło do skutku dzięki współdziałaniu samorządów wszystkich szczebli – gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, dzięki czemu, zamiast planowanej kładki pieszo-rowerowej powstał pełnokrwisty obiekt mostowy o długości 171 metrów. Koszt inwestycji to 15 692 236 złotych, z czego 5 824 200 stanowi subwencja ogólna budżetu państwa, 1 500 000 – udział Gminy Dubiecko, zaś 8 368 036 to wkład Powiatu Przemyskiego. Wykonawcą robót była Firma „Remost” z Dębicy, zaś nad całością prac pieczę miał Zarząd Dróg Powiatowych.

Oddaniu i poświęceniu mostu towarzyszyła piękna jesienna pogoda. Aktu poświęcenia dokonał rzymskokatolicki biskup przemyski Stanisław Jamrozek w obecności włodarzy powiatu i gminy. W jedno z przęseł postu wmurowano urnę z Aktem Erekcyjnym i kilkoma pamiątkami obrazującymi współczesne czasy.

Relacja TVP Rzeszówhttps://rzeszow.tvp.pl/45016992/w-sielnicy-w-gminie-dubiecko-otwarto-nowy-most-na-sanie

74. rocznica walk 30. Sudeckiego Pułku o Kuźminę z oddziałami UPA

W Kuźminie kultywowana jest pamięć o tragicznych wydarzeniach z czasów tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej, kiedy na ziemi przemyskiej rozgrywał się krwawy konflikt polsko – ukraiński. 

22 października w tejże miejscowości odbyła się uroczystość upamiętniająca 74. rocznicę walk stoczonych przez żołnierzy 30 Sudeckiego Pułku Piechoty z oddziałami UPA.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą, w miejscowym kościele po której udano się  na cmentarz parafialny, by wspólnie odmówić modlitwę za poległych żołnierzy oraz  złożyć wieńce i wiązanki kwiatów na pomniku upamiętniającym tamte wydarzenia oraz na indywidualnych grobach obrońców Kuźminy. Pomnik zdobi inskrypcja – PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYCH W OBRONIE OJCZYZNY W WALKACH Z UPA W LATACH 1945 – 1947.

W uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy Kuźminy i okolicznych wsi, uczniowie, harcerze, kombatanci, poseł Andrzej Matusiewicz oraz przedstawiciele Powiatu Przemyskiego:  Sekretarz Rady Powiatu Przemyskiego Jerzy Góralewicz i Radny Powiatu Przemyskiego Arkadiusz Mazur, a także samorządowcy Gminy Bircza.

 
Finał Konkursu

23 października br. w auli Starostwa Powiatowego w Przemyślu laureaci wyróżnionych prac w konkursie plastycznym ,,Bezpieczne wakacje 2019” w obecności swoich opiekunów i rodziców odebrali okolicznościowe dyplomy i upominki z rąk komendanta nadkom. Rafała Drysia i sekretarza powiatu przemyskiego Jerzego Góralewicza. 

Tematyka konkursu związana była z bezpiecznym zachowaniem w każdej sytuacji, w której może się znaleźć młody człowiek w czasie letniego wypoczynku, co rzetelnie przedstawiały nagrodzone prace.    

Nagrodzone prace zostaną wysłane do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, gdzie odbędzie się podkarpacki finał konkursu. Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

 
 
 
 
 
 
10 lat współpracy ze szkołą Christian von Mannlich Gymnasium z Homburga

Wymiana młodzieży została zainicjowana poprzez spotkanie grupy roboczej mającej na celu stworzenie partnerstw szkolnych między Powiatem Przemyskim oraz okręgiem Saarpfalz Spotkanie to miało miejsce w grudniu 2008 roku w Ekologicznym Ośrodku Spohnshaus w Gersheim, dzięki ówczesnemu Dyrektorowi Hansowi Bollingerowi. 

Już od początku nawiązaliśmy dobre relacje z dyrekcją i nauczycielami naszej szkoły partnerskiej. Pierwsze spotkanie miało miejsce w marcu 2009 roku w Ekologicznym Ośrodku Spohnshaus w Gersheim, gdzie młodzież była zakwaterowana. Od tej pory spotykamy się nieprzerwanie raz do roku, przeważnie we wrześniu lub październiku, raz w Polsce, raz w Niemczech. Młodzież zakwaterowana jest w domach rodzinnych, dzięki czemu ma ona możliwość poznać obyczaje i kulturę kraju, w którym aktualnie gości.

Uczniowie mają możliwość doskonalić swoją znajomość języka niemieckiego dzięki kontaktowi z niemieckojęzycznymi rówieśnikami, nawiązać dobre relacje, które często utrzymują sie przez długie lata. Zarówno w Polsce jak i w Niemczech uczestnicy wymiany poznają atrakcyjne miejsca związane z historią, kulturą i rozrywką.

Każde spotkanie skupione jest wokół wybranej tematyki związanej na przykład z historią, ochroną środowiska czy też działalnością muzyczno artystyczną. Młodzież uczestniczy w warsztatach i wypracowuje wspólne wnioski, które prezentowane są na forum.

Nasza wymiana rozwija się z roku na rok i dzięki niej już bardzo wielu uczniów miało możliwość wyjechać nie tylko do Niemiec, ale tez do Francji. Coroczne spotkania młodzieży cieszą się dużym zainteresowaniem, co ma tez wpływ na podniesienie atrakcyjności naszej szkoły w środowisku lokalnym.

74. rocznica obrony Birczy przez mieszkańców oraz żołnierzy IX Dywizji Piechoty przed UPA

19 października 2019 roku obchodzona była 74. rocznica obrony Birczy przez mieszkańców oraz żołnierzy IX Dywizji Piechoty przed UPA. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu, następnie odmówiona została modlitwa za pomordowanych, której przewodniczył ks. Prałat Stanisław Kot - Dziekan Dekanatu Birczańskiego. Nazwiska bohaterskich obrońców przywołał ppor. Bartosz Różański odczytując Apel Pamięci. Szczególnym wyrazem hołdu poległych w obronie naszej „małej ojczyzny” była ceremonia oddania salw honorowych przez Żołnierzy 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Na zakończenie złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze. Przy pomniku wystawiona została Wojskowa Asysta Honorowa Żołnierzy 5 BSP im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Przemyślu, posterunek honorowy składający się z Harcerzy Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich z drużyny działającej przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala w Birczy.
Kolejnym ważnym punktem po uroczystościach była Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława Kostki w Birczy w intencji poległych w obronie Birczy, którą koncelebrowali ks. Prałat Stanisław Kot, ks. Wojciech Szmuc oraz ks. Wojciech Wiśniowski.
Wśród osób oddających cześć poległym nie zabrakło przedstawicieli Powiatu Przemyskiego: Jerzego Góralewicza - Sekretarza Powiatu oraz Wojciecha Bobowskiego – Radnego Powiatu.

 

 

 

 

 

  Fotografia: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy 

 

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty UKS "Pancerni" Żurawica
Dzień Edukacji Narodowej

11 i 15 października 2019 r. w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystości zostały rozpoczęte przez Dyrektorów Szkół Panią Elżbietę Głodowską oraz Panią Agnieszkę Tereszczak, które  złożyły wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia, podziękowały gronu pedagogicznemu za pracę trud i zaangażowanie. Część artystyczną przygotowali uczniowie, którzy prezentowali swoje zdolności aktorskie i wokalne. W Zespole Szkół w Nienadowej w Dniu Edukacji Narodowej udział wziął Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Radni Powiatu Przemyskiego Zbigniew Blecharczyk i Arkadiusz Mazur, natomiast w Liceum Ogólnokształcącym w Dubiecku Wicestarosta Przemyski Marek Kudła.

 

Oddanie do użytku dróg powiatowych

07 października 2019 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania dróg powiatowych nr 2119R Hurko - Jaksmanice, nr 2120R Krówniki - Jaksmanice i nr 2121R Przemyśl - Łuczyce - Rożubowice. Inwestycja ta realizowana była przez Powiat Przemyski w ramach projektu pn. „PANTHER PRZEMYSL AND NIZANKOVYTSE TRANSPORT FOR COOPERATION HERITAGE” –„PANTERA – TRANSPORT  NA OBSZARZE   PRZEMYŚLA I NIŻANKOWIC DLA DZIEDZICTWA WSPÓŁPRACY” /NR UMOWY PLBU.02.01.00-18-0098/17-00/ - W RAMACH „PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EIS POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020”. W uroczystości brali udział m.in. Starosta Przemyski – Jan Pączek, Wicestarosta Przemyski – Marek Kudła, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego – Ryszard Adamski, Radni Powiatu Przemyskiego – Ryszard Gołębiowski, Zbigniew Blecharczyk, Wójt Gminy Przemyśl - Andrzej Huk oraz przedstawiciele władz samorządowych z Ukrainy.

Strona 2 z 67
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone