Aktualności
Pamięć o ofiarach Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej

10 kwietnia obchodzono VII Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, czcząc jednocześnie ofiary Zbrodni Katyńskiej dokonanej przez sowieckich siepaczy w 1940 roku.
W godzinach przedpołudniowych składano wieńce i kwiaty na symbolicznym Grobie Katyńskim znajdującym się na przemyskim Cmentarzu Wojskowym oraz przy Pomniku Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia. Nie zabrakło delegacji Powiatu Przemyskiego z Sekretarzem Powiatu Jerzym Góralewiczem.
Natomiast po południu uroczystości rozpoczęto przy tablicy pamiątkowej wmurowanej w gmach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, gdzie składano kwiaty, palono znicze i modlono się w intencji ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Wartę honorową wystawili żołnierze 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz harcerze Hufca Ziemi Przemyskiej. Powiat Przemyski reprezentowali m.in.: radni – Bożena Ryczan i Krzysztof Kołodziejczyk oraz wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk. Uroczystości zakończyła Msza Święta odprawiona w Archikatedrze Przemyskiej.

 

 

 

fot. Agata Czereba

 

fot. Agata Czereba

 

fot. Agata Czereba

Przemyska Giełda Staroci

WAŻNA INFORMACJA DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Ministerstywo Sportu i Turystyki ogłosiło III Edycję Rządowego Programu "KLUB", przeznaczając na dofinansowanie blisko 4 tys. klubów w Polsce kwotę 40 mln zł. Wnisoki do tegorocznej Edycji Programu "KLUB" można składać do 8 maja 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać klikając na poniższy link:

PROGRAM KLUB

Życzenia Wielkanocne 2018

XIX Jarmark Rękodzieła Ludowego - Kwietna niedziela

W Niedzielę Palmową, 25 marca, w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbył się XIX Jarmark Rękodzieła Ludowego „Kwietna niedziela”, podczas którego można było podziwiać i kupić wyroby rękodzielnicze, a także podpatrzeć warsztat pracy twórców ludowych z Podkarpacia, wśród których największym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z kołem garncarskim i prezentujące wyrób foremki drewnianej na masło.
Podczas tegorocznej edycji można było podziwiać i kupić m.in. różnorodne koszyczki z wikliny, foremki na masło, baranki z masła, serwetki na szydełku i haftowane, rzeźby z drewna, pisanki, ceramikę, palmy, stroiki, kwiaty, oleje tłoczone oraz biżuterię haftowaną.
Podczas XIX Jarmarku Rękodzieła Ludowego "Kwietna Niedziela" rozstrzygnięty zostały konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Wielkanocne tradycje" oraz konkurs na najpiękniejszą pisankę.
 W kategorii technika drapana:
I Nagroda:
- Beata Maślanka-Bukowińska z Dębowa.
Dwie równorzędne II Nagrody:
- Małgorzata Pawłowska z Reczpola,
- Ewa Szybiak z Drohobyczki.
Dwie równorzędne III Nagrody:
- Renata Głąb z Pawłosiowa,
- Barbara Pieniążek z Urzejowic.
Wyróżnienia:
- Alicja Jureczko z Babic,
- Magdalena Szydłowska z Przemyśla.
W kategorii technika współczesna:
I Nagrody nie przyznano.
II Nagroda:
- Ewy Żurawska z Drohobyczki (pisanki oklejane kordonkiem).
Dwie III Nagrody:
- Danuta Zbójnowicz z Białobok (pisanki oklejane sznureczkami z bibuły),
- Anna Barnuś z Wacławic (pisanki oklejane frywolitką).
Wyróżnienie:
- Barbara Feduniak z Przemyśla (pisanki oklejane skrawkami materiałów).
W kategorii „Mistrz-Uczeń”
Dwie równorzędne Nagrody:
- Karolina Kowalczyk z mistrzem Małgorzatą Kowalczyk z Pruchnika,
- Mikołaj Kowalów z mistrzem Anną Kowalów z Kalnikowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe drogi w powiecie - relacja telewizyjna

Życzenia Wielkanocne 2018

Nowi przewodnicy terenowi PTTK

  Do grona osób przybliżających turystom walory naszej „małej ojczyzny” dołączyło ostatnio jedenastu nowych przewodników turystycznych PTTK. W dniach 23 - 24 marca br. ” przed komisją wyznaczoną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego stanęła grupa adeptów. Egzamin pisemny przeprowadzono w dawnym klasztorze dominikanów czyli w gmachu naszego starostwa. W drugim dniu ruszono w teren, gdzie sprawdzano praktyczne umiejętności przewodnickie. Kierownikami, trwającego ponad rok,  szkolenia byli doświadczeni przemyscy przodownicy – Leszek Melsztyński i Jerzy Tkaczyk. Zastęp jedenastu nowych przewodników terenowych PTTK wyruszy na trasy Przemyśla i powiatu jeszcze przed oficjalnym otwarciem tegorocznego sezonu turystycznego.

 


 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursów Wielkanocnych w Birczy

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Wielkanocny 2018

W dniu 20 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" zorganizowała KONKURS WIELKANOCNY 2018 współfinansowany w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" PROW 2014-2020.  Wzięło w nim udział 6 organizacji (29 osób/ w tym 19 osób z grup defaworyzowanych) z terenu objętego LSR:
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowosiółkach Dydyńskich,
2. Kobiety Aktywne Prałkowce,
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Kniażycach,
4. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki „NIE TYLKO DLA SIEBIE”,
5. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Buszkowiczanki" w Buszkowiczkach,
6. Stowarzyszenie im. Ks. J. Twardowskiego działające na rzecz rozwoju Hermanowic.
Głównym celem konkursu była aktywizacja i integracja członków społeczności lokalnej oraz promowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
Komisja w składzie: Gerard Szczygieł – przewodniczący, Małgorzata Hawro i Wojciech Bobowski po dokonaniu degustacji potraw postanowiła:
W kategorii I – przystawki – przyznać wyróżnienie i nagrodę rzeczową dla Koła Gospodyń wiejskich w Nowosiółkach Dydyńskich za potrawę „Galaretka Wielkanocna”

W kategorii II – dania główne – przyznać wyróżnienie i nagrodę rzeczową dla Koła Gospodyń Wiejskich „Buszkowiczanki” w Buszkowiczkach za danie „Królik duszony w sosie z krokiecikami i smażoną cykorią”

W kategorii III – ciasta i desery – przyznać wyróżnienie i nagrodę rzeczową dla Kobiet Aktywnych w Prałkowcach za ciasto „Mazurek przekładany masą grysikową i powidłami śliwkowymi”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach
XX Sejmik Folklorystyczny w Reczpolu

18 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Reczpolu odbyła się dwudziesta edycja Sejmiku Folklorystycznego związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych, zorganizowanego przez Gminę Krzywcza we współpracy z Powiatem Przemyskim oraz Publiczną Szkołą Podstawową w Reczpolu.
Dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających cieszył się kiermasz wielkanocny oraz wystawy pokonkursowe. Na sejmiku nie zabrakło także przedstawicieli samorządowych władz powiatowych i gminnych. Gminę Krzywcza reprezentował Wójt - Wacław Pawłowski, zaś powiat - Wicestarosta Przemyski Marek Kudła.
Rozstrzygnięto również konkursy wielkanocne, a zwycięzców nagrodzono wspaniałymi upominkami.

 

 

 

 

 

 

Projekt dla osób Niepełnosprawnych

Po więcej informacji kliknij tutaj

Przemyska Giełda Staroci

Zaproszenie na XX Sejmik Folklorystyczny

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Konkurs 'Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość'

X edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich

Miło nam poinformować, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

plakat informacyjny o konkursie

regulamin

karta zgłoszenia

Pamięć o zamordowanych na Kresach

W niedzielę 11 marca 2018  w kościele pw. Św. Trójcy w Przemyślu uczczono pamięć ofiar mordu dokonanego w lutym 1944 roku na polskich mieszkańcach Huty Pieniackiej i Korościatyna przez członków OUN-UPA i SS „Galizien".
Po Mszy św. w intencji pomordowanych i ich rodzin składano kwiaty, zapalano znicze i modlono się przy tablicy wmurowanej w klasztorny mur poświęconej martyrologii  Polaków na dawnych polskich Kresach. W uroczystości wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, który odczytał list o Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, samorządowcy – Starosta Przemyski Jan Pączek, Wiceprezydent Przemyśla Janusz Hamryszczak, kombatanci, kresowiacy, wojskowi, harcerze i mieszkańcy miasta.
Organizatorem uroczystości byli: Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów im. Ks. Bronisława Mireckiego w Przemyślu, Przemyskie Rodziny Kresowe, a także miejscowy Klub Inteligencji Katolickiej.

 

 

 

 

 

 

 

Wkrótce gruntowna przebudowa dróg

9 marca w Starostwie Powiatowym uroczyście podpisano umowę na gruntowną modernizację trzech dróg w Medyce, Żurawicy i Duńkowiczkach (gmina Orły). Łącznie w tych trzech miejscowościach remont obejmie 8,5 km dróg oraz 14 tys. 657 metrów kwadratowych chodników. Koszt wszystkich prac przekracza 12 mln zł. Prawie 10 milionów złotych to dofinansowanie ze środków unijnych, natomiast pozostała część w 70 procentach finansowana jest z budżetu powiatu, a w 30 procentach z budżetu gmin.
Najwięcej dróg zostanie wyremontowanych w Żurawicy. To 4,83 km drogi powiatowej biegnącej od skrzyżowania z drogą krajową do Żurawicy Rozrządowej. Oprócz nawierzchni, na całej długości przebudowane zostaną też chodniki, a na przejściu dla pieszych obok szkoły pojawią się aktywne znaki drogowe. Nowy kształt otrzyma też rondo obok kościoła.
W Medyce wyremontowana zostanie droga Medyka – Chałupki Medyckie na długości 2,42 km. oraz pojawi się też ścieżka rowerowa. Projekt zakłada również przebudowę mostu w Medyce, przy czym ruch zostanie utrzymany, ponieważ umowa przewiduje stworzenie obok tymczasowej przeprawy. Poza tym w Medyce i Żurawicy zmodernizowanych zostanie 14 zatok autobusowych. Natomiast w Duńkowiczkach w gminie Orły wyremontowanych zostanie 1250 metrów drogi od drogi krajowej do kolejowej rampy przeładunkowej. Remonty prowadzone będą w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Pomysłodawcą wdrożenia tego projektu w naszym powiecie jest Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski.
W uroczystym podpisywaniu umów wzięli m. in. udział: Starosta Przemyski Jan Pączek, Wójt Gminy Medyka Marek Iwasieczko, Krzysztof Składowski Wójt Gminy Żurawica, Jan Janusz Sekretarz Gminy Orły, Dyrektor rzeszowskiego oddziału firmy Strabag Maciej Łukaszek, Ryszard Hadała Prezes Zarządu PBI INFRASTRUKTURA, Paweł Woźnica Dyrektor Techniczny PBI, Janusz Hołyszko Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu oraz Ariel Wielgosz z Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu. Remonty rozpoczną się najprawdopodobniej po świętach wielkanocnych, a termin zakończenia został wyznaczony na 16 listopada 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 marca 2018 r. Nina Nowak - koncert z okazji Dnia Kobiet

Drugim z czterech koncertów jakie Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK przygotowało w bieżącym roku z okazji Dnia Kobiet był występ solistki Filharmonii Narodowej Teatru Wielkiego i Opery Narodowej w Wiedniu Niny Nowak. Okolicznościowy koncert wypełniły najpiękniejsze arie operowe, operetkowe, muzyka filmowa oraz największe przeboje polskie i zagraniczne. Dopełnieniem artystycznego, zamkowego klimatu był występ tancerzy z przemyskiej Szkoły Tańca „A-Z”.

Poza naturalnymi dla tego miejsca walorami artystycznymi, w tym dniu na zamkowej scenie odbyła się również mała uroczystość. Rozpoczęła się od okazjonalnych życzeń skierowanych do świętujących tego dnia Pań. Słowa uznania i wszelkich serdeczności piękniejszej części ludzkości złożył Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. Kolejnym punktem tej oficjalnej części wieczoru było wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla powiatu przemyskiego”, otrzymał je prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek Ordynator II Kliniki Kardiologii Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W akcie tym wzięli udział Starosta Przemyski Jan Pączek, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski oraz Honorowa Prezes Stowarzyszenia Metalowych Serc w Przemyślu lek. med. kardiolog Alicja Pietruszka-Zasadny. Tego wieczoru na Zamku Kazimierzowskim obecny był również Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak. 

Muzyczno-taneczny, z nutami formalno-urzędowymi wieczór na Zamku Kazimierzowskim prowadził Jaromir Barański.

fot. Tomasz Beliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamięć o pacyfikacji w Kaszycach

7 marca w Kaszycach (gmina Orły) uczczono pamięć o ofiarach krwawej pacyfikacji sprzed 75 lat. W niedzielę 7 marca 1943 roku oddział ukraińskich policjantów i nacjonalistów pod niemieckim dowództwem zastrzelił 119 mieszkańców wsi - w tym kobiety i dzieci. Powodem tej brutalnej pacyfikacji był wyjątkowy  patriotyzm mieszkańców wsi  i ich zaangażowanie w ruch oporu. Pamięć o tragicznej niedzieli jest ciągle żywa i przekazywana z pokolenia na pokolenie, tym bardziej, że oprócz mordu w Kaszycach, niemal w tym samym czasie wymordowano ponad sto osób w sąsiednich wioskach.
Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w miejscowym Kościele Parafialnym, a następnie mieszkańcy Kaszyc, zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz samorządowych przeszli procesyjnie na cmentarz, na którym w hołdzie pomordowanym złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze. W imieniu samorządu Powiatu Przemyskiego wieniec złożył Starosta Przemyski Jan Pączek.

 

 

 

 

Strona 19 z 67
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone