Aktualności
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

75 rocznica Zbrodni Wołyńskiej

Z inicjatywy prezydenta miasta Przemyśla w dniu 11 lipca br. odbyły się w Przemyślu uroczystości upamiętniające ofiary, dokonanej przed 75 laty, Zbrodni Wołyńskiej. Dzień 11 lipca 1943 roku stanowił apogeum mordów dokonywanych na Polakach i mieszkańcach innych narodowości na dawnych polskich Kresach Rzeczypospolitej, a przede wszystkim na Wołyniu, dokonanych przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Punktualnie o godz. 12 rozległ się w Przemyślu głos syren ku czci pomordowanych, a przy Rondzie Ofiar Wołynia zapalono symboliczne znicze , odmówiono modlitwę i oddano hołd pomordowanym.
Kolejnym ważnym punktem uroczystości była Msza Święta w kościele O.O. Karmelitów Bosych z udziałem pocztów sztandarowych w intencji wszystkich ofiar zbrodni wołyńskiej oraz ich oprawców.
Następnie przy symbolicznym Grobie Wołyńskim, znajdującym się na przemyskim Cmentarzu Wojskowym, złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze.
Wśród osób oddających cześć pomordowanym nie zabrakło m.in.: posła na sejm RP Andrzeja Matusiewicza, wicewojewody podkarpackiego – Lucyny Podhalicz, starosty przemyskiego - Jana Pączka, wicestarosty przemyskiego – Marka Kudły, przewodniczącego rady powiatu przemyskiego – Ryszarda Adamskiego oraz innych przedstawicieli samorządów, służb mundurowych i organizacji społecznych. Obecni byli także kombatanci oraz członkowie Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów.

 

 

 

 

 

Fot. A. Czereba

Informacja o zakończeniu naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Przemyska Giełda Staroci

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Obchody 100 - lecia odzyskania Niepodległości w Kuźminie

W sobotę 30 czerwca 2018 roku w Kuźminie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia, wybudowanej w centralnym punkcie miejscowości obok remizy strażackiej, kapliczki z rzeźbioną figurą Św. Floriana patrona strażaków. Uroczystość, w której udział wzięli: władze samorządowe Gminy Bircza Pan Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Gminy Bircza i Pan Grzegorz Gągola – Wójt Gminy Bircza, przedstawiciel Powiatu Przemyskiego – Sekretarz Jerzy Góralewicz, który jednocześnie pełni funkcję skarbnika Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przemyślu i Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Birczy, Zarząd i strażacy OSP w Kuźminie, licznie zgromadzeni parafianie Parafii Kuźmina oraz okolicznych miejscowości i zaproszeni goście, była częścią gminnych obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Kapliczkę zaprojektował Pan Stanisław Ćwian, a wykonawcami prac konstrukcyjno-budowlanych byli Panowie Henryk Januszczak i Tomasz Tomaszewski, natomiast wykonawcami rzeźbionej figury Św. Floriana do tej kapliczki byli Panowie Jan Kusina i Marian Woźniak. Kapliczkę poświęcił proboszcz Parafii Kuźmina ks. Wiesław Tomczyk podkreślając ogromne znaczenie tego symbolu wiary i patriotyzmu ufundowanego przez strażaków z OSP w Kuźminie jako wotum dziękczynne na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - PRZEDŁUŻONY TERMIN

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

20 czerwca 2018 roku odbyła się XLIX Sesja Rady Powiatu Przemyskiego V Kadencji. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, wraz ze sprawozdaniem finansowym, oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Przemyskiego.
Skarbnik Powiatu - Agnieszka Paryga przedstawiła pełne dane dotyczące budżetu za rok 2017 oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ogółem w 2017 roku osiągnięto dochody w wysokości 50.830.411,36 zł, co stanowi 105,12 proc. wielkości planowanej. Dochody majątkowe wyniosły 2.737.087,64 zł, czyli 72, 97 proc. wielkości planowanej.
Natomiast wydatki budżetowe to 44.959.275,09 zł, co stanowi 93,11 proc. wielkości planowanej. Wydatki majątkowe wyniosły 9.179.232,32 zł, czyli 95,32 proc. wielkości planowanej.
W trakcie dyskusji jako pierwszy głos zabrał Józef Zubik Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej, który sukces powiatowych finansów określił mianem systematycznego „pączkownia budżetu”. W imieniu radnych klubu PiS głos zabrała Radna Powiatu Bożena Ryczan, która zasugerowała poprawę współpracy między klubami w Radzie i zaznaczyła, że będzie głosowała za przyjęciem absolutorium. Gratulacje złożył również Wiceprzewodniczący Rady Władysław Maciupa, podkreślając że inwestycje były zrealizowane przy bardzo racjonalnym wydatkowaniu środków i stąd powstała nadwyżka budżetowa.
Starosta Przemyski Jan Pączek wyeksponował udział naczelników, dyrektorów i pracowników powiatowych jednostek w realizacji budżetu oraz projektów unijnych. Do podziękowań i gratulacji przyłączył się również Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Adamski  dziękując dodatkowo wójtom gmin z terenu powiatu przemyskiego za współpracę przy realizacji inwestycji drogowych, po czym odczytał projekt uchwały o udzieleniu Zarządowi Powiatu Przemyskiego absolutorium. 
Absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie, co nie było żadnym zaskoczeniem, a raczej kontynuacją kilkuletniej tradycji. W imieniu wójtów głos zabrał Wiesław Bembenek, który podziękował zarządowi za współpracę i wspaniałe wyniki budżetowe. Osobne podziękowania otrzymała Elżbieta Głodowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Nienadowej za wzorowe prowadzenie placówki. Jednym z ostatnich punktów obrad było podjęcie uchwały o obniżce pensji Starosty Przemyskiego wynikające ze zmian ustawowych wprowadzonych przez rząd. Obniżkę przegłosowano, choć większość radnych wstrzymała się od głosu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Samorządowe Spotkania Przygraniczne 2018

16 czerwca br. w Pustomytach  na Ukrainie odbyły się Samorządowe Spotkania Przygraniczne, które zainaugurowała Pani Halyna Hyczka - Przewodnicząca Rady Rejonowej w Pustomytach wraz z zaproszonymi gośćmi ,w tym Starostą Przemyskim Janem Pączkiem. Do Pustomyt przyjechało 8 drużyn, w tym trzy z Polski, by rywalizować w turnieju piłki nożnej i siatkowej.
W rywalizacji w piłce nożnej pierwsze miejsce zajęła drużyna z Pustomyt, tocząc w finale niezwykle zacięty bój z drużyną z Mościsk, która to ostatecznie uległa i zajęła drugie miejsce. Na podium znalazł się również Powiat Lubelski. O pierwsze miejsce w turnieju piłki siatkowej starły się reprezentacje Pustomyt i Mościk. Pewnym wygraną w dwóch setach drużyna z Pustomyst zapewniła sobie zwycięstwo w turnieju.
Z trybun drużyna Powiatu Przemyskiego była wspierana przez Starostę Przemyskiego Jana Pączka, Sekretarza Powiatu Przemyskiego Jerzego Góralewicza, Ryszarda Gołębiowskiego oraz  delegację ze Starostwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powitanie Lata w Villi Bolestraszyce

Przy pięknej słonecznej pogodzie, 10 czerwca br. po raz drugi odbyło się Powitanie Lata w Villi  Bolestraszyce. Od godz. 16:00  na scenie można było posłuchać występów zespołów z Przemyśla:  młodzieżowy zespół działający przy Zespole Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego – REVOLT oraz wszystkim już  dobrze znani bluesowi Simple Music Team. Zaproszonych gości oraz licznie zgromadzoną publiczność  przywitali podczas uroczystego otwarcia imprezy Starosta Przemyski Jan Pączek, Wójt Gminy Żurawica Krzysztof Składowski oraz przedstawiciele Państwa Barbary i Wiesława Kieryk właścicieli Villi Bolestraszyce.  O godz. 18:00 na scenie zagościli tancerze ze
Szkoły Tańca A-Z z Przemyśla, którzy swoim pokazem układów tanecznych, a potem nauką tańca dla publiczności przygotowali grunt pod dalszą taneczną zabawę, przy muzyce i animacjach grupy Disco Polo Show.
W końcu o godz. 21:00 nadszedł czas na Gwiazdę wieczoru, czyli zespół EXAITED, przy którym bardzo dobrze bawili się zarówno młodsi i starsi uczestnicy imprezy. Po koncercie gwiazdy na scenę powrócili w dobrych humorach Panowie z zespołu Disco Polo Show wraz ze swoimi tancerzami, a po nich na scenie pojawił się zespół ILUZER, z którym dyskoteka trwała do białego rana.

Wszystkim uczestnikom imprezy dziękujmy za liczne przybycie, mamy nadzieję, że Powitanie Lata w Bolestraszycach na długo pozostanie w Waszej pamięci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaczytany Przemyśl

8 czerwca 2018 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu już po raz trzeci zorganizowała flash mob "Zaczytany Przemyśl". Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli Jan Pączek – Starosta Przemyski oraz Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla. Akcja flash mob „Zaczytany Przemyśl” ma na celu ukazanie czytania jako modnej i atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego wśród każdej grupy wiekowej dzieci, młodzieży czy też osób starszych.
W tym niezwykłym manifeście na cześć książki, wzięło udział kilkuset uczniów i nauczycieli z następujących przemyskich szkół: Szkoły Podstawowej Nr 11, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, CKZiU Nr 2, ZSEiO, SOSW Nr 1 i SOSW Nr 3 w Przemyślu.
Wspólnie z młodzieżą swoje ulubione książki czytał również  Pan Jan Pączek – Starosta Przemyski.

 

 

 

 

 

III Igrzyska Dzieci i Młodzieży (Nie)Pełnosprawnej - "jerzyk 2018"

Dnia 8 czerwca 2018 r., na stadionie „Juwenia” w Przemyślu odbyły się III Igrzyska Dzieci i Młodzieży (Nie)Pełnosprawnej – „jerzyk 2018” pod patronatem honorowym Starosty Przemyskiego Jana Pączka oraz Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy.
Organizatorem imprezy była Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym – „jerzyk” i Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu.  To prawdziwe święto sportu rozpoczęło się uroczystym przemarszem i odpaleniem znicza olimpijskiego. Igrzyska są wielkim przeżyciem dla wszystkich uczestników, wielu z nich pojawia się na zawodach od samego początku, wyczekując tego dnia przez cały rok.
W zawodach brali udział m.in., uczniowie: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Przemyślu oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na 1 w Przemyślu.
Starosta Przemyski ufundował i przekazał osobiście upominki dla każdego uczestnika igrzysk.

 

 

 

 

 

 

200 - lecie Powiatu Saarpfalz

W dniach 28.05.2018 – 30.05.2018 w Homburgu (Niemcy) przebywała delegacja Powiatu Przemyskiego na zaproszenie Starosty Powiatu Saarpfalz Dra Teophila Gallo. W ramach spotkań partnerskich ustalony termin przypadał na 200 lecie istnienia Powiatu Saarpfalz. Nie była to jedyna ważna uroczystość. Równie ważnym wydarzeniem było podpisanie listu intencyjnego w sprawie zawarcia umowy współpracy pomiędzy Powiatem Saarpfalz reprezentowany przez Dr. Theophila Gallo i Rejonem Pustomyty na Ukrainie, w imieniu którego podpis złożyła Halina Hyczka. Oba te samorządy są od lat partnerami Powiatu Przemyskiego i to właśnie dzięki naszemu zaangażowaniu powstanie nowe partnerstwo – niemiecko-ukraińskie. Do podpisania tego listu doszło podczas oficjalnej sesji Rady Powiatu Saarpfalz, na której nasz powiat reprezentowali m.in.: Marek Kudła Wicestarosta Przemyski,  Ryszard Adamski Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Zbigniew Blecharczyk i Ryszard Gołębiowski - Członkowie Zarządu Powiatu Przemyskiego oraz Jerzy Góralewicz Sekretarz Powiatu. Inicjatorzy nowego partnerstwa zgodnie podkreślali zasługi władz naszego powiatu w powstaniu tego partnerstwa. Rozszerzenie współpracy inspirować będzie nowe inicjatywy. Delegacja odwiedziła między innymi Rezerwat Biosfery Bliesgau, Muzeum Rzymskie w Homburg-Schwarzenacker, ruiny dawnej twierdzy Schlossberg, Park Kulturowy Bliesbruck-Reinheim oraz Spohns Haus – „zieloną szkołę”, gdzie w przyszłym roku będzie uczyć się młodzież ze szkół Powiatu Przemyskiego. Pobyt młodzieży sfinansowany będzie przez stronę niemiecką. Jest to niebywała okazja nie tylko do nauki, zawierania nowych przyjaźni ale i do ćwiczeń językowych i pogłębiania znajomości języka niemieckiego. Głównym celem współpracy jest wymiana młodzieży, a między innymi właśnie o tym będą rozmowy kiedy zawita do nas delegacja z Powiatu Saarpfalz na czele z Dr. Theophilem Gallo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2018 - POWITANIE LATA W VILLI BOLESTRASZYCE - ZAPRASZAMY

Strona 16 z 67
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone