Aktualności
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Samorządowe spotkanie opłatkowe

20 grudnia 2018 r. w auli Przemyskiej Biblioteki Publicznej odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe samorządowców, którego gospodarzami byli: Starosta Przemyski – Jan Pączek oraz Prezydent Miasta Przemyśla – Wojciech Bakun. Włodarze miasta i powiatu podzielili się refleksjami nie tylko świątecznymi ale mówili także o samorządowych dokonaniach. Świątecznego błogosławieństwa udzielili zgromadzonym: Metropolita Przemyski obrządku łacińskiego abp Adam Szal oraz greckokatolicki Metropolita Przemysko-Warszawski abp Eugeniusz Popowicz. Po poświęceniu opłatków obecni na sali goście - wśród których byli m.in.: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy podległych samorządom jednostek oraz działacze społeczni, a także goście zza wschodniej granicy - przełamywali się opłatkiem, składając sobie świąteczne życzenia. Uroczystość uświetnił występ młodych artystów ze Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Konkurs "Stroik Bożonarodzeniowy"

W dniu  12 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia Konkursu na stroik świąteczny dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III szkół podstawowych z terenu Powiatu Przemyskiego organizowanego przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu.       
Komisja konkursowa w składzie:
1. Piotr Worosz – Przewodniczący
2. Wioletta Fil – Członek
3. Izabella Nehrybecka – Członek
po dokonaniu analizy 24 prac przesłanych na konkurs przez uczniów z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych powiatu przemyskiego  postanowiła: przyznać nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, wyróżnić 1 pracę oraz nagrodzić pozostałych uczestników konkursu za udział w tym przedsięwzięciu.

Decyzją Komisji nagrody otrzymują następujące osoby:

Kategoria: Przedszkola
I miejsce – Niepubliczne Przedszkole ,,Chatka Skrzatka” w Krównikach
II miejsce - Samorządowe Przedszkole w Medyce
III miejsce – Samorządowe Przedszkole w Birczy

Kategoria: Oddziały przedszkolne:
I miejsce – Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzechowcach
II miejsce – Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Walawie
III miejsce – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Siedliskach

Kategoria I-III:
I nagroda –  Milena Kwaśnicka –Zespół Szkół w Birczy
II nagroda – Weronika Piotrowska – Szkoła Podstawowa w Nizinach
III nagroda – Judyta Wasyliszyn – Zespół Szkół w Birczy

Komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienie w kategorii kl. I-III Julii Wróbel ze Szkoły Podstawowej w Medyce.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy a nauczyciele – opiekunowie podziękowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Powiatowy trening systemu wykrywania i alarmowania

W dniu 17 grudnia na terenie powiatu przemyskiego odbędzie się powiatowy trening systemu wykrywania i alarmowania nt: "Realizacja przez podmioty powiatowego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania, procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej."

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - WYNIK KONKURSU

Wynik otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „„Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenie świadomości prawnej obywateli  w 2019 r.”

KLIKNIJ TEN LINK, BY POBRAĆ INFORMACJĘ O WYNIKU KONKURSU

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Fundacja Wsparcia Producentów Rolnych
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Zmarł Jan Jawornicki

8 grudnia 2018 roku zmarł Jan Jawornicki, Honorowy Obywatel Miasta Przemyśla, harcmistrz, pedagog, społecznik, regionalista i artysta – amator.  Urodzony w 1927 roku w miejscowości Lacko, dzieciństwo spędził w Dobromilu, a od wybuchu drugiej wojny światowej mieszkał w Przemyślu, z którym związał swoją aktywność zawodową i społeczno-edukacyjną. Przez dziesięciolecia dał się poznać jako wykonawca tablic pamiątkowych, projektant sztandarów, proporczyków, kronik i ksiąg pamiątkowych. Jest autorem  herbów zdobiących salę obrad naszego starostwa. W 2008 roku – na wniosek Starosty Przemyskiego – został laureatem Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury. Posiadał wiele odznaczeń i medali, m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski czy Złoty Krzyż Zasługi.

Przemyska Giełda Staroci

Gmina Dubiecko w rzeszowskiej telewizji

Gmina Dubiecko, położona wśród malowniczych wzgórz Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego, słynie ze…
słynnych ludzi, którzy albo się tu urodzili, jak np. bp Ignacy Krasicki, zwany księciem poetów polskich,  albo odwiedzali te strony, jak m. in. Aleksander hrabia Fredro, Wincenty Pol czy Franciszek Karpiński, gdyż piękno tutejszej przyrody dawało im natchnienie do tworzenia wspaniałych dzieł. A samo Dubiecko, będące siedzibą gminy, to jedna z najstarszych miejscowości tego regionu, która zachowała swój urok i rangę także dzięki temu, że była siedzibą znamienitych rodów: Kmitów, Stadnickich, Krasickich i Konarskich.

Dziś gmina Dubiecko to miejsce wielu turystycznych atrakcji, zarówno bogatej historii i cennych zabytków, jak i zakątków urzekających swą nadzwyczajną urodą. To także mała ojczyzna ludzi z wielkimi pasjami.

I o tym niezwykłym miejscu na Podkarpaciu, nie do końca jeszcze odkrytym, opowiada film „Gmina Dubiecko”, który 15 bm. (sobota) o godz. 19.15 wyemituje TVP Rzeszów.

Scenariusz i realizacja Jan Miszczak.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2018.12.05

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Ogłoszenie o naborze do nowo powstałej Placówki Wsparcia Dziennego

Starostwo Powiatowe w Przemyślu ogłasza nabór do nowo powstajacej Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Przemyskiego, która będzie funkcjonować na parterze w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej.

Dokumenty do pobrania:

 

Zaproszenie do wsparcia akcji MIKOŁAJ BEZ GRANIC 2018

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 27 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas którego, został omówiony stan przygotowania powiatowych służb, inspekcji i straży do okresu zimowego.
Zadania w tym zakresie szczegółowo przedstawili: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Miejski Policji oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
Starosta Przemyski wydał służbom  rekomendacje prowadzenia bieżącej analizy sytuacji pogodowych, zapewnienia sprawnego realizowania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, wzmożenia działań prewencyjnych mających na celu monitorowanie sytuacji osób narażonych na wychłodzenie organizmu w okresie utrzymywania się niskich temperatur, a także ścisłej współpracy wszystkich powiatowych służb przy reagowaniu na ewentualne sytuacje kryzysowe.
Celem zapewnienia właściwego i szybkiego przepływu informacji o wystąpieniu zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu mieszkańców powiatu przemyskiego Starosta Przemyski wydał Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie wymiany informacji w systemie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu przemyskiego, w którym zobowiązał wszystkie powiatowe służby, inspekcje, straże, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych  oraz gminne jednostki samorządu terytorialnego w powiecie do składania informacji w zakresie swojej właściwości o sytuacji kryzysowej, a także wystąpieniu okoliczności prowadzących do zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, zagrożenia środowiska, bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego na terenie powiatu przemyskiego.

 

 

 

Pierwsza Sesja VI Kadencji Rady Powiatu Przemyskiego - Uchwały

W załączniku Uchwały podjęte na Sesji VI Kadencji Rady Powiatu Przemyskiego.

Załącznik - Uchwały

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

W załączeniu ostrzeżenie meteorologiczne.

Ostrzeżenie

Pierwsza Sesja Rady Powiatu Przemyskiego VI Kadencji

Sprostowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Strona 12 z 67
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone