Aktualności
Informacja o wynikach naboru

Zapraszamy do składania wniosków na realizację zadań "Małe granty"
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.03.05

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Konferencja Oświatowa na Ukrainie

26 lutego 2019 r. w Twirży na Ukrainie, odbyło się Międzynarodowe Seminarium poświęcone zmianom w oświacie. W pierwszej części konferencji Pani Switłana Knyszyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Twirży. Dokonała prezentacji swojej szkoły oraz nauczycieli w niej uczących. W drugiej części, odbyły się otwarte lekcje pokazowe w różnych klas. Po lekcjach przedstawiono swoje wrażenia z zaprezentowanych, nowoczesnych metod pedagogicznych. W dalszej części do głosu poproszono Starostę Przemyskiego Jana Pączka, który w prezentacji na temat reformy oświaty w Polsce przedstawił problematykę zmian w edukacji od roku 1999 do chwili obecnej. Przybliżył też uczestnikom konferencji szkoły, które prowadzone są przez Powiat Przemyski. Pozostali zaproszeni goście przedstawiali zmiany w ukraińskiej reformie nauczania. Trudno jest przewidzieć w jakim kierunku pójdą te zmiany, ale najważniejsze, aby nauczyciele zachowali zapał i chęć do pracy oraz serce do przekazywania dzieciom i młodzieży swojej wiedzy, w tak fascynujący i porywający sposób jak dotychczas.

 

 

 

 

Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara - FLORIANY 2019
"Koperta życia" Pomoże żyć bezpiecznie !

Decyzją Zarządu Powiatu Przemyskiego podjęto inicjatywę przystąpienia do ogólnopolskiej akcji „Koperta życia” dedykowanej szczególnie seniorom, osobom mieszkającym samotnie, przewlekle chorym.
Dzięki wypełnionej karcie informacyjnej, która zawiera podstawowe informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, uczuleniach umieszczonej w specjalnej plastikowej kopercie oznaczonej nadrukiem i przechowywanej w lodówce pracownicy pogotowia ratunkowego będą mogli skorzystać z informacji w niej zawartych w tym m.in. o stanie zdrowia co niejednokrotnie przyczyni się do podjęcia odpowiednich działań ratujących ludzkie życie.
‘Koperta życia” stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu przez lekarzy i  ratowników medycznych szybkiej i trafnej decyzji w oparciu o  kluczowe dane  o stanie zdrowia pacjenta.  Pozwala w szybki sposób zapoznać się z niezbędnymi informacjami w okolicznościach,  gdy o ludzkim życiu często decydują minuty.
Miejsce przechowywania „Koperty życia” nie jest przypadkowe i oznaczone jest specjalną naklejką, która również umieszczana jest na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych do mieszkania.
Dzięki przejrzystemu systemowi przechowywania dokumentacji medycznej udzielenie pomocy będzie szybsze, łatwiejsze a co z tym się wiąże wzrośnie szansa na podjęcie efektywnych działań ratujących życie i zdrowie chorego.
„Koperty życia” na terenie Powiatu Przemyskiego kolportuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu przy współpracy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej działających na terenie poszczególnych Gmin naszego Powiatu.  

 

LOKAL DO WYNAJĘCIA W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO

OGŁOSZENIE

Do wynajęcia LOKAL w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu przy Placu Dominikańskim 3 (wejście od strony ul. Rynek) z przeznaczeniem BIUROWO – USŁUGOWYM, o łącznej powierzchni 71 m2 w tym 3 pomieszczenia o powierzchni 16 m2, 31 m2,
24 m2.

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD
NR TEL. 600 318 290 LUB 696 455 593

 

Pamięć o ofiarach deportacji

10 lutego 2019 odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę deportacji Polaków na Sybir, zorganizowane przez Związek Sybiraków Oddział w Przemyślu, Urząd Miejski, Centrum Kulturalne i Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Świętej Trójcy na Zasaniu odprawioną pod przewodnictwem ks. prał. Stanisława Czenczka. Wzięli w niej udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, włodarze miasta i powiatu z Prezydentem Miasta Przemyśla Wojciechem Bakunem i Starostą Przemyskim Janem Pączkiem, a przede wszystkim sybiracy, ich rodziny oraz młodzież i mieszkańcy miasta.

Po Mszy Świętej kontynuowano uroczystości przy pamiątkowej tablicy Sybiraków znajdującej się w murze klasztornym, gdzie wartę honorową pełnili harcerze oraz członkowie grupy rekonstrukcji historycznej. Odmówiono modlitwę Anioł Pański, dzielono się wspomnieniami oraz złożono wieńce i zapalono znicze.

Następnie zebrani udali się na rampę kolejową na Bakończycach, gdzie w historycznym miejscu deportacji Polaków na „na nieludzką ziemię”, modlono się i odśpiewano Hymn Sybiraków oraz złożono kwiaty i ułożono krzyż z zapalonych zniczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemyska Giełda Staroci

X Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałęk

31 stycznia 2019 r. w Polskim Domu Katolickim w Żurawicy odbył się X Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek – III edycja międzynarodowa, zorganizowany przez Panią Renatę Haśkiewicz – Kudłę; członkini PSAPC Freineta oraz Dyrektor SP w Bolestraszycach.
Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt wokalny wraz z elementami tradycyjnych obrzędów kolędniczych. Spotkanie miało na celu podtrzymanie i kultywowanie polskiej tradycji kolędowania oraz było przykładem na to, że śpiew jednoczy ludzi niezależnie od wieku.
W X Powiatowym Przeglądzie Kolęd brali udział m.in. uczniowie:  ZS Nehrybka, SP Bolestraszyce, SP Leszno, ZS Wyszatyce, SP nr 14 w Przemyślu, SP w Buszkowice, ZSP w Kosienicach, SP nr 1 i 2 Żurawica, Przedszkole Kraina Marzeń z Buszkowic, Młodzież z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przemyślu. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Starostę Przemyskiego.
Powiat Przemyski reprezentował Wicestarosta Przemyski Marek Kudła. Wśród zaproszonych gości był także: Wójt Gminy Żurawica Tomasz Szeleszczuk oraz ks. Dziekan Marian Hofman.

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.02.04

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.02.01

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.01.31

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.01.28

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.01.25

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

XX Przegląd Kolędniczy

W dniu 24 stycznia 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach odbył się XX Przegląd Kolędniczy dziesięciu Domów Pomocy Społecznej z województwa podkarpackiego, na który zaproszenie wystosowała Pani Dyrektor Zofia Ważny - Lisowiec. Jak corocznie do Huwnik zjechało wiele grup z ciekawym występem artystycznym. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, a następnie poszczególne zespoły przedstawiły swoje programy. Przegląd Kolędniczy to ważna sprawa szczególnie dla pensjonariuszy tych Domów Pomocy Społecznej. Mają bowiem okazję do zaprezentowania swoich umiejętności i talentów. Wśród wielu zaproszonych gości byli m.in. Wicestarosta Przemyski Marek Kudła, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski, Radny Powiatu Przemyskiego Ryszard Gołębiowski, władze Gminy Fredropol na czele z Wójtem Mariuszem Śnieżkiem, Dyrektorzy Domów Pomocy oraz wiele innych osób z całego Podkarpacia.

 

 

 

 

 

 

Uchwalono budżet na 2019 rok

24 stycznia 2019 odbyła się  V Sesja Rady Powiatu Przemyskiego, której kluczowym elementem było uchwalenie budżetu powiatu na rok bieżący. Zanim przystąpiono do realizacji programu radni uczcili minutą ciszy śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Projekt budżetu nie wzbudził wśród radnych większych kontrowersji. Skrojony wedle potrzeb i możliwości. Co prawda powiat poszczycić się może  dobrą skalą możliwości kredytowych, jednak generalnie należy do uboższych w fundusze.
A oto główne parametry budżetowe: Dochody Powiatu Przemyskiego wg planu na 2019 to 50 417 702 zł, Wydatki: 55 948 743 zł. Jednakże wydatki w większości przeznaczone są na zadania inwestycyjne w kwocie 22 555 218 zł.
Budżet przegłosowano stosunkiem głosów 10 za, 9 wstrzymujących się. Radni podjęli też uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przemyskiego, a także w sprawie zawarcia porozumień i powierzenia zadań gminom naszego powiatu. W tym przypadku wszyscy Radni głosowali jednomyślnie.

 

 

Spotkanie opłatkowe w PWSW

23 stycznia br. odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe wykładowców, pracowników i studentów  Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej oraz zaproszonych gości, czyli przyjaciół i sprzymierzeńców przemyskiej uczelni. Wśród przybyłych nie zabrakło Metropolity Przemyskiego abpa Adama Szala, posła na Sejm RP Marka Rząsy oraz miejscowych włodarzy - Starosty Przemyskiego Jana Pączka i Prezydenta Przemyśla Wojciecha Bakuna.
Z ust uczestników spotkania, zarówno kapłanów i osób świeckich padły słowa  o potrzebie życzliwości i szacunku w relacjach społecznych, ważenia słów, by nie raniły, a także o zaangażowaniu w życie społeczne. Arcybiskup Szal składając życzenia, powołał się na słowa św. Pawła, zachęcając byśmy pielęgnowali w sobie „miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, miłość i pokój”.

 

 

 

fot. Damian Kanikuła

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PEDAGOGA

Dyrektor

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach

 

OGŁASZA NABÓR


NA STANOWISKO PRACY: PEDAGOG

 

1. Ogloszenie naboru na stanowisko pedagoga_2019

2. Kwestionariusz

3. RODO_oswiadczenie_kandydata

4. Oswiadczenia_kandydata_POZOSTALE

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.01.22

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Strona 10 z 67
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone