Aktualności
Przemyski Jarmark Bożonarodzeniowy

Gra decyzyjna Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dnia 29 listopada 2019 r. Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Przemyślu wraz z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu zorganizowało grę decyzyjną. 

 

Więcej informacji pod linkiem:
Gra decyzyjna

Wynik w sprawie wyboru realizacji zadania publicznego.

Powiat Przemyski w obiektywie

29 listopada br. odbył się finał konkursu fotograficznego Powiat Przemyski w obiektywie, zorganizowanego przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu pod patronatem Starosty Przemyskiego Jana Pączka. Głównym zadaniem uczestników było zaprezentowanie na zdjęciach walorów przyrodniczych powiatu przemyskiego. 

Uroczystego wręczenia nagród dokonał Wicestarosta Przemyski Marek Kudła, który podziękował laureatom za twórczy wysiłek w promowaniu walorów naszego powiatu oraz odkrywanie jego niezwykłych, często mało znanych i niedocenianych, zakątków. Pochwalił też za wrażliwość estetyczną i rozwijanie umiejętności obserwacji, co ma odzwierciedlenie w wykonanych pracach. 

Oto laureaci tegorocznego konkursu:

I. Tomasz Gołkowski 

II. Mikołaj Mazurek

III. Ewelina Krupa

Dodatkowo jury przyznało wyróżnienia dla Filipa Hajduka, Mileny Szymczyszyn, Izy Przeszło, Roberta Kaszyckiego oraz Weroniki Turczyk.

XVI sesja Rady Powiatu Przemyskiego

28 listopada br. odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Przemyskiego, prowadzona przez wiceprzewodniczącego rady Władysława Maciupę. Najpierw uroczyście pożegnano długoletniego radnego i przewodniczącego tejże rady Ryszarda Adamskiego, który niedawno wybrany został na wójta gminy Stubno i jego mandat radnego powiatowego został wygaszony. Na pamiątkę ustępujący przewodniczący dostał symboliczną buławę oraz grawerton z podziękowaniami i życzeniami. Skład rady nie zmienił się ilościowo bowiem zaprzysiężony został nowy radny – Tadeusz Dacko. Dokonano również wyboru nowego przewodniczącego, a został nim Wojciech Bobowski z Birczy. Na jego wniosek powołano jednogłośnie Bożenę Ryczan na funkcję wiceprzewodniczącej rady. Tak więc prezydium rady pracować będzie teraz w składzie – przewodniczący i dwoje wiceprzewodniczących.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowe auta dla przemyskiej policji

27 listopada br. na placu przy przemyskiej Komendzie Miejskiej Policji odbyło się uroczyste przekazanie aut zakupionych przy finansowym wsparciu lokalnych samorządów. Dlatego też w uroczystości tej uczestniczyli: Starosta Przemyski Jan Pączek, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, Wójt Gminy Żurawica Tomasz Szeleszczuk oraz Wójt Gminy Orły Bogusław Słabicki. Aktu poświęcenia pojazdów dokonał kapelan przemyskiej policji Ksiądz Prałat Janusz Mączka. Nowe radiowozy pomogą policjantom w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Przemyśla i ościennych gmin.

 
 
fot.: A. Czereba
Kosmos w Dubiecku

22 listopada br. Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku wspólnie ze Stowarzyszeniem "Dobry Start - Dobra Przyszłość" zorganizowało kosmiczną imprezę „Dzień astronautyki i fizyki”. Głównym punktem tej inicjatywy było spotkanie z pierwszym - i jak dotąd jedynym -polskim kosmonautą, generałem Mirosławem Hermaszewskim. Generał nie tylko opowiadał o kosmosie i tajemnicach wszechświata, dużo mówił też o tym jak ważne są marzenia, które jeśli tylko chcemy, mogą się spełnić. Uczniowie mieli także okazję wysłuchać wykładu prof. dra hab. Władysława Górala „Spacerkiem łazikiem po Marsie” oraz wziąć udział w warsztatach fizycznych i prezentacji robotów wykonanych w Politechnice Rzeszowskiej. Organizatorom gratulował cennej inicjatywy Wicestarosta Przemyski Marek Kudła, który wręczył zaproszonym gościom upominki promujące nasz powiat.

 

 
Konferencja obronna

22 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyła się wspólna konferencja obronna Starosty Przemyskiego Jana Pączka i Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna. 

W konferencji obronnej udział wzięli: Kierownicy Inspekcji, Służb i Straży, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych  Powiatu Przemyskiego i Miasta Przemyśla, oraz Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Przemyślu i Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Prelegentami konferencji obronnej byli: st. bryg. w st. spocz. dr inż. Jan Ziobro Prodziekan – Zastępca Dyrektora Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz dr Piotr Kozłowski z Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. 

Wyniki Konkursu Fotograficznego

LAUREACI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Powiat Przemyski w obiektywie”: 

1. Tomasz Gołkowski 

2. Mikołaj Mazurek

3. Ewelina Krupa

WYRÓŻNIENIA:

1. Filip Hajduk

2. Milena Szymczyszyn

3. Iza Przeszło

4. Robert Kaszycki 


5. Weronika Turczyk

W skład jury weszli: Waldek Sosnowski – artysta fotografik, oraz pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu, w składzie: Zdzisław Szeliga, Ewelina Gierczak, Agnieszka Sosnowska. 

Spotkanie ze zwycięzcami Powiatowego Konkursu Fotograficznego odbędzie się 29 listopada br. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu. 

 
Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada br. na terenie Powiatu Przemyskiego obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego. W obu powiatowych jednostkach, czyli Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach oraz w przemyskim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowano uroczyste spotkania w trakcie których zaprezentowano historię i dokonania obu jednostek. Starosta Przemyski Jan Pączek i Wicestarosta Przemyski Marek Kudła składali życzenia i podziękowania wszystkim zaangażowanym osobom za ich codzienny trud i poświecenie jakie związane są z trudnym i odpowiedzialnym zawodem pracownika socjalnego.


 

Oświata transgraniczna

20 listopada w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się spotkanie poświęcone funkcjonowaniu oświaty w różnych systemach prawnych oraz wymianie doświadczeń dydaktycznych, rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych, jak również możliwości pozyskiwania środków finansowych na oświatę z funduszy Unii Europejskiej. W spotkaniu, które prowadził Starosta Przemyski Jan Pączek wzięli udział m.in.: Swietłana Knyszyk, która jako samorządowiec od lat współpracuje z naszym powiatem, zacieśniając przygraniczne dobrosąsiedzkie stosunki polsko – ukraińskie, pełniąca obecnie funkcję dyrektora szkoły w Twirży oraz pedagodzy z innych ukraińskich szkół w obwodzie lwowskim. Obecni byli też  pedagodzy z Azerbejdżanu wracających przez Przemyśl ze studyjnej podróży do Niemiec.

Otwarcie mostu na drodze powiatowej w Nienadowej

15 listopada 2019 r.  dokonano uroczystego odbioru zadań realizowanych Gminę Dubiecko przy współpracy ze Starostwem Powiatowym na terenie sołectwa Nienadowa na odcinku drogi powiatowej Pruchnik - Nienadowa – Bircza. Przekazany do użytkowania został odcinek chodnika oraz most  w Nienadowej Górnej. Chodnik z kostki brukowej wraz z odwodnieniem  wykonany został przy partycypacji Gminy Dubiecko 50/50 przy drodze powiatowej przysiółek tzw. Królówka za kwotę 200 000 zł w ilości. Natomiast most w całości wykonano w ramach bieżącego utrzymania ze środków Powiatu Przemyskiego. Wartość inwestycji to 300 000 , którego wykonawcą był Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu wartość inwestycji wyniosła około 300 000 zł. Ponadto położono chodnik przy drodze wojewódzkiej od przystanku do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Iskani na kwotę 135 118,94 zł. W uroczystym odbiorze zadań uczestniczyli włodarze powiatu i gminy – Starosta Przemyski Jan Pączek i Wójt Gminy Dubiecko – Jacek Grzegorzak.

 
 
Działalność bibliotek

26 października br. Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie pełniąca funkcję biblioteki powiatowej wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Krasiczynie zorganizowała Dzień Seniora, w którym uczestniczyło 70 seniorów. Głównym punktem tej uroczystości było spotkanie autorskie z panią Agnieszką Martinką- podróżniczką i autorką książek, pionierką wyprawy rowerowej wokół Jeziora Wiktorii w Afryce. Zdobywczyni Kilimandżaro. Autorką afrykańskiego dziennika podróży „Szybsza niż lew” i książki „Połowinka. Rowerem na Ural, do miejsca zesłania ojca. Wspomnienia Ojca, wspomnienia córki”. Laureatką kilku nagród. Dzięki „przejażdżce” rowerem przez Kenię, Tanzanię i Ugandę została pierwszą w Polsce laureatką nagrody Johnnie Walker Keep Walking Award „za pasje i odważne zrealizowanie marzenia”. Za wyprawę rowerową z dwójką towarzyszy na Ural, do miejsca zesłania jej ojca, podczas IX Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów „KOLOSY 2006” otrzymała wyróżnienie, a magazyn turystyczny „Podróże” przyznał jej tytuł Podróżnika Roku.

27 września br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasiczynie pełniącej funkcję biblioteki powiatowej odbyło się szkolenie pn. "Pomysły na proste i ciekawe zajęcia. Sposoby wykorzystywania książki w pracy z dziećmi", które przeprowadziła Pani Marta Gąsiorowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie koło Jasła. W szkoleniu uczestniczyli dyrektorzy oraz pracownicy wszystkich gminnych bibliotek publicznych Powiatu Przemyskiego.

 

29 października br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasiczynie pełniącej funkcję biblioteki powiatowej odbyły się autorskie warsztaty sztuki opowiadania „DRZEWO OPOWIEŚCI”, które przeprowadziła Pani Joanna Sarnecka- antropolożka kultury, opowiadaczka w założonej przez siebie grupie „Opowieści z walizki” stypendystka MKiDN. Autorka książki "Dziennik uciekiniera". Performerka i aktorka teatrów offowych. Tworzy spektakle ze społecznościami, także grupami zagrożonymi marginalizacją: osobami z niepełnosprawnościami, seniorami, mieszkańcami małych wsi. Tańczy butoh. Prowadzi Fundację na Rzecz Kultury „Walizka”, której celem jest włączanie w kulturę. Zajęcia prowadzone były warsztatowo, aktywnie. Burze mózgów, ćwiczenia twórcze, aktorskie – wszystko to pomogło nam doświadczyć czym w istocie jest sztuka opowiadania. Celem warsztatów był rozwój umiejętności płynnego wypowiadania się, tworzenia zajmujących historii. W szkoleniu uczestniczyli dyrektorzy oraz pracownicy wszystkich gminnych bibliotek publicznych Powiatu Przemyskiego. 

19 listopada br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasiczynie pełniącej funkcję biblioteki powiatowej odbyło się trzecie z kolei szkolenie dla dyrektorów oraz pracowników gminnych bibliotek publicznych z całego Powiatu Przemyskiego pn. „Jak bawić się z dziećmi w teatr z tekstem literackim i poza nim”, które również przeprowadziła pani Joanna Sarnecka.

8 listopada br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Medyce odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „Zmaluj ptaka-cudaka” dla przedszkoli z Powiatu Przemyskiego. Konkurs została zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krasiczynie pełniącą funkcję biblioteki powiatowej, która była fundatorem nagród dla wszystkich uczestników konkursu oraz przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Medyce. Atrakcją tego wydarzenia była wizyta rekonstruktorów, którzy pokazali dzieciom jak żyli ludzie w dawnych czasach, w co się ubierali, jakich przedmiotów używali w życiu codziennym. Była to dla uczestników bardzo ciekawa lekcja historii.

 
Ćwierćwiecze klubu

16 listopada br. w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbyła się uroczysta gala z okazji 25-lecia działalności Przemyskiego Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie". 

W klubie tym trenuje około 140 osób, a wiele z nich poszczycić się może sporymi krajowymi i międzynarodowymi osiągnięciami. Prezesem klubu od samego początku jest Stanisław Sęk. Jubileuszowa gala była okazją do wręczenia  nagród i wyróżnień oraz odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministra Sportu. Odznaczenia państwowe wręczała Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz. Nie zabrakło też gratulacji od włodarzy lokalnych samorządów – miejskiego i powiatowego. W imieniu własnym oraz Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna gratulował Wiceprezydent Bogusław Świeży, przesłanie dla jubilatów przekazał też Starosta Przemyski Jan Pączek. Z okazji 25-lecia klubu wybita została pamiątkowa okolicznościowa plakietka, a jeden dziękczynny egzemplarz trafił do rąk włodarza Powiatu Przemyskiego.

 
 
 
fot.: Witold Wołczyk
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.11.12

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE


KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Obchody Święta Niepodległości 2019

W Przemyślu, podobnie jak i we wszystkich gminach naszego powiatu uroczyście świętowano 101. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Główne uroczystości patriotyczne w Przemyślu, połączone ze świętem Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP im. Orląt Przemyskich, odbyły się 10 listopada, w wigilię rocznicowego dnia, z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i licznych pocztów sztandarowych. Rozpoczęto wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych, natomiast po oficjalnych wystąpieniach i przypomnieniu historycznych faktów składano przy pomniku Orląt Przemyskich wieńce i kwiaty oraz zapalano znicze. W imieniu samorządu powiatowego wieniec złożyli Starosta Przemyski Jan Pączek i Wicestarosta Marek Kudła. 

11 listopada w przemyskiej Bazylice Archikatedralnej odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny, po której oddawano hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przed jego pomnikiem oraz tablicą pamiątkową. Jednym z elementów święta był też Rowerowy Rajd Niepodległości, który wystartował z przemyskiego Rynku.  

Święto Niepodległości czczono w Przemyślu i wszystkich gminach naszego powiatu nie tylko w formie oficjalnych patriotycznych spotkań i akademii. W różnych placówkach odbywały się liczne spektakle słowno – muzyczne, koncerty, wystawy, zaś na grobach i miejscach narodowej pamięci zapłonęły znicze.

Atmosferę świątecznych dni, zarówno w Przemyślu, jak i innych miejscowościach na terenie powiatu – Żurawicy, Dubiecku czy Krzywczy przybliża nasz serwis fotograficzny.

fot.: A. Czereba

 
 
 
 
fot. A. Czereba
 
 
 
 
 
 
 
Zapowiedź emisji filmu

17 listopada (niedziela), o godz. 17,30, w TVP3 Rzeszów zostanie wyemitowany film pt. „Jerozolima Wschodu”.

Jest to barwna opowieść o Kalwarii Pacławskiej, którą pokazano jako zarówno miejsce kultu, jak i wielce interesujące dla ludzi o różnym światopoglądzie. Przepiękny krajobraz i wspaniałe zabytki architektury sakralnej, w tym sanktuarium ze słynącym łaskami obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz rozsiane na wzgórzach 42 kaplice powodują, że wzbudza ogromne zainteresowanie pątników i turystów. Film wyjaśnia też, dlaczego Kalwarię Pacławską nazywa się Jerozolimą Wschodu. W okolicznych wzgórzach można się bowiem dopatrzyć się Golgoty i Góry Oliwnej, a płynący w dolinie Wiar przypomina biblijny Cedron. Nic dziwnego, że Kalwaria Pacławska jest oblegana przez pielgrzymów, zwłaszcza podczas największego wydarzenia, jakim jest sierpniowy Wielki Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzony od 1679 roku.

Szczególny był odpust w 2019 roku, kiedy obchodzono aż trzy jubileusze: 340. rocznicę przybycia do Kalwarii Pacławskiej z Kamieńca Podolskiego cudownego obrazu Matki Bożej, 340. rocznicę śmierci Andrzeja Maksymilina Fredry i 130. rocznicę urodzin czcigodnego Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca. I ten właśnie odpust zobaczymy w filmie, w którym ukazano go jako wielkie święto religijne, a jednocześnie fascynujące zjawisko kulturowe.

Film powstał na zlecenie Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Autorem filmu jest Jan Miszczak. 

 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.11.07

 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE


KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Nowy obiekt Urzędu Miejskiego

6 listopada 2019 r. oddano do użytku nowy obiekt Urzędu Miejskiego przy ulicy Ratuszowej 1 (gdzie funkcjonowało wygaszone niedawno gimnazjum). W budynku tym mieścić się będą wydziały, które do tej pory porozrzucane były w różnych częściach miasta. Tak więc petenci będą mieli ułatwiony dostęp do urzędu. 

Uroczystego otwarcia nowo oddanego obiektu dokonał Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, któremu towarzyszyli m.in. Wiceprezydent Bogusław Świeży i Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Sawicka. Obecny był też Starosta Przemyski Jan Pączek, a poświęcenia dokonał Ksiądz Mieczysław Rusin – proboszcz parafii Archikatedralnej.

fot. Agata Czereba 
KONKURS POWIATOWY PN. ,, STROIK BOŻONARODZENIOWY"

 

 

Do pobrania:

- regulamin

- klauzula informacji

Strona 1 z 67
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone