Strona główna » Urząd Starostwa » Przewodnik po Starostwie (wydziały i zespoły) » Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Informacje

 

pokój nr 40 (I p.), tel. /16/ 678 25 80

Przyjmuje: w środy od 8.00 do 14.00

 

 

Witam Konsumentów Powiatu Przemyskiego.

Nazywam się Monika Cichocka - Smyl.
Funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Starosta Powiatu Przemyskiego powierzył mi w dniu 10 stycznia 2012 r.
Zadania, które realizuję są określone w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 122, poz. 1319 z późn. zm.).

Zgodnie z art.37 do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

  1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  2. Składanie wniosków w sprawie stanowienie i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
  4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
  5. Przedkładanie Radzie Powiatu Przemyskiego do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim.


W praktyce dość szybko przekonałam się, że złota zasada "Klient ma zawsze rację" nie zawsze jest respektowana przez usługodawcę czy sprzedawcę.
Jednocześnie, doświadczenie zdobyte w ciągu tych kilku miesięcy pracy uzmysłowiło mi, jak ważna jest świadomość nie tylko swoich praw ale i obowiązków. Znając je i przestrzegając ich wielu problemów udałoby się uniknąć.
Jeżeli macie Państwo pytania lub problemy z załatwieniem swoich spraw w relacjach konsument - sprzedawca - usługodawca służę pomocą.

Zachęcam do korzystania z nowego portalu ezakupy.uokik.gov.pl 

W związku z rozpoczętą akcją Urzędu Regulacji Energetyki skierowaną do konsumentów energii elektrycznej i gazu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie Urzędu:

 

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6430,URE-monitoruje-dzialalnosc-sprzedawcow-energii-elektrycznej-i-paliw-gazowych.html.

 

Działania te Urząd podjął w związku z nasileniem się w ostatnim czasie skarg dot. ww. problemów Zapewne Państwo w swojej pracy także zetknęli się z takimi tematami.

Odbiorcy kontaktujący się z Urzędem poruszają najczęściej następujące kwestie:

•       brak rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty/umowy przedstawianej przez firmę,

•     podszywanie się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy lub urzędu,

•     przymus zawarcia umowy (oddziaływanie psychologiczne i perswazyjne),

•     brak przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców (w tym brak udzielania odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie, utrudniony kontakt ze sprzedawcą),

•       opóźnienia związane z regularnym wystawianiem czy wysyłaniem faktur.

 

W celu ustalenia skali oraz obszarów występowania problemów zgłaszanych przez Odbiorców, URE postanowił przeprowadzić dwumiesięczny monitoring działalności sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych w oparciu o informacje uzyskane od Odbiorców. Został stworzony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej URE, za pośrednictwem którego Odbiorcy mogą informować o napotkanych nieprawidłowościach w działaniach sprzedawców energii i gazu. Należy podkreślić, że zgłoszenia, które wpłyną do URE za pośrednictwem przedmiotowego formularza, nie będą traktowane jako wnioski o podjęcie indywidualnych interwencji, ich charakter będzie jedynie poznawczy i podlegający analizie zjawiska.

Przeprowadzona w wyniku monitoringu URE analiza problemów zgłoszonych przez Odbiorców stanie się podstawą do ewentualnego podjęcia dalszych działań, w ramach przysługujących Prezesowi URE kompetencji.

 

Ponieważ w komunikacie, który ukazał się na stronie internetowej URE wskazano, że w indywidualnych sprawach, konsumentom bezpłatną pomoc prawną świadczą Miejscy lub Powiatowi Rzecznicy Konsumentów, uprzejmie prosimy o włączenie się w akcję poprzez udostępnianie formularza zainteresowanym konsumentom.

Kalendarz 2021
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone