Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z geodezją, kartografią i gospodarką nieruchomościami » Zwrot wywłaszczonych nieruchomości, które nie zostały wykorzystane na cel wywłaszczenia
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości, które nie zostały wykorzystane na cel wywłaszczenia

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

ul. Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl 

pokój nr 86 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 286)

 

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

 

e-mail: geodezja@powiat.przemysl.pl

 

sekretariat - pokój nr 96 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 296)

Naczelnik Wydziału - Bogusława Fac

pokój nr 97 (II p.),

tel. 16 678 50 54 (w. 297)

tel. 16 678 22 16

 

 

Potrzebne dokumenty:

Wniosek poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części (w przypadku współwłasności nieruchomości – łączny wniosek wszystkich poprzednich współwłaścicieli lub ich spadkobierców), 

wraz z dokumentem stwierdzającym nabycie prawa do spadku po właścicielu nieruchomości w przypadku, gdy wniosek składa spadkobierca.

Wniosek należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu (pok. nr 60). 

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2, pkt.1 lit. h ustawy z dnia 

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).

 

Termin  załatwienia  sprawy  przez  urząd:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

Sposób  odwołania:

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Przemyślu, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

 

Podstawa  prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz.518, ze zm.).

 

 

Kalendarz 2021
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone