Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z geodezją, kartografią i gospodarką nieruchomościami » Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w prawo własności
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w prawo własności

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

ul. Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl 

pokój nr 86 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 286)

 

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

 

e-mail: geodezja@powiat.przemysl.pl

 

sekretariat - pokój nr 96 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 296)

Naczelnik Wydziału -  Bogusława Fac

pokój nr 97 (II p.),

tel. 16 678 50 54 (w. 297)

tel. 16 678 22 16


 

Potrzebne dokumenty:

Wniosek użytkownika wieczystego o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz dokumenty:

— dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 

— inne dokumenty np. potwierdzające nabycie praw do spadku.

Wniosek wraz dokumentami należy składać w Kancelarii Ogólnej pokój  nr 60. 

 

Opłaty:

Podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 4, załącznik – część I pkt. 53  ustawy 

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).

Opłata w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji płatna gotówką w kasie Starostwa Powiatowego lub bezgotówkowo na konto:

Getin Noble Bank S.A.

89 1560 0013 2787 7120 6000 0003.

 

Termin  załatwienia  sprawy  przez  urząd:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

Sposób  odwołania:

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Przemyskiego  w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

 

Podstawa  prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83).

 

Kalendarz 2021
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone