Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z geodezją, kartografią i gospodarką nieruchomościami » Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów, poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych z operatem ewidencji gruntów, udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz naliczanie opłat z tego tytułu
Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów, poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych z operatem ewidencji gruntów, udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz naliczanie opłat z tego tytułu

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

 

ul. Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl 

pokój nr 92 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 292)

 

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

 

e-mail: geodezja@powiat.przemysl.pl

 

sekretariat - pokój nr 96 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 296)

Naczelnik Wydziału -  Bogusława Fac

pokój nr 97 (II p.),

tel. 16 678 50 54 (w. 297)

tel. 16 678 22 16

 

 

Potrzebne dokumenty:

Formularz EGiB - Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/ wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Formularz P - Wniosek o udostępnienie materiału powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego

• Formularz P1

• Formularz P2

• Formularz P3

Formularz P4

• Formularz P5

• Formularz P6

• Formularz P7

Formularz P8

 

Opłaty:

Opłata za sporządzenie i wydanie wypisu oraz wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków naliczana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1629) – wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty. 

Opłatę pobiera się przed sporządzeniem i wydaniem wypisu oraz wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków.

 

Płatne gotówką w kasie Urzędu Starostwa ul. Plac Dominikański 3, 

lub bezgotówkowo na konto: 

Bank Polskiej Spółdzielczości O/Przemyśl

24 8642 1155 2015 1500 4837 0023

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 

1 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tekst jednolity (Dz. U. z 2014r. poz.1628 ze zm.)

 

Termin  załatwienia  sprawy  przez  urząd:

Niezwłocznie po uiszczeniu i okazaniu dowodu wniesienia opłaty.

 

Sposób  odwołania:

Do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, za pośrednictwem Starosty Przemyskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (w przypadku wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości opłaty). 

 

Podstawa  prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).  

 

Kalendarz 2021
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone