Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z geodezją, kartografią i gospodarką nieruchomościami » Wydawanie decyzji o przeniesieniu własności działki pod budynkami wyłączonymi spod przekazania na własność Skarbu Państwa na rzecz właścicieli budynków
Wydawanie decyzji o przeniesieniu własności działki pod budynkami wyłączonymi spod przekazania na własność Skarbu Państwa na rzecz właścicieli budynków

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

ul. Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl 

pokój nr 94 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 294)

 

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

 

e-mail: geodezja@powiat.przemysl.pl

 

sekretariat - pokój nr 96 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 296)

Naczelnik Wydziału -  Bogusława Fac

pokój nr 97 (II p.),

tel. 16 678 50 54 (w. 297)

tel. 16 678 22 16


 

Potrzebne dokumenty:

- wniosek właściciela budynku, sporządzony odręcznie,

- kopia decyzji o przejęciu gruntów na własność Państwa,

- dokument stwierdzający prawo własności nieruchomości, budynków.

 

Opłaty:

Czynności administracyjne i wydanie decyzji w tej sprawie wolne są od opłat skarbowych.

 

Termin  załatwienia  sprawy  przez  urząd:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

 

Sposób  odwołania:

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Powiatowego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

 

Podstawa  prawna:

Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (DZ. U. Nr 10 poz. 53 z późn. zm)

 
Kalendarz 2021
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone