Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z geodezją, kartografią i gospodarką nieruchomościami » Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

ul. Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl 

pokój nr 93 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 293)

 

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

 

e-mail: geodezja@powiat.przemysl.pl

 

sekretariat - pokój nr 96 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 296)

Naczelnik Wydziału - Bogusława Fac

pokój nr 97 (II p.),

tel. 16 678 50 54 (w. 297)

tel. 16 678 22 16

 


 

Potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej   wraz 

z załącznikami: 

- wypisem i wyrysem (lub zaświadczeniem) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem,

lub

ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia)  - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- projektem planu zagospodarowania działki (działek) z zaznaczoną graficznie powierzchnią do wyłączenia, z rozliczeniem powierzchni inwestycji w klasach 

i użytkach (bilans terenu), 

- dokumentem, z którego można ustalić wartość wyłączanego gruntu

- w przypadku wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na cele inne niż budownictwo mieszkaniowe lub też na cele budownictwa mieszkaniowego: 

• powyżej 0,05 ha - w przypadku budynku jednorodzinnego; 

• powyżej 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny - w przypadku budynku wielorodzinnego,  

- oświadczeniem wnioskodawcy o planowanym terminie rozpoczęcia budowy inwestycji,

- pełnomocnictwem (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę, 

- dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 

 

Opłaty:

Zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4, załącznik – część III pkt. 44 kol. IV pkt 3  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).

 

Opłata w wysokości:

17,00 zł od pełnomocnictwa - na podstawie art. 4, załącznik – część IV ustawy o opłacie skarbowej (opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest inny podmiot zwolniony z opłaty) 

- płatna gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, lub bezgotówkowo na konto:

 Getin Noble Bank S.A

 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003  

 

Termin  załatwienia  sprawy  przez  urząd:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

 

Sposób  odwołania:

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Powiatowego, 

w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

 

Podstawa  prawna:

Ustawa  z  dnia  03  lutego  1995 r.  o  ochronie  gruntów  rolnych  i  leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 ze zm.).

 

Kalendarz 2021
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone