Strona główna » Sprawy mieszkańców » Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich » Sprawy związane z budownictwem » Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

 

 godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

pokój nr 79 (II p.)
(obsługa gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol i Przemyśl)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 279)

pokój nr 79A (II p.)
(obsługa gmin: Medyka, Orły, Stubno, Żurawica)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 376)

pokój nr 80 (II p.)
(obsługa gmin: Krasiczyn, Krzywcza)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 280)

 

Naczelnik Wydziału - pokój nr 81 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 281)


 

Potrzebne dokumenty:

- wniosek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania (pobierz wzór)

W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (pobierz wniosek)

- informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) (pobierz wniosek). 

 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (pobierz wzór).
  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • w przypadku, gdy zmiana sposobu użytkowania zmienia warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne , ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń - dołączyć ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  • w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

Opłaty:
- za zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego - 75 % stawek określonych w ust. 9pkt. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960).

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1044 z późniejszymi zmianami), podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.

Kalendarz 2021
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone