Strona główna » Przyroda
Przyroda

Rezerwaty przyrody

 

Rezerwat leśno-krajobrazowy "Krępak" o pow. 134, 46 ha położony w okolicy wsi Korzeniec, w gminie Bircza, ma na celu ochronę wartości krajobrazowych malowniczego wzgórza Krępak z dobrze zachowanym fragmentem starodrzewia jodłowo-bukowego. Na obszarze rezerwatu występuje rzadka i chroniona roślinność: podkolan biały, storczyk plamisty i szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, widłak jałowcowaty, bluszcz zwyczajny.

 

Rezerwat leśny "Brzoza Czarna" o pow. 2,60 ha w miejscowości Reczpol gm. Krzywcza, został utworzony w celu zachowania naturalnego stanowiska brzozy czarnej.

 

Rezerwat faunistyczny "Skarpa Jaksmanicka" o pow. 1,93 ha w miejscowości Siedliska gm. Medyka. Celem ochrony jest bogata kolonia lęgowa żołny zasiedlającej skarpę lessową w pobliżu drogi. Żołna jest gatunkiem ściśle chronionym, ujęta jest w "Polskiej czerwonej księdze zwierząt".

 

Rezerwat florystyczny "Szachownica" o pow. 16,67 ha położony w miejscowości Krówniki gm. Przemyśl, ochroną objęta jest tu bardzo rzadka roślina - szachownica kostkowata, która występuje jedynie na wilgotnych i żyznych łąkach /w pradolinie Sanu, w okolicach Przemyśla i Stubna/.

 

 

 

Rezerwat leśno-krajobrazowy "Przełom Hołubli" o pow. 46,42 ha w miejscowości Korytniki gm. Krasiczyn i w miejscowości Wapowce, gm. Przemyśl. Celem ochrony są leśne zbiorowiska roślinne.

Znamienne dla rezerwatu są piękne naturalne odnowienia lip. Interesujące są również twory geologiczne, zwłaszcza odkrywka na prawym brzegu potoku Hołubla, którego profil geologiczny uwidacznia naprzemianległe warstwy piaskowca i łupków fliszu karpackiego.

 

 Rezerwat leśno-krajobrazowy "Reberce" o pow. 190,96 ha,
położony jest na terenie gminy Bircza w miejscowościach: Wola Korzeniecka, Kraja, Łomna. Powstał w celu ochrony pozostałości pierwotnego lasu karpackiego.

 

Charakterystycznym elementem jest fragment lasów jodłowych, wraz z przenikającym je elementami flory górskiej i nizinnej. Obszar rezerwatu zamieszkuje bogaty wachlarz przedstawicieli gromady płazów, gadów, ptaków i ssaków. Występuje tu traszka karpacka - endemit karpacki.

 

 

Stanowiska dokumentacyjne

 

Na terenie Powiatu Przemyskiego ze względu na zabezpieczenie dostępnych na powierzchni miejsc występowania formacji geologicznych, tworów mineralnych i fragmenty wyrobisk powierzchniowych oraz podziemnych utworzone zostały następujące stanowiska dokumentacyjne:

 

  • "Skałka z rybami" w miejscowości Skopów gm. Krzywcza,
  • "Skiby Sufczyny na synklinę Brzuski" w miejscowości Korzeniec gm. Bircza,
  • "Mur Krzeczkowskiego" w miejscowości Krzeczkowa gm. Krasiczyn.

 

Rezerwat leśno-krajobrazowy "Reberce" o pow. 190,96 ha, położony jest na terenie gminy Bircza w miejscowościach: Wola Korzeniecka, Kraja, Łomna. Powstał w celu ochrony pozostałości pierwotnego lasu karpackiego. Charakterystycznym elementem jest fragment lasów jodłowych, wraz z przenikającym je elementami flory górskiej i nizinnej. Obszar rezerwatu zamieszkuje bogaty wachlarz przedstawicieli gromady płazów, gadów, ptaków i ssaków. Występuje tu traszka karpacka - endemit karpacki.

 

Pomniki Przyrody

 

Do najciekawszych pomników przyrody powiatu przemyskiego należą:

 

  • Dąb szypułkowy rosnący w Birczy o obwodzie pnia 575 cm i wysokości ok. 22 m, w wieku ok. 600 lat.
  • Jałowiec pospolity o średnicy pnia 37 cm i wys. 13 m rosnący nad Sanem w Babicach gm. Krzywcza

 

 

 

 

 

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego


Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego powołany został 16 grudnia 1991 r. rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Przemyskiego. Zajmuje powierzchnię 61.862 ha. Lasy zajmują około 64 % powierzchni Parku. Na jego obszarze położonych jest 6 gmin Powiatu Przemyskiego: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl.


 

Obszar Parku zawiera jedyny w Polsce fragment najbardziej wysuniętych na zachód lesistych pogórzy Karpat Wschodnich. Pogórza - niewysokie, przepiękne góry sięgają do ponad 600 m npm.

 

 

W wyższych partiach Pogórza można podziwiać lasy jodłowo-bukowe, niżej rozciąga się strefa wielogatunkowych lasów liściastych, przeważają dęby, graby, lipy drobnolistne, klony. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym Pogórza jest podgórska forma buczyny karpackiej, licznie występują również: jodła, świerk, jawor i wiąz górski.

Osobliwością przyrodniczą parku, występującą w miejscowościach Rybotycze i Makowa - są zbiorowiska kserotermiczne przypominające kwietny step łąkowy. W okolicach Dubiecka (miejscowość Bachórzec) występuje torfowisko przejściowe i wysokie. Licznie występują rośliny całkowicie chronione: kłokoczka południowa, lilia złotogłów, skrzyp olbrzymi, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, gatunki z rodziny storczykowatych oraz bluszcz pospolity.

 

 

Najwartościowsze elementy przyrody chronione są w rezerwatach: "Brzoza Czarna w Reczpolu" oraz " Krępak".
Ciekawa jest również fauna Parku. Z ssaków występują - jeleń karpacki, sarna, dzik, ryś i żbik, z płazów - traszka karpacka /jedyny wśród kręgowców karpacki endemit/. Licznie występują: jastrzębie, pustułki, puchacze, ciekawostką jest orlik krzykliwy /ok. 10 % populacji krajowej/, trzmielojad oraz bocian czarny.

 

 

Kalendarz 2021
Kwiecień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone