Strona główna » Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

 

Projekt pod nazwą Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców i przedsiębiorców.

 

O PROJEKCIE

Powiat Przemyski przystąpił do projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP” w celu poprawy świadczenia i dostępności usług drogą elektroniczną.
Projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP” realizowany jest na terenie całego województwa podkarpackiego przy udziale samorządu Województwa Podkarpackiego oraz 22 samorządów powiatowych i miast na prawach powiatu.
Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności regionu, poprzez budowę regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy integrującej zasoby informacji o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. Rozszerzenie zakresu świadczenia e-usług spowoduje uproszczenie i przyspieszenie komunikacji interesanta (mieszkańca, inwestora, geodety) z pracownikami administracji publicznej.
Podstawą budowy projektu PSIP będzie aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków, powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz powiatowej bazy obiektów topograficznych BDOT 500.
Na realizację powyższych zadań Powiat Przemyski przeznaczy środki w wysokości około 8 535 170 złotych, z czego dofinansowanie ze środków funduszy europejskich stanowi 85% wartości projektu czyli około 7 254 894 złotych. Pozostała kwota to wkład własny Powiatu Przemyskiego. Ogólna wartość projektu to 177 768 020,60 złotych brutto.

Kalendarz 2021
Marzec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone