Strona główna » Sprawy mieszkańców » Działalność publiczna
Działalność publiczna

 

INFORMACJA

 O LOKALIZACJI PUNKTÓW UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

NA TERENIE POWIATU PRZEMYSKIEGO

 

 

Adres punktu

Dni udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/ świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Godziny

dyżurów

 

 

 

Urząd Gminy w Medyce 

Medyka 288, lok. 16

37-732 Medyka

 

Każdy dzień roboczy,

prowadzony  przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego

ul. Szlak 77/22, 31-153 Kraków

w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

obsługiwany przez adwokata i radcę prawnego

 

 

 

 

 

1000 – 1400

 

 

 

 

 

Urząd Gminy w Dubiecku

Gminny Ośrodek Kultury

filia w Nienadowej 502A

37-750 Dubiecko

 

Każdy dzień roboczy  w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

obsługiwany przez adwokatów

 

1000 – 1400

 

 

ul. Plac Dominikański 3

37 – 700 Przemyśl

Pok. nr 35A ( I piętro)

Każdy dzień roboczy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

obsługiwany przez radców prawnych

 

1000 – 1400

 

 

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez starostę tj.                    16 678-50-56

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

 

Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Art. 3 „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

 

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą
    uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz
    przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na
   niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
   postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
   sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
    problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa
   w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
    postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
   w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów
   sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
   w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
   prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
   w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz
   poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym
   związanym ze  skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych
   z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
  przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Na czym polega świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Art.  3a.  Ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

 

1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

\

Każdy z uprawnionych, może wyrazić swoją opinię na temat otrzymanej/udzielonej pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie, poprzez wypełnienie części B karty pomocy.

 

Karty dostępne są bezpośrednio u osoby udzielającej nieodpłatnej  pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego.

 

Kalendarz 2021
Marzec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone